Tải bản đầy đủ

BAO CAO SO KET HOC KY II NAM HOC 2007 2008

Báo cáo sơ kết học kỳ II năm học 2007-2008
Khoa cơ khí chế tạo
Kính tha:

Các vị đại biểu
Các thầy cô giáo, cùng các em học sinh thân mến.
Hoà cùng không khí thi đua dạy tốt học tốt chào mừng các ngày lễ lớn. Cùng với
toàn trờng, thầy trò khoa cơ khí chúng ta phấn khởi bớc vào học kỳ II năm học 20072008 đầy quyết tâm, phấn đấu đạt đợc chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ nhà trờng, cũng
nh nghị quyết của công đoàn trờng đề ra trong năm học 2007-2008.
Hôm nay, dới sự chỉ đạo của ban Giám hiệu nhà trờng, phòng đào tạo, phòng công
tác học sinh. Khoa cơ khí chế tạo tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả học tập và rèn luyện
một nửa chặng đờng của học kỳ II năm học 2007-2008 . Lấy đó làm cơ sở để chúng ta
phấn đấu phát huy những thành tích đã đạt đợc, khắc phục những nhợc điểm tồn tại để
hoàn thành chỉ tiêu nhà trờng giao năm học 2007-2008. Về dự buổi sơ kết này tôi xin
trân trọng giới thiệu:
Thầy:.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Cùng toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh khoa cơ khí chế tạo. Đề nghị chúng
ta nhiệt liệt chào mừng.
Kính tha các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Đợc sự

uỷ quyền của lãnh đạo khoa, tôi xin thông báo kết quả sơ kết nửa đầu học kỳ II năm học
2007-2008 nh sau:
A- Đặc điểm -Tình hình:
1/ Về đào tạo:
Học kỳ II năm học 2007-2008 khoa cơ khí chế tạo tiếp tục đào tao hai nghề chính
là nghề hàn điện hàn hơi và nghề tiện phay bào.
Nghề hàn điện hàn hơi : Bao gồm các lớp: 9GK10, (9A,9A1, 9B1, 9C1)K11, 9A1
K12 hệ 18 tháng, các lớp (9A2,9B2,) K11 và 9A2 K12 hệ 30 tháng và lớp C9A hệ cao
đẳng nghề.
Tổng số học sinh của khối hàn là: 328
Trong đó: Nội trú:
154
Ngoại trú: 174
Nghề tiện phay bào : Bao gồm các lớp (8A, 8B)K10 hệ 24 tháng. Lớp 8A1K11 hệ
18 tháng. Lớp 8A2K11 hệ 30 tháng.
Tổng số học sinh khối tiện là: 121
Trong đó: Nội trú: 40
Ngoại trú: 81
Đào tạo ngắn hạn nghề hàn điện: Hai lớp với tổng số học sinh là: 49 em.
Tổng số lớp của khoa là: 16. với tổng số học sinh của cả khoa là: 498

2/ Về cơ sở vật chất:
Nhà trờng đã đầu t nâng cấp các phòng học thực hành nh: xởng Hàn, xởng Gò, xởng Rèn. Mua sắm nhiều thiết bị máy móc mới đảm bảo tốt cho việc học thực hành hàn
điện hàn hơi.
Khoa, tổ bộ môn đã đầu t thời gian để chỉnh sửa chơng trình các môn học nh: Chơng
trình trung cấp nghề, chơng trình cao đẳng nghề, chơng trình sơ cấp nghề và làm các mô
hình học cụ phục vụ cho giảng dạy.
3/ Về trình độ học sinh :
Nhìn chung học sinh vào học không đồng đều cả về trình độ, cả về lứa tuổi. Vì vậy
việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện đạo đức của học sinh, cũng nh việc truyền đạt , hớng
1


dẫn của giáo viên gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là số học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ
sở, tiếp tục học thêm các môn văn hoá.
4/ Về cán bộ giáo viên:
Hầu hết giáo viên trong khoa đều qua đào tạo cơ bản, có trình độ và tay nghề
vững, có nghiệp vụ s phạm tốt.
Trong năm đợc nhà trờng cử đi học các lớp nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ nh
các lớp biên soạn giáo trình theo DACUM, viết chơng trình giảng dạy theo MODUN và

