Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 thao giảng chuyển hóa (9)


1. Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào
A. Các chất dinh dưỡng
B. Khí cacbonic và muối khoáng
C. Prôtêin, gluxit và các chất thải
D. Các chất dinh dưỡng và khí cacbonic
2.Sự trao đổi chất của tế bào với môi trường trong được biểu hiện:
A.Sự tổng hợp các chất hữu cơ
B. Sự phân giải các chất hữu cơ
C.
C. Các tế bào thường xuyên trao đổi chất với nước mô và máu
D. Sự tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ


Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường trong để
tồn tại và phát triển.
Vậy trong từng tế bào diễn ra những quá trình
nào?
Tiết 33 – Bài 32: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
HS: quan sát tranh phóng to, tìm hiểu đọc SGK trả lời các
câu hỏi phần ▼trang 102 sgk dưới sự hướng dẫn của giáo
viên.


Chất
dinh
dưỡng
đã hấp
thụ

TẾ BÀO
Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Đồng hoá

><

Ôxi

Dị hoá

Khí
* Phân giải chất
cacbonic
* Tích luỹ năng lượng * Giải phóng năng lượng Chất thải
* Tổng hợp chất

Hình 32-1. Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng
- Cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm
những quá trình nào?


Tiết 33 – Bài 32: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hoá vật chất
và năng lượng.
- Sự trao đổi chất ở tế bào là
quá trình trao đổi chất giữa

tế bào với môi trường

- Chuyển hoá là quá trình
biến đổi có tích luỹ và giải
phóng năng lượng

- Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những
hoạt động nào?
- Năng lượng do dị hoá giải phóng được sử dụng vào hoạt
động co cơ để sinh công, cung cấp cho quá trình đồng hoá,
tổng hợp nên chất mới và sinh ra nhiệt bù đắp vào phần nhiệt
của cơ thể mất đi do toả nhiệt vào môi trường.


- Sự- Yêu
chuyển
vậtđọc
chấttovà
năngtinlượng
ở tế bào
cầuhoá
1 HS
thông
thứ 2/103
sgkdiễn ra như
thế nào?
- Đồng hoá là gì? Dị hoá là gì ?
Thảo luận nhóm
- Lập bảng so sánh đồng hoá và dị hoá. Nêu mối quan hệ
giữa đồng hoá và dị hoá.
Đồng hoá
Dị hoá
Giống nhau
Khác nhau
- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ tuổi
và trạng thái khác nhau thay đổi như thế nào?


- Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào diễn ra như
thế nào?
- Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm 2
mặt là đồng hóa và dị hóa.
- Đồng hoá là gì? Dị hoá là gì ?
- Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành
các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng
lượng.
- Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các
sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng.


- Lập bảng so sánh đồng hoá và dị hoá. Nêu mối quan hệ
giữa đồng hoá và dị hoá.
Đồng hoá
Dị hoá
Giống nhau
Khác nhau

Xảy ra trong TB
Tổng hợp các chất
Tích luỹ năng lượng

Xảy ra trong TB
Phân giải các chất
Giải phóng năng lượng

Mối quan hệ:
- Các chất được tổng hợp từ đồng hoá là nguyên liệu cho dị hoá. Năng
lượng được tích luỹ ở đồng hoá sẽ được giải phóng trong quá trình dị
hoá để cung cấp trở lại cho hoạt động tổng hợp các chất của đồng hoá.
Hai quá trình này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhưng thống nhất với
nhau.
+ Nếu không có đồng hoá thì không có nguyên liệu cho dị hoá.
+ Nếu không có dị hoá thì không có năng lượng cho hoạt động đồng
hoá.


- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ tuổi
và trạng thái khác nhau:
- Lứa tuổi:

Trẻ em:

Đồng hoá > Dị hoá

Người già:

Dị hoá > Đồng hoá

- Trạng thái: Lúc lao động:

Dị hoá > Đồng hoá

Lúc nghỉ ngơi: Đồng hoá > Dị hoá
- Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng
cơ bản của sự sống?


Tiết 33 – Bài 32: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá rình chuyển
hóa vật chất và năng lượng. Sự chuyển hoá vật chất và năng
lượng bao gồm 2 mặt đối lập nhưng thống nhất là đồng hóa
và dị hóa.
- Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành
các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng
lượng.
- Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các
sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng.


Tiết 33 – Bài 32: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:
- -Chuyển
ỞVậy,
trạng
chuyển
hóa
thái cơ
nghỉ
hoá
bản

ngơi,

bản
năng

cơgì?
thể
lượng

cóýtiêu
tiêu
nghĩa
dùng
dùng
nhưkhi
năng
thế cơ
nào?
lượng
thể ở
không?
trạng
thái
Tạihoàn
sao?toàn nghỉ ngơi. Đó là năng lượng duy trì sự
sống.
- Ở trạng thái nghỉ ngơi, cơ thể vẫn tiêu dùng năng lượng để
duy trì các hoạt động như: hoạt động của tim, hô hấp và duy
trì thân nhiệt.


Tiết 33 – Bài 32: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:
III. Điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng:
-- Quá
trìnhhoà
chuyển
hoáhoá
vật chất
và năng
lượng
đượcphụ
điềuthuộc
hòa
Sự điều
chuyển
vật chất
và năng
lượng
bởi
cơ chế:yếu
thần
vào2những
tố kinh
nào? và thể dịch.
Sự điều hòa chuyển hoá vật chất và năng lượng phụ thuộc
vào những yếu tố:
+ Sự điều khiển của hệ thần kinh: các trung khu ở não bộ
điều khiển trao đổi gluxit, lipit, nước, muối khoáng và tăng
giảm nhiệt độ cơ thể.
+ Các hoocmôn điều tiết: insulin, glucagon.


Củng cố:
1:Vì
Vìsao
saonói
nóiDặn
thựcdò
chất
trao đổi
chấtlàlàđặc
sự
2.
chuyển
hoácủa
vậtquá
chấttrình
và năng
lượng
chuyển
hoá
vật
chất
vàcác
năng
trưng
bản
của
sự
?câulượng?
Về
nhàcơ
học
bài,
trả
lờisống
hỏi 1,2,3,4/ 104 sgk
Chuyển
hoá
vật sống
chất của
và cơ
năng
ở năng
tế bào
gồm năng
quá
- Mọi hoạt
động
thểlượng
đều cần
lượng,
Chuẩn
bị bài
mới:
Thân
nhiệt
trình
hợp
các
sản từ
phẩm
chohoá.
tế bào

lượngtổng
được
giải
phóng
quá đặc
trìnhtrưng
chuyển
Nếucủa
không
thể,
tiến hành
song
song
có chuyển
hoá thì
không
có với
hoạtquá
độngtrình
sống.dị hoá để giải
phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống.
- Trao đổi chất, chuyển hoá vật chất và năng lượng liên
quan chặt chẽ với nhau


Chào tạm biệt quý thầy cô
và các em!
CHÚC
THẦY

SỨC
KHỎE

CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×