Tải bản đầy đủ

De kiem tra hoc ky i mon toan lop 10

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT .....................

ĐỀ THI HỌC KỲ I LÓP 10 MĂM HỌC 2016-2017
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. ( 2 điểm)
y=

a. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

x2 + 1
x 2 − x − 20

b. Tìm m để hàm số sau có tập xác định là R.

y = x 2 + 2(m − 1) x + 2m2 − 4m + 1

Câu 2. ( 3 điểm)
a. Giải phương trình.

b. Cho phương trình:

x 2 + x 2 + 11 = 31
x 2 + (2m + 1) x + 2m = 0

nghiệm phân biệt thỏa mãn.

. Tìm m để phương trình đã cho có hai

1 1 17
+
=
x12 x22 16

Câu 3. ( 1 điểm) Giải hệ phương trình:

2
 x + 3xy − 3( x − y ) = 0
 4
2
2
 x + 9 y ( x + y ) − 5 x = 0

Câu 4. ( 3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho mặt phẳng cho tam giác ABC.
Với

A ( −1; −1) B ( −2; 4 ) C ( 1;3)

,

,

a. Tìm độ dài các cạnh của tam giác ABC.
b. Tìm diện tích tam giác ABC.
Câu 5. ( 1 điểm) Cho tam giác ABC Có AB = 5, AC = 6,
mãn

uuur uuuur r
MB + 3MC = 0


, N thỏa mãn

uuur uuur uuur r
5 NA − 7 NB − NC = 0

. Tìm

·
BAC
= 600

, M là điểm thỏa

cos ·ANM = ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×