Tải bản đầy đủ

Các sự cố thường gặp khi soạn thảo văn bản office 2010

Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
MỘT SỐ SỰ CỐ THÔNG DỤNG
THƯỜNG GẶP KHI IN ẤN VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
OFFICE 2003 - 2007 – 2010 - 2013
TÔI SẼ SOẠN BẰNG NHỮNG CÂU HỎI
ĐỂ BẠN ĐỌC DỄ HÌNH DUNG
Câu1/. Tại sao khi in nó ra toàn bộ tờ giấy trắng? kiểm tra máy in
không phải? vì tôi đã mang máy in đó sang máy khác thử rồi, in bình
thường!
Trả lời:
Bước 1/. Khẳng định không phải do máy in mà do phần mềm đang làm
việc đang làm sai lệnh nào đó.
Bước 2/ Bạn vào File( Word2010)/ Word Option ( XHHT) chọn thẻ

Advanced/ t×m lùa chän Print/ xo¸ dÊu chÕch Print only The data from a
frorm/ OK
1


Vũ Văn Tuấn

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
Cßn ®èi víi Word 2003
Vµo Tooll/options( XHHT) chän thÎ Print

Xo¸ dÊu chÕch: Print only The data from a frorm/ OK
Câu 2/. Trong hồ sơ văn bản của tôi có 100 trang, giờ tôi chỉ muốn
in trang chẵn hoặc trang lẻ? Xin chỉ dẫn
Trả lời:
Bước 1/. Nên đánh số thứ tự trang giấy để biết trang nào chẵn trang
nào lẻ.
Bước 2/. ấn Ctrl + P ( XHHT) Print trong lựa chọn Print chọn Odd
pages để in các trang lẻ; nếu chọn Even pages để in các trang chẵn
2


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Câu 3/. Khi in bị bẩn rìa trang giấy? Hoặc bị bẩn chấm chấm?
Trả lời: Cắt chích máy in bỉ hỏng trống.
Câu 4/. Khi in mực ra rất mờ?
Trả lời:
Bước 1/. Kiểm tra xem gần hết mực không.
Bước 2/. Đối với hãng máy in Samsung, Hp 1005, 1006, một số máy in
đa năng, in mờ do hộp mực ban đầu hết đổ mực lại không đúng loại mực máy
in đó nên làm hỏng trống, nên đổ hết mực cũ, vệ sinh sạch sẽ, thay trống
khác và đổ đúng loại mực của máy in đó, nếu không biết mực đó thì khi mua
mực phải hỏi nơi bán họ sẽ đưa ra loại mực phù hợp với máy in.
Đối với máy in canon hàng hãng ( không phải loại đa năng) in mờ có
các nguyên nhân sau
3


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
+ Gần hết mực
+ Bộ gạt to nhỏ bị mòn
+ Từ hút mực kém
Chúng ta thử tầng cái 1 nhé.
Câu 5/. Khi in hay bị hóc giấy, hoặc in từng tờ một

Trả lời:
Có các khả nang sau
+ Khả năng máy in bị rách lụa
+ Con sò kéo giấy bị bẩn, bị mòn
+ Trục tản nhiệt bị rách, bị bẩn…
Câu 6/. Khi in, cứ in thêm tờ ?
Đối với word 2003
Bạn vào Tools/options…(XHHT)

4


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Xóa dấu chếch: Document Properties
Câu 8/ Khi in không giống mọi ngày, mọi lần là tôi in 5 trang chẳng hạn,
máy in sẽ in từ trang 1 đến trang 5, hôm nay nó in từ trang 5 đến trang 1
tức quá.
Trả lời:
Đối với Word 2003. Vào Tools/options..(XHHT) chọn thẻ Print

5


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Bạn hủy dấu chếc: Reverse print order

