Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI CHUNG kì THI TIN học TRẺ BẢNG a

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A

LẦN THỨ XI – NĂM 2016

(Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 3 trang)
Phần ghi của học sinh

Phần ghi của giám thị

Họ và tên:……………………..........
Ngày sinh:………………………….

Giám thị 1:……………………

Số báo danh:……………………….

Giám thị 2:……………………


Trường tiểu học:……………………

Số phách
(Do tổ trưởng khảo sát ghi)


Chữ kí của giám khảo
Điểm
Bằng số

Bằng chữ

Số phách

Giám khảo 1:
Giám khảo 2:

Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề này. Trong mỗi câu dưới đây đều có sẵn 4 lựa chọn, trong
đó có đúng một lựa chọn đúng, em hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước lựa chọn
mà em cho là đúng.
ĐỀ BÀI
Câu 1: Bạn chọn một tệp mà bạn muốn di chuyển từ thư mục gốc của nó sang thư mục mới. Bạn sẽ
chọn lệnh nào sau đây từ menu Sắp Xếp trong trường hợp này?
A. Delete

B. Copy

C. Cut

D. Replace

Câu 2: Bạn thay đổi tài liệu đã lưu trên máy bằng cách cắt văn bản từ tài liệu. Điều gì sẽ xảy ra với nội
dung đó khi bạn thực hiện thao tác này?
A. Nội dung vẫn ở nguyên vị trí cũ
B. Nội dung chuyển vào Clipboard
C. Nội dung bị xóa vĩnh viễn
D. Nội dung chuyển vào Thùng Rác
Câu 3: Bạn tạo đồ họa trong Paint và muốn đổi một số phần của hình đồ họa. Bạn dùng thiết bị nhập
nào để vẽ các đường kẻ và hình dạng khác trong Paint?


A. Webcam
B. Keyboard
C. Micrô
D. Mouse.
Câu 4: Bạn dùng chương trình bảng tính để tạo báo cáo chi tiêu hàng tháng trên máy tính. Sau đó, bạn
lưu báo cáo này trên thiết bị lưu trữ USB. Lựa chọn nào sau đây thể hiện dữ liệu trong trường hợp này?
A. Báo cáo
B. Thiết bị lưu trữ USB
C. Chương trình bảng tính
D. Máy tính tay
Câu 5: Bạn để ý thấy bạn mình đang dùng máy tính tay trên máy tính của anh ấy.
Máy tính tay thuộc nhóm nào sau đây?
A. Phần cứng
B. Hệ điều hành
C. Chương trình
D. Ứng dụng
Câu 6: Bờm mua máy in mới. Anh muốn kết nối máy in với máy tính ở nhà của mình. Anh có thể dùng
bộ phận nào sau đây của máy tính để nối với máy in?
A. Modem; FireWire
B. Card đồ họa; VGA
C. Cổng LPT; cổng USB
D. Cổng LAN; Cổng COM
Câu 7: Cuội dùng máy tính của mình để tạo ngân sách gia đình hàng tháng. Bộ phận nào của máy tính
sẽ thực hiện tính toán dành cho ngân sách của anh?
A. CPU
B. HD
C. Monitor
D. CD
Câu 8: Linh bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Cô muốn lập mạng máy tính ở văn phòng mới để nhân
viên của cô có thể chia sẻ tài liệu. Cô cần xác định các thành phần cần thiết cho mạng. Linh cần thành
phần nào sau đây để tạo nên mạng?
A. Hai hoặc nhiều máy trạm; Môi trường truyền dẫn.
B. Máy quét; Webcam.
C. CD; Giao thức truyền thông.
D. Máy in; Máy tính.

2


Câu 9: Tất cả các máy tính ở văn phòng của bạn đều kết nối mạng. Vài thiết bị được kết nối với máy
tính của bạn và bạn muốn chia sẻ thiết bị với máy tính khác trong mạng. Bạn có thể chia sẻ thiết bị nào
sau đây với những máy tính khác trên mạng?
A. Micrô
B. Mouse
C. Printer
D. Headphone
Câu 10: Bạn có một máy tính mới và kết nối Internet. Bạn có thể thực hiện hoạt động nào sau đây bằng
máy tính của bạn?
A. Bảo dưỡng xe của bạn; Rút tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn
B. Mua quần áo; Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của bạn; Nghe nhạc
C. Đổ xăng cho xe; Tìm kiếm thông tin
D. Đào tạo; Đi chơi
Câu 11: Bạn thấy bạn của mình chơi trò chơi trên máy tính của anh ấy. Bạn muốn chơi trò chơi như
vậy trên máy tính của mình, vì vậy, bạn mượn anh ấy CD trò chơi. Tuy nhiên, trò chơi chạy chậm trên
máy tính của bạn. Bạn sẽ đổi thành phần nào sau đây để tăng tốc độ cho máy tính?
A. RAM
B. Monitor
C. Cổng USB
D. Keyboard
Câu 12: Bạn của bạn muốn nghỉ học. Cô muốn viết thư xin nghỉ học của mình. Cô sẽ dùng loại chương
trình nào để làm việc này?
A. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình bảng tính

D. Chương trình đồ họa

Câu 13: Cha mẹ bạn cần lên kế hoạch ngân sách cho tháng tới. Để làm việc này, họ ghi lại chi phí hàng
ngày của tháng hiện tại, rồi tính chi phí tổng cộng cho nhiều nhóm khác nhau như tạp phẩm, chi phí
thuốc men và quần áo. Bạn dùng chương trình nào dưới đây để duy trì hồ sơ chi phí và tính tổng cộng
cho từng nhóm?
A. Chương trình bảng tính
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
D. Chương trình cơ sở dữ liệu
Câu 14: Bạn của bạn ở tại nơi khác trên thế giới và bạn muốn nói chuyện với họ trong thời gian thực.
Lựa chọn nào sau đây sẽ giúp bạn làm việc này?
A. Messenger
B. Dịch vụ bưu chính
C. Chương trình làm tài liệu thuyết trình

D. Dịch vụ chuyển phát nhanh

Câu 15: Bờm đang đi du lịch và muốn liên lạc với bạn qua Internet. Anh muốn tương tác với bạn trong
thời gian thực. Chương trình nào sau đây cho phép hai bạn nói trao đổi với nhau trong thời gian thực?
A. Chương trình bảng tính
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình chat
D. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
Câu 16: Khuê chuẩn bị cho bài thi vi tính của mình. Cô không hiểu khái niệm hệ điều hành. Cô nhờ
bạn giúp đỡ. Bạn định nghĩa "hệ điều hành" cho Khuê như thế nào?
A. Chương trình điều khiển và quản lý máy tính
B. Thiết bị lưu trữ trong máy tính của bạn
C. Thiết bị điện tử được kết nối vào máy tính của bạn
D. Bo mạch kết nối các thiết bị nhập, xuất và xử lý
Câu 17: Bạn chuẩn bị sẽ đi cắm trại vào tuần tới. Bạn muốn mang theo thông tin về địa điểm mà bạn
tìm thấy trên Internet. Bạn muốn dùng một thiết bị cầm tay nhỏ để mang theo thông tin này. Bạn sẽ
dùng thiết bị nào sau đây?
A. Tablet PCs
B. Laptop
C. Smartphone
D. PC
Câu 18: Đức Trung dùng Windows 8 trên máy tính văn phòng của anh ấy. Anh ấy muốn kiểm soát
quyền truy cập vào máy tính của mình. Vì vậy, anh ấy chỉ định tên đăng nhập và mật khẩu để đăng
nhập vào máy tính. Hệ điều hành thực hiện quá trình nào sau đây để xác nhận thông tin đăng nhập của
anh?
A. Khởi tạo
B. Xác thực
C. Ủy quyền
D. Tính toán
Câu 19: Bạn muốn dùng máy tính của mình để tạo tài liệu. Khi bạn bật máy tính, phần mềm nào sau
đây sẽ bắt đầu trước?

