Tải bản đầy đủ

BIEN BAN DAI HOI CONG DOAN 2010

Công đoàn trờng cao đẳng nghề
cơ điện - xây dựng Tam Điệp
Công đoàn khoa cơ khí Chế tạo

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc

biên bản hội đại hội công đoàn khoa cơ khí chế tạo
nhiệm kỳ 2007-2010

Đại hội khai mạc vào hồi 14 giờ ngày 10/112007.
Tổng số đoàn viên : 17 đ/c
Vắng:
đ/c
- Về dự hội nghị có Đồng chí:
1, Đ/c Vũ Tờng Nhuệ. Bí th Đảng bộ hiệu trởng nhà trờng.
2, Đ/c Hoàng Văn An. P. Chủ tịch công đoàn trờng
-

Hội nghị nhất trí bầu Đoàn chủ tịch gồm:
1- Đồng chí Nguyễn Anh Thống

2- Đồng chí Nguyễn Đức Vờng
Hội nghị nhất trí bầu th ký hội nghị: Đồng chí Nguyễn Trọng Luyện
I/ Đồng chí chủ tịch công đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm
kỳ V (2008-2010) và phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2012).
1, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ V (2008-2010)
* Về chuyên môn
- Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng
nh nghiệp vụ s phạm
- 02 đồng chí cao học
- 11 đồng chí Đại học
- 10 đồng chí cao đẳng
* Về trình độ chính trị:
- 1 đồng chí cao cấp chính trị
- 1 đồng chí trung cấp chính trị
- 21 đồng chí sơ cấp chính trị
* Mặc dù trình độ chuyên môn, chính trị không đồng đều song dới sự chỉ đạo
của chi uỷ, chính quyền, Công đoàn khoa cơ khí chế tạo đã hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ V đã đề ra cụ thể nh sau:
Tổ chức và hoàn thành tốt các công tác phong trào do công đoàn trờng
cũng nh các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trờng giao.
Làm tốt công tác phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các
phong trào từ thiện .
1


Tổ chức động viên cán bộ giáo viên thực hiện phong trào thi đua dậy tốt
học tốt đạt kết quả cao năm học 2008 2009 có:
- 4đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp trờng. Trong đó có 1 đ/c đợc Công
đoàn ngành tặng bằng khen
- 4 giáo viên giỏi cấp trờng
- 4 Sáng kiến đạt cấp trờng
- 1 Sáng kiến đạt cấp tỉnh
- Khoa đạt khoa tiên tiến xuất sắc.
- Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh toàn diện và đợc Công đoàn
ngành tặng bằng khen.
Kết quả năm 2009 2010
- 4 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp trờng
- 2 Sáng kiến đạt cấp trờng
- 2 đồng chí có sáng kiến cấp tỉnh.
- 100% đạt lao động tiên tiến.

- Khoa đạt khoa tiên tiến xuất sắc.
- Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện. Đợc công đoàn
ngành tặng bằng khen.
Tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp và lên lớp đạt 100%. Trong đó 35% khá giỏi.
Ngoài nhiệm vụ trọng tâm của khoa, khoa đã mở rộng quy mô đào tạo, liên kết đào
tạo với các cơ sở khác. Đồng thời giúp đỡ đào tạo cho trung tâm giáo dỡng số II Bộ
nội vụ
* Công đoàn với chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi vật chất tinh thần cho cán bộ
đoàn viên:
- Tạo điều kiện và động viên cho 2 đ/c thi cao học, 4 đ/c đi học đại học.
- Hàng năm tổ chức cho cán bộ giáo viên đi thăm quan nghỉ mát có chất lợng
và tuyệt đối an toàn.
- Vào các ngày lễ tết công đoàn trích cho mỗi đoàn viên từ 100.000đ đến
200.000đ.
- Cùng với công đoàn trờng, công đoàn khoa đã phát động đóng góp đợc hơn 8
triệu đồng ủng hộ quỹ ngời nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ đền ơn đáp
nghĩa, giúp đỡ đông bào lũ lụt ....
- Tổ chức tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.
2


