Tải bản đầy đủ

Đóng góp ý kiến các mđ nghề hàn

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CÁC MĐ NGHỀ HÀN
1. MĐ 13: Chế tạo phôi
1.1.
Chương trình:

hàn

Đổi BÀI 3: CHẾ TẠO PHÔI HÀN TỪ VẬT LIỆU THÉP ỐNG BẰNG
MÁY CẮT KHÍ CHUYÊN DÙNG:
Thành bài: CHẾ TẠO PHÔI HÀN TỪ VẬT LIỆU THÉP TẤM BẰNG
MÁY CẮT LƯỠI THẲNG.
Để phù hợp với điều kiện thực tế.
1.2.

1.3.

Bài giảng
- Mục III. Nội dung chương trình không khớp thời gian với chương
trình.
- Nội dung lý thuyết quá dài.
- Phần khai triển khối lượng kiến thức nặng quá.

Định mức vật tư

Bài 5: Tăng thêm điện cực cắt Plasma, bép nén Plasma, chụp sứ Plasma.
2. MĐ 14: Gá lắp kết cấu hàn
3. MĐ 19: Hàn TIG
3.1.
Định mức vật tư
- Thép tấm 6mm bài 3: Quá
- Bài kiểm tra hết MĐ: thép

kểm tra.
3.2.

it so với que hàn phụ và các bài khác.
tấm trong định mức không phù hợp với đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×