3


A. Trình xử lý văn bản
B. Trình phát media
C. Hệ điều hành
D. Máy tính tay
Câu 20: Bạn đang dùng Windows 8 trên máy tính văn phòng. Bạn cần có mặt sớm ở cuộc họp và muốn
kiểm tra thời gian chính xác trên máy tính. Giao diện người dùng Windows 8 sẽ hiển thị thông tin này
ở đâu?
A. System tray
B. Scroll bar
C. Task bar
D. Desktop
Câu 21: Bạn của bạn đang đi nghỉ. Cô gửi cho bạn email, trong đó, bao gồm ảnh của những nơi cô đã
đến thăm. Bạn muốn dùng một trong các ảnh này làm ảnh nền trên màn hình máy tính. Phần nào của
giao diện người dùng Windows 8 sẽ hiển thị ảnh nền?
A. Task bar
B. Title bar
C. System tray
D. Desktop
Câu 22: Mai Nga tạo một dự án có bao gồm vài hình minh họa. Cô vẽ minh họa trên sổ ghi chú. Cô
cần chụp ảnh của hình minh họa từ sổ ghi chú và lưu vào máy tính của cô. Cô sẽ dùng bộ phận phần
cứng nào sau đây để chụp ảnh cho hình minh họa?
A. Speaker
B. Modem
C. Scan
D. Micrô
Câu 23: Bạn đang đến khám bác sĩ ở bệnh viện. Bạn yêu cầu biên lai thanh toán.
Bộ phận phần cứng nào có thể tạo giấy biên lai thanh toán cho bạn?
A. Micrô

B. Scan

C. Printer

D. Nhà máy giấy

Câu 24: Bạn muốn đổi ngày tháng, giờ và múi giờ trên máy tính. Bạn sẽ dùng tùy chọn nào sau đây
trong màn hình Start?
A. Connect to
B. Control Panel
C. Mạng
D. PC
Câu 25: Ông của bạn thấy bạn làm việc trên máy tính ở nhà. Gần đây, ông nghe được tin về Internet và
muốn biết đó là gì. Bạn sẽ định nghĩa Internet thế nào cho ông?
A. Nguồn điện dự phòng
B. Một chương trình được cài đặt trên máy tính
C. Một tập hợp các mạng máy tính khác nhau trên toàn cầu
D. Một thiết bị điện tử dùng cho việc in ấn tài liệu
Câu 26: SMA Architecture Studio là một công ty kiến trúc và quảng cáo, dùng hàng trăm bức ảnh chất
lượng cao mỗi tuần. Công ty lưu trữ tất cả các ảnh này trên máy tính. Bạn sẽ chọn dung lượng bộ nhớ
nào cho ổ đĩa cứng máy tính để lưu trữ hết những ảnh này?
A. 100 bit
B. 100 Megabyte (MB)
C. 100 Kilobyte (KB)
D. 100 Gigabyte (GB)
Câu 27: Bạn sửa đổi tài liệu đã lưu trên máy tính của bạn. Các thay đổi được lưu ở đâu cho đến khi bạn
lưu tài liệu?
A. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)
B. Thiết bị lưu trữ USB
C. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM)
D. Đĩa cứng
Câu 28: Bờm mở một tài liệu có tên là ProductList. Thành phần nào sau đây của cửa sổ đang mở sẽ
hiển thị tên này?
A. Title Bar
B. Statu Bar
C. Tool Bar
D. Menu Bar
Câu 29: Bạn tạo báo cáo kinh doanh trên máy tính ở văn phòng. Bạn muốn nghỉ thư giãn trong năm
phút. Trước khi rời máy tính, bạn sẽ làm gì để đảm bảo rằng những thay đổi gần đây của bạn không bị
mất?
A. In báo cáo
B. Tắt màn hình
C. Tắt máy tính
D. Lưu báo cáo
Câu 30: Quỳnh Anh muốn dùng chương trình xử lý văn bản để viết thư cho bạn của cô. Cô dùng nhóm
phím nào sau đây trên bàn phím để nhập tên của bạn cô vào trong thư?
A. Chức năng
B. Lệnh
C. Phím chữ số
D. Phím số
----------HẾT----------

4


ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
BẢNG A (Đề dự phòng)
Năm học: 2015 – 2016
PHẦN THI CHUNG – TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Biết rằng 1 byte bằng 8 bit. Vậy 1 KB bằng bao nhiêu bit?
A. 18
B. 80
C. 8000
D. 8192
Câu 2: Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là:
A. Bit
B. Byte(B)
C. Kilobyte(Kb)
D. Gigabyte(GB)
Câu 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính hiện nay:
A. Dãy nhị phân
B. Dãy tam phân C. Dãy thập phân
D. Dãy byte
Câu 4: Nhóm các đơn vị đo thông tin nào dưới đây được sắp xếp giảm dần từ
lớn tới bé?
A. Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte
B. Gigabyte, Megabyte, Byte, Kilobyte
C. Gigabyte, Megabyte, Kilobyte, Byte
D. Gigabyte, Kilobyte, Megabyte, Byte
Câu 5: Thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?
A. Moniter
B. Keyboard
C. Mouse
D. CPU
Câu 6: Khu vực chính của bàn phím máy tính PC có bao nhiêu hàng phím?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 7: Bộ mà ASCII chuẩn hiện hành có số kí tự là:
A.100
B. 128
C. 250
D. 256
Câu 8: Khi máy tính tắt, toàn bộ thông tin trong bộ nhớ nào sẽ bị mất đi?
A. ROM
B. RAM
C. USB
D. Đĩa cứng
Câu 9: Nhóm nào dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại
A. Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in
B. Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ
C. Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa
D. Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột
Câu 10: Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón:
A.Tốc độ gõ nhanh hơn
B. Gõ chính xác hơn
C. Thể hiện tác phong làm việc và lao động chuyên nghiệp với máy tính.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 11: Trong hệ điều hành Windows, phải nhấn giữ phím nào khi cần chọn
nhiều tệp hoặc thư mục?
A. Alt
B. Shift
C. Ctrl
D. Enter
Câu 12: Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?
A. Xanh
B. Đỏ
C. Trắng
D. Vàng
Câu 13: Nêu cách tắt máy tính cho đúng?
A. Start\Turn off Computer\Turn off
B. Bấm nút Power trên màn hình
C. Bấm nút Power trên thân máy
D. Rút phích điện
Câu 14: Trong phần mềm Paint, nếu tô hoặc vẽ nhầm, để lùi lại bước trước đó


