Tải bản đầy đủ

SKKN Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ở nước ta, từ lâu Thể dục đã trở thành môn khoa học giáo dục, bởi vì nó
được hình thành trên cơ sở các nguyên lý giáo dục của Chủ nghĩa Mác – Lê
Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Con người là vốn quý nhất của xã hội, bảo vệ
và tăng cường sức khỏe cho con người là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ hàng
đầu của thể dục thể thao…”
Bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa một trong những nhiệm
vụ quan trọng là phải xây dựng thế hệ trẻ nước ta trở thành những con người
có đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực để kế thừa và phát huy những thành
tựu và truyền thống vẻ vang của dân tộc, để đưa nước ta phát triển hội nhập
với cộng đồng quốc tế, vươn lên “Sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Để giúp cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện nhiều mặt trong đó có một
mặt quan trọng và tất yếu là chăm lo về sức khỏe và thể lực, không những là
nhu cầu của bản thân con người mà là vốn quí để tạo tài sản vật chất cho xã
hội.
Song song với chương trình giảng dạy các môn khoa học trong nhà
trường, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, có hệ thống các

môn khoa học tự nhiên- xã hội và khoa học kỹ thuật, việc giáo dục thể chất
trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng, giúp cho học sinh phát triển
một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ… Ngoài ra còn giúp cho các em học
sinh hiểu được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức
khỏe, nâng cao thể lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong
nhanh nhẹn, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động và phong trào tập thể, có
thể khẳng định bằng chính năng lực và năng khiếu của bản thân.
Bên cạnh đó, việc thành lập một đội tuyển có đầy đủ kiến thức, kỹ năng
và thật sự có năng khiếu để được lựa chọn là hạt giống tham gia vào các kỳ

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

1

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

Hội khỏe phù đổng là điều không phải giáo viên Thể dục nào cũng có thể làm
được.
Xuất phát từ thực tế giảng dạy của bản thân, từ đặc điểm của việc dạy
học môn Thể dục ở trường Tiểu học tôi nhận thấy vấn đề “Thành lập câu lạc
bộ Thể thao trong trường học là cần thiết” là điều hết sức thiết thực và tôi
quyết định chọn nghiên cứu đề tài này.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Nhằm giúp cho giáo viên Thể dục tìm kiếm và huấn luyện ra những hạt
giống có đầy đủ lượng và chất về năng khiếu Thể dục thể thao, đủ tiêu chuẩn
tham gia vào các kỳ thi Hội khỏe phù đổng cấp huyện, tỉnh và có thể vươn xa
hơn. Đề tài này còn tháo gỡ những khó khăn, trăn trở mà giáo viên Thể dục
gặp phải, đó là vấn đề về thời gian, bởi hầu như thời gian mà giáo viên Thể
dục đứng lớp theo chuẩn giáo viên tiểu học là 23tiết /tuần, mà mỗi tiết chỉ từ
35- 40 phút chỉ đủ cho giáo viên truyền tải những nội dung cơ bản của môn
học, không có thời gian cho việc tìm kiếm và huấn luyện cho học sinh thật sự
có năng khiếu về thể thao thành tích cao. Vì vậy để đảm bảo cho học sinh có
đầy đủ những kiến thức, kỹ năng, thể lực, khả năng phát triển năng khiếu của
bản thân, thì đề tài này không những rất cần thiết đối với cá nhân tôi mà cũng
hết sức cần thiết đối với những giáo viên dạy môn Thể dục ở các trường tiểu
học nói chung.
3. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU

Thời gian: Chọn đề tài: Tháng 8 năm 2014
Nghiên cứu thực hiện từ tháng 10 năm 2014 tại trường Tiểu học Ba Vì,
sau đó tôi tiếp tục vận dụng đề tài này đối với học sinh trường Tiểu học Ba
Dinh
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Học sinh khối 4 trường Tiểu học Ba Vì năm học 2014- 2015 và học sinh
khối 3,4 trường Tiểu học Ba Dinh năm học 2015- 2016.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

