Tải bản đầy đủ

Kế hoạch quản lý cấu hình phần hình phần mềm

1

Kế Hoạch Quản Lý Cấu
Hình Phần Mềm
Cho

Phần mềm bán quần áo trực tuyến
Phiên bản 1.0 được phê chuẩn
Chuẩn bị: Nguyễn Thế Trung (Nhóm 7)
I. Giới thiệu:
1 Mục đích: Mục đích của việc “QLCHPM” là để thiết lập và bảo đảm tính toàn
vẹn của các sản phẩm trung gian cũng như các sản phẩm sau cùng của một dự án phần
mềm, xuyên suốt chu kỳ sống của dự án.

2.Phạm vi:
2.1. Mô tả tổng quan:
Phần mếm là một trang web bán hàng trực tuyến cho phái mạnh(Men’s Life
Shop). Là một nơi cung cấp những sản phẩm mới, hợp túi tiền, uy tín và chất
lượng
2.2 Nhận dạng phần mềm mà QLCHPM sẽ được áp dụng:
Phần mềm sau khi hoàn thành sẻ đảm bảo được các chức năng cơ bản như : tìm

kiếm, đăng kí, đăng nhập và thanh toán.
+ Đăng kí: Người dùng có thể đăng kí trực tuyến thành viên trên website, các
thông tin đăng kí bao gồm: thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu,
email, địa chỉ.
+ Đăng nhập: Sau khi đăng kí là thành viên của hệ thống thì khách hàng phải
đăng nhập để sử dụng các chức năng nâng cao của website, thông tin đăng
nhập bao gồm: tên đăng nhập và mật khẩu.
+ Tìm kiếm: Hệ thống yêu cầu chọn sản loại sản phẩm theo từng mục tìm kiếm
và chọn mức, kết quả trả về được hiển thị theo danh sách trên trang kết quả
theo phân loại sản phẩm.
+ Thanh toán: Tính tổng số tiền mà khách hàng mua quần áo, nếu có giảm giá
thì trừ tiền giảm giá cho khách hàng sau đó thanh toán cho khách hàng thông
qua phương thức thanh toán của web.

2.3 Mối quan hệ của QLCHPM với phần cứng:
Phần mềm được giao tiếp với phần cứng như màn hình, cách xử lí thông qua bộ
nhớ, bộ vi xử lí, các thiết bị nhập như là bàn phím, chuột. Có thể in trang web ra
giấy bằng máy in. Dữ liệu phần mềm được lưu trên các phần cứng của hệ thống
máy chủ.


2

2.5 Các hạn chế:
Do thời gian học tập chỉ gói gọn trong vòng 15 tuần, lịch hoc của các thành viên
trong nhóm là khác nhau và trình độ chuyên môn của các thành viên trong nhóm
cũng khác, nên có nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch như: việc việc chọn thời gian
hợp nhóm, phân công công việc cho các thành viên.

3. Thuật ngữ
Dưới đây là bản chú giải các thuật ngữ, chữ viết tắt trong tài liệu này:
STT
1

Thuật ngữ/chữ viết tắt
QLCHPM

Định nghĩa/mô tả
Quản lý cấu hình phần mềm.


4. Tài liệu tham khảo:

− Bản dịch của cô Phan Phương Lan từ mẫu kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm
của tác giả Kari E. Wiegers
− Một số tài liệu tham khảo trên mạng(Tailieu.vn).
− Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm “trường Đại Học Cần Thơ”.