Đối với Word 2007 -2010-2013
Bạn vào File/option ( XHHT) Chọn Advancer

6


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Kéo con trượt lui xuống tìm thẻ print/Xóa dấu chếc Print page in
reverse order/OK
Câu 9/. Rõ ràng tôi đánh số trang giấy, khi in ra chả thấy đâu, hoặc soi
mãi cũng không thấy
Trả lời:
Đây là trường hợp bị trêu đùa thôi, xử lý như sau
Đối với Word 2003 vào Tools/options..(XHHT) chọn thẻ Print

7


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Hủy dấu File Codes

Ngoài ra còn vô vàn sự cố chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
( Xin điện thoại: 0904.292.027 để được trợ giúp)

8


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Câu 10/. Khi soạn thảo văn bản, cứ xuất hiện sóng biển xanh đỏ nằm dưới
chân chữ, ( cũng có người ví như kiến bò) làm rất khó chịu, cách xử lý?

Trả lời:
Tuy xuất hiện gợn sóng như thế nhưng in ra sẽ không có, tuy nhiên sẽ
làm người soạn thảo rất khó chịu, cách xử lý
ấn F7 trên bàn phím (XHHT) chọn Options…(XHHT)
Xoá dấu 3 ô check…/OK

9


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
Đối với Word 2003
Vào Tools/Options…(XHHT) chon thẻ Spellling&Grammar

Xóa 3 dấu chếc đầu dòng: Check…..
Câu 11/. Khi soạn thảo, cứ ra chữ ả, hoặc mở văn bản cũ ra bị mã
hoá hết thành chữ ả, không xoá được? Nếu là bài luận văn dài 100 trang
gần 1 năm trời mà bị mã hoá thế này chắc chết vì khóc quá.
Trả lời
Yên tâm nhé bạn, không được khóc khi gặp phải sự cố này, do bạn đã
đọc được quyển sách này rồi rất may mắn đúng không bạn?
Bạn mở văn bản đó ra ấn đồng thời 3 phím: Ctrl + Shift + 8
Muốn trêu người ta ấn lại lần nữa nhé! Chúc bạn thành công.
10


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
Câu 12/. Khi soạn thảo đánh chữ i cách chữ ra chữ I rất khó chịu?
Hoặc khi đánh chữ nếu cách chữ ra chữ Nứu….
Trả lời:
Vào File( Word 2010)/Word Options..(XHHT)

Chọn Prooting/ AutuCorrrect Option…(XHHT)
Trong ô Replace gõ chữ i trong ô With cũng gõ i rồi nhấn Delete hoặc
Replace
Tương tự ô Replace gõ chữ nếu ô With gõ nếu nhấn Delete hoặc
Replace/OK

11


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Đối với Word 2003 vào Tools/Autucorec Options…(XHHT) ta thực
hiện tương tự như trên.

12


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn

Câu 13/. Ví dụ ta có mẫu, làm sao làm mất bao quanh khi in ra

TRUNG TÂM TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Vũ Văn Tuấn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số:

/TT.

Nga Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Trả lời:
Để con trỏ vào trong bảng ấn 3 phím Ctrl + Alt + U
Câu 14/. Khi soạn thảo văn bản, ta thường cho tất cả các trang đứng
hoặc các trang đều nằm thì đơn giản, bây giờ một số trường hợp có trang
thì đứng, có trang thì nằm thì làm sao?
Trả lời
Trước khi trả lời cho tôi bịa ra 1 câu thơ nhé, các bạn xem liên tưởng có
đúng không?
“ Mọi hôm anh đứng, em cũng đứng
Hôm nay anh đứng, em nằm có được không em?”
Hi hi.
Làm nhé:
Tôi ví dụ có 5 trang giấy nhé, trang 1 đứng, trang 2 nằm, trang 3,4,5 lại đứng
Ta làm như sau:
B1/.Đầu tiên ta để trang đứng hết nhé( Portrait), để con trỏ cuối trang 1 vào
Tab Page Layout/Breaks( mũi tên) chọn Next Page

13


V Vn Tun
Phũng Giỏo dc v o to huyn Nga Sn

B2/. Nhỏy ỳp chut vo thanh thc bờn trỏi ( XHHT) Page Setup
Chn Landscape ( giy nm ngang)/OK
Rồi lại để con trỏ cuối trang 2 Tab Page Layout/Breaks( mũi tên)
chọn Next Page
Nháy đúp chuột vào thanh thớc bên trái ( XHHT) Page Setup/ Chọn Portrait(
giấy đứng)/OK
Kết quả mỹ mãn nhé!
Còn nhiều sự cố lắm! có cần nữa không nhỉ? Gọi điện thoại 0904.292.027 khi
gặp các sự cố khác nữa nhé!

