Tải bản đầy đủ

NỘI QUY PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

UBND QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày

tháng

năm 2015

NỘI QUY PHÒNG Y TẾ
Nhân viên phòng Y tế và học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên
đang học tập và làm việc tại Trường Trung cấp nghề Thủ Đức khi liên hệ phòng Y tế
phải thực hiện các nội quy sau:
1. Đối với nhân viên phòng Y tế:
- Thực hiện giờ làm việc theo quy định của trường.
- Mặc đồng phục (áo blouse).
- Nhân viên y tế luôn phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng trước

khi khám và chữa bệnh cho người bệnh. Không đ ược để quần áo và tư trang trong
khu vực khám chữa bệnh. Tư thế tác phong cử chỉ đối với người bệnh phải hoà nhã
và tận tình.
- Khi có bệnh nhân phải cấp cứu, ngoài những người có nhiệm vụ, tất cả những
người khác không được ở trong phòng để nhân viên y tế khám, sơ cấp cứu kịp thời
và đảm bảo an toàn vệ sinh.
- Các dụng cụ, bộ đồ khám chữa bệnh luôn phải được xử lý hấp sấy theo đúng quy
định của Bộ Y Tế trước khi sử dụng để khám chữa bệnh cho người bệnh, không
được để xuống đất, chỗ bẩn và ẩm ướt, khi sử dụng xong phải cọ rửa và giữ gìn ở
nơi sạch sẽ.
- Các loại thuốc phải được bảo quản tốt và kiểm tra hàng ngày để bảo đảm thuốc sử
dụng không bị quá thời hạn và kém chất lượng.
- Nhân viên y tế phải tuân thủ đúng quy định về xử lý rác thải y tế hàng ngày. Các
hành vi vi phạm nội quy đều bị xử lý tùy theo mức độ nặng nhẹ của vi phạm.


- Nhân viên y tế chỉ tiếp nhận học sinh thật sự bị bệnh, Phòng Y tế chỉ dành cho
người bệnh đến liên hệ và khách đến liên hệ các công tác về bảo hiểm y tế, không
tiếp các cá nhân khác vào làm việc riêng.
- Cấp giấy (mẫu do Phòng Hành chính ban hành có dấu treo của trường) cho học
sinh bị đau ở chân không thể mang giầy và có thống kê số liệu: số lượng học sinh,
tên, lớp, thời hạn cho phép mang dép (không quá 5 ngày) gửi Phòng CTHS &
QHXN theo dõi quản lý.
2. Đối với học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên đến liên hệ:
- Tất cả mọi người khi vào phòng y tế phải có ý thức giữ vệ sinh chung, đi nhẹ, nói
nhẹ, không gây ồn ào, ăn quà bánh hoặc hút thuốc trong phòng.
- Thái độ người bệnh phải văn minh lịch sự, trình bày rõ ràng cụ thể về bệnh để
nhân viên y tế có hướng dẫn điều trị chính xác. Người đến khám và chữa bệnh phải
được ghi đầy đủ hồ sơ và lưu giữ để theo dõi cho những lần khám sau.
3. Nội quy này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/9/2015. Nhân viên phòng Y tế
có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Ban giám hiệu về tình hình thực
hiện. Những thay đổi bổ sung sẽ được Ban giám hiệu xem xét và có điều chỉnh kịp
thời.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Phòng/khoa;
- Phòng Y tế;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×