Tải bản đầy đủ

Bai ve que huong tap doc lop 3


Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc
Tỡm hiu bi
Bỳt chỡ xanh
Em gt hai u
Em th hai mu
Xanh ti, thm.

Luyện đọc


Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc
Tỡm hiu bi
A, nng lờn ri
Mt tri chút
Lỏ c T quc
Bay gia tri xanh...

Luyện đọcThứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc

Luyện đọc

sụng mỏng

Tỡm hiu bi
cõy goThứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc

Luyện đọc

Tỡm hiu bi

Vỡ sao bc tranh quờ hng y li rt
p?
Chn cõu TL em cho l ỳng nht:
a) Vỡ quờ hng rt p.
b) Vỡ bn nh trong bi th v rt gii.
c) Vỡ bn nh yờu quờ hng.


Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc

Ni dung: Ca ngi v p ca quờ
hng v th hin tỡnh yờu quờ hng
tha thit ca mt bn nh.


Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc


Bỳt chỡ xanh
Em gt hai u
Em th hai mu
Xanh ti, thm.
Em v lng xúm
Tre xanh, lỳa xanh
Sụng mỏng ln quanh
Mt dũng xanh mỏt
Tri mõy bỏt ngỏt
Xanh ngt mựa thu
Xanh mu c m

Em quay u
V nh em
Ngúi mi ti
Trng hc trờn i
Em tụ thm
Cõy go u xúm
Hoa n chúi ngi
A, nng lờn ri
Mt tri chút
Lỏ c T quc
Bay gia tri xanh
Ch i bc tranh
Quờ ta p quỏ !
NH HI


Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc

K tờn mt s cnh p ca t nc ta m em bit ?

Rung bc thang (Tõy Bc)

Sụng Hng (Hu)

Vnh H Long (Qung Ninh)

m sen (ng Thỏp)

H Gm (H Ni)

Bn Nh Rng (TP HCM)


Quần thể danh thắng Tràng An

Chùa Bái Đính

Nhà thờ đá
Phát Diệm


Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2015
Tập đọc

Ni dung: Ca ngi v p ca quờ
hng v th hin tỡnh yờu quờ hng
tha thit ca mt bn nh.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×