Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH THỰC tập tốt NGHIỆPK15

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – KIẾN TẬP
KHÓA 14 VÀ KHÓA 15
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
1-Kế hoạch đi thực tập TN:
• Lớp C9A khóa 14 đi thực tập TN từ 03/12/2012 đến 05/5/2013.
• Lớp 9B khóa 15 đi thực tập TN từ 03/12/2012 đến 06/01/2013.
• Lớp 8A khóa 15 đi thực tập TN từ 03/12/2012 đến 06/01/2013.
2-Kế hoạch đi kiến tập nghề:
Lớp C9A khóa15 đi kiến tập từ 03/12/2012 đến 07/4/2013.

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP
Lớp 8A và 9B khóa 15:
- Từ 07/01/2013 đến 13/01/2013 ôn thi TN và nộp BCTN
- Từ 14/01/2013 đến 27/01/2013 thi TN và hoàn tất kết quả thi
Lớp C9A khóa 14
- Từ 06/5/2013 đến 26/5/2013 học tiếp theo chương trình.(nộp BCTN)
- Từ 27/5/2013 đến 09/6/2013 ôn thi TN
- Từ 10/6/2013 đến 07/7/2013 thi TN và hoàn tất kết quả thi

Ngày 22 tháng 11 năm 2012
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO


Nguyễn Đức VườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×