giúp em có thể sửa lại được thì em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + V
B. Ctrl + Z
C. Ctrl + S
D. Ctrl + O
Câu 15. Thao tác sao chép có thể thực hiện bằng cách dùng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + Z
B. Ctrl + V
C. Ctrl + S
D. Ctrl + C
Câu 16. Em sử dụng chương trình nào sau đây để soạn thảo văn bản?
A. Microsoft Excel
B. Paint
C. Microsoft Word
D. Internet Explorer
Câu 17: Trong Microsoft Word, để gõ ký tự này lên phía trên đầu ký tự khác
(a2), ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?
A. Ctrl + phím +/=
B. Ctrl + Shift + phím +/=
C. Alt + phím +/=
D. Alt + Shift + phím +/=
Câu 18: Trình duyệt Internet nào đã được tích hợp sẵn cùng hệ điều hành
Windows?
A. Chrome B. Internet Explorer
C. Cốc Cốc
D. Mozilla Firefox
Câu 19: Trong tin học WAN là viết tắt của từ gì?
A. Wide Area Network
B. Web Area Network
C. Web Acess Network
D. Wide Acess Network
Câu 20: Khi máy tính bị nhiễm virus, thì virus thường trú trong:
A. Màn hình máy tính
B. RAM
C. Ổ đĩa cứng
C. Chuột, bàn phím
Câu 21: Modem là thiết bị dùng để
A. Ngăn chặn virus máy tính
B. Lưu trữ thông tin
C. Kiểm tra thông tin
D. Kết nối máy tính vào mạng internet
Câu 22: Virus máy tính không thể lây lan qua…
A. Mạng máy tính B. Máy quét

C. Đĩa CD

D. Thẻ nhớ Flash (USB)

Câu 23: Địa chỉ trang Web nào đúng?
A. http://www.google.com.vn
B. http:\\www.google.com.vn
C. hptt//:www.google.com.vn
D. hptt:\\www.google.com.vn
Câu 24: Lệnh này hay dùng sau khi soạn xong một thư điện tử:
A. Copy
B. Paste
C. Send
D. Open
Câu 25: Đâu là địa chỉ hộp thư điện tử
A. binhminh@binhminh.com.vn
C. binhminh.com.vn

B. http://www.binhminh.com.vn
C. binhminh

Câu 26: Mẹ bạn Tèo có bốn người con. Người thứ nhất tên Nhất, người thứ hai
tên Nhị, người thứ ba tên Tam. Hỏi người thứ tư tên gì?
A. Tứ
B. Bốn
C. Tèo
D. Không biết được


Câu 27: Một nhóm có 6 người tham dự cuộc họp, theo phép lịch thiệp thì mỗi
người trong số họ đều đến bắt tay với những người còn lại một lần. Hỏi sẽ có
bao nhiêu cái bắt tay?
A. 6
B. 15
C. 30
D. 36
Câu 28. Trong một cuộc thi chạy có 4 bạn Long, Hùng, Sâm, Dung. Biết rằng
Sâm chạy nhanh hơn Long, Dung thắng Hùng nhưng lại thua Long. Hỏi ai là
người về đích sau cùng?
A. Long

B. Dung

C. Sâm

D. Hùng

Câu 29: Trong hộp kín có 15 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, 10 viên bi vàng.
Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi thì chắc chắn trong đó có bi màu xanh
và màu vàng (không nhìn vào hộp)?
A. 15 viên
B. 22 viên
C. 26 viên
D. 31 viên
Câu 30: Có bao nhiêu đường đi ngắn nhất khác nhau từ A đến Z (theo chiều
mũi tên) trong hình dưới đây?
A. 2
A
B. 3
C. 4
D. 5
Z

ĐÁP ÁN
Câu

1
D

2
B

3
A

4
C

5
D

6
C

7
B

8
B

9
C

10
D

11
C

12
D

13
A

14
B

15
D

Câu

16
C

17
B

18
B

19
A

20
C

21
D

22
B

23
A

24
C

25
A

26
C

27
B

28
D

29
C

30
C


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỰC HÀNH

LẦN THỨ XI – NĂM 2016

BẢNG A: KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian làm bài 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (4 điểm). Góc học tập.
Hàng ngày, mỗi khi học bài và soạn bài chúng ta có một góc học tập thân thương.
Góc học tập đã trở thành một ký ức không bao giờ quên. Bằng phần mềm đồ họa em
hãy vẽ lại góc học tập đó sao cho chi tiết, đẹp và sinh động nhất. Lưu bức tranh vào tệp
có tên GOCHOCTAP với phần mở rộng là JPEG.

Bài 2: (3 điểm). Màu áo
Ba cô bạn gái là Thi, Xuân và Điệp đi chơi với nhau. Điệp bỗng có một nhận xét
độc đáo và nói với cô bạn mặc áo xanh: “Thật vui, trong chúng ta có một người mặc áo
màu trắng, một người mặc áo màu xanh và một người mặc áo màu đen nhưng các chữ
đầu của màu áo lại chẳng trùng với các chữ cái đầu tên mỗi chúng mình!”
Vậy ai mặc áo màu gì?
Bằng suy luận và lập bảng biểu hãy ghi cách giải vào tệp văn bản có tên
MAUAO với phần mở rộng mặc định của phần mềm soạn thảo để giúp các bạn tìm ra
màu áo của mình nhé?
-----------HẾT---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi thông tin liên quan đến bản thân ở
bài làm. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
LẦN THỨ IX – NĂM 2016

ĐÁP ÁN THI THỰC HÀNH
BẢNG A (KHỐI TIỂU HỌC)

Bài 1: (4 điểm)

* Về hình thức: vẽ cân đối, hài hoà, màu sắc phù hợp: 1 điểm.
* Về nội dung: 3,0 điểm.
- Quang cảnh góc học tập: (3,0 điểm)
+ Có giá sách sắp xếp hợp lý.

(0,5 điểm)

+ Có bàn, ghế, đèn học phù hợp.

(1, 0 điểm)

+ Có bút viết, sách vở trên bàn.

(0,5 điểm)

+ Có chậu, lọ hoa hoặc vật trang trí phù hợp với sở thích bản thân.

(0,5 điểm)

+ Có thời khóa biểu rõ ràng để nơi dễ nhìn.

