Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu một vài công cụ thực hiện tấn công dos

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nội dung đề cương
Phần 1: Lời mở
đầucáo An Toàn Hệ Điều Hành
Báo
Phần 2: Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng và tấn công DoS

Tìm
hiểu một vài công cụ thực hiện
Chương 2: Các dạng tấn công DoS
Chương 3: Một số
côngcông
cụ thực DoS
hiện tấn công DoS
tấn
Chương 4: Demo: thực hiện tấn công từ chối dịch vụ trên
công cụ Http attack DoS 3.6


Phần 3: Kết luận

Giảng viên hướng dẫn :

Những vấn đề đạt được trong đề tài

Sinh viên thực hiện:

Hạn chế trong đề tài
Tài liệu tham khảo

Tô Thị Dung
Thịnh Thị Khuyên

Phần 1: Lời mở
đầu Văn Thảo
Nguyễn
Hiện nay
công
Lớp:
L04nghệ thông tin hầu như được áp dụng rộng rãi
trên toan cầu, Việt Nam cũng đang dần chuyển minh từ từ tiếp
xúc với công nghệ vì thấy được lợi ích to lớn trong việc áp dụng
công nghệ thông tin vào các linh vực như kinh doanh, quản lý,
mua sắm… nói chung là tất cả nhu cầu của con người. Một
trong những dịch vụ côngHà
nghệ
đầu được sử dụng phổ
Nộihàng
11-2016
biến nhất là dịch vụ web. Với công nghệ web hiện tại có thể đáp
ứng mọi nhu cầu của con người
và hơn
thế nữa. Tuy nhiên khi
HÀ NỘI
2016
nhu cầu con người tăng cao thì trên mạng sẽ bắt đầu có dòng
tiền lưu chảy, các ngân hàng dựng các website thanh toan trực
tuyến hay chuyển khoản thông qua giao diện web rất tiện lợi
cho người dùng. Nhưng chính sự nâng cấp này sẽ dẫn đến rất

nhiều lỗ hổng trong việc bảo mật. Điều đó giúp cho hacker thực
hiện những hành vi trái phép như ăn cắp tài nguyên mạng hay
viết những đoạn mã độc gắn liền với trang web khiến cho người
truy cập bị mất tài nguyên và gặp những rắc rối vô cùng khó
chịu. Điển hình là tấn công từ chối dịch vụ DoS. Để có thể hiểu


rõ hơn về loại tấn công này nhóm em đã làm một bản báo cáo
với đề tài “ Tìm hiểu một vài công cụ thực hiện tấn công DoS”.

Phần 2: Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng và tấn công DoS
1.1/ Tổng quan về an ninh mạng
1.1.1/ An ninh mạng là gì?


An ninh mạng là một trong những linh vực mà hiện nay
thế giới công nghệ thông tin khá quan tâm. Một khi
Internet ra đời và phát triển, nhu cầu trao đổi thông tin
cần thiết. Mục đích của việc kết nối mạng là làm cho mọi người có
thể sử dụng chung tài nguyên mạng từ những vị trí địa lý khác
nhau. Chính vì vậy mà các tài nguyên dễ dàng bị phân tán, hiển
nhiên một điều là chúng ta dễ bị xâm phạm, gây mất mát dữ liệu
cũng như thông tin có giá trị. Kết nối càng rộng thì càng dễ bị tấn
công, đó là một quy luật tất yếu. từ đó, vấn đề bảo vệ thông tin cũng
đồng thời xuất hiện và như thế an ninh mạng ra đời.
Ví dụ : user A gửi một tập tin cho user B trong phạm vi là nước Việt
Nam thì nó khác xa so với việc user A gửi tập tin cho user C ở Mỹ. ở
trường hợp đầu thì dữ liệu có thể mất mát với phạm vi nhỏ là trong
nước nhưng trường hợp sau thì việc mất mát dữ liệu với phạm vi
rất rộng là cả thế giới.

Một lỗ hổng trên mạng đều là mối nguy hiểm tiềm tàng.
Từ một lỗ hổng bảo mật nhỏ của hệ thống, nhưng nếu biết
khai thác và lợi dụng kỹ thuật hack điêu luyện thì cũng có
thể trở thành mối tai họa.
Theo thống kê của tổ chức IC3 thì số tội phạm Internet
ngày căng gia tăng nhanh chông chỉ trong vòng 8 năm từ
2001 đến 2009 số lượng tội phạm đã tăng gấp 20 lần và
dự đoán trong tương lai con số này còn tăng lên nhiều.

