Tải bản đầy đủ

Dạy bé phân biệt màu sắc

DẠY BÉ PHÂN BIỆT MÀU SẮC
Câu hỏi 1: Đố bé biết, hình nào màu đen?
A. Hình A
B. Hình B
C. Hình C
D. Hình D

A

B

C

D

Câu hỏi 2: Trong các hình dưới đây, có mấy hình màu vàng, là những hình nào?
A. Có 3 hình, là hình A, hình B, hình C.
B. Có 1 hình, là hình A.
C. Có 2 hình, là hình C, hình D
D. Cả 4 hình đều là màu vàng.


B

A

C

D

Câu hỏi 3: Trong hình có mấy hình màu vàng da cam? Là những hình nào?
A. Có 1 hình màu vàng da cam, là hình A.
B. Có 3 hình màu vàng da cam, là hình A, hình B, hình D.
C. Có 2 hình màu vàng da cam, là hình A, hình D.
D. Có 2 hình màu vàng da cam, là hình B, hình C.

A

C

B

D

Câu hỏi 4: Hình nào là hình màu hồng?
A. Hình B
B. Hình A
C. Hình D
D. Hình C

A

B

Câu hỏi 5: Hình nào là hình màu xanh lá cây?
A. Hình A, hình B, hình C
B. Hình D, hình A

C

DC. Hình B, hình D
D. Hình B, hình C, hình D

A

B

C

D

Ngoài việc cho bé luyện tập các bài tập trên đây, bạn cũng có thể dạy bé về màu sắc trong cuộc sống hàng ngày.
Bạn có thể hỏi bé như cái bàn ở quán ăn hôm nay màu gì nhỉ? Hay như, hôm nay bé thích mặc áo màu gì? Hoặc hỏi
bé xem có thể lấy cho bạn những đồ vật nào đó kèm theo từ chỉ màu sắc. Dần dần bé có thể nhận biết được những
màu sắc đơn giản. Một số trò chơi khác dành cho trẻ mẫu giáo như trò chơi pha màu, trò chơi ngắm màu sắc biến
đổi dưới ánh nắng mặt trời, sắp xếp đồ chơi, hình khối các sự vật xung quanh bé theo các nhóm màu... cũng tạo
được nhiều hứng thú cho trẻ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×