các lớp biên soạn giáo án điện tử Ngoài ra ban lãnh đạo khoa còn thờng xuyên tổ chức
các buổi dự giờ cho các thầy cô trong khoa để trao đổi kinh nghiệm và đóng góp ý kiến
cho các thầy cô giáo trẻ để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ s phạm.
Hầu hết giáo viên tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm đã kết hợp tốt với giáo
viên quản sinh trong công tác giáo dục và quản lý học sinh nội trú cũng nh ngoại trú đạt
hiệu quả cao.
B- Đánh giá sơ kết
I/ Về học tập
1- Về chấp hành giờ lên lớp :
Tổng số giờ nghỉ học:
5.910.giờ
Trong đó số giờ nghỉ có lý do : 1.351. giờ
Số giờ nghỉ không có lý do :
4.559.giờ
Cụ thể nh sau:
1. Lớp 8AK10: - Số giờ nghỉ học : 120

- Có lý do : 72
( trung bình 5giờ/hs)
- Không có lý do: 48

2. Lớp 8BK10 - Số giờ nghỉ học: 215

- Có lý do: 20
( trung bình 10,2giờ/hs)
- Không có lý do: 195

3. Lớp 8A1K11 - Số giờ nghỉ học: 308

- Có lý do: 34 ( trung bình 8,3giờ/hs)
- Không có lý do: 274

4. Lớp 8A2K11 - Số giờ nghỉ học: 674

- Có lý do: 241 ( trung bình 17,2giờ/hs)
- Không có lý do: 433

5. Lớp 9GK10 - Số giờ nghỉ học : 138

- Có lý do: 40 ( trung bình 5,3giờ/hs)
- Không có lý do: 98

6. Lớp 9AK11 - Số giờ nghỉ học : 392

- Có lý do: 60 ( trung bình 16,3giờ/hs)
- Không có lý do: 332

7. Lớp 9A1K1 - Số giờ nghỉ học : 125

- Có lý do: 55 ( trung bình 3,2 giờ/hs)
- Không có lý do: 70

8. Lớp 9A2K11 - Số giờ nghỉ học : 708

- Có lý do: 172 ( trung bình 19,1giờ/hs)
- Không có lý do: 536

9. Lớp 9B1K11 - Số giờ nghỉ học : 811

- Có lý do: 190 ( trung bình 18,4giờ/hs)
- Không có lý do: 621

10. Lớp 9B2K11 - Số giờ nghỉ học : 636

- Có lý do: 265 ( trung bình 16,3giờ/hs)
- Không có lý do: 371
2


11. Lớp 9C1K11

- Số giờ nghỉ học : 645

- Có lý do: 81 ( trung bình 20,1giờ/hs)
-Không có lý do: 564

12. Lớp C9AK11 - Số giờ nghỉ học : 317

- Có lý do: 62
( trung bình 11giờ/hs)
- Không có lý do: 255

13. Lớp 9A1K12 - Số giờ nghỉ học : 139

- Có lý do: 41 ( trung bình 7,7giờ/hs)
- Không có lý do: 98

14. Lớp 9A2K12 - Số giờ nghỉ học : 482

- Có lý do: 18 ( trung bình 11,7giờ/hs)
- Không có lý do: 464

Nh vậy.
- Các lớp có số giờ nghỉ học nhiều là: 9B1K11(811 giờ); 9A2K11(708 giờ); 9B2K11
( 636 giờ); 9C1K11 (645 giờ); Nếu tính bình quân đầu ngời thì lớp nghỉ nhiều nhất là lớp
9C1 K11 với 20,1 giờ/ 1hs, tiếp theo là lớp 9A2 K11 với 19,1 giờ/1hs
- Các lớp có số giờ nghỉ ít là: 9A1 k11 ( 125giờ bình quân 3,2 giờ /1hs, 8AK10 (120 giờ
bình quân 5giờ/1hs).
* Các lớp có số học sinh nghỉ học nhiều cần phải nhắc nhở bao gồm:
- Lớp 8A2 K11: - Đỗ Văn Tuyên
112 giờ
- Phạm Văn Tiệp
65
- Lớp 9AK11:

- Nguyễn Đình Dũng
- Phạm Xuân Thức

88
76

- Lớp 9A2K11

- Nguyễn Văn Xuân
- Mai Sỹ Ngọc
- Phạm Văn Tất
- Phạm Văn Thành

126
106
53
52

- Lớp 9B1K11

- Lê Mạnh Hùng
- Đinh Văn Triều
- Nguyễn Văn Lân

93
56
49

- Lớp 9A2K12

- Phạm Ngọc Đức Tiến

56

- Lớp C9A K11

- Phạm Văn Định
- Nguyễn Tiến Thành

40
40

2. Về kết quả học tập
Số
TT

1

2

8A K10

Tổng
số
học
sinh
24
Dự xét

8B K10

24
21
Dự xét

Lớp

kết quả học tập
Xuất xắc
Giỏi
0
3
Đạt
Đạt
0
0
Đạt

% 12.5
3
Đạt

Khá
11
Đạt
% 45.8
4
Đạt

Ghi
chú

TB khá
TB
Yừu, kém
3
7
0
Đạt
Chiếm
Chiếm
12.
% 5
% 29.2 % 0
%
8
4
2
Đạt
Chiếm
Chiếm
3


3

4

5

6

7

8A1 K11

8A2 K11

9G K10

9A K11

9A1 K11

0
0
§¹t

% 14.3
0
§¹t

37
39
Dù xÐt
39
26
Dù xÐt
26
24
Dù xÐt
24
38
Dù xÐt

0

% 0

0
§¹t
0
0
§¹t
0
0
§¹t
0
0
§¹t

0
§¹t
% 0
3
§¹t
% 11.5
0
§¹t
% 0
1
§¹t

% 19.05
6
§¹t
16.2
% 2
1
§¹t
% 2.564
7
§¹t
% 26.92
3
§¹t
% 12.5
10
§¹t

0

% 2.63
0
§¹t
% 0
2
§¹t

% 26.32 %
1
§¹t
% 2.703 %
12
§¹t
% 27.27 %
3
§¹t
% 7.692 %
8
§¹t

8

9A2 K11

9

9B1 K11

38
37
Dù xÐt
37
44
Dù xÐt

0

9B2 K11

44
39
Dù xÐt

0
§¹t

% 4.55
0
§¹t

0

% 0

9C1 K11

39
32
Dù xÐt
32
29

0

10

11

12

13

14

38.
% 1
0
§¹t

21
37
Dù xÐt

0
§¹t
0
0
§¹t

0
§¹t

0
§¹t

0

% 0
1

% 25
3

§¹t

§¹t

C9A
K11

Dù xÐt

§¹t
0

9A1 K12

29
18
Dù xÐt

0
§¹t

% 3.45
0
§¹t

0

% 0

9A2 K12

18
41
Dù xÐt
41

0

0
§¹t

0
§¹t
% 0

§èi víi khèi nghÒ TiÖn:

Tæng sè

121

Lo¹i suÊt x¾c
Lo¹i giái

0
6

§¹t
§¹t

% 0

%

%

%

%

% 19.05 % 9.524 %
27
4
ChiÕm
ChiÕm
% 72.97
13
ChiÕm
% 33.33
3
ChiÕm
% 11.54
12
ChiÕm
% 50
17
ChiÕm

% 10.81 %
25
ChiÕm
% 64.1
%

0
§¹t
0
13
§¹t
ChiÕm
50
% 0
%
6
3
§¹t
ChiÕm
25
% 12.5
%
8
2
§¹t
ChiÕm
21.
1
% 44.74 % 5.263 %
3
17
16
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
8.11 % 45.95 % 43.24 %
14
16
0
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
31.
8
% 36.36 % 0
%
8
11
17
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
28.2
20.5 % 1
% 43.59 %
13
10
1
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
31.2
40.6 % 5
% 3.125 %
8
14
3
§¹t

ChiÕm
ChiÕm
48.2
% 10.34 % 27.6 % 8
% 10.34 %
5
5
4
4
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
27.7
27.
% 8
% 8
% 22.22 % 22.22 %
1
7
17
16
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
17.
41.4
% 2.439 % 1
% 6
% 39.02 %
hs
0 %
4.96 %
4


Lo¹i Kh¸
Lo¹i TB kh¸
Lo¹i Trung b×nh
Lo¹i yÕu, kÐm
§èi víi khèi nghÒ Hµn:
Lo¹i suÊt x¾c
Lo¹i giái
Lo¹i Kh¸
Lo¹i TB kh¸
Lo¹i Trung b×nh
Lo¹i yÕu, kÐm
Tæng hîp chung cµ khoa
Lo¹i suÊt x¾c
Lo¹i giái
Lo¹i Kh¸
Lo¹i TB kh¸
Lo¹i Trung b×nh
Lo¹i yÕu, kÐm
3. VÒ rÌn luyÖn

