Tải bản đầy đủ

DE THI LT 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
Đề số 2
Môn thi: Lý thuyết tổng hợp
Ngành (nghề): Cắt gọt kim loại
Hình thức thi: Viết

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

Thời gian: 120 phút
Trình độ:Trung cấp nghề

Câu 1: 4 đ
Trình bày nguồn gốc của lực cắt, phân tích lực cắt và viết công thức tính công suất cắt
gọt!
Câu 2: 3,5 đ
Trình bày phương pháp tiện côn bằng cách xoay xiên bàn dao dọc phụ!
Câu 3: 2,5 đ
Lập trình gia công tinh cho chi tiết sau:


HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×