Tải bản đầy đủ

TÓM tắt

TểM TT LUN VN THC S

Nghiờn cu nh hng ca mt s yu t cụng ngh
n nhỏm b mt khi tin thộp cacbon trờn mỏy tin CNC
ti

Tỏc gi lun vn: Nguyn Quc Khỏ
Ngi hng dn: GS.TS Trn Vn ch
Ni dung túm tt:
1. Lý do chọn đề tài:
Cht lng ca chi tit chớnh l kh nng lm vic ca nú, kh nng lm vic ca
chi tit mỏy chu nh hng hng ca mt s yu t cụng ngh n nhỏm b mt
lm vic. Vỡ vy mun t c kh nng lm vic ca chi tit mỏy c hiu qu nht
thỡ phi m bo yờu cu v cht lng b mt, gii quyt vn ú thỡ ta phi tỡm
c mi quan h gia cỏc thụng s cht lng b mt nh Ra, Rz,...vi cỏc iu kin
gia cụng nh ch ct (V, t, S), thụng s hỡnh hc ca dao ...
Xut phỏt t nhng c im v tỡnh hỡnh trờn tỏc gi chn ti:

Nghiờn cu nh hng ca mt s yu t cụng ngh n nhỏm b mt khi
tin thộp cacbon trờn mỏy tin CNC
2. Lịch sử nghiên cứu:

Trong rất nhiều các đề tài khoa học, các nhà kỹ thuật đã đa ra các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng của chi tiết gia công. Trong đó yếu tố độ nhám của bề mặt chi tiết có
ảnh hởng rất lớn tới chất lợng và khả năng làm việc của sản phẩm.
3. Mc ớch nghiờn cu ca lun vn, i tng, phm vi nghiờn cu.
3.1. Mc ớch nghiờn cu.
- Mc ớch nghiờn cu l: ỏnh giỏ cht lng b mt chi tit khi gia cụng thộp
cacbon thụng thng trờn mỏy tin CNC CTX200E, t ú xỏc lp mi quan h gia
cỏc thụng s nhỏm b mt vi ch ct ngi lm cụng ngh iu khin mỏy
gia cụng vi ch ct phự hp theo nhỏm yờu cu.
3.2. i tng v phm vi nghiờn cu
i tng nghiờn cu ca ti l:
- Cht lng b mt khi gia cụng thộp cacbon thụng thng trờn mỏy tin CNC
- Mỏy thc nghim: l mỏy tin CNC CTX 200E ca c.
- Vt liu gia cụng l thộp cacbon C45.


- Vật liệu làm dao là mảnh hợp kim TN150 của WIDIA – GERMANY.
- Đối tượng gia công là tiện trụ trơn
- Thiết bị đo độ nhấp nhô tế vi bề mặt của hãng Mitutoyo – Nhật Bản
Luận văn được trình bày trong 4 chương với nội dung chính như sau :
Chương 1: Khái quát về chất lượng bề mặt, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến
khả năng làm việc của chi tiết máy, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt. Từ
những phân tích đó tìm ra nội dung nghiên cứu phù hợp với khuôn khổ của luận văn
thạc sĩ.
Chương 2: Tổng quan về công nghệ CNC, Tổng quan về cấu trúc của máy CNC,
Hệ điều khiển trên máy CNC, các phần mềm sử dụng và các ứng dụng của CNC trong
ngành công nghiệp chế tạo máy.
Chương 3: Đề cập đến vật liệu thép cacbon, khái niệm, đặc điểm, thành phần hóa
học, phân loại, ký hiệu và các bảng tra cơ tính của các loại vật liệu thép cacbon. Từ đó
đưa ra những nội dung và yêu cầu phù hợp với luận văn của mình.
Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám bề
mặt khi tiện thép cacbon trên máy tiện CNC, thí nghiệm, các kết quả thực nghiệm, xử
lý kết quả để tìm ra quan hệ toán học giữa độ nhám bề mặt (R a) và các thông số công
nghệ (V, t, S). Dựa vào quan hệ đó đưa ra các kết luận về việc điều chỉnh máy sao cho
gia công đạt năng suất cao mà vẫn đảm bảo chất lượng bề mặt.
Kết luận:
Ý nghĩa khoa học: Bằng cơ sở lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, luận văn đưa ra
được hàm toán học mô tả mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt và thông số chế độ cắt để
làm cơ sở cho các nhà công nghệ chọn chế độ cắt sau đó điều khiển nó theo yêu cầu
của mình và cũng làm cơ sở cho các quá trình nghiên cứu khác và hỗ trợ thiết kế các
phần mềm trợ giúp cho điều khiển chế độ cắt.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu trên của tác giả sẽ đóng góp thêm vào ngân
hàng tra cứu cho các nhà công nghệ trong quá trình khai thác và sử dụng máy tiện
CNC với hiệu quả cao nhất để gia công chi tiết đảm bảo yêu cầu của chất lượng bề
mặt.
Làm cơ sở cho việc nghiên cứu các khía cạnh khác của quá trình cắt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×