(0,5 điểm)

Bài 2: (3 điểm)
Ý

Điểm

Ta có:
Chữ cái đầu của các màu áo:
Trắng (t), xanh (x) và đen (đ)
Chữ cái đầu tiên của mỗi người:
Thi (T), Xuân (X) và Điệp (Đ).
Rõ ràng là Điệp không mặc áo màu xanh vì theo giả thiết cho là Điệp nói với cô mặc áo
xanh. Và điệp không mặc áo màu đen vì theo giả thiết chữ cái đầu của màu áo không trùng

1

với chữ cái đầu của tên. Do đó Điệp mặc áo màu trắng.
Vậy chỉ có Thi hoặc Xuân mặc áo màu xanh. Nhưng theo giả thiết chữ cái đầu của màu áo
không trùng với chữ cái đầu của tên. Nên do đó Thi mặc áo màu xanh. Còn Xuân mặc áo
màu đen.
Ta có bảng sau:
t

x

đ

T

0

X

0

X

0

0

X

Đ

X

0

0

Vậy kết quả như sau: Thi mặc áo màu xanh; Xuân mặc áo màu đen; Điệp mặc áo màu
trắng

-----------HẾT----------

1

1


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A

LẦN THỨ XI – NĂM 2016

(Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 3 trang)
Phần ghi của học sinh

Phần ghi của giám thị

Họ và tên:……………………..........
Ngày sinh:………………………….

Giám thị 1:……………………

Số báo danh:……………………….

Giám thị 2:……………………

Trường tiểu học:……………………

Số phách
(Do tổ trưởng khảo sát ghi)


Chữ kí của giám khảo
Điểm
Bằng số

Bằng chữ

Số phách

Giám khảo 1:
Giám khảo 2:

Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề này. Trong mỗi câu dưới đây đều có sẵn 4 lựa chọn, trong
đó có đúng một lựa chọn đúng, em hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước lựa chọn
mà em cho là đúng.
ĐỀ BÀI
Câu 1: Bạn chọn một tệp mà bạn muốn di chuyển từ thư mục gốc của nó sang thư mục mới. Bạn sẽ
chọn lệnh nào sau đây từ thực đơn Edit ?
A. Delete

B. Copy

C. Cut

D. Replace

Câu 2: Bạn thay đổi tài liệu đã lưu trên máy bằng cách cắt văn bản từ tài liệu. Điều gì sẽ xảy ra với nội
dung đó khi bạn thực hiện thao tác này?
A. Nội dung vẫn ở nguyên vị trí cũ
B. Nội dung chuyển vào Clipboard
C. Nội dung bị xóa vĩnh viễn
D. Nội dung chuyển vào Thùng Rác
Câu 3: Bạn tạo đồ họa trong Paint và muốn đổi một số phần của hình đồ họa. Bạn dùng thiết bị nhập
nào để vẽ các đường kẻ và hình dạng khác trong Paint?
A. Webcam
B. Keyboard
C. Microphone
D. Mouse.
Câu 4: Bạn dùng chương trình bảng tính để tạo báo cáo chi tiêu hàng tháng trên máy tính. Sau đó, bạn
lưu báo cáo này trên thiết bị lưu trữ USB. Lựa chọn nào sau đây thể hiện dữ liệu trong trường hợp này?
A. Báo cáo
B. Thiết bị lưu trữ USB
C. Chương trình bảng tính
D. Máy tính tay
Câu 5: Bạn để ý thấy bạn mình đang dùng máy tính tay trên máy tính của anh ấy.
Máy tính tay thuộc nhóm nào sau đây?
A. Phần cứng
B. Hệ điều hành
C. Chương trình
D. Ứng dụng
Câu 6: Bờm mua máy in mới. Anh muốn kết nối máy in với máy tính ở nhà của mình. Anh có thể dùng
bộ phận nào sau đây của máy tính để nối với máy in?
A. Modem; FireWire
B. Card đồ họa; VGA
C. Cổng LPT; cổng USB
D. Cổng LAN; Cổng COM
Câu 7: Cuội dùng máy tính của mình để tạo ngân sách gia đình hàng tháng. Bộ phận nào của máy tính
sẽ thực hiện tính toán dành cho ngân sách của anh?
A. CPU
B. HD
C. Monitor
D. CD
Câu 8: Chị Hằng bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Cô muốn lập mạng máy tính ở văn phòng mới để
nhân viên của cô có thể chia sẻ tài liệu. Cô cần xác định các thành phần cần thiết cho mạng. Chị Hằng
cần thành phần nào sau đây để tạo nên mạng?
A. Hai hoặc nhiều máy trạm; Môi trường truyền dẫn.
B. Máy quét; Webcam.
C. CD; Giao thức truyền thông.
D. Máy in; Máy tính.
Câu 9: Tất cả các máy tính ở văn phòng của bạn đều kết nối mạng. Vài thiết bị được kết nối với máy
tính của bạn và bạn muốn chia sẻ thiết bị với máy tính khác trong mạng. Bạn có thể chia sẻ thiết bị nào
sau đây với những máy tính khác trên mạng?

2


A. Micrô

B. Mouse

C. Printer

D. Headphones

Câu 10: Bạn có một máy tính mới và kết nối Internet. Bạn có thể thực hiện hoạt động nào sau đây bằng
máy tính của bạn?
A. Bảo dưỡng xe của bạn; rút tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn.
B. Mua quần áo; kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của bạn; nghe nhạc.
C. Đổ xăng cho xe; tìm kiếm thông tin
D. Đào tạo; đi chơi
Câu 11: Bạn thấy bạn của mình chơi trò chơi trên máy tính của anh ấy. Bạn muốn chơi trò chơi như
vậy trên máy tính của mình, vì vậy, bạn mượn anh ấy CD trò chơi. Tuy nhiên, trò chơi chạy chậm trên
máy tính của bạn. Bạn sẽ đổi thành phần nào sau đây để tăng tốc độ cho máy tính?
A. RAM
B. Monitor
C. Cổng USB
D. Keyboard
Câu 12: Bạn của bạn muốn nghỉ học. Cô muốn viết thư xin nghỉ học của mình. Cô sẽ dùng loại chương
trình nào để làm việc này?
A. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình bảng tính

D. Chương trình đồ họa

Câu 13: Cha mẹ bạn cần lên kế hoạch ngân sách cho tháng tới. Để làm việc này, họ ghi lại chi phí hàng
ngày của tháng hiện tại, rồi tính chi phí tổng cộng cho nhiều nhóm khác nhau như tạp phẩm, chi phí
thuốc men và quần áo. Bạn dùng chương trình nào dưới đây để duy trì hồ sơ chi phí và tính tổng cộng
cho từng nhóm?
A. Chương trình bảng tính
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
D. Chương trình cơ sở dữ liệu
Câu 14: Bạn của bạn ở tại nơi khác trên thế giới và bạn muốn nói chuyện với họ trong thời gian thực.
Lựa chọn nào sau đây sẽ giúp bạn làm việc này?
A. Messenger
B. Dịch vụ bưu chính
C. Chương trình làm tài liệu thuyết trình

