Tải bản đầy đủ

Bài 13 luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC BẠN


BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI
CỘNG ĐỒNG
2)Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng
c)Hợp tác:


Trong cuộc sống con người cần phải
biết hợp tác với nhau.

Vậy thế nào là hợp tác?
Vì sao cần phải biết hợp tác?
Hợp tác phải dựa trên nguyên
tắc nào?


Vậy :
Hợp tác là cùng chung sức làm

việc ,giúp đỡ,hỗ trợ lẫn nhau trong
một công việc một lĩnh vực nào đó
vì mục đích chung.


Hợp tác trong làm ăn


Hợp tác trong học tập


Học sinh chúng ta hiện nay trong giờ
kiểm tra thi cử thường có câu truyền tai
“hợp tác cùng phát triển”

Bạn có suy nghĩ về câu nói này?Chúng ta có thể thấy
một số biểu hiện của
hợp tác như :


Cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung


Phối hợp nhịp nhàng với nhau


Hiểu biết nhiệm vụ của nhau


Sẵn sàng giúp đỡ,chia sẻ nhau khi cần thiết


Nhưng bên cạnh
đó…Cùng hợp tác đánh bạn học


Hợp tác đánh đồng nghiệp


Vậy ý nghĩa của
hợp tác là gì?


Tạo nên
sức mạnh
trí tuệ tinh
thần và thể
chất
Đem lại
chất lượng
hiệu quả
cao trong
công việc


Hợp tác phải dựa trên nguyên
tắc nào?
• Tự nguyện bình đẳng
• Các bên cùng có lợi,không làm hại
đến người khác


Hợp tác có những cấp độ và mức độ nào?

Hợp tác song phương


Hợp tác đa phương


Hợp tác trên từng lĩnh vực


Hợp tác giữa các cá nhân ,các nhóm


Vậy học sinh chúng ta
cần làm gì để rèn luyện
tinh thần hợp tác với
bạn bè và mọi người???


Thank you


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×