2

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

1.1

CƠ SƠ LÍ LUẬN
Phương pháp dạy học và huấn luyện các em năng khiếu trong thể thao
thành tích cao: Là cách thức hoạt động của thầy và trò nhằm đạt được mục
tiêu dạy học và nâng cao thành tích trong tập luyện cho học sinh năng khiếu.
Phương pháp dạy học và huấn luyện này mang tính tích cực, độc lập, sáng
tạo, phát huy hết khả năng của cá nhân học sinh. Cần chú ý đến các yếu tố:
Học sinh phải được tập luyện trong không khí vui vẻ, phấn khởi, học sinh
phải được tự do tìm hiểu, suy nghĩ, khám phá ra kiến thức bài tập dưới sự dẫn
dắt, huấn luyện của giáo viên để phát huy tối đa năng lực của bản thân từng
học sinh.
Để làm tốt chức năng giảng dạy và huấn luyện của mình, đối với giáo
viên dạy môn Thể dục phải có những phẩm chất và năng lực như: Có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có trình độ văn hóa sâu rộng, có thế giới
quan khoa học, có tư duy mới, luôn tìm tòi nghiên cứu để đưa ra phương pháp
huấn luyện phù hợp, đáp ứng yêu cầu của bộ môn cũng như thể trạng của học
sinh mình. Đồng thời người giáo viên Thể dục cần phải có phẩm chất đạo
đức, tâm lí tốt, tình cảm cao đẹp và cả ý chí, nghị lực, quyết tâm. Tất cả
những đặc điểm đó có sự liên quan mật thiết với nhau để tạo thành một cấu
trúc thống nhất nhằm nâng cao kết quả huấn luyện cho học sinh năng khiếu
trong thể thao thành tích cao.
Theo thời gian công tác, kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục càng được
nâng cao thì thể lực càng bị giảm sút theo quy luật tự nhiên của con người,
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

3

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

năng lực làm mẫu động tác bị hạn chế. Để khắc phục sự hạn chế đó, người
giáo viên Thể dục phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ của mình.
Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường tiểu học phải xuất
phát từ nhu cầu thực tế của trường học cũng như của địa phương. Bởi vì khi
thành lập câu lạc bộ này phải cần những người có năng lực và trình độ chuyên
môn nghiệp vụ vững vàng, chủ động sáng tạo trong công tác huấn luyện, biết
khắc phục những khó khăn, dám nghĩ, dám làm và có nhiệt huyết trong công
việc.
Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường tiểu học phải thiết
thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh Tiểu học, tạo điều kiện và
khuyến khích học sinh năng khiếu, tự giác tập luyện, vận dụng kiến thức
trong bài học vào thực hành luyện tập nâng cao thành tích. Làm được như vậy
sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng học sinh, kích
thích các em khám phá năng lực của bản thân và không ngừng phát huy năng
khiếu của cá nhân mình trong tập luyện cũng như tham gia thi đấu thể thao
thành tích cao.
1.2

THỰC TRẠNG
Trong những năm qua, việc thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao ở các
trường tiểu học là điều mà rất nhiều giáo viên thể dục đã nghĩ đến nhưng chưa
mạnh dạn đề xuất thành lập câu lạc bộ bởi rất nhiều lí do khách quan có và
chủ quan cũng có, nhưng lí do đáng lưu ý nhất vẫn chính là điều kiện thực tế
của trường học nơi giáo viên đang công tác. Điều kiện cơ sở vật chất còn
thiếu thốn, sân bãi chật hẹp, dụng cụ để tập luyện còn hạn chế. Giáo viên phải
phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi tường, sân bãi, thời tiết trong giảng dạy
Với đặc trưng của bộ môn Thể dục nhằm giáo dục thể chất, nâng cao thể
lực cho học sinh còn rèn cho học sinh những kĩ năng cơ bản để tập luyện, giữ
gìn sức khỏe, phát huy năng khiếu cá nhân, góp phần rèn luyện nếp sống lành
mạnh, tác phong nhanh nhẹn, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao.
Chính vì vậy việc thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao phải hết sức hợp lí,
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

4

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

khoa học, tạo cho trò tâm lí tinh thần thoải mái, tự tin, nhiệt huyết khi bước
vào giờ huấn luyện là điều hết sức cần thiết. Đó là yêu cầu không khó song
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc
biệt ý thức, trách nhiệm của người thầy trong quá trình huấn luyện và ý thức
của học sinh trong quá trình tập luyện.
Là giáo viên nữ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và huấn
luyện nhưng với sự cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và qua kết quả thực
tế huấn luyện, tôi mạnh dạn nêu ra một vài suy nghĩ của mình làm thế nào để
công tác huấn luyện cho học sinh năng khiếu phát huy tối đa năng lực của
mình trong tập luyện thể thao đạt thành tích cao.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

