Tải bản đầy đủ

Huong dan TAI CHINH MS TRINH

HƯỚNG DẪN TÀI CHÍNH
Dành cho thí sinh GTTN LVC- 2015
TP.HCM T8/2015

Trình bày: ĐINH
HÀ DUY TRINH


Các ghi chú


Mục tiêu


NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Phần 1: Các yêu cầu phần tài chính của dự án
Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Phần 3: Hỏi và đáp


Phần 1: Các yêu cầu phần tài chính của dự ánPhần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Bảng kết quả Lãi/Lỗ


Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Bảng kết quả Lãi/Lỗ


Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Bảng kết quả Lãi/Lỗ- Ví dụ

• Xem file đính kèm


Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính

Dòng tiền của dự án

Xem ví dụ minh họa


Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Đánh giá tính khả thi của dự án bằng phương pháp NPV và IRR


Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Tham khảo Format phần tài chính của dự án


PTHĐ

Chi phí khác


Phần 2: Hướng dẫn trình bày phần tài chính
Lưu ý những lỗi thí sinh hay mắc phảiPhần 3: HỎI & ĐÁP

?


CẢM ƠNx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×