Tải bản đầy đủ

Loi cam doan

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sĩ này là công trình của riêng tôi do
tôi tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Thu Hà. Các số liệu và kết quả
là hoàn toàn trung thực.
Để hoàn thành luận văn này tôi chỉ sử dụng những tài liệu được ghi
trong mục tài liệu tham khảo và không sao chép hay sử dụng bất kỳ tài liệu nào
khác. Nếu phát hiện có sự sao chép tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015
Học viên

Vũ Văn GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×