Tải bản đầy đủ

De kiem tra GHKI TViet 1 1415

HỌ VÀ TÊN:…………………………….LỚP 1………..
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Tiếng Việt - Lớp 1
Nhận xét của thầy (cô) giáo
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

A. PHẦN ĐỌC
1.HS đọc thành tiếng các chữ ghi âm, vần.
Mỗi HS đọc 6 âm, 6 vần GV đánh dấu vào các âm, vần HS đọc đúng để
ghi điểm .
iu
eo
a
b
c
d

đ
Ao êu
g
gh
h
I
k
ay

ây

ươi

uôi

ui

ưi

ôi

Ai

ua

ia

ưa

ua

âu

au

l

m

noi

ô

ơi

p

Ph

q

e

r

s

t

o

ưa

v

x

y

ng

ngh

th

Tr

ch

gi

kh

nh

u

ê

2. Đọc thành tiếng các chữ ghi từ .
trái đào
ghế gỗ
nhà lá

lá mía

rổ rá

chú thỏ

nghỉ hè

tươi cười

thợ mỏ

cá rô

tổ quạ

thị xã

cá tra

cua bể

cờ đỏ

ngày hội

múi bưởi

chào cờ

buổi tối

tre nứa

đi chợ

chó xù

tuổi thơ

kì cọ

quả khế

3. Học sinh chọn đọc thành tiếng 1 trong 4 câu sau :
- Mẹ đưa bé đi chơi phố.
- Cô và mẹ là hai cô giáo .
- Chị dạy bé nhảy dây.
- Bố và Nga thả cá mè.
4. Nối từ với tranh:

Cây tre

quả lê

chú thỏ

gà ri


B. PHẦN VIẾT: GV hướng dẫn cho HS viết theo yêu cầu của từng bài và học
sinh làm bài tập.
1. Viết âm, vần : b, đ, kh, ng, r, ơi, eo, ưi, ay, ua.

2. Viết từ : bé gái, rổ khế, củ nghê ê, sở thú.

3. Viết câu : nhà bà nội ở quê có mía, táo, bưởi .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×