Tải bản đầy đủ

Ebook sử dụng máy cầy tay và máy gặt đập liên hợp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM
KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

DỰ ÁN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY
GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Hà Nội - 2012SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

A. MÁY LÀM ĐẤT ĐA NĂNG VNAGR-1Z-41A
1. Cấu tạo, các thông số kỹ thuật và linh kiện của máy:

a. Cấu tạo

- Động cơ:
Là động cơ diezen 8hp, được làm mát bằng nước hoặc không khí.
+ Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
+ Cơ câu phân phối khí.
3


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

+ Hệ thống bôi trơn.
+ Hệ thống làm mát.
+ Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
+ Hệ thống điện.
- Máy cày:
Dùng để lắp toàn bộ các bộ phận và các chi tiết lên đó
+ Tay điều khiển: Nó gồm có hai tay điều khiển, tay trái và tay
phải, trên đó có lắp các tay điều khiển li hợp chính và li hợp
chuyển hướng.
+ Hộp số: Trục chủ động của hộp số được lắp li hợp chính,
li hợp chính nhận mô men từ động cơ qua truyền đông
đai thang. Hộp số được thiết kế bốn số, trong đó ba số
tiến và một số lùi. Ngoài mô men mà hộp số truyền ra
bánh chủ động, hộp số còn được thiết kế để truyền mômen đến trục để lắp các bánh công tác (trục trích công
suất) nhờ các bánh răng. Trên hộp số người ta lắp giá để
đặt động cơ.
* Tuỳ thuộc vào công việc mà chọn các linh kiện sao cho phù hợp
b. Các thông số kỹ thuật và linh kiện của máy
- Công suất động cơ 8hp, làm mát bằng nước.
- Máy cầy.
- Bánh lồng ruộng nước.
- Bánh lồng ruộng cạn.
- Bánh lốp.
- Lưỡi phay ruộng nước
- Lưỡi cầy phay.
- Lưỡi đánh luống.
- Định vị độ sâu.
4


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP


- Chắn bùn ruộng nước.
- Chắn bùn ruộng cạn.

2. Chức năng
- Cầy bừa đất trồng lúa (ruộng khô, ruộng nước) theo hình
thức phay, băm gốc rạ. Chỉ cần cầy bừa 2-3 lần đạt tiêu
chuẩn ruộng cấy.
- Cầy bừa, đánh luống đất trồng mầu.
- Xới đất, làm cỏ vườn cây ăn quả.
- Phá gốc các cây trồng mầu, cây công nghiệp: ngô, dứa, mía,…
3. Trước khi vận hành
- Xác định mục đích sử dụng để chuẩn bị máy và các linh kiện
cho phù hợp.
- Kiểm tra và xiết chặt các bu lông, đai ốc, khớp nối, cần số, cần
chuyển động, côn chuyển hướng, côn, dây ga, dây curoa…
5


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Tra dầu mỡ vào các khớp truyền động. Chú ý tránh để dầu
mỡ dính vào dây cu roa và puly gây trượt và văng dây cu roa
ra ngoài.
- Kiểm tra nhớt động cơ, nhớt hộp số, dầu diesel cho động cơ,
nước làm mát. Nếu thiếu cần đổ bổ sung cho đầy đủ.
- Tập lái thử trước khi xuống ruộng.
+ Làm quen với máy và thao tác đúng kỹ thuật.
+ Cho vận hành thử động cơ ở chế độ không tải.
+ Vận hành máy di chuyển máy thử trên sân hoặc trên đường
dùng bánh lốp. Cho máy vận hành tiến, lùi, cắt côn, sang
trái, sang phải dùng cắt hướng.
+ Vận hành thử bộ phận công tác bằng cách gạt cần cho trục
công tác quay ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều
kim đồng hồ (trục công tác quay được 02 chiều):
* Nếu dùng cho công tác phay đất trồng lúa, phay đất khô cho
ruộng màu, xới đất, làm cỏ vườn cây ăn quả thì cho trục công tác
quay thuận chiều.
* Nếu dùng cho công tác cày tơi đất , xới và vun đất thì cho trục
công tác quay ngược chiều.
+ Kiểm tra xem có sự cố gì xảy ra với toàn bộ linh kiện của
máy để căn chỉnh và khắc phục kịp thời trước khi xuống
ruộng vận hành thực tế.
4. Chuẩn bị ruộng
- Kiểm tra ruộng trước khi làm đất.
- Làm cho công tác phay đất trồng lúa ruộng phải có nước
vừa phải.
- Làm cho công tác cày, vun, xới ruộng phải khô hoàn toàn.
6