Hình 1.1: Thống kê tội phạm Internet của tổ chức IC3


1.1.2/ Lỗ hổng bảo mật
Các lỗ hổng bảo mật trên một hệ thống là các điểm yếu có
thể tạo ra sự ngưng trệ của dịch vụ, thêm quyền đối với
người sử dụng hoặc cho phép các truy nhập không hợp
pháp vào hệ thống. Các lỗ hổng cũng có thể xuất hiện
ngay trong hệ tầng mạng hoặc nằm ngay trên các dịch vụ
cung cấp như web, sendmail… ngoài ra các lỗ hổng còn
tồn tại ngay trên chính các hệ điều hành như Win XP,
Windown7… hoặc trong các ứng dụng mà người sử dụng
thường xuyên sử dụng như Office, các trinh duyệt…
Các lỗ hổng bảo mật hệ thống được chia làm 3 loại:
- Lỗ hổng loại A: các lỗ hổng này cho phép người sử dụng
ở ngoai có thể truy nhập vào hệ thống bất hợp pháp. Lỗ
hổng này rất nguy hiểm, có thể phá hủy toàn bộ hệ
thống.
- Lỗ hổng loại B: các lỗ hổng này cho phép người sử dụng
thêm các quyền trên hệ thống mà không cần thực hiện
kiểm tra tính hợp lệ. mức độ nguy hiểm trung bình.
Những lỗ hổng này thường có trong các ứng dụng trên
hệ thống, có thể dẫn đến mất hoặc lộ thông tin dữ liệu.
- Lỗ hổng loại C: các lỗ hổng này cho phép thực hiện các
phương thức tấn công theo DOS. Mức độ nguy hiểm
thấp, chỉ ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, có thể làm
ngưng trệ gián đoạn hệ thống, không làm phá hỏng dữ
liệu hoặc được quyền truy nhập bất hợp pháp.

1.2/ Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ DoS
1.2.1/ Định nghĩa về tấn công DoS


Tấn công DoS là một kiểu tấn công làm cho hệ thống
không thể sử dụng được, hoặc làm cho hệ thống đó chậm


đi một cách đáng kể đối với người dùng bình thường, bằng
cách làm quá tải tải nguyên hệ thống.
Nếu kẻ tấn công không có khả năng thâm nhập vào hệ
thống, thì chúng sẽ cố gắng tìm cách làm cho hệ thống đó
sụp đổ và không có khả năng phục vụ cho người dùng bình
thường.
Mặc dù tấn công DoS không có khả năng truy nhập vào dữ
liệu thực của hệ thống nhưng nó có thể làm gián đoạn các
dịch vụ mà hệ thống đó cung cấp.

1.2.2/ Mục đích của tấn công DoSCố gắng chiếm băng thông mạng và làm hệ thống mạng bị
ngập, khi đó hệ thống mạng sẽ không có khả năng đáp
ứng những dịch vụ khác cho người dùng bình thường.
Cố gắng làm ngắt kết nối giữa hai máy, và ngăn chặn quá
trình truy cập vào dịch vụ.
Cố gắng ngăn chặn những người dùng cụ thể vào một dịch
vụ nào đó.
Cố gắng ngăn chặn các dịch vụ không cho người dùng
khác có khả năng truy cập vào.
Khi tấn công DoS xảy ra, người dùng sẽ thấy truy cập vào
dịch vụ đó bị:
- Disable Network: Tắt mạng.
- Disable Organization: Tổ chức không hoạt động.
- Financial Loss: Tài chính bị mất.

1.2.3/ Các mục tiêu có nguy cơ tấn công DoS
Tấn công DoS xảy ra khi kẻ tấn công sử dụng hết tài nguyên
của hệ thống và hệ thống không thể đáp ứng cho người dùng
bình thường được, vậy các tài nguyên chúng thường sử dụng để
tấn công sẽ là:Tạo ra sự khan hiếm, những giới hạn và không đổi mới tài
nguyên
Băng thông của hệ thống mạng, bộ nhớ, ổ đĩa, CPU hay
cấu trúc dữ liệu đều là mục tiêu của tấn công của DoS.
Tấn công vào hệ thống khác phục vụ cho mạng máy tính
như: hệ thống điều hòa, hệ thống điện, hệ thống làm mát
và nhiều tài nguyên khác của doanh nghiệp.
Các thông tin cấu hình của hệ thống
Tầng vật lý hoặc các thiết bị mạng như nguồn điện.


