Tải bản đầy đủ

Một thời đã xa sheet

Một Thời Đã Xa

   

Ab

   

Đừng buồn anh


   hỡi
biết

anh
anh

Ab

nữa
biết

G7

xin hãy
sẽ chẳngĐời

 
    

xưa.

ai

  

Cm 

Bb

em
em

2. Fm

anh

không

trách

anh

nữa


  

Khi

ta

đến

2. Ab

    

 
Khi tađến bên


bên

Dm7(b5)

 
nhau
G7

  
nhau

nụ

 

tìnhGiây
Em

phút
sẽ

bên
không

Ab

   


hôn

ấy.kia

đâu

em

   ca viết riêng tặng em.
Eb

hình bóng ai

sẽanh

 
G7

 

những bài tình

  

Ab

 C7

đi.
đâu.

FmBận lòng chi
Và em đã

Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình
Em đã trao...

trao

Cm

1. Ab

rồi.
khờ.

 

 1. Fm


Cm

  

Cm

  

biết trái tim anh có

quên
yêumau.
nhau.

    


 
     

cũng...

biết anh sẽ quên hết

 
 

Eb

anh sẽ quên
giây phút bên

Eb

Bb

nhau
quênEb

hỡi khi lỡ
nói yêu em
có giây phút trót yêu dại

B


     
Fm

Bb

Nhạc: Trường Huy
Lời: thơ Nguyễn Thanh HàVà em

G7

 

em.

Và em



chỉ riêngFm

chẳng

trách

anh

đâu.

G7

tình

gian

dối.

yêu

dối

 


Cm

lừa.
 em...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×