TT

1

2

3

4

5

6

7

22
11
51
31
Tæng sè
0
7
53
85
121
62
Dù xÐt
0
13
75
96
172
93

8A K10

Tæng

häc
sinh
24
Dù xÐt

0

8B K10

24
21
Dù xÐt

0

8A1 K11

21
37
Dù xÐt

0

8A2 K11

37
39
Dù xÐt

0

9G K10

39
26
Dù xÐt

0

9A K11

26
24
Dù xÐt

0

9A1 K11

24
38
Dù xÐt

Líp

§¹t
18.18 %
§¹t
9.09
§¹t
42.15
ChiÕm
25.62
328
hs
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
ChiÕm
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
ChiÕm

0
2.13
16.16
25.91
36.89
18.90
449
0
2.90
16.70
21.38
38.31
20.71

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ghi
chó

kÕt qu¶ rÌn luyÖn
XuÊt x¾c
Tèt
0
3
§¹t
§¹t
0
§¹t
0
§¹t
0
§¹t
0
§¹t
0
§¹t
0
§¹t

% 12.5
3
§¹t
% 14.3
13
§¹t
% 35.1
2
§¹t
% 5.13
3
§¹t
% 11.5
2
§¹t
% 8.33
5
§¹t

Kh¸
11
§¹t

TB kh¸
3
§¹t
12.
% 45.8 % 5
%
4
8
§¹t
§¹t
38.
% 19.05 % 1
%
0
14
§¹t
§¹t
37.
% 0
% 8
%
10
10
§¹t
§¹t

TB
7
ChiÕm

YÕu, kÐm
0
ChiÕm

29.2 % 0
%
4
2
ChiÕm
ChiÕm

19.05 % 9.524 %
8
2
ChiÕm
ChiÕm
21.6
2
% 5.405 %
7
10
ChiÕm
ChiÕm
17.9
% 25.64 % 25.6 % 5
% 25.64 %
10
7
6
0
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
38.4
% 6
% 26.9 % 23.08 % 0
%
4
9
6
3
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
16.6
% 7
% 37.5 % 25
% 12.5
%
12
14
5
2
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
5


8

9

10

11

12

0

9A2 K11

38
37
Dù xÐt

0
§¹t

% 13.2
0
§¹t

0

% 0

9B1 K11

37
44
Dù xÐt

0

9B2 K11

44
39
Dù xÐt

9C1 K11

39
32
Dù xÐt

2.564 % 7.69
0
6
§¹t
§¹t

C9A
K11

13

9A1 K12

14

9A2 K12

32
29

0
§¹t

4
§¹t
% 9.09
3
§¹t

1
§¹t

0

% 18.8
6

0

Dù xÐt

§¹t

29
18
Dù xÐt
18
41
Dù xÐt

0

41

0

31.5
% 8
3
§¹t
8.10
% 8
20
§¹t

% 40.5
15
§¹t
34.
% 45.45 % 1
8
11
§¹t
§¹t
28.
% 20.51 % 2
11
5
§¹t
§¹t
34.3
15.
% 8
% 6
8
0

§¹t

Tæng sè

121

Lo¹i suÊt x¾c
Lo¹i tèt
Lo¹i Kh¸
Lo¹i TB kh¸
Lo¹i Trung b×nh
Lo¹i yÕu, kÐm
§èi víi khèi nghÒ Hµn:

0
21
25
35
26
14
Tæng sè

§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
ChiÕm
328
hs

Lo¹i suÊt x¾c
Lo¹i tèt

13.1
% 6
% 5.263 %
9
10
ChiÕm
ChiÕm
% 24.32 % 27.03 %
5
0
ChiÕm
ChiÕm
% 11.36 % 0
%
9
7
ChiÕm
ChiÕm
% 23.08 % 17.95 %
6
4
ChiÕm
ChiÕm
18.7
% 5
% 12.5
%
12
3

ChiÕm
ChiÕm
41.3
% 20.7
% 27.59 % 0
% 8
% 10.34 %
6
10
0
2
0
§¹t
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
% 33.3
% 55.56 % 0
% 11.11 % 0
%
4
9
11
4
13
§¹t
§¹t
§¹t
ChiÕm
ChiÕm
21.9
26.
% 9.76
% 5
% 8
% 9.756 % 31.71 %