5

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

CHƯƠNG 2
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
2.1 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường tiểu học là cần thiết, là
điều hết sức thiết thực nhằm huấn luyện học sinh thật sự có năng khiếu và
ham mê thể thao trở thành những hạt giống hoàn hảo.
Để thực hiện tốt công tác huấn luyện cho học sinh năng khiếu, thì người
giáo viên - huấn luyện viên cần trang bị cho các em đầy đủ về kiến thức, kỹ
năng, thể lực, tâm lý…. Đảm bảo được những yêu cầu trên thì công tác huấn
luyện mới đạt được những kết quả tốt được. Do đó trong quá trình huấn
luyện, người giáo viên – huấn luyện viên cần chú ý phát huy cho học sinh về
các mặt:
2.1.1 Về kiến thức kỹ năng
Trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao việc làm quen với dụng cụ,
sân bãi, môi trường là vô cùng quan trọng nó tạo cho người tập có cảm giác
với dụng cụ, phương hướng, cự ly, tốc độ… Để truyền đạt được tất cả những
kiến thức đến học sinh và phát huy những kỹ năng sẵn có của học sinh là điều
không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành được, mà nó phải trải qua
cả một quá trình huấn luyện lâu dài.
Trong các buổi dạy Thể dục trên lớp với thời gian dao động từ 35-40
phút/ tiết thì không thể làm được cùng lúc vừa dạy học theo chương trình,
giúp đỡ các em chưa đạt yêu cầu, vừa huấn luyện các em có năng khiếu trở
thành đội tuyển có đầy đủ kiến thức và kỹ năng tốt tham gia thi đấu trong các
cuộc thi Thể dục thể thao.
Tuy nhiên, với việc thành lập câu lạc bộ TDTT trong trường học, thì với
một buổi lên lớp huấn luyện không bị giới hạn về thời gian, không gò bó về
nguyên tắc như lên 1 tiết dạy trên lớp học, tinh thần tập luyện thoải mái, giáo
viên và học sinh có thể thoải mái cùng nhau trao đổi về luật, về kỹ chiến thuật
và đặc biệt giáo viên có nhiều thời gian hỗ trợ, uốn nắn và sửa sai kịp thời cho
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

6

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

các em, giúp các em tìm hiểu sâu hơn và phát huy tốt năng lực của mình về
môn thể thao mà bản thân đam mê thông qua nhiều phương pháp dạy học:
Phương pháp dùng lời nói, phương pháp trực quan và phương pháp thực
hành.
Trong buổi lên lớp huấn luyện môn cầu lông, giáo viên có thể kết hợp
dùng lời nói, phương pháp trực quan và phương pháp thực hành cùng lúc khi
giới thiệu về kĩ thuật cầm vợt thuận tay, trái tay, cầm vợt khi bỏ nhỏ (nội dung
này rất quan trọng nhưng thường hay bị các huấn luyện viên bỏ qua hoặc xem
nhẹ), giáo viên sử dụng lời nói dễ nghe, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý để học sinh
dễ hiểu, đồng thời giáo viên vừa thị phạm cách cầm vợt cho học sinh quan sát,
sau đó cho các em cầm vợt và giáo viên điều chỉnh kịp thời cho các em cầm
vợt chưa đúng cách, như vậy vừa giúp các em nắm được kiến thức, vừa hoàn
thiện được kỹ năng của mình.
Ví dụ trong buổi lên lớp huấn luyện môn cầu lông ở nội dung phát cầu:
Giáo viên- huấn luyện viên có thể dùng lời nói giải thích kỹ thuật phát cầu,
đồng thời sử dụng tranh, ảnh hay video để giúp học sinh nắm rõ và khắc sâu
hơn về kỹ thuật phát cầu.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

7

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

Phát cầu có thể chia làm 2 loại: phát cầu thuận tay và phát cầu trái tay.
Nếu dựa vào vòng cung đường bay của cầu lại có thể chia thành: phát cầu cao