D. Dịch vụ chuyển phát nhanh

Câu 15: Bờm đang đi du lịch và muốn liên lạc với bạn qua Internet. Anh muốn tương tác với bạn trong
thời gian thực. Chương trình nào sau đây cho phép hai bạn nói trao đổi với nhau trong thời gian thực?
A. Chương trình bảng tính
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình chat
D. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
Câu 16: Chị Hằng chuẩn bị cho bài thi vi tính của mình. Cô không hiểu khái niệm hệ điều hành. Cô
nhờ bạn giúp đỡ. Bạn định nghĩa "hệ điều hành" cho chị Hằng như thế nào?
A. Chương trình điều khiển và quản lý máy tính
B. Thiết bị lưu trữ trong máy tính của bạn
C. Thiết bị điện tử được kết nối vào máy tính của bạn
D. Bo mạch kết nối các thiết bị nhập, xuất và xử lý
Câu 17: Bạn chuẩn bị sẽ đi cắm trại vào tuần tới. Bạn muốn mang theo thông tin về địa điểm mà bạn
tìm thấy trên Internet. Bạn muốn dùng một thiết bị cầm tay nhỏ để mang theo thông tin này. Bạn sẽ
dùng thiết bị nào sau đây?
A. Tablet PCs
B. Laptop
C. Smartphone
D. PC
Câu 18: Bờm dùng Windows 8 trên máy tính văn phòng của anh ấy. Anh ấy muốn kiểm soát quyền
truy cập vào máy tính của mình. Vì vậy, anh ấy tạo tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào máy
tính. Hệ điều hành thực hiện quá trình nào sau đây để xác nhận thông tin đăng nhập của anh?
A. Khởi tạo
B. Xác thực
C. Ủy quyền
D. Tính toán
Câu 19: Bạn muốn dùng máy tính của mình để tạo tài liệu. Khi bạn bật máy tính, phần mềm nào sau
đây sẽ bắt đầu trước?
A. MS Word
B. Media player
C. Hệ điều hành
D. Calculator

3


Câu 20: Bạn đang dùng Windows 8 trên máy tính văn phòng. Bạn cần có mặt sớm ở cuộc họp và muốn
kiểm tra thời gian chính xác trên máy tính. Giao diện người dùng Windows 8 sẽ hiển thị thông tin này
ở đâu?
A. System tray
B. Scroll bar
C. Task bar
D. Desktop
Câu 21: Bạn của bạn đang đi nghỉ. Cô gửi cho bạn email, trong đó, bao gồm ảnh của những nơi cô đã
đến thăm. Bạn muốn dùng một trong các ảnh này làm ảnh nền trên màn hình máy tính. Phần nào của
giao diện người dùng Windows 8 sẽ hiển thị ảnh nền?
A. Task bar
B. Title bar
C. System tray
D. Desktop
Câu 22: Chị Hằng tạo một dự án có bao gồm vài hình minh họa. Cô vẽ minh họa trên sổ ghi chú. Cô
cần chụp ảnh của hình minh họa từ sổ ghi chú và lưu vào máy tính của cô. Cô sẽ dùng bộ phận phần
cứng nào sau đây để chụp ảnh cho hình minh họa?
A. Speaker
B. Modem
C. Scanner
D. Microphone
Câu 23: Bạn đang đến khám bác sĩ ở bệnh viện. Bạn yêu cầu biên lai thanh toán. Bộ phận phần cứng
nào có thể tạo giấy biên lai thanh toán cho bạn?
A. Microphone
B. Scanner
C. Printer
D. Display adapter
Câu 24: Bạn muốn đổi ngày tháng, giờ và múi giờ trên máy tính. Bạn sẽ dùng tùy chọn nào sau đây
trong màn hình Start?
A. Connect to
B. Control Panel
C. Mạng
D. PC
Câu 25: Ông của bạn thấy bạn làm việc trên máy tính ở nhà. Gần đây, ông nghe được tin về Internet và
muốn biết đó là gì. Bạn sẽ định nghĩa Internet thế nào cho ông?
A. Nguồn điện dự phòng.
B. Một chương trình được cài đặt trên máy tính.
C. Một tập hợp các mạng máy tính khác nhau trên toàn cầu.
D. Một thiết bị điện tử dùng cho việc in ấn tài liệu.
Câu 26: SMA Architecture Studio là một công ty kiến trúc và quảng cáo, dùng hàng trăm bức ảnh chất
lượng cao mỗi tuần. Công ty lưu trữ tất cả các ảnh này trên máy tính. Bạn sẽ chọn dung lượng bộ nhớ
nào cho ổ đĩa cứng máy tính để lưu trữ hết những ảnh này?
A. 100 bit
B. 100 Megabyte (MB)
C. 100 Kilobyte (KB)
D. 100 Gigabyte (GB)
Câu 27: Bạn sửa đổi tài liệu đã lưu trên máy tính của bạn. Các thay đổi được lưu ở đâu cho đến khi bạn
lưu tài liệu?
A. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)
B. Thiết bị lưu trữ USB
C. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM)
D. Đĩa cứng
Câu 28: Bờm mở một tài liệu có tên là Tin Hoc Tre. Thành phần nào sau đây của cửa sổ đang mở sẽ
hiển thị tên này?
A. Title Bar
B. Status Bar
C. Tool Bar
D. Menu Bar
Câu 29: Bạn tạo báo cáo kinh doanh trên máy tính ở văn phòng. Bạn muốn nghỉ thư giãn trong năm
phút. Trước khi rời máy tính, bạn sẽ làm gì để đảm bảo rằng những thay đổi gần đây của bạn không bị
mất?
A. In báo cáo
B. Tắt màn hình
C. Tắt máy tính
D. Lưu báo cáo
Câu 30: Chị Hằng muốn dùng chương trình xử lý văn bản để viết thư cho bạn của cô. Cô dùng nhóm
phím nào sau đây trên bàn phím để nhập tên của bạn cô vào trong thư?
A. Chức năng
B. Lệnh
C. Phím ký tự
D. Phím số
----------HẾT----------

4


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
LẦN THỨ IX – NĂM 2016

ĐÁP ÁN PHẦN THI THỰC HÀNH
BẢNG A (KHỐI TIỂU HỌC)

Bài 1: Gõ chính xác lời của bài hát
0,5 đ
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Định dạng tốt và lưu đúng tên tệp
0,5 đ
Bài 2: Vẽ đẹp, đúng chủ đề, lưu đúng tên tệp

* Về hình thức: Vẽ cân đối, hài hoà, màu sắc phù hợp:
0,5 đ.
* Về nội dung: 2,5 đ.
- Quang cảnh cổng trường: (1,5 đ)
+ Có cổng trường đẹp.
+ Có các bạn học sinh đến trường học.
+ Có lá cờ Việt Nam ở trong sân trường.
+ Có cây, vườn hoa trước cổng, trong sân trường.
+ Có các hoạt động đưa học sinh đi học của phụ huynh, cảnh vui chơi của
học sinh.
- Cảnh con đường đến cổng trường: (1 đ)
+ Có hoạt động giao thông trên đường đúng luật giao thông. (0,5 đ)
+ Có vỉa hè, cây, nhà cửa …

(0,5 đ)

