Tải bản đầy đủ

Bài 37: Một số loại vac xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi


MỘT SỐ LOẠI VAC XIN VÀ
THUỐC THƯỜNG DÙNG
ĐỂ PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH
CHO VẬT NUÔI

MỘT SỐ LOẠI VAC XIN VÀ
THUỐC THƯỜNG DÙNG
ĐỂ PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH
CHO VẬT NUÔI

MỘT SỐ LOẠI VAC XIN
VÀ THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ
PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI
I. VAC XIN
1. Khái niệm:

MỘT SỐ LOẠI VAC XIN
VÀ THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ
PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI
I. VAC XIN

1. Khái niệm:
Vac xin có chứa những gì?
Vac xin có tác dụng gì?
Vac xin có chứa những vi sinh
vật gây bệnh
Kích thích cơ thể tạo ra khả năng chống
lại mầm bệnh đó
Vac xin là gì?

MỘT SỐ LOẠI VAC XIN
VÀ THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ
PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI
I. VAC XIN
1. Khái niệm:
Vac xin là những chế phẩm sinh học được chế tạo từ các
vi sinh vật gây bệnh để đưa vào cơ thể vật nuôi nhằm
kích thích cơ thể tạo ra khả năng miễn dịch
Dùng vacxin để phòng bệnh
Có nên sử dụng vac xin cho vật nuôi đã nhiễm bệnh không?
Không nên tiêm vacxin cho vật nuôi đã nhiễm bệnh vì cơ thể của vật nuôi đã có mầm bệnh
Mục đích của việc tiêm vac xin?

MỘT SỐ LOẠI VAC XIN
VÀ THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ
PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI
I. VAC XIN
1. Khái niệm:
Vac xin tả Vac xin dại Vac xin cúm gia cầm

MỘT SỐ LOẠI VAC XIN
VÀ THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ
PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI
I. VAC XIN
1. Khái niệm:
2. Đặc điểm của các loại vac xin thường dùng:
Có mấy loại vac xin sản xuất theo phương pháp truyền
thống?
Vac xin vô hoạt và vac xin nhược độc
Theo em những vi sinh vật được đưa vào trong vac xin ở
trạng thái như thế nào (khỏe, yếu, đã chết)?
Vac xin vô hoạt thì mầm bệnh đã chết, vac xin nhược
độc thì mầm bệnh đã yếu
Em hãy so sánh đặc điểm của hai loại vac xin và cho
biết khi bảo quản và sử dụng cần chú ý những điểm gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×