sâu, phát cầu cao nhanh, phát cầu lao nhanh và phát cầu thấp gần lưới ..v..v..
Phát cầu thuận tay (Phát cầu bằng tay phải)
Người phát cầu đứng ở vị trí khu vực phát cầu gần đường trung tâm,
cách đường phát cầu gần khoảng 1m, thân người ở tư thế: vai trái hướng đối
diện với lưới. Chân trái phía trước, mũi bàn chân hướng về lưới. Chân phải ở
phía sau mũi bàn chân hơi hướng về bên phải, khoảng cách giữa hai bàn chân
rộng bằng vai. Trọng tâm của cơ thể dồn lên chân phải. Khi chuẩn bị phát cầu,
tay phải cầm vợt đưa lên ở phía sau bên phải, khủyu tay hơi co, tay trái ngón
cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt cánh cầu, đưa ra phía trước bên phải
bụng. Sau đó tay trái thả buông cầu, tay phải vung vợt đánh cầu. Khi đánh
cầu trọng tâm cơ thể chuyển từ chân phải lên chân trái.
Khi thực hiện phát thuận tay với các đường cầu có đường vòng cung
khác nhau thì động tác trước đó và tư thế chuẩn bị trước khi đánh cầu cần
phải thực hiện giống như nhau, còn ở giai đoạn động tác khi đánh cầu và động
tác sau khi đánh cầu là có sự khác biệt.
Khi thực hiện phát cầu cao sâu, thì lúc cầu rơi xuống do tay trái buông
cầu, tay phải thực hiện chuyển vợt bắt đầu từ cánh tay kéo theo cẳng tay ở
phía sau bên phải vung vợt men theo cơ thể lên phía trên đằng trước bên trái.
Khi tay phải đã duỗi thẳng ra phía dưới đằng trước, cùng lúc với cầu rơi
tới là thời điểm tốt nhất để tiếp xúc đánh cầu, lúc này, người phát cầm chặt
vợt, đồng thời lợi dụng sức mạnh của gập cổ tay tạo phát lực đánh cầu ra
trước và lên trên. Sau đó vung vợt theo đà lên trên sang trái để hoãn sung
(Phát cầu thuận tay cao sâu).
Khi thực hiện phát cầu cao nhanh, quá trình thực hiện động tác đại thể
cũng giống với phát cầu cao sâu. Chỉ có khác là trong thời khắc đánh vào cầu
(tiếp xúc cầu), cẳng tay cần tăng nhanh tốc độ kéo theo động tác vung cổ tay
ra trước và lên trên, mặt vợt cầm nghiêng ra trước và lên trên lấy dùng sức ra
trước là chính.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

8

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

Chú ý: đường vòng cung của đường cầu đánh ra ở độ cao mà đối phương
vươn thẳng vợt lên để đánh mà không tới cầu là phù hợp, đồng thời cầu phải
rơi vào khu vực sát đường phát cầu xa của đối phương.
Khi thực hiện phát cầu lao nhanh ngang bằng, cần phát huy sức mạnh
bột phát của cẳng tay kéo theo cổ tay dùng sức đánh cầu ra phía trước, làm
cho đường cầu bay thẳng với độ cao bằng hoặc hơn vai của đối phương và rơi
vào sân sau (cuối sân). Then chốt của kỹ thuật phát cầu này là động tác đánh
cầu cần bất ngờ và nhanh.
Khi phát cầu sát lưới, tay cầm vợt cần phải thả lỏng, động tác cánh tay
phải nhỏ, chủ yếu dựa vào cẳng tay kéo theo cổ tay cắt đẩy cầu ra trước,
Đường bay vòng cung của cầu phải áp sát lưới để sang sân đối phương. Điểm
rơi ở gần đường phát cầu gần. Chú ý cổ tay không có động tác hất lên trên.
Trong một tiết dạy thể dục, với thời gian từ 35- 40 phút nhưng chúng ta
phải dạy nhiều nội dung của bài học, thì trong một buổi huấn luyện chúng ta
có thể đi sâu vào nội dung của một môn thể thao cụ thể nào đó. Như trong
buổi huấn luyện môn đá cầu, chúng ta có thể tiếp cận đầy đủ các kỹ thuật:
tâng cầu, phát cầu, chuyền cầu…hay tìm hiểu về kích thước sân, luật đá cầu.
Ví dụ: Tìm hiểu về luật đấ cầu mà cụ thể là tìm hiểu về kích thước sân

