Tải bản đầy đủ

Bài giảng thi công bản mặt cầu bê tông cốt thép

Thi công bản bê tông mặt cầu
1.7.1- Những yêu cầu đối với công tác bê tông mặt cầu
1.7.2- Tổ chức thi công đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ .
+ Đối với các nhịp dầm giản đơn.
+ Đối với các nhịp dầm mút thừa và liên tục .

1.7.3- Cấu tạo ván khuôn đổ bê tông bản mặt cầu.
1.7.4 Thi công bản mặt cầu lắp ghép .
+ Bản đúc sẵn
+ Thi công các bản kê.
+ Thi công các bản liên hợp.


Hai phơng pháp thi công bản bê tông mặt cầu
Bản đúc tại chỗ ( liền khối)

Bản bê tông lắp ghép

áp dụng cho dầm liên hợp. Giữa dầm v
bản bê tông có bố trí trớc hệ thống neo
chống trợt. Sử dụng hệ dầm thép lm đ

giáo để ghép ván khuôn v đổ bê tông tại
chỗ . Sau khi bê tông đông cứng liên kết
neo có tác dụng nối bản bê tông cùng lm
việc với dầm thép dới tác dụng của tĩnh tải
giai đoạn hai v tải trọng khai thác .

Bản bê tông đợc đúc sẵn thnh từng
tấm . Các tấm chia theo mối nối ngang cầu
v có thể cả mối nối dọc cầu . Mối nối ớt
có đê cốt thép chờ, mối nối khô không có
cốt thép . Đối với dầm không liên hợp, bản
kê lên mặt dầm, không có neo . Đối với
dầm liên hợp, bản có vút v để lỗ chờ cho
neo liên kết chống trợt.

u điểm :
9Bê tông liền khối ,lm việc có độ tin cậy
cao .
9Không đòi hỏi thiết bị thi công chuyên
dụng .

u điểm :
9 Tiến độ thi công nhanh
9 Giảm chi phí ván khuôn

Nhợc điểm :
9Tăng chi phí cho ván khuôn .
9Tiến độ thi công kéo di .
Những yêu cầu đối công tác thi
công :
1.Bê tông đợc đổ liên tục, liền khối .
2.Không bị nứt vỡ do ảnh hởng của biến
dạng đ giáo v do chịu lực không hợp lý
3.Đảm bảo đủ chiều dy bảo vệ cốt thép
4.Tổ chức đổ bê tông phù hợp với biện
pháp điều chỉnh nội lực trong dầm

Nhợc điểm :
9 Có nhiều mối nối , chất lợng khó kiểm
soát .

9 Đòi hỏi thiết bị cẩu lắp có tầm với lớn .
9 Khó thực hiện liên kết neo v bản
Những yêu cầu đối công tác thi
công :
1. Lắp đặt chính xác , giữa mặt dầm v đáy
bản phải đợc gắn vữa mác cao .
2. Mối nối v lỗ chờ neo phải đợc lấp đầy
v chặt bằng bê tông ít co ngót .
3. Thi công mối nối v lỗ chờ neo phải phù
hợp với biện pháp điều chỉnh nội lực trong
dầm


Tổ chức thi công đổ bản mặt cầu tại chỗ đối với các nhịp
dầm giản đơn
1- Cấp vữa bằng máy bơm

2- Trộn vữa tại chỗ


Tổ chức thi công đổ bản mặt cầu tại chỗ đối với các nhịp
dầm liên tục

Dỡ bỏ
đi dần


CÊu t¹o b¶n l¾p ghÐp


B¶n mÆt cÇu ®óc s½n chê l¾p ghÐp


CÊu t¹o v¸n khu«n b¶n mÆt cÇu
1- DÇm chñ thÊp, liªn
kÕt ngang b»ng dÇm
ngang

2- DÇm chñ cao ,
dÇm ngang ®Æt
thÊp


Cấu tạo ván khuôn bản mặt cầu

A- Liên kết ngang dạng dn với liên kết dọc trên đặt thấp

B- Liên kết ngang dạng dn với liên kết dọc trên đặt cao


Lắp ghép bản mặt cầu dầm liên hợp

Lỗ chờ dùng cho neo
cứng

Lỗ chờ cho neo mềm


L¾p ghÐp b¶n mÆt cÇu dÇm liªn hîp
Thi c«ng mèi nèi däc

Thi c«ng mèi nèi ngangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×