Tải bản đầy đủ

Mẫu CV xin việc kiểm toán DTL

Hình
3x4

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

Giới tính: Nam
Nữ
(Click đúp chuột vào ô để đánh
dấu)
Chiều cao:

Cân nặng

kg

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMTND:

Ngày cấp:
Nơi cấp:

Tình trạng hôn nhân:
Đã kết hôn
Chưa kết hôn

Điện thoại nhà:
ĐT di động:
Email:

Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ thường trú:
.
THÔNG TIN DỰ TUYỂN
Chức danh dự tuyển:
Mục tiêu nghề nghiệp (từ 1-5 năm tới):
Ngày có thể bắt đầu làm việc:

Thu nhập mong muốn:

- Sở thích: …………………..…………………………………………………………………………………………
- Các phẩm chất, kỹ năng đặc biệt: ……………….………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................
Các hiệp hội chuyên môn, đoàn thể, tổ chức xã hội đã, đang tham gia:
…………………………………………………………………………………………………………
.
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuyên ngành: (Từ trung cấp trở lên)
Năm
Bắt
đầu

Kết thúc

Chuyên ngành

Tên trường

Quốc gia


Bằng
hoặc
Chứng
chỉ

Xếp
loại

Vui lòng liệt kê các học bổng, giải thưởng và hoạt động ngoại khóa mà anh/chị có hoặc tham gia; Năm mà
anh/chị tham gia:
2. Các chương trình đào tạo khác:
Thời gian (từ…
đến…)

Chuyên ngành đào
tạo

Tên trường/đơn vị
đàotạo

Quốc gia

Bằng/
Chứng
chỉ

Xếp
loại

3. Ngoại ngữ
Các ngoại ngữ
có thể sử dụng

Bằng/
Chứng
chỉ

Xếp loại/
Điểm

Ngày cấp/ Nơi
cấp

Chi tiết (Tốt, khá, trung bình, yếu)
Nghe
Nói
Đọc
Viết


4. Máy tính:
Tên phần mềm
Word
Excel
Power Point
Phần mềm khác
.

Tốt

Khá

Trung bình

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
(Bạn liệt kê đầy đủ theo thứ tự thời gian ngược, từ công việc hiện tại trở về thời điểm mới tốt
nghiệp ra trường)
Thời gian:
Tên Công ty (1)- gần đây nhất:
Vị trí công việc:
Mức lương cuối
cùng:
Từ
/ đến
/
....
......
Mô tả công việc:
.
Kết quả/ thành tích:

Lý do nghỉ việc:......

Mức lương cuối
cùng:

• .

Thời gian:

Tên Công ty (2):

Vị trí công việc:

Từ
/ đến
/
Mô tả công việc:
• .


....

......
Kết quả/ thành tích:
• .


Thời gian:

Tên Công ty (3):

Vị trí công việc:

....

......

Từ

/ đến

/

Mô tả công việc:
.

.Lý do nghỉ việc:
......
Mức lương cuối
cùng:

Kết quả/ thành tích:

Lý do nghỉ việc:......

• .

THÔNG TIN THAM KHẢO
Những người tham khảo (không phải là người thân) ở Công ty làm việc gần đây nhất biết rõ về quá trình
làm việc của tôi, Quý công ty có thể tham khảo:
STT

Họ và tên

Vị trí công tác

Đơn vị công tác

Điện thoại liên lạc

1
2
3
.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn đã có số sổ bảo hiểm
chưa?
Bạn có người quen/thân
đang làm việc tại công ty?

Chưa

Rồi, số sổ:………………………………………..


Không
Nếu có, vui lòng ghi rõ họ tên và chức danh của người đó:
- Họ tên: .......................................................
Chức danh: ...........................................
DTL – Thông tin ứng viên – Trang 2


Bạn biết thông tin tuyển dụng
qua

Internet

-

Vietnamworks
24h.com.vn
Timviecnhanh
Báo:…………………………………
Nhân viên DTL giới thiệu, Họ tên:……
Trường ĐH giời thiệu, Tên trường:….
Khác (ghi rõ):......................................................

Hồ sơ của bạn sẽ được lưu trữ tại công ty (Ứng viên tiềm năng):

Đồng ý

Không đồng ý

.
GIỚI THIỆU THÊM VỀ BẢN THÂN (Chúng tôi phải tìm kiếm từ các ứng viên những phẩm chất cần có để
thành công trong Công ty của chúng tôi. Do đó, cùng với các thông tin khác, vui lòng trả lời các câu hỏi
sau đây để cho phép chúng tôi đánh giá sơ bộ về năng lực cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích các
ứng viên viết dưới 100 từ cho mỗi câu hỏi dưới đây)
Hãy mô tả một tình huống gần đây mà chứng mình cho khả năng mà bạn có thể đóng góp vào
trong nhóm làm việc.

Điều gì khiến anh/chị chọn nghề nghiệp này? Tại sao anh/chị nghĩ mình phù hợp với công việc
này?

Anh/chị đã bao giờ tham gia tuyển dụng tại DTL – Văn phòng Hà Nội chưa? Nếu có, ghi rõ năm và kết
quả cụ thể:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CAM KẾT
Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đúng sự thật.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, tình hình tài
chính, sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác cần thiết để ra quyết định tuyển dụng.
CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC
Nếu anh/chị muốn tham gia chương trình tuyển dụng của chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào
Đơn đăng ký việc làm cùng với sơ yếu lý lịch, bằng cấp và bảng điểm, sau đó gửi tới phòng quản lý
nhân sự của chúng tôi như sau:
Công ty Kiểm toán DTL – Văn Phòng Hà Nội
Tầng 7 – Tòa nhà Lotus – Số 2 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
Đt: 04 3795 53 53
Fax: 04 3795 52 52
Liên hệ:

Mrs. Nguyễn Thị Phương Thúy
Bộ phận Nhân sự; Email: phuongthuy.nguyen@rsm.com.vn

DTL – Thông tin ứng viên – Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x