14


V Vn Tun
Phũng Giỏo dc v o to huyn Nga Sn
Câu 15/. Khi đánh số trang trong Word 2003 thì muốn bắt đầu đánh
số trang 1 cho trang 2 thì rất đơn giản? còn Word 2007 2010 2013 thì
đánh số trang 1 cho trang bất kỳ thì sao? Có làm đợc không?
Trả lời:
Word 2007 2010 2013 là sự kế thừa của các Word trớc, nghĩa là
Word trớc làm đợc thì Word sau cũng làm đợc, có điều là làm nh thế nào thôi.
Cách làm theo các bớc sau đây
B1/. Mở File có nhiều trang ra( nghĩa là file cần đánh số thứ tự trang có
từ 2 trang trở lên)
Vào Insert/ Page Number / chọn kiểu đánh trên hoặc dới trang ( Top of
Page hoặc Bottom of Page )

15


V Vn Tun
Phũng Giỏo dc v o to huyn Nga Sn
B2/. ( Trờng hợp trên tôi đánh số trang bên dới) để con trỏ cuối trang 1
vào Page Layout/ chọn / Breaks ( trong lựa chọn Section Breaks) chọn Next
Page
Nghĩa là chúng ta sẽ ngắt trang ( trang trớc và sau)
B3/. Nháy đúp chuột vào số thứ tự trang 2 ( trang chúng ta định đánh số
bắt đầu ấy)

Nháy tắt dòng chữ Link To Previous/ bôi đen số 2 vào Insert/ Format Page
Number(XHHT) trong ô Start at gõ số bắt đầu VD số 1/OK
Tơng tự ta đánh số thứ tự cho trang 3 bắt đầu là số 1 cũng vậy

16


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
C©u 16/. Khi so¹n th¶o ( nhÊt lµ kÎ b¶ng cã tiªu ®Ò b¶ng cho c¸c
trang )
VD: nh h×nh díi ®©y

17


V Vn Tun
Phũng Giỏo dc v o to huyn Nga Sn
Cách làm nh sau:
Ta kẻ bảng nh trên ( hoặc bảng tuỳ thích)
Bôi đen tiêu đề ( trang đầu) cần lặp cho các trang sau
Nhấn phải chuột vào dòng tiêu đề bôi đen chọn /Table Properties(XHHT)

18


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
Đánh dấu chếch vào dòng chữ
Repeat as header row…/Ok
Kết quả thật mỹ mãn
Nếu muốn huỷ chế độ lặp mặc định
ta làm ngược lại.

C©u 14/. T«i muèn cã ®êng kÎ nh h×nhdíi ®©y? kh«ng vÏ h×nh?

19


V Vn Tun
Phũng Giỏo dc v o to huyn Nga Sn
Cách làm:
Bớc 1/. Kẻ bảng 3 cột nhiều hàng nh trên
Bớc 2/. Dồn2 ô ( trông cột một thành 1 ô) sau đó bôi đen/ nhấn phải chuột
chọn Bolder and Shading XHHT

Bớc 3/. Chọn kiểu gạch chéo/OK

Để con trỏ: Gõ Vũ Tuấn Ct123 ( căn phải: Ctrl + R) Enter
20


Vũ Văn Tuấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn
Dßng 2 gâ: Vò HuÖ ( c¨n tr¸i: Ctrl + L)

Đang còn rất nhiều các câu hỏi,
Mình sẽ hoàn thiện tiếp theo, xin chân thành cảm ơn!

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×