Tải bản đầy đủ

MẪU KE HOACH CA NHAN KE HOACH BO MON 16 17 (3)

TRƯỜNG THCS ........
Tổ: Tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam Hòa, ngày 01 tháng 09 năm 2016

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TIN HỌC 8
A/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi :
a) Giáo viên:
+ Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, lí thuyết gắn liền thực tế.
+ Sử dụng các phương pháp phù hợp với từng bài
+ Các tiết thực hành được tiến hành đầy đủ
b) Học sinh:
- Sĩ số: Lớp 8: 266 học sinh
- Học sinh tương đối đồng đều, hầu hết các em có ý thức ham hiểu tự giác học tập.
- SGK được trang bị đầy đủ.
2. Khó khăn :
a) Giáo viên:

+ Về cơ sở vật chất:
+ Phòng máy tính hiện đại. Có kết nối internet.
+ Nhiều học sinh rất hứng thú trong tiết thực hành.
b) Học sinh:
- Đa số các em tự giác học tập. Song vẫn còn số không ít học sinh chưa ham học, ít
phát biểu xây dựng bài.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BỘ MÔN.
1. Mục tiêu chương trình.
1.1. Kiến thức.
- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết nhập môn về thuật toán và ngôn ngữ lập
trình, các cấu trúc điều khiển cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở mức phổ thông.
- Biết được lợi ích của việc viết các chương trình máy tính để giải quyết những bài
toán khác nhau trong các lĩnh vực của đời sống.
- Biết cách sử dụng các phần mềm học tập trình bày trong SGK.
- Hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác
nhau của cuộc sống.
1.2.Kỹ năng.
- Giải được một số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng thuật toán
đơn giản.

1


1.3. Thái độ.
- Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận và tinh thần làm việc
theo nhóm.
- Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính.
- Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học
2. Cấu trúc chương trình .
Chương trình môn Tin học lớp 8 gồm 70 tiết trong đó có :
6 tiết kiểm tra
8 Tiết bài tập
4 tiết ôn tập
52 tiết lí thuyết
Trong chương trình có 2 phần chính .
+ Lập trình đơn giản.
+ Khai thác phần mềm học tập.
3. Phương pháp giảng dạy.
Sự thành công của việc giảng dạy phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp dạy
học được giáo viên lựa chọn

Trong xu thế chung hiện nay dấu hiệu cơ bản của phương pháp là tính chất tổ
chức chỉ đạo hoạt động nhận thức của giáo viên đối với học sinh
Mỗi phương pháp đảm bảo một tính chính xác hoạt động nhận thức của học sinh
+ Tiếp nhận một cách thụ động do GV truyền đạt .
+ Độc lập , tìm tòi nghiên cứu để lĩnh hội tri thức .
+ Rèn luyện năng lực tự học kết hợp với hoạt động nhóm , hoạt động cá nhân .
+ Tăng cường hoạt động làm thực hành , quan sát tranh , thí nghiệm -> tìm ra
kiến thức mới .
+ Đổi mới việc kiểm tra đánh giá , kết hợp với việc đánh giá truyền thống ,
kiểm tra miệng ... kết hợp giữa đánh của giáo viên và học sinh, đẩy mạnh việc tự
đánh giá ở học sinh.
III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT:
Căn cứ vào đặc điểm năm học và những thuận lợi khó khăn trên để đạt được
kết quả cao. Thầy và trò phải thực hiện các biện pháp sau:
* Đối với giáo viên:
- Soạn bài đầy đủ, đúng chương trình, soạn theo phương pháp mới
- Giảng dạy nhiệt tình, ra vào lớp đúng giờ, khi dạy phải coi trọng những gìơ
thực hành phải gắn lý thuyết vào thực tế. Tùy nội dung từng bài mà sử dụng hợp lý
phương pháp
- Tiến hành dự giờ, thăm lớp theo quy định để đúc rút kinh nghiệm nâng cao
chất lượng bộ môn trong từng bài.

2


*Đối với học sinh:
- Ở lớp chú ý nghe giảng. Sau khi học xong lý thuyết phải vận dụng vào thực
hành
- Quan sát thí nghiệm, thực hành kết hợp lý thuyết để rút ra kết luận lí thuyết
với thực tế
- Học sinh trước khi đến lớp phải học thuộc bài và đọc bài mới.
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU.
Căn cứ vào kết quả trên. Năm học 2016 - 2017 phấn đấu bộ môn Tin học 8 đạt
được các chỉ tiêu sau:
Giỏi:
2.5 %
Trung bình: 40 %
Khá:
33 %
Yếu: 2 %
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Tên
chương

Phần 1:
Lập
trình
đơn
giản

Phần 2:
Phần
mềm
học tập

Số
tiết

34

18

Mục tiêu

- Cung cấp cho học
sinh một số kiến thức,
kĩ năng cơ bản, phổ
thông về lập trình
thông qua ngôn ngữ
lập trình bậc cao
Pascal.

Hiểu và biết cách sử
dụng được các phần
mềm học tập trong
SGK

Nội dung cơ bản
- Biết khái niệm bài toán, thuật toán,
mô tả thuật toán bằng cách liệt kê.
- Biệt được một chương trình là mô tả
của một thuật toán trên một ngôn ngữ
cụ thể.
- Hiểu thuật toán của một số bài toán
đơn giản.
- Biết cấu trúc của một chương trình.
- Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn, cách
khai báo biến.
- Biết khái niệm: phép toán, biểu thức
số học...
- Hiểu được lệnh gán.
- Biết câu lệnh vào ra đơn giản để
nhập thông tin từ bàn phím và đưa
thông tin ra màn hình.
- Hiểu được câu lệnh điều kiện, câu
lệnh ghép, vòng lặp với số lần biết
trước, câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện
trước.
- Biết được các tình huống sử dụng
từng loại lệnh lặp.
- Biết được mảng 1 chiều kiểu dữ liệu
số.
Sử dụng và khai thác thành thạo các
phần mềm học tập được giới thiệu.
Thông qua hoạt động học và chơi
bằng phần mềm HS rèn luyện khả
năng thao tác nhanh với bàn phím và
chuột máy tính.

3

Phương
pháp

Thiết bị
dạy học

Bảng
Thảo tương tác,
luận, thực máy
hành, vấn chiếu, láp
đáp.
tóp, phòng
máy tính

Bảng
Thảo tương tác,
luận, thực máy
hành, vấn chiếu, láp
đáp.
tóp, phòng
máy tính

Bổ
sung


Duyệt của Tổ chuyên môn

Giáo viên lập kế hoạch

Duyệt của BGH

4


ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BIÊN HÒA

TRƯỜNG THCS ............

KẾ HOẠCH BỘ MÔN – Tin học 8

Họ và tên:
Tổ:

...........

NĂM HỌC 2016 – 2017

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x