Chương 2: Các dạng tấn công DoS
2.1/ Tấn công Smurf
2.1.1/ Cách thức tấn công


Là thủ phạm sinh ra nhiều giao tiếp ICMP(ping) tới địa chỉ
Broadcast của nhiều mạng với địa chỉ nguồn là mục tiêu
cần tấn công.
Ví dụ: khi ping tới một địa chỉ là quá trình hai chiều.
Khi máy A ping tới máy B máy B reply lại hoàn tất quá
trình. Khi C ping tới địa chỉ Broadcast của mạng nào đó thì
toàn bộ các máy tính trong mạng đó sẽ reply lại C. Nhưng
nếu C thay địa chỉ nguồn, thay địa chỉ nguồn là máy D và
C ping tới địa chỉ Broadcast của một mạng nào đó, thì toàn
bộ các máy tính trong mạng đó sẽ reply lại vào máy D chứ
không phải C.
Kết quả đích tấn công sẽ phải chịu nhận một đợt Reply gói
ICMP cực lớn và làm cho mạng bị rớt hoặc bị chậm lại
không có khả năng đáp ứng các dịch vụ khác.
Quá trình này được khuếch đại khi có luồng ping reply từ
một mạng được kết nối với nhau (mạng BOT)

Hình 2.1: Tấn công Smurf sử dụng gói ICMP làm ngập các giao tiếp khác

2.1.2/ Cách phòng chống
Đối với cá nhân hay công ty phải biết config máy tính của
hệ thống để không biến thành magnj khuếch địa. Khi bị
tấn công thì các công ty hoặc cá nhân cần phải phối hợp
với ISP nhằm giới hạn lưu lượng của ICMP.
Đối với các bộ định tuyến: Cisco: vô hiệu hóa bằng lệnh no
ip directed-broadcast

2.2/ Tấn công Ping of Death


2.2.1/ Cách thức tấn công

Hình 2.2: Minh họa kẻ tấn công


Kẻ tấn công gửi những gói tin IP lớn hơn số lương bytes
cho phép của tin IP là 65.536 bytes.
Quá trình chia nhỏ gói tin IP thành những phần nhỏ được
thực hiện ở layerII.
Quá trình chi nhỏ có thể thực hiện với gói IP lớn hơn
65.536 bytes. Nhưng hệ điều hành không thể nhận biết
được độ lớn của gói tin này và sẽ bị khởi động lại, hay đơn
giản là sẽ bị gián đoạn giao tiếp.
Để nhận biết kẻ tấn công gửi gói tin cho phép thì tương đối
dễ dàng.

2.2.2/ Cách phòng chốngCập nhật những bản patch khi những công ty sản xuất về
hệ điều hành đưa ra nhắc nhở cho các lỗ hổng mới.
Cài đặt trên router hoặc firewall block để ngăn chặn một
số gói tin có kích thước lớn quá mức.

2.3/ Teardrop
Gói tin IP rất lớn khi đến Router sẽ bị chia nhỏ làm nhiều
phần nhỏ.
Kẻ tấn công sử dụng gói IP với các thông số rất khó hiểu
để chia ra các phần nhỏ (fragment).
Nếu hệ điều hành nhận được các gói tin đã chia nhỏ và
không hiểu được, hệ thống cố gắng build lại gói tin và điều


đó chiếm một phần tài nguyên hệ thống, nếu quá trình đó
liên tục xảy ra hệ thống không còn tài nguyên cho các ứng
dụng khác, phục vụ các user khác.
2.4/ SYN AttackKẻ tấn công gửi các yêu cầu (request ảo) TCP SYN tới máy
chủ bị tấn công. Để xử lý lượng gói tin SYN này hệ thống
cần tốn một lượng bộ nhớ cho kết nối.
Khi có rất nhiều gói SYN ảo tới máy chủ và chiếm hết các
yêu cầu xử lý của máy chủ. Một người dùng bình thường
kết nối tới máy chủ ban đầu thực hiện Request TCP SYN và
lúc này máy chủ không còn khả năng đáp lại – kết nối
không được thực hiện.
Đây là kiểu tấn công mà kẻ tấn công lợi dụng quá trình
giao tiếp của TCP theo – three-way.
Các đoạn mã nguy hiểm có khả năng sinh ra một số lượng
cực lớn các gói TCP SYN tới máy chủ bị tấn công, địa chỉ IP
nguồn của gói tin đã bị thay đổi và đó chính là tấn công
DoS.

