Tải bản đầy đủ

mẫu bìa làm báo cáo tốt nghiệp kế toán

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM
Đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ DỆT MAY

Sinh viên thực hiện
Lớp
Khóa
Chuyên ngành
Mã số

: PHẠM THỊ LIÊN
: Liên thông K1 Ninh Bình
: K1
: Kế toán
:


Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Đức Hùng
HƯNG YÊN, THÁNG 8 NĂM 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x