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Chọn vị trí thuận lợi để cho máy xuống ruộng, lối xuống có độ
dốc vừa phải, di chuyển dễ dàng

Chuẩn bị đất trồng lúa (Ảnh: TTKN Ninh Thuận)

5. Đưa máy vào vận hành thực tế
a. Công tác phay đất trồng lúa, phay đất khô cho ruộng màu,
xới đất, làm cỏ vườn cây ăn quả:
- Dùng các linh kiện có hình dưới:

Bánh lồng
7


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

Tấm chắn đất

Lưỡi phay

- Lắp các linh kiện trên vào máy:
TT

Nội dung công việc

1

Lắp bánh lồng

2

Lắp lưỡi phay

3

Lắp tấm chắn đất

Yêu cầu
- Lắp đúng chiều.
- Đảm bảo chắc chắn
- Lắp đúng chiều.
- Đảm bảo chắc chắn
- Đảm bảo chắc chắn

- Vận hành máy
TT

Nội dung công việc

Yêu cầu

Trước khi nổ máy phải kiểm tra máy như mục 3, để cần gạt số của
máy kéo ở vị trí số 0, để tay ga ở vị trí trung bình.

8

1

Nổ máy

2

Cắt côn.

3

Gạt cần đẩy về phía trước vào
- Bánh công tác quay thuận
tải cho trục công tác hoạt
chiều kim đồng hồ
động.

4

Gạt cần số về số 1.


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

5

6

Điều tiết ga hợp lý.
- Trước khi nhả côn, phải
nâng máy lên để bánh công
Từ từ nhả côn cho máy hoạt tác không chạm đất.
động.
- Khi máy cày bắt đầu di chuyển
mới cho bánh công tác từ từ ăn
sâu xuống đất

7

Chạy máy ở số 1 hay số 2
tùy theo chất đất rắn hay tơi
xốp và tùy theo tay nghề của
người sử dụng.

Chú ý: - Với ruộng màu thì đất phải khô.
- Khi quay vòng phải nâng máy lên, không để bánh công tác
chạm đất

b. Linh kiện dùng cho công tác cày tơi đất:

Bánh lồng
9


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

Bánh bám

Tấm chắn đấm

- Dùng các linh kiện có hình dưới:

Lưỡi cày

Cữ

- Lắp các linh kiện trên vào máy:
TT

10

Nội dung công việc

1

Lắp bánh bám

2

Lắp cày phay

Yêu cầu
- Lắp đúng chiều.
- Đảm bảo chắc chắn
- Lắp đúng chiều.
- Đảm bảo chắc chắn


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

3

Lắp cữ điều chỉnh

4

Lắp tấm chắn đất

- Đảm bảo chắc chắn
- Điều chỉnh độ nông sâu của cày
- Đảm bảo chắc chắn

- Vận hành máy
TT

Nội dung công việc

Yêu cầu

Trước khi nổ máy phải kiểm tra máy như mục 3, để cần gạt số của máy
kéo ở vị trí số 0, để tay ga ở vị trí trung bình.
1

Nổ máy

2

Cắt côn.

3

- Kéo cần về phía sau
- Bánh công tác quay ngược
vào tải cho trục công tác
chiều kim đồng hồ
hoạt động.

4

Gạt cần số về số 1.

5

Điều tiết ga hợp lý.

6

- Trước khi nhả côn, phải nâng
máy lên để bánh công tác không
Từ từ nhả côn cho máy chạm đất.
hoạt động.
- Khi máy cày bắt đầu di chuyển
mới cho bánh công tác từ từ ăn
sâu xuống đất

7

Chạy máy ở số 1 hay số 2
tùy theo chất đất rắn hay
tơi xốp và tùy theo tay
nghề của người sử dụng.