Bài 3: a, (1,5đ)
Chu vi hai nửa hình tròn là: 80 x 3,14 = 251,2 (m)
Chu vi sân vận động: 120 + 120 + 251,2 = 491,2 (m)
b, (1,5đ)
Diện tích phần hình chữ nhật là: 120 x 80 = 9600 (m2)
Diện tích phần hai nửa hình tròn là: 40 x 40 x 3,14 = 5024 (m2)
Diện tích sân vận động là: 9600 + 5024 = 14624 (m2)HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỰC HÀNH

LẦN THỨ XI – NĂM 2016

BẢNG A: KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian làm bài 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1 điểm) Soạn thảo văn bản
Hãy mở phần mềm Microsoft Word và soạn thảo lời của bài hát “Như có
Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Lưu ý trình bày sao cho thật đẹp và lưu vào
thư mục số báo danh của em có tên là BAIHAT với phần mở rộng mặc định của
phần mềm sử dụng.
Bài 2: (3 điểm) Vẽ hình: “Con đường đến trường”.
Hàng ngày, mỗi khi đi học chúng ta lại đi trên con đường để tới trường.
Con đường đó có bao nhiêu là cảnh vật, kỉ niệm đã trở thành một ký ức không
bao giờ quên. Bằng phần mềm đồ họa em hãy vẽ lại con đường đến trường sao
cho đẹp và sinh động nhất. Lưu tệp kết quả vào thư mục số báo danh của em với
tên có phần chính là DENTRUONG, phần đuôi có tên ngầm định qui định bởi
phần mềm được sử dụng
Bài 3: (3 điểm) Một sân vận động bóng đá EURO 2016 có hình dạng và kích
thước như hình vẽ bên (bao gồm hình chữ nhật và hai nửa hình tròn).
120 m

80 m

Tính: a) Chu vi sân vận động.
b) Diện tích sân vận động. (Khi tính lấy số Pi = 3,14)
Kết quả ghi ra file SANVANDONG.doc trong thư mục số báo danh của em.
------------------- HẾT -----------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi thông tin liên quan đến bản thân ở bài làm.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: ....................................................................................SBD: .......................


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
LẦN THỨ IX – NĂM 2016

ĐÁP ÁN PHẦN THI THỰC HÀNH
BẢNG A (KHỐI TIỂU HỌC)

Bài 1: Gõ chính xác lời của bài hát
0,5 đ
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Định dạng tốt và lưu đúng tên tệp
0,5 đ
Bài 2: Vẽ đẹp, đúng chủ đề, lưu đúng tên tệp

* Về hình thức: Vẽ cân đối, hài hoà, màu sắc phù hợp:
0,5 đ.
* Về nội dung: 2,5 đ.
- Quang cảnh cổng trường: (1,5 đ)
+ Có cổng trường đẹp.
+ Có các bạn học sinh đến trường học.
+ Có lá cờ Việt Nam ở trong sân trường.
+ Có cây, vườn hoa trước cổng, trong sân trường.
+ Có các hoạt động đưa học sinh đi học của phụ huynh, cảnh vui chơi của
học sinh.
- Cảnh con đường đến cổng trường: (1 đ)
+ Có hoạt động giao thông trên đường đúng luật giao thông. (0,5 đ)
+ Có vỉa hè, cây, nhà cửa …

(0,5 đ)

Bài 3: a, (1,5đ)
Chu vi hai nửa hình tròn là: 80 x 3,14 = 251,2 (m)
Chu vi sân vận động: 120 + 120 + 251,2 = 491,2 (m)
b, (1,5đ)
Diện tích phần hình chữ nhật là: 120 x 80 = 9600 (m2)
Diện tích phần hai nửa hình tròn là: 40 x 40 x 3,14 = 5024 (m2)
Diện tích sân vận động là: 9600 + 5024 = 14624 (m2)


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỰC HÀNH

LẦN THỨ XI – NĂM 2016

BẢNG A: KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian làm bài 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề dự phòng)
Bài 1: (2 đ) Soạn thảo văn bản
Hãy mở phần mềm Microsoft Word và soạn thảo lời 1 của bài hát “Em
yêu trường em”. Lưu ý trình bày sao cho thật đẹp và lưu vào thư mục số báo
danh của em có tên là BAIHAT với phần mở rộng mặc định của phần mềm sử
dụng.
Bài 2: (3 đ) Vẽ hình
Em hãy dùng một phần mềm đồ họa trên máy tính để vẽ một bức tranh
với chủ đề “Em yêu trường em”. Lưu tệp trong thư mục số báo danh của em
kết quả với tên có phần chính là TRUONGEM, phần đuôi có tên ngầm định qui
định bởi phần mềm được sử dụng
Bài 3: (2 đ) Đổi tiền
Giả sử bạn có nhiều tờ tiền loại 1, 2 và 5 ngàn đồng. Hỏi với các tờ tiền đó
bạn có bao nhiêu cách đổi tờ 10 ngàn đồng? Hãy liệt kê các cách đổi.
Kết quả ghi ra file DOITIEN.doc. File này lưu trong thư mục số báo danh của
em.

------------------- HẾT ------------------


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
LẦN THỨ IX – NĂM 2016

ĐÁP ÁN THI THỰC HÀNH
BẢNG A (KHỐI TIỂU HỌC)

Đề dự phòng
Bài 1: Gõ chính xác lời của bài hát

Em yêu trường em
Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền,
Như yêu quê hương,
Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương.
Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở.
Nào mực, nào bút, nào phần, nào bảng.
Cả tiếng chim vui trên cành cây cao.
Cả lá cờ sao, trong nắng thu vàng.
Yêu sao yêu thế trường của chúng em
Định dạng tốt và lưu đúng tên tệp

Bài 2: Vẽ đẹp, đúng chủ đề, lưu đúng tên tệp

Bài 3: Đổi tiền

Có 10 cách đổi tờ 10 ngàn đồng bằng các đồng tiền 1, 2 và 5 ngàn đồng.
Số tờ 1 ngàn Số tờ 2 ngàn Số tờ 5 ngàn
0
0
2
1
2
1
3
1
1
5
0
1
0
5
0
2
4
0
4
3
0
6
2
0
8
1
0
10
0
0


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A

LẦN THỨ XI – NĂM 2016

(Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 3 trang)
Phần ghi của học sinh

Phần ghi của giám thị

Họ và tên:……………………..........
Ngày sinh:………………………….

Giám thị 1:……………………

Số báo danh:……………………….