II. Quản lý cấu hình phần mềm:
1. Tổ chức:

− Tất cả các thành viện phải có trách nhiệm cho bất cứ hoạt động QLCHPM nào
trong dự án phát triển website bán hang.
− Tất cả các thành viện phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề khi có lổi
xảy ra.
− Các vai trò chức năng của những đơn vị tổ chức:
+ Phân tích viên: Làm việc với khách hàng để xác định và viết các yêu cầu.
+ Thiết kế viên: Tạo ra một mô tả mức hệ thông về cái mà hệ thống phải thực
hiện(thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết).
+ Lập trình viên: Viết mã lệnh cài đặt bản thiết kế.
+ Kiểm thử viên: tìm, nhận đạng và hiệu chỉnh các lỗi.
+ Nhóm quản lý cấu hình: duy trì sự phù hợp giữa các thành phần được tao ra.
− Các quan hệ giởi các đơn vị tổ chức:
Nhà cung cấp:
+ Đặt tả viên: Thu thập các thông tin từ khách hàng và phân loai các yêu cầu.
+ Thiết kế viên: Dựa trên các đặt tả để thiết kế (thiết kế kiến trúc và thiết kế chi
tiết).
+ Lập trình viên: Dựa vào các yêu cầu từ thiết kế viên để viết mã lệnh.
+ Nhóm quản lý cấu hình: quản lý giao diện và các thành phần cấu hình (mã nguồn) do
lập trình viên tạo ra.
+ Kiểm thử viên : đóng vai trò là người đại diện khách hàng xem xét chất lượng phần
mềm với quan điểm của khách hàng và theo các ràng buộc đã đăt ra trước.
Khách hàng : sử dụng sản phẩm phần mềm và phản hồi lại nhà sản xuất.
1. Các trách nhiệm của quản lý cấu hình phần mềm:


3

− Mục đích:
+ Xác định cấu hình phần mềm.
+ Kiểm soát phiên bản phần mềm.
+ Kiểm toán cấu hình phần mềm.
+ Thiết lập các báo cao liên quan đến sự thay đổi.
− Các thành viên: Nguyễn Thế Trung.
− Khoảng thời gian hiệu lực: Có thời hạn trong suốt chu kỳ sống của dự án.

2. Quản lý quy trình quản lý cấu hình phần mềm:
− Các yếu tố rủi ro hàng đầu:
+ Nhân sự bị thiếu.
+ Chức năng sai.
+ Thâm hụt thời gian.
− Chiến lược quản lý rủi ro:
+ Nhận dạng các yếu tố rủi ro.
+ Xác định mức độ rủi ro.
+ Quản lý các rủi ro.
+ Chấp nhận và giảm thiểu đến mức thấp nhất của ảnh hưởng các rủi ro khi
không thể tránh khỏi.
+ Lập kế hoạch lại cấu trúc 1 phần của dự án hay cả dự án( những rủi ro về
kinh phi và thời gian).

III Các hoạt động quản lý cấu hình:
3.1 Nhận dạng cấu hình:
3.1.1 Nhận dạng các thành phần cấu hình:
Thành phần cấu hình phần mềm:
− index.php: trang chủ tổng hợp các thành phần của trang web, truy suất các
thành phần còn lại của trang web.
− ketnoi.php: liên kết các thành phần với cơ sở dữ liệu với trang web qua máy
chủ.
− cumchuc: thư mục chứa thành phần chức năng của trang web:
+ banner: để trình chiếu các hình ảnh theo dạng động.
+ hotrotructuyen: hổ trợ khách hàng khi cần liên hệ với nhà cung cấp.
+ menudoc: thanh menu dọc bên trái gồm có các loại sản phẩm theo từng
chủng loại.
+ menungangtren: thang menu ngang phía gồm có phần trang chủ, giới thiệu
hướng dẫn mua hàng, giảm gía và sản phẩm.
+ sanphambanchay: Liệt liệt kê ra các sản phẩm bán chạy nhất của shop được
trình diễn với các slide ảnh để khách hàng có thể nắm bắt được sản phẩm hot
của shop.
+ thanhvien: gồm chức năng đăng nhập và đăng ký thành viên.