Chú ý:
- Ruộng cày đất phải khô hoàn toàn.
- Khi quay vòng phải nâng máy lên, không để bánh công tác
chạm đất

11


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

c. Linh kiện dùng cho công tác xới , vun đất, đánh luống:

Bánh bám

Tấm chắn đấm

Dùng các linh kiện có hình dưới:

Lưỡi vun, xới

12

Cữ


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Lắp các linh kiện trên vào máy:

TT

Nội dung công việc

1

Lắp bánh bám

2

Lắp vun, xới

Yêu cầu
- Lắp đúng chiều.
- Đảm bảo chắc chắn
- Lắp đúng chiều.
- Đảm bảo chắc chắn
- Đảm bảo chắc chắn

3

Lắp cữ điều chỉnh

- Điều chỉnh độ nông sâu của
lưỡi vun xới

4

Lắp tấm chắn đất

- Đảm bảo chắc chắn

- Vận hành máy:
TT Nội dung công việc

Yêu cầu

Trước khi nổ máy phải kiểm tra máy như mục 3, để cần gạt
số của máy kéo ở vị trí số 0, để tay ga ở vị trí trung bình.
1

Nổ máy

2

Cắt côn.

3

- Kéo cần về phía sau
- Bánh công tác quay ngược
vào tải cho trục công tác
chiều kim đồng hồ
hoạt động.

4

Gạt cần số về số 1.

5

Điều tiết ga hợp lý.

13


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

6

- Trước khi nhả côn, phải
nâng máy lên để bánh công
Từ từ nhả côn cho máy tác không chạm đất.
hoạt động.
- Khi máy cày bắt đầu di chuyển
mới cho bánh công tác từ từ
ăn sâu xuống đất

7

Chạy máy ở số 1 hay
số 2 tùy theo chất
đất rắn hay tơi xốp và
tùy theo tay nghề của
người sử dụng.

Chú ý:
- Ruộng cày đất phải khô hoàn toàn
- Khi quay vòng phải nâng máy lên, không để bánh công
tác chạm đất
6. Chú ý
- Do động cơ làm mát bằng nước nên trong quá trình vận hành
phải chú ý việc đổ thêm nước làm mát vào két nước cho dộng
cơ: quan sát thấy hơi nước bốc lên nhiều là phải bổ sung nước
ngay.
- Vận hành máy một thời gian cần kiểm tra lượng dầu diesel nếu
thiếu cần bổ sung.
- Trong quá trình vận hành phải chú ý tới các bộ phận của máy
nếu có sự cố hay tiếng động bất thường phải dừng máy kiểm
tra và khắc phục sửa chữa ngay. Chú ý tới các chốt hãm của
bánh lồng, bánh bám, lưỡi công tác.
14


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Khi di chuyển trên đường phải dùng bánh lốp để di chuyển và
tháo toàn bộ các lưỡi công tác.
Mỗi lần đưa máy vào vận hành cần kiểm tra trước khi vận hành
như mục 3.
7. Bảo dưỡng sửa chữa
a. Sau mỗi ngày làm việc, ca làm việc cần:
- Vệ sinh rửa máy móc sạch sẽ gọn gàng.
- Để máy vào nhà thoáng mát có mái che, tránh mưa nắng.
- Kiểm tra và xiết chặt các bu lông, đai ốc, khớp nối, cần số, cần gạt
trục công tác, cắt hướng, côn, dây ga, dây curoa, bánh lồng, bánh
bám, bộ lưỡi công tác…
- Tra dầu mỡ vào các khớp truyền động. Chú ý tránh để dầu mỡ
dính vào dây cu roa và puly gây trượt và văng dây cu roa ra
ngoài.
- Kiểm tra nhớt động cơ, nhớt hộp số, dầu diesel cho động cơ,
nước làm mát (Nếu thiếu cần đổ bổ sung cho đầy đủ).
- Cho vận hành thử động cơ, vào tải bộ phận công cắt cho hoạt
động hoạt động ở chế độ không tải.
b. Sau mỗi vụ làm đất cần:
- Vệ sinh máy móc sạch sẽ, các bộ phận cần thiết tháo ra vệ
sinh…
- Kiểm tra và xiết chặt các bu lông, đai ốc, khớp nối, cần số, cần gạt
trục công tác, cắt hướng, côn, dây ga, dây curoa, bánh lồng, bánh
bám, bộ lưỡi công tác…
- Tra dầu mỡ vào các khớp truyền động. Chú ý tránh để dầu mỡ
dính vào dây cu roa và puly gây trượt và văng dây cu roa ra ngoài.
15


