Tải bản đầy đủ

ANSWER CAUSE STUDY ZARA AND INDITEX

Answer case study 3-4: Continued growth Zara and Inditex

Answer: 1. What are the ways that Inditex ensures that “fast fashion” is truly
fast?:
 Câu 1: Những cách mà Inditex đảm bảo rằng “fast fashion” là thực sự

nhanh
 - Mở hàng trăm cửa hàng mới và tiến vào nhiều thị trường mới. Năm 2010

Inditex có hơn 4600 cửa hàng, có mặt trên 76 quốc gia.
 Mở thêm các tuyến đường chuyên vận chuyển hàng hóa bằng đường biển,

Các tuyến đường hàng không mỗi tuần 2 lần với Air France Cargo-KLM, và
cũng bắt đầu với Emirate Airline. Công ty vận chuyển thằng từ nhà máy đến
cửa hàng.
 - Mở thêm cửa hàng online và các ứng dụng của Zara trên điện thoại

Người mua có thể kiểm tra những sản phẩm mới và tìm ra cửa hàng gần
nhất.
 Lịch làm việc của nhân viên được sắp xếp linh hoạt.
 - Các nhà quản lí cửa hàng sử dụng laptop để theo dõi và xem bức bậc của


các sản phẩm
1 giờ

các nhân viên sắp xếp các sản phẩm bán chạy nhất chưa đầy

 - Các đơn đặt hàng, cùng với sản phẩm mới đến ngày 2 sau đó.
 Sử dụng phương pháp mới cho phép các nhà quản lí cửa hàng đặt đơn hàng

và trưng bày sản phẩm nhanh hơn
2 : What are the important attributes of a “fast fashion” retailer to
customers? To store managers?
 Câu 2: Thuộc tính nào quan trọng của “ Fast fashion” bán lẻ cho khách

hàng là gì? Cách để quản lý cửa hàng?


 Tầm quan trọng của một “fast fashion" bán lẻ cho khách hàng sẽ là sự độc

đáo của sản phẩm và hiệu quả, trong đó khách hàng có thể tiếp cận được với
sản phẩm mới cách nhanh nhất.
 Cách quản lý cửa hàng: Sử dụng công nghệ để theo dõi khách hàng và nhân

viên, kiểm soát hàng hóa, cập nhật và đặt đơn hàng nhanh chóng
 Đội ngũ nhân viên phải nhanh nhẹn
 Cơ sở hạ tầng tốt, cập nhật thay đổi cách trưng bày sản phẩm và cửa hàng
 Tăng tốc độ với bộ sưu tập được thay đổi
 Tạo ra thiết kế mới nhanh chóng

 dịch vụ hậu cần (logistics) , thiết kế mới
3 . Why would a retailer introduce their online store country-by- country?
Why was Inditex slow to embrace online sales when it Is so tech-savvy in other
ways?
 Câu 3: 3.3 Câu 3: Tại sao nhà bán lẻ giới thiệu cửa hàng trực tuyến của

họ ở theo từng quốc gia? Tại sao Inditex không tấn công nhanh bán
hàng trực tuyến khi nó là rất am hiểu công nghệ theo cách khác?
 MẶc dù thời trang là khái niệm toàn cầu, và thị hiếu thời trang tương tự

nhau ở các quốc gia khác nhau. Nhưng mổi nước vẩn có “ đặc tính thời

trang” hay “văn hóa thời trang” hoặc xu hướng thời trang ở mỗi đất nước
đều khác nhau. Vì thế một số mặt sản phẩm sẽ có thể khác nhau một chút về
hình dạng hoặc màu sắc
 Mỗi thị trường , khách hàng thường xuyên truy cập vào các trang web phổ

biến, đều khác nhau. Mỗi khách hàng nên có tài khoản khác nhau theo từng
quốc gia để dễ kiểm soát và tính bảo mật


Vì thế cần phải phân tích mỗi thị trường (Chi phí, quảng cáo, thời gian và
không gian, đối thủ cạnh tranh) để thiết kế cửa hàng thời trang trực tuyến
phù hợp theo từng quốc gia


4: Briefly describe five opportunities for continued growth dur- ing the next
five years for Zara’s parent, Inditex, SA.
Câu 4: Mô tả ngắn gọn năm cơ hội để tiếp tục tăng trưởng trong suốt 5 năm
tiếp theo đối với công ty mẹ của Zara là Inditex, SA?
 Chuỗi cửa hàng mới: trung tâm sản xuất ở Mỹ / Châu Á
 Chú trọng hơn về thời trang dành cho nam giới
 Thích ứng sản phẩm với văn hóa
 cửa hàng trực tuyến và các cửa hàng ảo (virtual shops)
 cửa hàng mới cho các phụ kiện bổ sung
5.

Pick one of the five opportunities and outline the advantages and
disadvantages of pursuing it.

câu 5: : Chọn một trong năm cơ hội và vạch ra những thuận lợi và khó khăn
của việc theo đuổi nó?
 Trung tâm sản xuất ở Mỹ/ Châu Á
-

THUẬN LỢI
Giảm chi phí vận chuyển, nhân công
Giảm giá
Doanh thu cao hơn
Phù hợp với hình ảnh
KHÓ KHĂN
Chi phí đầu tư ban đầu cao
Là một phương án cần có sự nghiên cứu cao
Không phải là động thái có sự không thoải máiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×