Tải bản đầy đủ

Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP.HCM

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
BỘ MÔN: VĂN HÓA KINH DOANH

THÀNH VIÊN NHÓM:

Nguyễn Văn Dũng
Trần Quang Dũng
Nguyễn Thị Thùy Duyên
Phan Anh Hào

GVHD: HOÀNG VĂN HÀO


CHƯƠNG III

CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN CỦA
ĐẠO ĐỨC KINH DOANHXem xét trong chức năng của doanh nghiêp


I. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực


2.

Đạo đức đánh giá người lao động


3.

Đạo đức trong bảo vệ người lao độngII: Đạo đức trong marketing
o

Marketing là hoạt động hướng dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ
chảy từ người sản xuất đến người tiêu dùng.


III: Đạo đức trong hoạt động kế
toán, tài chính


Xem xét trong quan hệ với các đối tượng
hữu quan


1: Chủ sở hữu


2: Người lao động


3: Khách hàng
4: Đối thủ cạnh tranh


CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC
BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO
DÕI 
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x