0
§¹t
0
0
§¹t

§¹t

§èi víi khèi nghÒ TiÖn:

Lo¹i suÊt x¾c
Lo¹i tèt
Lo¹i Kh¸
Lo¹i TB kh¸
Lo¹i Trung b×nh
Lo¹i yÕu, kÐm
Tæng hîp chung:

36.
% 8
15
§¹t

1
39
95
87
64
42
Dù xÐt
1
60

§¹t

hs
0 %
17.36 %
20.66 %
28.93
21.49
11.57

§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
ChiÕm

0.30488
11.89
28.96
26.52
19.51
12.80
449

%
%
%
%
%
%

§¹t
§¹t

7.80952 %
13.36 %
6


Loại Khá
Loại TB khá
Loại Trung bình
Loại yếu, kém

120
122
90
56

Đạt
Đạt
Đạt
Chiếm

26.73
27.17
20.04
12.47

%
%
%
%

III/ Nhận xét chung
Nhìn chung học sinh trong khoa chấp hành tốt giờ lên lớp, giờ tự học và nội quy,
quy chế của nhà trờng và nội quy KTX. Điển hình là các em có kết quả học tập và rèn
luyện tốt nh:
1. Mai Văn Tài
Lớp 8A1 K11
2. Trịnh Kim Hoà
Lớp 8A1 K11
3. Vũ Trọng Tuấn
Lớp 8A1 K11
4. Lê Hữu Tăng
Lớp 8A1 K11
5. Đỗ Ngọc Hải
Lớp 9B1 K11
6. Nguyễn Bá Phớc Lớp 9B1 K11

7. Lê Văn Tùng
8. Hoàng Văn Phong
9. Đinh Trung Thành
10. Đỗ Công Tuấn
11. Phạm Văn Thắng
12. Lê Trọng Trung

Lớp 9B2 K11
Lớp 9G K10
Lớp 9G K10
Lớp 9G K10
Lớp 8A K10
Lớp 8A K10

Bên cạnh những học sinh chấp hành tốt thì vẫn còn một số học sinh nghỉ học nhiều, bỏ
học giữa giờ học lý thuyết, trong giờ học thực hành thì bỏ ra ngoài, xuống nhà ăn, bỏ về
ký túc xá làm việc riêng, ảnh hởng đến giờ thực tập. Trong giờ tự học thì chơi bài, nô đùa
hoặc làm việc riêng.dẫn đến có kết quả học tập và rèn luyện yếu kếm nh:
1. Phạm Minh Châu
2. Lại Thanh Dơng
3. Phạm Đình Tuân
4. Nguyễn Trọng Nam
5. Lâm Quốc Phong

9B2 K11
9B2 K11
9B2 K11
8B K10
8B K10

6. Lê Văn Mai
7. Nguyễn Đình Dũng
8. Phạm Xuân Thức
9. Lê Mạnh Hùng

9C1 K11
9A K11
9A K11
9B1 K11

IV/ Tiến độ giảng dạy:
1. Khối hàn :
- Lớp 9GK10 sắp kết thúc chơng trình. Thi tốt nghiệp vào đầu tháng 6/2008
- Lớp 9A K11 đi thực tập vào tháng 6/2008
- Các lớp (C9A, 9A1, 9A2, 9B1, 9B2, 9C1)K11: (9A1, 9A2)K12 học tập theo
thời khoá biểu.
2. Khối tiện phay bào:
- Các lớp: (8A, 8B)K10 Cuối tháng 6/08 sẽ thi tốt nghiệp.
- Các lớp 8A1K11, 8A2K11 học bình thờng theo kế hoạch của khoa và nhà trờng.
Trên đây là toàn bộ kết quả học tập và rèn luyện các lớp trong nửa đầu học kỳ II năm
học 2007-2008 của khoa cơ khí. Có thể kết quả này cha phản ánh chính xác nhng chúng
ta hãy lấy đây là cái mốc để phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa trong nửa cuối học kỳ II
cũng nh của năm học 2007-2008.
Xin trân trọng cám ơn!

Ngày 09 tháng 5 năm 2008
khoa cơ khí chế tạo

7x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×