Tải bản đầy đủ

Đề tài: Đạo Đức Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH.
Tiểu Luận

Hành Vi Hối Lộ Trong Doanh Nghiệp
GVHD: Th.S Lê Thanh Trúc
SVTH: Nhóm 2


NHÓM 2


NộI DUNG TRÌNH BÀY


TÌNH HUỐNG

DN UY TÍN

THÔNG ĐIỆP


CẤM HỐI LỘ

CHẤM DỨT HĐ

NV LÀM SAI

SA THẢI


TÌNH HUỐNG

 Thông điệp: “Hối lộ hoặc gian lận 

trong kinh doanh là hành vi không 
được chấp nhận trong triết lý kinh 
doanh của công ty, và mọi hành vi vi 
phạm có thể dẫn đến thiệt hại đáng 
kể cho tất cả các bên, kể cả bên 
trong lẫn bên ngoài công ty.” 


Cơ Sở Lý Thuyết


Cơ Sở Lý Thuyết


Cơ Sở Lý Thuyết


Cơ Sở Lý Thuyết
GIẢI THÍCH HÀNH VI HỐI LỘ
Dựa trên lý thuyết hành vi trao đổi:
- Có mục đích
- Mang lại lợi ích không chính đáng giữa hai bên
- Lợi ích càng lớn thì hối lộ càng thường xuyên hơn, mạnh mẽ
hơn


Cơ Sở Lý Thuyết

CÁC HÌNH THỨC HỐI LỘ


Cơ Sở Lý Thuyết
Phân biệt giữ quà tặng và quà hối lộ
Quà tặng

Quà hối lộ

Giá trị nhỏ, khoảng 80USD trở
xuống

Giá trị lớn, trên 80USD

Nằm trong chính sách quà tặng của
công ty

Không nằm trong chính sách

Có in hình logo công ty

Không in hình logo công ty


Nhận xét tình huống


Vị chủ tịch có quyết định đúng và dứt khoátDựa trên triết lý kinh doanh và chính sách của công ty.Đánh giá không chỉ dựa trên kết quả mà còn dựa trên cách đạt được

Quan điểm nhóm


Liêm chính là điều kiện tiên quyết trong kinh doanh


QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM VỀ HỐI LỘ


KẾT LUẬN CHUNG
Hối lộ là hiện tượng tiêu cực
 Cần xây dựng văn hóa, bộ quy tắc ứng xử trong 
doanh nghiệp
 Minh bạch công khai trong doanh nghiệp.
 Cải cách ý thức bằng giáo dụcCảm ơn Cô và các bạn đã 

lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×