Tải bản đầy đủ

DANH SÁCH học SINH NGHÈO vượt KHÓ

DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

TT
1
2
3

Họ tên
Phạm Văn
Vũ Tuấn

Lớp
Đông
Minh

Điểm HT
7,4

Điểm RL
Tốt


Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×