Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 8 HKI

Bài 2:

Hình chiếu

Vật thể được chiếu lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt phẳng đó là hình chiếu của vật
thể
• Mặt phẳng chứa hình chiếu gọi là mặt phẳng chiếu (mặt phẳng hình chiếu)
• Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hướng
chiếu khác nhau
• Các phép chiếu:
- Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu đồng quy tại 1 điểm (tâm chiếu)
- Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau
=> Dùng để vẽ các hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên
các bản vẽ kĩ thuật
- Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt
phẳng chiếu
=> Dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc
• Các mặt phẳng chiếu:
- Mặt phẳng chiếu đứng là mặt chính diện
- Mặt phẳng chiếu bằng là mặt nằm ngang
- Mặt phẳng chiếu cạnh là mặt cạnh bên phải

• Các hình chiếu:
- Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
- Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống
- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang


Chú ý: Trên bản vẽ quy định:
- Không vẽ các đường bao quanh mặt phẳng chiếu
- Cạnh thấy của vật thể vẽ bằng nét liền đậm
- Cạnh khuất của vật thể vẽ bằng nét đứtBài 4:Bản vẽ các khối đa diện

Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng
Hình hộp chữ nhật được bao bởi 6 hình chữ nhậtHình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt
bên là các hình chữ nhật bằng nhauHình chóp đều được bao bởi mặt đáy là 1 hình đa giác đều và các mặt bên là hình tam giác
cân bằng nhau có chung đỉnh


Bài 6:

Bản vẽ các khối tròn xoayKhối tròn xoay được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh đường cố định (trục quay) của


hìnhKhi quay hình chữ nhật 1 vòng quanh 1 cạnh cố định, ta được hình trụKhi quay 1 hình tam giác vuông 1 vòng quanh 1 cạnh góc vuông cố định, ta được hình nónKhi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu

- Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn xoay đều là hình tròn


Bài 8:

Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật hình cắt

Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin của sản phẩm dưới dạng hình vẽ và các kí
hiệu theo các quy tắc thống nhất và theo tỉ lệ
• Bản vẽ thuộc lĩnh vực:
- Cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng...máy và thiết bị
- Xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng...các công trình kiến
trúc và xây dựng
• Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt
=> Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong vật thể (bị che khuất) => Được kẻ
gạch


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bài 9:
Bản vẽ chi tiết
Bản vẽ chi tiết gồm các hình biểu diễn, các kích thước, và các thông tin cần thiết để xác
định chi tiết máy (Yêu cầu kĩ thuật, Khung tên)
- Hình biểu diễn: Hình chiếu, Hình dạng bên trong và ngoài
- Kích thước: Đường kính (trong, ngoài), Độ dài => Cần thiết cho việc Chế tạo, Kiểm
tra
- Yêu cầu kĩ thuật: Gia công, Xử lí bề mặt
- Khung tên: Tên gọi chi tiết máy, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế
=> Chế tạo, kiểm tra chi tiết máy
Đọc bản vẽ chi tiết:

Trình tự đọc

Nội dung cần hiểu

1. Khung tên

- Tên gọi chi tiết
- Vật liệu
- Tỉ lệ

2. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu
- Vị trí hình cắt

3. Kích thước

- Kích thước chung của chi tiết
- Kích thước các phần của chi tiết

4. Yêu cầu kĩ thuật

- Gia công
- Xử lí bề mặt

5. Tổng hợp

- Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
- Công dụng của chi tiết

Bản vẽ (...)


Bài 11:
Biểu diễn ren

Ren dùng để ghép nối hoặc truyền lực
Một số chi tiết có ren: ghế xoay, bình mực, đui đèn,bóng đèn, bulong, vít, đai ốc
Quy ước vẽ ren:
- Ren ngoài (ren trục): ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết
- Ren trong (ren lỗ): ren được hình thành ở mặt trong của lỗ
=> Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm
=> Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ ¾ vòng
>< Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau:
- Ren trục: - Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren
- Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.
- Ren lỗ: - Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren.
- Vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.
- Ren bị che khuất: Các đường đỉnh ren, đường chân ren, đường giới hạn ren đều vẽ
bằng nét đứt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bài 12:
Thực hành

Ren hệ mét (M)
Ren hình thang (Tr)
Ren vuông (Sq)
Trong kí hiệu ren có ghi kí hiệu dạng ren, kích thước đường kính d của ren, bước ren P,
hướng xoắn (Phải - không ghi, Trái - LH)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bài 13:
Bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp diễn ta hình dạng, kết cấu của 1 sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết
máy của sản phẩm
Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dung trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm
Nội dung bản vẽ lắp:
- Hình biểu diễn: hình chiếu, hình cắt miêu tả hình dạng, kết cấu, vị trí các chi tiết máy
- Kích thước: kích thước chung và kích thước lắp giữa các chi tiết…
- Bảng kê: thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu…
- Khung tên: tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ HẾT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×