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Xúc rửa và thay mới nhớt động cơ, nhớt hộp số, dầu diesel cho
động cơ, nước làm mát.
- Cho vận hành toàn bộ máy ở chế độ không tải thấy hoạt động
bình thường thì cất máy đi.
- Để máy vào nhà thoáng mát có mái che, tránh mưa nắng, nước
ngập vào máy.
8. An toàn lao động
- Trong quá trình vận hành máy cần chú ý vấn đề an toàn lao
động cho người vận hành máy, người phục vụ và cả người dân.
Chỉ có những người đã được hướng dẫn kỹ thuật vận hành và
bảo dưỡng mới được tham gia vận hành máy.
- Những người không liên quan không được tới gần máy trong khi
vận hành.
- Cấm không được đưa tay vào bộ phận công tác, các bánh
lồng, bánh bám hay các bộ phận truyền động khác trong
khi vận hành.
- Không được đi trước máy trong lúc vận hành.

16


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

B. MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP
VNAGR-GĐLH1300
1. Cấu tạo, nguyên lí hoạt động và các thông số
kỹ thuật của máy:
a. Cấu tạo
- Động cơ:
Là động cơ diezen 26hp, được làm mát bằng nước hoặc
không khí.
+ Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
+ Cơ câu phân phối khí.
+ Hệ thống bôi trơn.
+ Hệ thống làm mát.
+ Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
+ Hệ thống điện.
- Bộ phận cắt và thu gom lúa:

17


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

Được gắn và hệ thống di chuyển và đặt ở phía trước máy, nó
được nâng hoặc hạ nhờ hệ thống nâng hạ thuỷ lực.
+ Chiều rộng cắt 1300mm.
+ Bàn dao cắt: Bàn dao cắt sử dụng trên máy gặt đập liên hợp
là dao cắt kiểu tông đơ, nó gồm các dao cắt được lắp trên
thanh dao bằng các đinh tán và chuyển động tịnh tiến khứ
hồi trong các tấm kê, chuyển động này được thực hiện nhờ
cơ cấu biên tay quay được gắn trên máy.
+ Guồng gạt: Trên máy gặt đập liên hợp thường sử dụng
guồng gạt lệch tâm có răng chải, nó được lắp trên các bàn
dao, guồng gạt có nhiệm vụ gạt lúa vào cho bộ phận cắt và
giữ lúa cho bàn dao cắt cắt lúa. Guồng gạt gồm có các cánh
gạt, trên đó có lắp các răng chải. Khi máy tiến về phía trước,
guồng gặt quay, thanh gạt và răng chải nâng cây lúa lên và
gạt về phía sau, đỡ cây lúa cho dao cắt cắt lúa, sau khi bị cắt
lúa được gạt vào trục xoắn tải lúa.
+ Trục xoắn tải lúa: Trục xoắn tải lúa có nhiệm vụ gom và vận
chuyển lúa đã cắt đến băng tải lúa trung gian.
+ Mũi rẽ lúa: Có hai mũi rẽ, mũi rẽ trái và mũi rẽ phải, chúng
được lắp hai bên khung bàn cắt. Nó có nhiệm vụ rẽ lúa vào
phía trong để máy cắt cắt lúa thuận lợi hơn.
+ Các cơ cấu truyền động cho guồng gạt, bàn dao cắt và bộ phận
làm sạch. Nó có nhiệm vụ nhận mômen từ động cơ truyền cho
thanh dao, guồng gạt và bộ phận làm sạch hoạt động.
- Bộ phận đập và thu gom thóc:
Được gắn và hệ thống di chuyển và đặt ở phía trước sau bộ
phận cắt.
+ Trống đập dọc trục: Trống đập có dạng hình trụ tròn, được
quay trên trục, thường có đường kính 400mm, chiều dài
18