Giám thị 2:……………………

Trường tiểu học:……………………

Số phách
(Do tổ trưởng khảo sát ghi)


Điểm
Bằng số
Bằng chữ

Chữ kí của giám khảo

Số phách

GK1:
GK2:
Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề này. Trong mỗi câu dưới đây đều có sẵn 4 lựa chọn, trong
đó có đúng một lựa chọn đúng, em hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước lựa chọn
mà em cho là đúng.
ĐỀ BÀI
Câu 1: Bạn chọn một tệp mà bạn muốn di chuyển từ thư mục gốc của nó sang thư mục mới. Bạn sẽ
chọn lệnh nào sau đây từ thực đơn Edit ?
A. Delete
B. Copy
C. Cut
D. Replace
Câu 2: Bạn thay đổi tài liệu đã lưu trên máy bằng cách cắt văn bản từ tài liệu. Điều gì sẽ xảy ra với nội
dung đó khi bạn thực hiện thao tác này?
A. Nội dung vẫn ở nguyên vị trí cũ
B. Nội dung chuyển vào Clipboard
C. Nội dung bị xóa vĩnh viễn
D. Nội dung chuyển vào Thùng Rác
Câu 3: Anh trai của bạn muốn biết về email. Anh ấy yêu cầu bạn giải thích sơ qua mục đích khi gửi
email. Lựa chọn nào sau đây là lợi ích của email mà bạn sẽ đề cập?
A. Gửi hàng hóa đến cho người khác.
B. Quét ảnh
C. Trao đổi văn bản và hình ảnh với người khác.
D. Gửi tiền mặt đến cho người khác
Câu 4: Bạn dùng chương trình bảng tính để tạo báo cáo chi tiêu hàng tháng trên máy tính. Sau đó, bạn
lưu báo cáo này trên thiết bị lưu trữ USB. Lựa chọn nào sau đây thể hiện dữ liệu trong trường hợp này?
A. Báo cáo
B. Thiết bị lưu trữ USB
C. Chương trình bảng tính
D. Máy tính tay
Câu 5: Bạn để ý thấy bạn mình đang dùng máy tính tay trên máy tính của anh ấy. Máy tính tay thuộc
nhóm nào sau đây?
A. Phần cứng
B. Hệ điều hành
C. Chương trình
D. Ứng dụng
Câu 6: Bờm mua máy in mới. Anh muốn kết nối máy in với máy tính ở nhà của mình. Anh có thể
dùng bộ phận nào sau đây của máy tính để nối với máy in?
A. Modem; FireWire
B. Card đồ họa; VGA
C. Cổng LPT; cổng USB
D. Cổng LAN; Cổng COM
Câu 7: Cuội dùng máy tính của mình để tạo ngân sách gia đình hàng tháng. Bộ phận nào của máy tính
sẽ thực hiện tính toán dành cho ngân sách của anh?
A. CPU
B. HD
C. Monitor
D. CD
Câu 8: Chị Hằng bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Cô muốn lập mạng máy tính ở văn phòng mới để
nhân viên của cô có thể chia sẻ tài liệu. Cô cần xác định các thành phần cần thiết cho mạng. Chị Hằng
cần thành phần nào sau đây để tạo nên mạng?
A. Hai hoặc nhiều máy trạm; Môi trường truyền dẫn.
B. Máy quét; Webcam.
C. CD; Giao thức truyền thông.
D. Máy in; Máy tính.
Câu 9: Tất cả các máy tính ở văn phòng của bạn đều kết nối mạng. Vài thiết bị được kết nối với máy
tính của bạn và bạn muốn chia sẻ thiết bị với máy tính khác trong mạng. Bạn có thể chia sẻ thiết bị nào
sau đây với những máy tính khác trên mạng?
A. Micrô
B. Mouse
C. Printer
D. Headphones

2


Câu 10: Bạn có một máy tính mới và kết nối Internet. Bạn có thể thực hiện hoạt động nào sau đây
bằng máy tính của bạn?
A. Bảo dưỡng xe của bạn; rút tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn.
B. Mua quần áo; kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của bạn; nghe nhạc.
C. Đổ xăng cho xe; tìm kiếm thông tin.
D. Đào tạo; đi chơi.
Câu 11: Bạn thấy bạn của mình chơi trò chơi trên máy tính của anh ấy. Bạn muốn chơi trò chơi như
vậy trên máy tính của mình, vì vậy, bạn mượn anh ấy CD trò chơi. Tuy nhiên, trò chơi chạy chậm trên
máy tính của bạn. Bạn sẽ đổi thành phần nào sau đây để tăng tốc độ cho máy tính?
A. RAM
B. Monitor
C. Cổng USB
D. Keyboard
Câu 12: Bạn mở Microsoft Windows Media Player trên máy tính để nghe nhạc. Windows Media
Player nhắc bạn cung cấp tệp nhạc đầu vào. Bạn sẽ phân loại tệp âm nhạc này như thế nào?
A. Ứng dụng
B. Phần cứng
C. Dữ liệu
D. Hệ điều hành
Câu 13: Cha mẹ bạn cần lên kế hoạch ngân sách cho tháng tới. Để làm việc này, họ ghi lại chi phí
hàng ngày của tháng hiện tại, rồi tính chi phí tổng cộng cho nhiều nhóm khác nhau như tạp phẩm, chi
phí thuốc men và quần áo. Bạn dùng chương trình nào dưới đây để duy trì hồ sơ chi phí và tính tổng
cộng cho từng nhóm?
A. Chương trình bảng tính
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
D. Chương trình cơ sở dữ liệu
Câu 14: Bạn của bạn ở tại nơi khác trên thế giới và bạn muốn nói chuyện với họ trong thời gian thực.
Lựa chọn nào sau đây sẽ giúp bạn làm việc này?
A. Messenger
B. Dịch vụ bưu chính
C. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
D. Dịch vụ chuyển phát nhanh
Câu 15: Bờm đang đi du lịch và muốn liên lạc với bạn qua Internet. Anh muốn tương tác với bạn
trong thời gian thực. Chương trình nào sau đây cho phép hai bạn nói, trao đổi với nhau trong thời gian
thực?
A. Chương trình bảng tính
B. Chương trình xử lý văn bản
C. Chương trình chat
D. Chương trình làm tài liệu thuyết trình
Câu 16: Chị Hằng chuẩn bị cho bài thi vi tính của mình. Cô không hiểu khái niệm hệ điều hành. Cô
nhờ bạn giúp đỡ. Bạn định nghĩa "hệ điều hành" cho chị Hằng như thế nào?
A. Chương trình điều khiển và quản lý máy tính
B. Thiết bị lưu trữ trong máy tính của bạn
C. Thiết bị điện tử được kết nối vào máy tính của bạn
D. Bo mạch kết nối các thiết bị nhập, xuất và xử lý
Câu 17: Bạn chuẩn bị sẽ đi cắm trại vào tuần tới. Bạn muốn mang theo thông tin về địa điểm mà bạn
tìm thấy trên Internet. Bạn muốn dùng một thiết bị cầm tay nhỏ để mang theo thông tin này. Bạn sẽ
dùng thiết bị nào sau đây?
A. Tablet PCs
B. Laptop
C. Smartphone
D. PC
Câu 18: Bờm dùng Windows 8 trên máy tính văn phòng của anh ấy. Anh ấy muốn kiểm soát quyền
truy cập vào máy tính của mình. Vì vậy, anh ấy tạo tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào máy
tính. Hệ điều hành thực hiện quá trình nào sau đây để xác nhận thông tin đăng nhập của anh?
A. Khởi tạo
B. Xác thực
C. Ủy quyền
D. Tính toán
Câu 19: Bạn muốn dùng máy tính của mình để tạo tài liệu. Khi bạn bật máy tính, phần mềm nào sau
đây sẽ bắt đầu trước?
A. MS Word
B. Media player
C. Hệ điều hành
D. Calculator