Hình 2.3: Mô hình SYN Attack

Hình trên thể hiện các giao tiếp bình thường với máy chủ
và bên dưới thể hiện khi máy chủ bị tấn công gói SYN đến
sẽ rất nhiều trong khi đó khả năng trả lời của máy chủ lại
có hạn và khi đó máy chủ sẽ từ chối các truy cập hợp
pháp.
Quá trình TCP Three-way handshake được thực hiện: khi
máy A muốn giao tiếp với máy B. (1) máy A bắn ra một gói
TCP SYN tới máy B – (2) máy B khi nhận được gói SYN từ A
sẽ gửi lại máy A gói ACK đồng ý kết nối – (3) máy A gửi lại
máy B gói ACK và bắt đầu các giao tiếp dữ liệu.
Máy A và máy B sẽ dữ kết nối ít nhất là 75 giây, sau đó lại
thực hiện một quá trình TCP three-way handshake lần nữa
để thực hiện phiên kết nối tiếp theo để trao đổi dữ liệu.
Thật không may kẻ tấn công đã lợi dụng kẽ hở này để thực
hiện hành vi tấn công nhằm sử dụng hết tài nguyên của
hệ thống bằng cách giảm thời gian yêu cầu three-way
handshake xuống rất nhỏ và không gửi lại gói ACK, cứ bắn
gói SYN ra liên tục trong một thời gian nhất định và không
bao giờ trả lại gói SYN&ACK từ máy bị tấn công.
Với nguyên tắc chỉ chấp nhận gói SYN từ một máy tới hệ
thống sau mỗi 75 giây nếu địa chỉ IP nào vi phạm sẽ
chuyển vào Rule deny access sẽ ngăn cản tấn công này.

2.5/ Slow HTTP DoS
2.5.1/ Cách thức tấn công
Đây là kĩ thuật tương tự như SYN flood nhưng diễn ra ở lớp
HTTP. Để tấn công, tin tặc gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ,
nhưng không gửi toàn bộ yêu cầu, mà chỉ gửi một phần.
Với hàng tram kết nối như vậy, tin tặc chỉ tốn rất ít tài
nguyên, nhưng đủ để làm treo máy chủ, không thể tiếp
nhận các kết nối từ người dùng hợp lệ.
Nó thực hiện các cuộc tấn công tại tầng ứng dụng và tấn
công vào băng thông thấp làm quá tải bộ nhớ và CPU trên
máy chủ.

2.5.2/ Cách phòng chống

Không dùng Apache nữa, nếu dùng thì chỉ cho nghe trên
cổng 127.0.0.1 hoặc các IP cục bộ.
Giảm Timeout cho Apache.
Giới hạn số kết nối đến Apache cho mỗi IP. Có thể dùng
mod_qos chẳng hạn để làm việc này.
Giải quyết ở lớp dưới: cấu hình firewall để giới hạn số kết
nối đến cổng 80 trên mỗi IP.

Chương 3: Một số công cụ thực hiện tấn công DoS
3.1/ Một số công cụ
3.1.1/ Tools DoS – Jolt2Cho phép kẻ tấn công từ chối dịch DoS lên các hệ thống
trên nền tảng Windows
Nó là nguyên nhân khiến máy chủ bị tấn công có CPU
luông hoạt động ở mức độ 100%, CPU không thể xử lý các
dịch vụ khác.
Không phải trên nền tảng Windows như Cisco Router và
một số loại Router khác cũng có thể bị lỗ hổng bảo mật
này và bị tools này tấn công.

Hình 3.1: Cách sử dụng công cụ Jolt trên hệ điều hành linux.