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

1000mm, trên đó có lắp các thanh răng, trên thanh răng lắp
các răng, các răng này được lắp nghiêng về phía sau.
+ Nắp trống: Nắp trống có dạng như một nửa hình trụ rỗng, mặt
trong có các gân dẫn hướng cho lúa đi ra ngoài.
+ Máng trống: Máng trống là dạng máng thanh, cung máng và
các thanh ngang được hàn chặt với nhau.
+ Thùng gom thóc: dùng để hứng thóc khi lúa được đập.
- Bộ phận làm sạch và đóng bao:
Làm sạch thóc sau khi nó được tách ra khỏi lúa, bộ phận làm
sạch được đặt phía sau máy gặt
+ Quạt làm sạch: thường dùng quạt li tâm
+ Sàng làm sạch
+ Cửa hứng thóc sạch
+ Ghế ngồi cho người đóng bao
- Hệ thống di chuyển:
Hệ thống di chuyển có nhiệm vụ đỡ toàn bộ các bộ phận và các
chi tiết của máy cắt lúa.
+ Khung máy
+ Tay lái
+ Côn
+ Hôp số
+ Đai truyền động, xích truyền động
+ Bánh xích và hệ thống bánh xích
- Hệ thống thuỷ lực:
Hệ thống thuỷ lực có nhiệm vụ nâng hạ bộ phận cắt, điều chỉnh
độ nhô và độ cao của guồng gạt.
19


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

+ Thùng dầu
+ Bơm dầu
+ Ngăn kéo thuỷ lực
+ Xilanh lực
+ Các van điều tiết lưu lượng
+ Van điều áp
+ Bấu lọc dầu và hệ thống đường ống
- Hệ thống điện:
Trên máy gặt đập liên hợp thường được trang bị các thiết bị
điện như: Máy phát điện, động cơ khởi động, acquy, đèn chiếu
sáng, còi báo tín hiệu…
b. Nguyên lí làm việc
Khi máy cắt hoạt động , guồng gạt quay gạt lúa vào trong
máy, thanh dao chuyển động tịnh tiến khứ hồi để cắt lúa, lúa
đã cắt được gạt vào trục xoắn, trục xoắn gom và đẩy lúa vào
bộ phận đập, tại đây được tách thóc ra rơi vào thùng chứa,
rơm được đẩy ra ngoài, thóc lại được chuyển đến bộ phận
làm sạch, sau khi được làm sạch nó được đóng vào bao nhờ
người ngồi đằng sau máy.
c. các thông số kỹ thuật của máy
- Công suất động cơ: 26hp.
- Chiều rộng cắt: 1300mm.
- Trọng lượng máy: 980kg.
- Kích thước(DxRxC): 3250 x 1600 x 1580 (mm).
- Hệ thống nâng hạ: Thủy lực
20


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Bánh xích cao su.
- Độ lún cho phép: 250mm.
- Tỷ lệ hao hụt <2%
- Tỷ lệ lẫn tạp chất <2%
- Năng suất: 8-10 phút/sào (360m2).

2. Trước khi vận hành
- Mỗi máy khi vận hành cần 02 người (01 người lái máy và 01 người
thay bao)
- Kiểm tra và xiết chặt các bu lông, đai ốc, căn chỉnh xích di
chuyển và dây curoa, cần số, cần gạt chuyển hướng, cần gạt
vào tải dao cắt, cần gạt thủy lực, côn, các khớp nối truyền động
của toàn bộ máy.
21


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Tra dầu mỡ vào các khớp truyền động và ổ trục, xích líp, dao cắt.
Chú ý tránh để dầu mỡ dính vào dây cu roa và puly gây trượt và
văng dây cu roa ra ngoài.
- Kiểm tra nhớt động cơ, nhớt hộp số, dầu thủy lực cho hệ
thống nâng hạ,dầu diesel cho động cơ, nước làm mát (Nếu
thiếu cần đổ bổ sung cho đầy đủ).
- Cho vận hành thử toàn bộ máy ở chế độ không tải.
- Vận hành máy di chuyển máy thử trên sân hoặc trên
đường đất.
- Cho máy vận hành tiến, lùi, vào tải bộ phận dao cắt, cắt côn,
cắt dao cắt.(01 số lùi, 03 số tiến, 02 tầng nhanh và chậm). Di
chuyển sang trái dùng cần gạt bên trái, di chuyển sang phải
dùng cần gạt bên phải, vào tải cho gầu cắt hoạt động dùng
cần gạt.
- Tập lái thử trước khi xuống ruộng để:
+ Làm quen với máy và thao tác đúng kỹ thuật.
+ Cho vận hành thử toàn bộ máy ở chế độ không tải.
+ Vận hành máy di chuyển máy thử trên sân hoặc trên
đường đất.
+ Cho máy vận hành tiến, lùi, vào tải bộ phận dao cắt,
cắt côn, cắt dao cắt.(01 số lùi, 03 số tiến, 02 tầng nhanh
và chậm).Di chuyển sang trái dùng cần gạt bên trái, di
chuyển sang phải dùng cần gạt bên phải, vào tải cho gầu
cắt hoạt động dùng cần gạt.
- Ổn định vị trí cho người lái và người thay bao tải phía
sau.Thử thao tác thay bao tải: mở 02 cửa ra và gài bao vào
đúng vị trí.
22


