Tải bản đầy đủ

Chương V - Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA
ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA
ĐẠO HÀM
ĐẠO HÀMNội dung Tiết 1

Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

Quan hệ giữa sự tồn tại đạo hàm và tính liên tục
của hàm số


MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG TRONG VẬT LÍ ,
HÓA HỌC
Vận tốc tức thời Cường độ dòng
điện tức thời
Tốc độ phản ứng
hóa học tức thời
0
0
0
( ) ( )
( ) lim
t t
s t s t
v t
t t


=

0
0
0
( ) ( )
( ) lim
t t
Q t Q t
I t
t t


=

0
0
0
( ) ( )
( ) lim
t t
f t f t


C t
t t


=

0
0
0
( ) ( )
'( ) lim
x x
f x f x
f x
x x


=Định nghĩa đạo hàm tại một điểm (SGK)
Cho xác định trên và
nếu tồn tại
Giới hạn đó gọi là đạo hàm của hàm số tại và

( )y f x=
( , )a b
0
( , )x a b

0
x
0
0
0
0
( ) ( )
'( ) lim
x x
f x f x
f x
x x


=

0
x x x
∆ = −
0
x x x
= + ∆
0 0
( ) ( )y f x x f x
∆ = + −
0
0
0 0
( )
'( ) lim lim
x x
f x x
y
y x
x x
∆ → ∆ →
+ ∆

= =
∆ ∆
0
0
0
( ) ( )
lim
x x
f x f x
x xĐặt ta có và


Luyện tập

Tính đạo hàm của hàm số tại

Tính đạo hàm hàm số tại
2
y x
=
0
2x =
1
y
x
=
0
5x
=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×