4

+ timkiem: giúp khách hàng có thể tìm kiếm các phẩm của web theo các mức
giá như họ mong muốn.
− hinhanh: chứa các hình ảnh của giao diện.
− js: Chứa các mã thư viện jpuery.
− Sanpham:
+ Chitietsanpham: chứa các hinh ảnh chi tiết khi chọn vào xem một sản phầm.
+ Sanphambanchay: chưa các hình ảnh bán chạy.
+ Toanbosp: chứa toàn bộ sản phẩm của web
− Chitietsp.php: trang xuất ra chi tiết cho từng sản phẩm bao gồm giá sản phẩm,
mã sản phẩm và them một số hình ảnh về sản phẩm.
− Gioithieu.php: giới thiệu sơ lượt về trang web.
− Huongdanmuahang.php: hướng dẫn khách hàng cách mua hàng online.
− nhom7.sql: dùng để lưu trữ các dữ liệu của web dưới dạng các bảng ghi và
website sẽ truy xuất lấy thông tin từ các bảng ghi đó khi cần thiết.
− sanphamtimkiem.php: các kết sản phẩm được hiện thị sau khi tìm kiếm.
− sanphamtrangchu.php: các sản phẩm đại diện tại trang chủ.
− sotrangtoanbosp.php: số trang của tổng số sản phẩm.
− sotrangtungloai.php: số trang của từng loại sản phẩm.
− trangdangky.php: trang dùng để nhập các thông tin cá nhân khi đăng ký thành
viên.
− trangdangnhap.php: trang đùng để điền tên đăng nhập và mật khẩu.
− xuattoanbosp.php: Liên kết với menungangtren truy xuất tất cả các sản phẩm
của web.
− xuattungloaisp.php: Liên kết với menudoc truy xuất các sản phẩm theo từng
loại mặt hàng.

3.1.2 Đặt tên cho các thành phần cấu hình:
Các thành phần cấu hình được đặt tên theo tiêu chí là không trùng lặp và tên phải
có tính gợi nhớ, để các thành viên quản lý và người sử dụng phần mềm để dàng
nhận dạng.
3.2 Kiểm soát cấu hình:

3.2.1 Yêu cầu các thay đổi:

− Hiện tại web đang là phiên bản 1.0 nhưng nhóm đã có một số thay đổi như sau
đã có một số thay đổi như sau:
+ Banner từ dạng tỉnh chuyển sang dạng trình chiếu slide show.
+ Xóa bỏ menu liên hệ chuyển sang sử dụng chức năng hổ trợ trực tuyến.
+ Sản phẩm bán chạy(sanphambanchay) từ dạng từ dạng danh sách chuyển
sang trình chiếu trực trình chiếu slide show.
− Các thay đổi trên được thực hiện và trách nhiệm bởi nhóm lập trình.

3.2.2 Đánh giá các thay đổi:

Các thay đổi trên được thay đổi để phần mềm đẹp hơn về mặt giao diện then thiện
với khách hàng và làm cho việc hổ trợ khách hàng được thực hiện tốt hơn.


5

3.2.3 Phê chuẩn và không phê chuẩn các thay đổi:

− Tùy theo mức độ quan trọng mà nhóm đã tiền hành xóa phần liên hệ để thay đổi
bằng hổ trợ khách hàng trước, rồi mới tiến hành thay đổi banner và sản phẩm
bán chạy. Các sự thay đổi đó đã được thống nhất giữa các thành viên và được
sự chấp thuận cuối cùng là nhóm trưởng.
− Kết quả thay đổi đã được kiểm tra buổi nhóm kiểm thử phần mềm.

3.3 Báo cáo tình trạng cấu hình:

− Hiện tại các thành phần trong cơ sở dữ liệu đã thay đổi như ở phần banner, xóa
phần liên hệ và chỉnh lại phần sản phẩm bán chạy.
− Các thay đổi đó đã làm cho 1 phần giao diện của web đã thay đổi và đã được
chỉnh sửa lưu trữ trong cơ sở dử liệu.

3.4 Xem lại và đánh giá cấu hình:

− Mục đích của quá trình kiểm toán là nhằm phát triển duy trì trật tự, tránh gây ra
sự hỗn độn trong toàn bộ hệ thống và quá trình này được thực hiện bởi hai hoạt
động sau:
+ Rà soát kỷ thuật chính thức : xem xét lại phần mà nhóm đã sửa đổi ở phần
banner, và phần sản phẩm bán chạy coi chúng có thực hiện được đúng như
mục đích đã chỉnh sửa chưa.
+ Kiểm toán cấu hình phần mềm: Phần này bổ sung cho quá trình rà soát kỷ
thuật là xem lại quá trình rà soát có chính xác về mặt kỷ thuật không và các
mặt mà trong quá trình rà soát chưa được xem xét tới như về mặt mã
nguồn.
− Công việc xem lại và đánh giá này được nhóm thực hiện hai tuần một lần.

3.5 Kiểm soát giao diện:

Hiện tại trang thái của giao diện web rất tốt các thay đổi như banner và phần sản
phẩm bán chạy không ảnh hưởng gì với các khác trong các thành phần cấu hình.


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×