- Tạo điều kiện cho các đồng chí công đoàn viên tham gia công tác văn hoá, văn
nghệ, thể dục, thể thao
* Năm 2008 2009
+ Đội bóng chuyền khoa đạt giải nhì
+ Cầu lông đôi nam: đạt giải nhì
+ Đội văn nghệ đạt giải B.
* Năm 2009 2010:
+ Bóng chuyền nam đạt giải ba.
+ Đội cầu lông đạt giải nhất
+ Văn nghệ đạt giải khuyến khích.
* Công tác xây dựg và phát triển:
- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là 1 trong những nhiệm vụ thờng
xuyên, xuyên suốt của công đoàn cơ sở. Nề nếp sinh hoạt công đoàn đợc duy trì đều
đặn. Trong nhiệm kỳ qua BCH công đoàn đã động viên tuyên truyền cán bộ giáo viên
mới nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, để những
giáo viên mới tự nguyện xin ra nhập vào tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp
đợc 3 đ/c.
- Công đoàn tích cực bồi dỡng cán bộ giáo viên trở thành đảng viên từ năm
2008 đến nay có 2 đồng chí đoàn viên đợc kết nạp vào Đảng.
- 100% cán bộ giáo viên là đoàn viên công đoàn
- 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên loại khá trở lên
- Liên tục từ năm 2008 đến nay công đoàn đạt công đoàn vững mạnh toàn diện
và đợc công đoàn ngành tặng bằng khen.
2) Những tồn tại và bài học kinh nghiệm
a, Những tồn tại
- Sinh hoạt công đoàn còn lồng ghép với chính quyền.
- Phong trào sáng cải tiến áp dụng vào thực tế còn hạn chế.
- Số ít cán bộ còn cha năng động trong công tác.
b, Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
- Nững thành tích đạt đợc là do sự lãnh đạo chỉ đạo của chi uỷ, chính quyền sâu
sát với thực tiễn. Đặc biệt là sự quan tâm và giúp đỡ của BCH công đoàn trờng.
- Tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ trong công việc giữa chính quyền và
công đoàn.
- Phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ công đoàn và các thành viên trong
mọi lĩnh vực công tác.
3) Đề nghị khen thởng:
3


Với những thành tích trong nhiệm kỳ qua. Công đoàn khoa cơ khí chế tạo đề nghị
cấp trên tặng danh hiệu khoa tiên tiến xuất sắc. Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh
toàn diện. Đề nghị công đoàn ngành tặng bằng khen.
II/ Phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2012 đã nêu bật các nhiệm vụ sau:
1 Thực hiện tốt việc lên lớp có đầy đủ hồ sơ, giào án. Không đi muộn về
sớm. Thực hiện tiết giảng có chất lợng.
2 - Phấn đấu mỗi giáo viên hàng năm làm mới 1 mô hình học cụ phục vụ giảng
dạy.
3 - Phấn đấu mỗi năm có 2- 4 cấp trờng và 1-2 sáng kiến đạt cấp tỉnh.
4 - Thực hiện tốt công tác tốt an toàn, vệ sinh phong chống cháy nổ.
5 - Phấn đấu đến 2012 có 80% giáo viên có trình độ đại học trở lên.
6 - Duy trì tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao.
7 - Có 100% gia đình giáo viên đạt gia đình văn hoá.
8 Tích cực bồi dỡng đoàn viên công đoàn , giới thiệu các quần chúng tốt cho
chi bộ. Đề nghị Đảng bộ nhà trờng xét kết nạp từ 1 2 Đ/C.
9 Hàng năm kết hợp với chính quyền tổ chức cho cán bộ giáo viên đi thăm
quan nghỉ mát.
10 Làm tốt công tác hiếu, hỷ và đền ơn đáp nghĩa.
11 - Giữ vững danh hiệu khoa tiên tiến xuất sắc, công đoàn vững mạnh và đợc
Công đoàn ngành tặng bằng khen.
Đại hội đã biểu quyết thông qua bản phơng hớng: 100% nhất trí.
III/ ý kiến tham luận: Đại hội đã đa ra nhiều ý kiến tham luận đi sâu vào các công
tác nh:
- Công tác đào tạo
- Công tác quản lý học sinh
- Công tác làm mô hình học cụ
- Công tác học tập kết hợp sản xuất
- Công tác phong trào văn nghệ, thể dục thể thao

4


III/ ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ
- Phải nhận định rõ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thực hiện đúng chế độ
chính sách, bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống cho đoàn viên
- Đoàn viên công đoàn phải thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình
- Tổ chức tốt công tác bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên trẻ
IV/ ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên

IV/ Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ V
(2010-2012) gồm các đồng chí :
1/ Đ/c Nguyễn Anh Thống. Chủ tịch công đoàn
2/ Đ/c Phạm Đức Thể

P. Chủ tịch công đoàn

3/ Đ/c Vũ Thị Ga

Uỷ viên

V/ Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các đồng chí đi dự đại hội công đoàn trờng gồm
các đồng chí :
1.

Đ/c Đinh Thị Hạnh

7. Đ/c Nguyễn Trọng Luyện

2. Đ/c Phạm Thái Hậu

8. Đ/c Nguyễn Thị Phấn

3. Đ/c Nguyễn Thành Hng

9. Đ/c Nguyễn Thị Phin

4. Đ/c Lại Đức Hng

10. Đ/c Nguyễn Anh Thống

5. Đ/c Nguyễn Mai Khang

11. Đ/c Phạm Đức Thể

6. Đ/c Phùng Minh Khang

12. Đ/c Nguyễn Bá Tình

VI. Đ/c Nguyễn Anh Thống tổng kết bế mạc.
Hội nghị kết thúc lúc 17h 00 phút cùng ngày.
Th ký hội nghị

Chủ tịch công đoàn

5

Chủ tịch đoànx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×