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Kiểm tra xem có sự cố gì xảy ra với toàn bộ linh kiện của máy
để căn chỉnh và khắc phục kịp thời trước khi xuống ruộng vận
hành thực tế.
3. Đưa máy vào gặt thực tế
a. Chuẩn bị ruộng lúa để gặt:
- Kiểm tra ruộng lúa trước khi gặt xác định xem địa hình
mặt ruộng.
- Chọn vị trí thuận lợi để cho máy xuống ruộng, lối xuống có độ
dốc vừa phải, di chuyển dễ dàng..
- Kiểm tra lúa đứng hay nghiêng ngả, cao hay thấp để sau này
điều chỉnh gầu cắt lên hay xuống cho lưỡi cắt phù hợp bằng
cách gạt cần thủy lực nâng gầu lên hay hạ xuống.
- Gặt lúa ở đầu bờ để đưa máy xuống.
23


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

b. Đưa máy xuống ruộng để gặt
TT

Nội dung công việc

Yêu cầu

- Chuẩn bị bao tải đủ dùng theo diện tích thửa ruộng, dây buộc bao
phải chắc chắn và mềm trước khi vận hành (có 02 vị trí để bao tải).
- Trước khi nổ máy phải kiểm tra máy như mục 2, để cần gạt số của
máy gÆt ở vị trí số 0, để tay ga ở vị trí trung bình.
-Khi đề nổ xong thì tắt
khóa điện

1

Đề nổ máy

2

Cắt côn.

3

Gạt cần vào tải cho lưỡi cắt
hoạt động.

4

Gạt cần số về số 1.

5

Điều tiết ga hợp lý.

6

- Khi máy gặt bắt đầu di
chuyển thì bộ phận gặt cũng
Từ từ nhả côn cho máy hoạt
phải hoạt động, nếu nó không
động.
hoạt động thì phải dừng máy
để kiểm tra lại.

c. Chú ý:
- Lượt cắt đầu tiên vận hành máy đi theo chiều thuận chiều kim
đồng hồ để cho rơm phun ra vào thửa ruộng đang gặt tránh cho
rơm phun sang ruộng khác.
- Các lượt đi sau này vận hành máy đi theo chiều ngược chiều
kim đồng hồ để cho rơm phun ra vào phần ruộng đã gặt lượt
đầu. Nếu đi thuận chiều kim đồng hồ thì rơm sẽ phun vào lúa
chưa gặt.
24


SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

- Lưỡi cắt nâng lên hay hạ xuống cho phù hợp với chiều cao cây
lúa trên ruộng.
- Lưỡi cắt phải cắt hết lúa sát bờ ruộng tránh để xót bông lúa.
- Nếu gặt thấp thì cho máy chạy số chậm và ngược lại.
d. Khi máy đã hoạt động bình thường:
- Cắt côn gạt cần số về số 2 nhả côn cho máy tiếp tục hoạt động,
sau đó cắt côn gạt cần số về số 3, nhả côn và cho máy hoạt
động. Lưu ý tầng nhanh và tầng chậm.

- Người đóng bao thóc phải luôn mở 02 cửa ra thóc chú ý kiểm
tra lượng thóc trong bao tải nếu đầy bao bên cửa ra nào phải
đóng cửa đó lại, dùng dây buộc chặt bao tải và thay bao khác
vào vị trí vừa thay ra, sau đó lại mở cửa ra cho thóc chảy xuống
bao tải. Bên nào đầy trước thì thay trước, bên nào đầy sau thì
thay sau. Việc thay bao tải phải nhịp nhàng, thao tác nhanh vì
trong khi gặt máy không dừng lại khi thay bao mà máy vẫn vận
hành gặt lúa bình thường.
- Chú ý thay bao tải khi đầy thóc mà chậm thì thóc sẽ đầy trong
buồng sàng dẫn tới ứ đọng, làm giảm hiệu suất của máy.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×