3


Câu 20: Bạn đang dùng Windows 8 trên máy tính văn phòng. Bạn cần có mặt sớm ở cuộc họp và
muốn kiểm tra thời gian chính xác trên máy tính. Giao diện người dùng Windows 8 sẽ hiển thị thông
tin này ở đâu?
A. System tray
B. Scroll bar
C. Task bar
D. Desktop
Câu 21: Bạn của bạn đang đi nghỉ. Cô gửi cho bạn email, trong đó, bao gồm ảnh của những nơi cô đã
đến thăm. Bạn muốn dùng một trong các ảnh này làm ảnh nền trên màn hình máy tính. Phần nào của
giao diện người dùng Windows 8 sẽ hiển thị ảnh nền?
A. Task bar
B. Title bar
C. System tray
D. Desktop
Câu 22: Chị Hằng tạo một dự án có bao gồm vài hình minh họa. Cô vẽ minh họa trên sổ ghi chú. Cô
cần chụp ảnh của hình minh họa từ sổ ghi chú và lưu vào máy tính của cô. Cô sẽ dùng bộ phận phần
cứng nào sau đây để chụp ảnh cho hình minh họa?
A. Speaker
B. Modem
C. Scanner
D. Microphone
Câu 23: Bạn tạo bài viết trong Word 2013. Bạn lưu tài liệu trên màn hình nền và đặt tên là Business.
Tài liệu sẽ được lưu theo định dạng mặc định nào trong số các định dạng tệp sau?
A. Business.doc
B. Business.wma
C. Business.jpg
D. Business.docx
Câu 24: Bạn dùng Word 2013 để tạo tài liệu. Bạn cần nhập kí hiệu bản quyền trong tài liệu này. Bạn
dùng tổ hợp phím nào để thêm kí hiệu bản quyền?
A. Tab+0169
B. Insert+0169
C. Shift+0169
D. Alt+0169
Câu 25: Ông của bạn thấy bạn làm việc trên máy tính ở nhà. Gần đây, ông nghe được tin về Internet
và muốn biết đó là gì. Bạn sẽ định nghĩa Internet thế nào cho ông?
A. Nguồn điện dự phòng.
B. Một chương trình được cài đặt trên máy tính.
C. Một tập hợp các mạng máy tính khác nhau trên toàn cầu.
D. Một thiết bị điện tử dùng cho việc in ấn tài liệu.
Câu 26: SMA Architecture Studio là một công ty kiến trúc và quảng cáo, dùng hàng trăm bức ảnh chất
lượng cao mỗi tuần. Công ty lưu trữ tất cả các ảnh này trên máy tính. Bạn sẽ chọn dung lượng bộ nhớ
nào cho ổ đĩa cứng máy tính để lưu trữ hết những ảnh này?
A. 100TB
B. 100MB
C. 100KB
D. 100GB
Câu 27: Bạn sửa đổi tài liệu đã lưu trên máy tính của bạn. Các thay đổi được lưu ở đâu cho đến khi
bạn lưu tài liệu?
A. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)
B. Thiết bị lưu trữ USB
C. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM)
D. Đĩa cứng
Câu 28: Bờm mở một tài liệu có tên là TinHocTre. Thành phần nào sau đây của cửa sổ đang mở sẽ
hiển thị tên này?
A. Title Bar
B. Status Bar
C. Tool Bar
D. Menu Bar
Câu 29: Bạn tạo báo cáo kinh doanh trên máy tính ở văn phòng. Bạn muốn nghỉ thư giãn trong năm phút.
Trước khi rời máy tính, bạn sẽ làm gì để đảm bảo rằng những thay đổi gần đây của bạn không bị mất?
A. In báo cáo
B. Tắt màn hình
C. Tắt máy tính
D. Lưu báo cáo
Câu 30: Bạn bắt đầu Paint và tạo đồ họa. Trên menu File, bạn bấm Save để lưu tệp và không muốn đổi
tùy chọn vị trí nằm ở trong hộp thoại. Hệ thống mặc định lưu tệp vào thư mục nào khi bạn thực hiện
thao tác cơ bản này để lưu tệp?
A. My Documents
B. Desktop
C. My Pictures
D. My Computer
----------HẾT----------

4


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
LẦN THỨ XI – NĂM 2016

1-C
2-B
3-C
4-A
5-C
6-C

7-A
8-A
9-C
10-B
11-A
12-C

13-A
14-A
15-C
16-A
17-C
18-B

5

ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM
Bảng A : Khối tiểu học

19-C
20-A
21-D
22-C
23-D
24-D

25-C
26-A
27-C
28-A
29-D
30-C


ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
BẢNG A (Đề chính thức)
Năm học: 2015 – 2016
PHẦN THI CHUNG – TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nhóm các đơn vị đo thông tin nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ
nhỏ đến lớn?
A. GB, Mb, KB, Byte

B. Byte, KB, GB, MB

C. Byte, MB, KB, GB

D. Byte, KB, MB, GB

Câu 2: Biết rằng 1 byte bằng 8 bit. Vậy 1 KB bằng bao nhiêu bit?
A. 18
B. 80
C. 8000
D. 8192
Câu 3: Kết quả sau khi đổi số 10 từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2 là?
A. 00000010
B. 00001010
C. 00001011
D. 00001001
Câu 4: Hãng sản xuất chíp máy tính (CPU) nổi tiếng nhất trên thế giới là:
A. MICROSOFT
B. AMD
C. INTEL
D. NOKIA
Câu 5: Khu vực chính của bàn phím máy tính PC có bao nhiêu hàng phím?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6: Bộ mà ASCII chuẩn có số kí tự là:
A.100
B. 128
C. 250
D. 256
Câu 7: Hệ đếm (hệ cơ số) được dùng trong máy tính là:
A. Hệ nhất nguyên
B. Hệ nhị phân
C. Hệ tam phân D. Hệ thập phân
Câu 8: Trình duyệt Internet nào là sản phẩm của người Việt?
A. Internet Explorer B. Chrome
C. Mozilla Firefox
D. Cốc Cốc
Câu 9: Để chuyển đổi giữa các cửa sổ chương trình trong hệ điều hành
Windows em sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây ?
A. Ctrl + Shift
B. Ctrl + Alt
C. Alt + Tab
D. Ctrl + Esc
Câu10: Điều gì mà tất cả các virus đều cố thực hiện?
A. Làm máy tính không thể hoạt động được.
B. Ăn cắp thông tin.
C. Tự nhân bản.
D. Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng.
Câu 11: Phần mềm nào trong các phần mềm sau không là hệ điều hành?
A. MS WORD.

B. WINDOWS.

C. UNIX.

D. LINUX.

Câu 12: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ
gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:
A. Insert
B. Tab
C. Del
D. CapsLock
Câu 13: Phần mềm máy tính có thể được chia làm hai loại chính:
A. Windows và Office
B. Phần mềm soạn thảo và phần mềm trò chơi
C. Hệ điều hành và phần mềm giải trí


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x