3.1.2/ Bubonic.c

Bubonic.c là một tools DoS dựa vào các lỗ hổng bảo mật
trên Windows 2000.
Nó hoạt động bằng các ngẫu nhiên gửi các gói tin TCP với
các thiết lập ngẫu nhiên làm cho máy chủ tốn rất nhiều tài
nguyên để xử lý vấn đề này, và từ đó sẽ xuất hiện những
lỗ hổng bảo mật.
Sử dụng bubonic.c bằng cách gõ câu lệnh: bubonic
12.23.23.2 10.0.0.1


Hình 3.2: Một victim sau khi bị tấn công bởi công cụ Bubonic.c

3.1.3/ Land and LaTierra

Giả mạo địa chỉ IP được kết hợp với quá trình mở các kết
nối giữa hai máy tính.
Cả hai địa chỉ IP, địa chỉ nguồn (source) và địa chỉ IP đích,
được chỉnh sửa thành một địa chỉ của IP đích khi đó kết nối
giữa máy A và máy B đang được thực hiện nếu có tấn công
này xảy ra thì kết nối giữa hai máy A và B sẽ bị ngắt kết
nối.
Kết quả này do địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích của gói
tin giống nhau và gói tin không thể đi đến đích cần đến

3.1.4/ Targa


Targa là một chương trình có thể sử dụng 8 dạng tấn công
DoS khác nhau.
Nó được coi như một bộ hướng dẫn tích hợp toàn bộ các
ảnh hưởng của DoS và thường là các phiên bản của
Rootkit.
Kẻ tấn công sử dụng một trong các phương thức tấn công
cụ thể tới một hệ thống bao giờ đạt được mục đích thì thôi.
Targa là một chương trình đầy sức mạnh và nó có khả
năng tạo ra một sự nguy hiểm rất lớn cho hệ thống mạng
của một công ty.

3.1.5/ Nemessy

Đây là một chương trình sinh ra những gói tin ngẫu nhiên
như (protocol, port,etc,size,…).
Dựa vào chương trình này kẻ tấn công có thể chạy các
đoạn mã nguy hiểm vào máy tính không được bảo mật.

Hình 3.3: Giao diện công cụ Nemesy

3.1.6/ Panther2
Tấn công từ chối dịch vụ dựa trên nền tảng UDP Attack
được thiết kế dành riêng cho kết nối 28.8 – 56 Kbps.
Nó có khả năng chiếm toàn bộ băng thông của kết nối
này.
Nó có khả năng chiếm toàn bộ băng thông mạng bằng
nhiều phương pháp ví như thực hiện quá trình Ping cực
nhanh và có thể gây ra tấn công DoS.

Hình 3.4: Giao diện công cụ DoS Panther

3.1.7/ Tool DoS: Crazy Pinger


Công cụ này có khả năng gửi những gói ICP lớn tới một hệ
thống mạng từ xa.

Hình 3.5: Giao diện chương trình Crazy Pinger

3.1.8/ UDP Flood

UDP Flood là một chương trình gửi các gói tin UDP.
Nó gửi ra ngoài những gói tin UDP tới một địa chỉ IP và port
không cố định.
Gói tin có khả năng là một đoạn mã văn bản hay một số
lượng dữ liệu được sinh ngẫu nhiên hay từ một file.
Được sử dụng để kiểm tra khả năng đáp ứng của Server.

Hình 3.6: Giao diện công cụ Flooder 2.00

3.1.9/ Some Trouble

Some Trouble 1.0 là một chương trình gây nghẽn hệ thống
mạng
Some Trouble là một chương trình rất đơn giản với ba
thành phần:
- Mail Bomb (tự có khả năng Resole Name với địa chỉ mail
có)
- ICQ Bomb
- Net Send Flood

Hình 3.7: Giao diện công cụ DoS SomeTrouble

3.1.10/ Http DoS tool 3.6Đây là một công cụ có cấu hình nâng cao, mô phỏng một
cuộc tấn công từ chối dịch vụ.
Công cụ này tấn công dựa trên các giao thức Http vốn
thiết kế đòi hỏi các yêu cầu phải hoàn toàn được nhận bởi
máy chủ trước khi được thực thi.


