Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy LOP 3 TUAN 30

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
LỚP: 32
TUẦN 6 (TỪ 26/9/2016 ĐẾN 30/9/2016)
THỨ

BUỔI
SÁNG

HAI
26/9/2016
CHIỀU

THỨ

BUỔI
SÁNG

BA
27/9/2016
CHIỀU


THỨ

BUỔI
SÁNG


28/9/2016
CHIỀU

THỨ

BUỔI
SÁNG

NĂM
29/9/2016
CHIỀU

THỨ

BUỔI
SÁNG

SÁU
30/9/2016
CHIỀU

TIẾT
1
2
3
4
1
2
3

MÔN HỌC
Chào Cờ
TĐ-KC
TĐ-KC

Mỹ Thuật
Toán
Đạo Đức
Tiếng Anh

BÀI DẠY
Sinh hoạt dưới cờ
Bài tập làm văn
Bài tập làm văn
GV bộ môn
Luyện tập
Tự làm lấy việc của mình (tt)
GV bộ môn

TIẾT
1
2
3
4
1
2
3

MÔN HỌC
Chính Tả
Tiếng Anh
Toán
TN-XH
Ôn TV
Thể Dục
Ôn Toán

BÀI DẠY
Bài tập làm văn
GV bộ môn
Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số
Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
Vở BT
Bài thể dục giữ giờ
Vở BT

TIẾT
1
2
3
4
1
2
3

TIẾT
1
2
3
4
1
2
3

TIẾT
1
2
3
4
1
2
3

MÔN HỌC
Tập Đọc
Tiếng Anh
Toán
Tập Viết
Âm Nhạc
Thủ Công
Ôn TV

MÔN HỌC
LT – C
Toán
TN-XH
Tiếng Anh
Tin Học
Tự Học
Ôn Toán

MÔN HỌC
TLV
Toán
Chính Tả
Thể Dục
Ôn TV
SHCN
Tin Học

BÀI DẠY
Nhớ lại buổi đầu đi học
GV bộ môn
Luyện tập
Ôn chữ hoa: D, Đ
GV bộ môn
Gấp, cắt ngôi sao 5 cánh (tt)
Vở BT

BÀI DẠY
Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy
Phép chia hết, phép chia có dư
Cơ quan thần kinh
GV bộ môn
GV bộ môn
Vở BT
Vở BT

BÀI DẠY
Kể lại buổi đầu em đi học
Luyện tập
Nhớ lại buổi đầu đi học
GV bộ môn
Vở BT
Tổng kết tuần 6
GV bộ môn

THIẾT BỊ DH
Tranh
Tranh
Bảng nhóm
Tranh + phiếu

THIẾT BỊ DH
Bảng phụ + Phiếu
Bảng nhóm
Tranh + phiếu

THIẾT BỊ DH
Tranh
Bảng nhóm
Chữ mẫu
SP mẫu của GV

THIẾT BỊ DH
Bảng nhóm + Phiếu
Phiếu
Bảng nhóm + Phiếu

THIẾT BỊ DH
Mẫu đơn
Phiếu + Bảng nhóm
PhiếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×