Tải bản đầy đủ

LY LICH KHOA HOC VANNAM

Mẫu 2

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Sơ lược lý lịch:
Họ và tên: Tạ Năm Năm
Giới tính:
Nam
ảnh 4x6
Sinh ngày: 04
.........
tháng 5
.........năm
......... 1980
Nơi sinh: Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội
Quê quán: Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội
Chức vụ: Giáo viên dạy nghề
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1- Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Thôn Tân lương - Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội...........................................................
Điện thoại CQ:............................... Điện thoại NR:
........................................................

........................................................
........................................................
Điện thoại di
động: 0979755580..........................
Fax:................................................. E-mail : tavannam.vx@gmail.com
II. Quá trình đào tạo:
1. Cao đẳng:
- Hệ đào tạo: Chính quy.
Thời gian đào tạo: từ 9/2003. đến 8/2006.
- Trường đào tạo. Trường Đại học SPKT Hưng Yên.
- Ngành học: Công Nghệ hàn.
Bằng tốt nghiệp đạt loại
:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Khá
2. Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: từ 11 /2006 đến 5/2008.
- Trường đào tạo: Trường Đại học SPKT Hưng yên
- Ngành học: Công nghệ hàn.
Bằng tốt nghiệp đạt loại
:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Khá
3. Thạc sĩ:
- Hệ đào tạo: .....................................................Thời gian đào tạo: từ 5/2011.đến 5/2013
- Chuyên ngành học: Công nghệ chế tạo máy
- Tên luận văn:

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn đến sự hình thành mối hàn
và lượng thuốc hàn nóng chảy khi chế tạo thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ


Mẫu 2


- Người hướng dẫn Khoa học: TS Vũ Huy Lân.
4. Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh; trình độ C
III. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học:
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhận
Từ 5/2008 đến 2013
Trường Cao đẳng nghề Việt
Giáo viên dạy nghề
xô số 1
IV. Các công trình khoa học đã công bố: Không
Tôi cam đoan những nội dung viết trên đây là đúng sự thật.
Ngày 24 tháng 9 năm 2013
NGƯỜI KHAI KÝ TÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×