Tải bản đầy đủ

M22 ly lich khoa hoc huấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho học viên cao học)

I. Sơ lược lý lịch:
Họ và tên: Nguyễn Văn Huấn
Giới tính: Nam
ảnh 4x6
Sinh ngày: 02
.........
tháng
.........04 năm
1986
Nơi sinh(Tỉnh mới): Xã Xuân Hương - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang
Quê quán:Thôn Am - Xã Xuân Hương - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang
Chức vụ: Giáo Viên
Đơn vị công tác: Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:Thôn Am-Xã Xuân Hương-Huyện Lạng Giang-Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại CQ:................................ Điện thoại NR:
........................................................
........................................................
........................................................

Điện thoại di động:
0974.724.669
Fax:................................................. E-mail : huanbg1986@gmail.com
II. Quá trình đào tạo:
1. Trung học chuyên nghiệp:
- Hệ đào tạo (chính quy):
Thời gian đào tạo: từ năm 2001 đến năm 2004
- Trường đào tạo: Trường Trung Học Kỹ Thuật - Dậy Nghề Bắc Giang
- Ngành học: Gò - Hàn
Bằng tốt nghiệp đạt loại Khá
2. Cao Đẳng:
- Hệ đào tạo (chính quy):
........................................................Thời gian đào tạo: từ năm 2005 đến năm 2007
- Trường đào tạo: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
- Ngành học: Công nghệ hàn
Bằng tốt nghiệp đạt loại
:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Khá
3. Đại học:
- Hệ đào tạo (chính quy):
Thời gian đào tạo: từ năm 8 / 2007 đến năm 6 / 2009
- Trường đào tạo: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
- Ngành học: Công nghệ hàn
Bằng tốt nghiệp đạt loại
:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Khá
4. Thạc sĩ:
- Hệ đào tạo: Thạc sỹ kỹ thuật
Thời gian đào tạo: từ năm 2012 đến năm 2014
- Chuyên ngành học: Công nghệ hàn
- Tên luận văn: “Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần mẻ liệu đến tính công nghệ hàn của
thuốc hàn thiêu kết tương đương loại F7A(P)6 theo AWS A5.17-80”.- Người hướng dẫn Khoa học: TS Vũ Huy Lân
4. Trình độ ngoại ngữ (Biết ngoại ngữ gì, mức độ nào): B1 Khung châu âu
III. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học:
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhận
2009 đến nay

Trường Cao Đẳng Nghề Bắc
Giang

Giáo viên khoa công nghệ
hàn

IV. Các công trình khoa học đã công bố:
-Bài báo được đăng trên tạp chí cơ khí việt nam số 9 năm 2013. Tên bài: Tối ưu hóa các thông
số hình dạng lớp đắp trên nền thép hợp kim 21-4N bằng công nghệ hàn plasma bột.
Tôi cam đoan những nội dung viết trên đây là đúng sự thật.
Ngày tháng năm 2014
NGƯỜI KHAI KÝ TÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×