2.1.2 Về yếu tố thể lực
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

9

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

Một điều rất quan trọng và không thể thiếu trong Thể dục thể thao đó là
yếu tố thể lực cho các em, với một tiết lên lớp với lượng thời gian qui định
như thế thì không thể giải quyết được vấn đề này, nhưng với một buổi huấn
luyện thì vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng, thông qua buổi huấn
luyện giáo viên ra những bài tập khoa học, đảm bảo lượng vận động vừa sức
nhằm phát huy sức nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo cho các em, giúp các
em có được một thể lực tốt nhất và một trạng thái tinh thần ổn định nhất. Đây
là điều không thể thiếu trong huấn luyện thể thao thành tích cao.
Ví dụ: Trong huấn luyện, tuần đầu tiên người giáo viên- huấn luyện viên
có thể sử dụng các bài tập phát triển sức nhanh cho học sinh như: các bài tập
về chạy nhanh, chạy lao, chạy giữa quảng, chạy đạp sau, chạy nâng cao
đùi…., sang tuần thứ hai giáo viên cho học sinh tập các bài tập phát triển sức
bền như: Chạy 100m đi bộ 50m, chạy 200m đi bộ 50m hay các bài tập ép dẻo
để phát triển sự mềm dẻo, khéo léo của học sinh.
2.1.3. Về yếu tố tâm lý
Qua buổi huấn luyện giáo viên vừa có thể truyền thụ những kiến thức kỹ
năng cơ bản của môn thể thao đặc thù, vừa đảm bảo thể lực cho học sinh, vừa
có thể giúp học sinh nắm rõ hơn về luật thi đấu thể thao thông qua việc tổ
chức cho các em thi đấu với nhau, thông qua thi đấu giúp các em phát huy
những mặt tích cực và nhận ra những mặt mà bản thân còn hạn chế để khắc
phục, sửa đổi. Bên cạnh đó việc tổ chức cho các em tập dưới hình thức thi
đấu cũng giúp cho các em hình thành tâm lý vững vàng và sẵn sàng tham gia
thi đấu thật sự, và đây cũng là một khâu quan trọng trong quá trình huấn
luyện cho các em, vì yếu tố tâm lý là một trong những yếu tố quan trọng ảnh
hưởng rất lớn đến thành tích của các em. Để khắc phục yếu tố tâm lý người
giáo viên – huấn luyện viên cần trang bị cho các em các bài tập nhỏ làm giảm
quá trình ức chế tâm lý, đồng thời làm nóng cơ thể tạo tâm lý hưng phấn cho
học sinh.
Ví dụ: Trong quá trình thi đấu để giảm bớt căng thẳng, chúng ta cần thực
hiện các thủ thuật nhỏ như hít sâu vào và thở mạnh ra, động tác nhảy sốc
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

10

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

người lên cũng có tác dụng giải tỏa tâm lý, hay các bài tập khởi động nhẹ
nhàng vừa giúp giải tỏa tâm lý vừa làm nóng cơ thể và điều quan trọng là ta
không nên đứng im một chỗ mà phải thường xuyên di chuyển để cơ thể mình
không rơi vào trạng thái tĩnh vì như vậy sẽ gây ức chế tâm lý ảnh hưởng đến
tinh thần thi đấu.
Đồng thời, trong quá trình huấn luyện giáo viên cũng cần đẩy mạnh công
tác kiểm tra, đánh giá: Việc kiểm tra, đánh giá chiếm vị trí rất quan trọng. Sau
mỗi nội dung người giáo viên- huấn luyện giáo viên cần nghiên cứu kĩ những
yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của nội dung huấn luyện đó học sinh đã đạt
yêu cầu chưa, bước nào cần phát huy và bước nào cần điều chỉnh để kịp thời
uốn nắn và chỉnh sửa cho học sinh.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

11

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi vận dụng việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường tiểu
học, mà cụ thể là bản thân tôi đã thành lập được câu lạc bộ cầu lông cho các
em học sinh lớp 4 tại trường Tiểu học Ba Vì, lần đầu làm quen với môn cầu
lông các em gần như chưa biết cách cầm vợt, không biết phát cầu, đập cầu,
không biết cách di chuyển, không nắm được luật…. Các em gần như bắt đầu
từ con số không.
Nhưng qua một thời gian huấn luyện, để khắc phục những khó khăn đó,
bằng sự nhiệt tình của giáo viên và sự phấn đấu nổ lực hết mình của các em
học sinh trong quá trình tập luyện, các em đã đạt được những thành tích rất
đáng khích lệ trong kỳ hội khỏe phù đổng cấp huyện năm hoc 2014- 2015 ở
nội dung cầu lông như sau:
Đôi nam
Nhất
Nhì