Hình 3.8: Giao diện công cụ http DoS tool 3.6

3.2/ Cách phòng chống


Mô hình hệ thống cần phải được xây dựng hợp lý, tránh
phụ thuộc lẫn nhau quá mức. Bởi khi một bộ phận gặp sự
cố sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống.
Thiết lập mật khẩu mạnh để bảo vệ các thiết bị mạng và
các nguồn tài nguyên quan trọng khác.
Thiết lập các mức xác thực đối với người sử dụng cũng như
các nguồn tin trên mạng. Đặc biệt, nên thiết lập chế độ
các thực khi cập nhật các thông tin định tuyến giữa các
router.
Xây dựng hệ thống lọc thông tin trên router, firewall… và
hệ thống bảo vệ chống lại SYN flood
Chỉ kích hoạt các dịch vụ cần thiết, tạm thời vô hiệu hóa
và dừng các dịch vụ chưa có yêu cầu hoặc không sử dụng.
Xây dựng hệ thống định mức, giới hạn cho người sử dụng,
nhằm mục đích ngăn ngừa trường hợp người sử dụng khác
muốn lợi dụng các tài nguyên trên server để tấn công
chính server hoặc mạng và server khác.
Liên tục cập nhật, nghiên cứu, kiểm tra để phát hiện các lỗ
hổng bảo mật và có biện pháp khắc phục kịp thời.
Sử dụng các biện pháp kiểm tra hoạt động của hệ thống
một cách liên tục để phát hiện ngay những hành động bất
thường.
Xây dựng và triển khai các hệ thống dự phòng.

Chương 4: Demo


Bước 1: tải tool http attack:
https://samsclass.info/124/proj11/p16-123-OWASPApache.html
Bước 2: mở tệp vừa tải về bằng công cụ winrar lên và chọn
file gui.exe

Hình 4.1: Giao diện Http DoS tool trong winrar.

Ta được giao diện Http attack version 3.6

Hình 4.2: Giao diện Http attack DoS 3.6
Bước 3: Chọn một website có băng thông thấp. Ở đây em
chọn http://115.146.127.72 để thực hiện. Đầu tiên truy
cập trang web, hiện tại nó vẫn hoạt động bình thường. Ta
copy địa chỉ trang web muốn thực hiện tấn công rồi paste
vào mục URL trong tab “Tes type and destination”

Hình 4.3: Giao diện website và giao diện tool khi add link.


Bước 4: Thay đổi thông số như trong hình 4.4. hoàn thành
xong ta chọn Run attack.


Hình 4.4: Thay đổi các thông tin cần thiết cho Http attack Dos.

Hình 4.5: Giao diện của tab đang thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.


Bước 5:


Hình 4.6: Website đã bị từ chối dịch vụ.

Phần 3: Kết luận
Những vấn đề đạt được:
-

-

Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm em có thể
nắm bắt được một vài mánh khóe hay các lỗ hổng bảo
mật giúp hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống
máy chủ ứng dụng web. Trước hết là bảo vệ mình khỏi
cạm bẫy hay những thông tin dụ dỗ từ hacker để có thể
lấy những thông tin cần thiết từ người dùng
Đối với cộng đồng người dùng Internet khi đọc được đề
tài này thì ít nhiều cũng có thể thấy được sự lợi hại của
các hacker và có thể bổ sung một chút kiến thức để có
thể tự mình xử lý một số tình huống.

Hạn chế trong đề tài:
-

-

Không demo đầy đủ các công cụ và cách thức tấn công
được mà chỉ demo một phần nhỏ của một số công cụ
tấn công DoS.
Hacker tấn công được ứng dụng web chứng tỏ họ phải
biết rõ về ngôn ngữ lập trình web để có thể phân tích


đoạn code rồi thấy được lỗ hổng trong đó việc xây dựng
một hệ thống ứng dụng web cũng là một vấn đề lớn chứ
không riêng gì tấn công từ chối dịch vụ DoS. Vì thế
nhóm em cũng chỉ có thể nói rõ phần lý thuyết còn
demo cũng chỉ la một phần nhỏ để hiểu them về lý
thuyết đấy.
Tài liệu tham khảo:
Giáo trình: An Toàn Hệ Điều Hành
Nguồn tài liệu trên Internet:
-

-

https://viettelidc.com.vn/tim-hieu-ve-tan-cong-tu-choidich-vu-dos.html
http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-tim-hieu-ve-tancong-dos-6937/
http://123doc.org//document/1035475-nghien-cuu-cacdang-tan-cong-ung-dung-web-va-giai-phap-phongchong.htm
http://www.mystown.com/2016/03/huong-dan-ddos-voiki-thuat.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×