Đôi nữ
X

X

Đôi nam- nữ
X

Đơn nam
X

Vì lí do cá nhân bản thân tôi đã chuyển công tác, tại đơn vị công tác mới
tôi đã tiếp tục áp dụng đề tài nghiên cứu này tại trường mới. Qua một năm
học 2015- 2016 đến thời điểm hiện tại tôi đã hình thành được một đội tuyển ở
hai nội dung cầu lông và đá cầu. Trong quá trình áp dụng sáng kiến kinh
nghiệm trong một năm huấn luyện cho học sinh, tôi đã theo dõi và nhận thấy
chất lượng thay đổi theo từng buổi huấn luyện, hiệu quả được nâng lên
Thông qua việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường học và được
-

áp dụng vào thực tế, bản thân tôi thấy:
Học sinh chủ động, tích cực tập luyện hơn.
Các em đam mê tập luyện thể thao hơn, và tại đây các em có cơ hội phát triển

-

năng khiếu vốn có của mình.
Giáo viên vận dụng nhiều phương pháp dạy học mới, cũng như động viên,
khích lệ các em giúp các em thêm tự tin và ham tập luyện, điều đó giúp các
em có được thể trạng tốt, ngày càng hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo vận động.
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

12

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết
-

Dưới hình thức vừa mang tính chất tập luyện, vừa mang tính chất thi đấu giúp
cho học sinh có được một tâm lý vững vàng, một tinh thần sẵn sàng thi đấu, vì
vậy các em luôn trong tư thế chủ động, linh hoạt và nhạy bén hơn trong các
thao tác vận động của mình.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

13

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.

KẾT LUẬN
Giáo viên phải nắm vững kiến thức chuyên môn và nghiên cứu kỹ nội
dung, chương trình trong từng giai đoạn huấn luyện của mình, từng đối tượng
học sinh cụ thể. Áp dụng phương pháp giảng dạy và huấn luyện phù hợp với
đối tượng học sinh, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, của địa
phương.
Sử dụng đồ dùng dạy học phải hợp lí, có tính khoa học.
Chuẩn bị sân bãi và dụng cụ tập luyện đầy đủ, với các nội dung giảng
dạy và huấn luyện đa dạng giúp học sinh nắm bắt nội dung kiến thức một

2.

cách chắc chắn và chủ động.
KIẾN NGHỊ
Theo nội dung cũng như yêu cầu phương pháp mới hiện nay, tôi thấy điều
kiện sân bãi và trang thiết bị tập luyện còn quá hạn chế, một số trang thiết bị
kém chất lượng, không phù hợp với khả năng, trình độ tập luyện của học sinh,
điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy- huấn luyện của giáo viên
cũng như việc học của học sinh.Nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa
phương cần quan tâm hơn đến công tác giáo dục thể chất trong nhà
trường.Vậy để thực hiện có hiệu quả giáo dục nói chung và môn Thể Dục nói
riêng, khâu bố trí và xây dựng khu tập Thể Dục ở trường là hết sức cần thiết,
nhà trường cũng như cơ quan có chức năng cần trang bị tốt hơn nữa trang
thiết bị dụng cụ để có thể tổ chức một giờ học đáp ứng được yêu cầu và nội
dung giáo án đề ra trong tiết dạy cũng như giờ huấn luyện.
Qua thực tế giảng dạy, học hỏi bạn bè đồng nghiệp cũng như tham
khảo các tài liệu đã giúp tôi rút ra một số kinh nghiệm trên mong được sự
đóng góp nhiệt tình của hội đồng khoa học trường và ngành để sáng kiến kinh
nghiệm của tôi được hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm!
Ba Dinh, ngày

tháng

năm 2016

Người thực hiện
GV: Phạm Thị Lệ Diễm

14

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

Phạm Thị Lệ Diễm

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

15

Trường TH Ba Dinh


SKKN: Thành lập câu lạc bộ Thể thao trong trường học là cần thiết

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luật giáo dục.
Điều lệ trường phổ thông .
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thể dục cấp Tiểu học
Sách giáo khoa thể dục lớp 4, lớp 5.
Giáo trình cầu lông - NXB Thể dục thể thao.
Giáo trình điền kinh- NXB Thể dục thể thao Đà Nẵng.
Giáo trình đá cầu- NXB Thể dục thể thao.
Luật thi đấu môn cầu lông, đá cầu, điền kinh đang hiện hành.
Tâm lý học thể dục thể thao- NXB Thể dục thể thao.

GV: Phạm Thị Lệ Diễm

16

Trường TH Ba DinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×