Tải bản đầy đủ

Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (7)

BÀI THU HOẠCH KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Giảng Viên: Phạm Ngọc Phương
Sinh Viên: Lương Trần Thiên Bách
Lớp: ĐHXD8A
Trường: ĐẠỊ HỌC TÂY ĐÔ
MSSV: 13D510102015
BÀI LÀM

LỜI NÓI ĐẦU:
Trong xã hội loài người nhóm hình thành rất sớm. Từ thời tiền sử, con người muốn tồn tại cần hình thành
các nhóm. Nhóm để chống thú dữ, nhóm để cùng săn bắn, xây dựng chỗ ở chống chọi với thiên nhiên….
Từ nhỏ chúng ta đã sống trong gia đình, nhóm bạn bè cùng xóm, cùng lớp học, cùng lứa tuổi…cho đến
khi trưởng thành học tập và làm việc chúng ta đã vô tình hay có ý thức tham gia vào rất nhiều nhóm. Chỉ
có điều chúng ta chưa tự hỏi vậy thì ta sẽ hòa mình vào nhóm như thế nào để làm việc hiệu quả nhất. Và
nhóm cũng đã làm gì giúp cho chúng ta và giúp nhóm hoạt động hiệu quả. Do đó nghiên cứu, học tập về
động thái nhóm rất quan trọng. Từ đầu thế kỷ 20 đã có nhiều nghiên cứu về nhóm trong sản xuất công
nghiệp, ảnh hưởng của nó tới năng suất lao động của từng người và nhóm người cũng như tác động thay
đổi hành vi, ứng xử của cá nhân. Những phát hiện của các nhà xã hội học Âu-Mỹ cho thấy nhóm có tác
động tích cực và cả tiêu cực đến mọi mặt hoạt động xã hội: giáo dục, sản xuất, nghiên cứu …Do đó mọi
người cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nhóm và làm việc nhóm.
Ngày nay, sống trong xã hội công nghiệp, mỗi cá nhân hoạt động trong một số nhóm. Các tổ chức cũng

tìm cách huy động tối đa khả năng làm việc và sáng tạo của các nhóm trong tổ chức của họ. Các nhóm dự
án được thành lập nhằm phát huy tối đa năng lực cạnh tranh trong sản xuất, sáng tạo sản phẩm mới, mẫu
mã mới. Người ta coi các nhóm làm việc là nhân tố cơ bản làm nên vốn nhân lực trong một tổ chức.
Nghiên cứu về nhóm làm việc càng trở nên quan trọng và bức thiết.Qua buổi học môn Kỹ năng làm việc
nhóm, em rút kết được một số nội dung sau:

1. Nhóm là gì ?
Nhóm là tập hợp nhiều 5 người cùng có chung mục tiêu, thường xuyên tương tác với nhau, mỗi thành
viên có vai trò nhiệm vụ rõ ràng và có các quy tắc chung chi phối lẫn nhau.
Có thể chia ra thành nhóm chính thức và nhóm không chính thức. Nhóm chính thức là nhóm được hình


thành xuất phát từ nhu cầu của một tổ chức, trên cơ sở quyết định của tổ chức đó. Nhóm không chính thức
là nhóm hình thành tự nhiên từ nhu cầu của mỗi thành viên của nhóm , thí dụ như nhóm bạn bè có cùng
sở thích, nhóm người có cùng mối quan tâm…Trong một tổ chức thường tồn tại cả nhóm chính thức và
nhóm không chính thức. Thời gian tồn tại của nhóm cũng là một yếu tố quan trọng. Có nhóm tồn tại suốt
thời gian tồn tại của tổ chức. Có nhóm tồn tại theo từng dự án. Có nhóm lại chỉ hoạt động trong thời gian
ngắn tính bằng phút như các nhóm thực hiện các bài tập , trò chơi trong các buổi tập huấn…Các nhóm dự
án là các nhóm làm việc, nó là tập hợp những thành viên có năng lực làm việc bổ trợ cho nhau, cùng cam
kết thực hiện mục tiêu chung, gắn với mục đích của tổ chức .
Các khái niệm liên quan: Khi con người làm việc theo nhóm luôn có hai vấn đề riêng lẻ tồn tại : Đầu tiên
là trách nhiệm và những vấn đề liên quan đến hoàn thành công việc. Thông thường, đây là vấn đề duy
nhất mà nhóm đó xem xét. Vấn đề thứ 2 lại nằm trong chính quá trình hoạt động của nhóm làm việc: tại
đó, cơ chế mà nhóm vận hành như một đơn vị chứ không phải là một tập hợp người hỗn độn. Đây là vấn
đề không thường xảy ra nhưng nếu không chú ý đúng mức đến quá trình này, giá trị của nhóm có thể
giảm bớt hoặc thậm chí bị huỷ hoại. Với một cơ chế quản lý rõ ràng một chút, quá trình này có thể cải
thiện giá trị của nhóm gấp nhiều lần giá trị tổng cộng của các cá nhân riêng lẻ.
2. Nhóm quan trọng nhất:
Theo tôi nhóm quan trọng nhất là nhóm dự án vì:
Nhóm dự án: Hình thành khi có vấn đề phát sinh, nhiệm vụ của nhóm thường kéo dài khoảng một tuần,
một năm, cũng có thể lâu hơn thế, cho tới khi vấn đề được giải quyết. Do tính chất công việc, các thành
viên của nhóm không nhất thiết phải có chung chuyên môn, trái lại, kỹ năng, hiểu biết của họ càng đa
dạng, phong phú, có thể bổ sung cho nhau thì càng tốt. Những dự án có quy mô lớn và lâu dài thường cần
đến nhiều thành viên. Tiêu chí quan trọng nhất của thành viên nhóm dự án là khả năng giải quyết vấn đề,
kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ra quyết định. Công việc hoàn tất, nhóm sẽ giải tán.
Trãi nghiệm thực tế:
Trong quá trình làm đồ án môn học, chúng tôi thường tập trung khoảng 8 – 10 người lại thành một nhóm
để giải quyết. Chúng tôi sẽ bầu ra một nhóm trưởng để chỉ huy, những người còn lại sẽ được nhóm trưởng
phân công giải quyết vấn đề. Khi đồ án kết thúc nhóm sẽ tan rã, mỗi người trong nhóm sẽ tự đúc kết lại và
hoàn thành đồ án của mình.


3. Những yếu tố tạo nên sự thành công của nhóm:
Trong một nhóm làm việc hiệu quả thì cần có một tổ chức hợp lý. Một tổ chức của nhóm tối thiểu cần
thiết:
•Người lãnh đạo nhóm.
•Người điều phối.


•Thư ký nhóm.
Để một nhóm hoạt động có hiệu quả và mang lại những lợi ích thiết thực thì phải hội tụ năm chữ P cơ bản
là: Mục đích (Purpose), Vị trí (position), Quyền hạn (Power), Kế hoạch (Plan), Con người (People).
Một nhóm hiệu quả là nhóm có sự lãnh đạo tốt: Một trong những mặt quan trọng nhất để có nhóm hoạt
động hiệu quả là phải có sự lãnh đạo hiệu quả. Điều này cũng đồng nghĩa với những kỹ năng của nhóm
trưởng phải xây dựng và duy trì được văn hóa làm việc tích cực. Bên cạnh đó nó giúp hoạt hóa và thậm
chí tạo cảm hứng cho các thành viên tham gia và tiếp cận tích cực vào công việc nhóm đi cùng với sự tận
tụy cao. Một nhóm trưởng cũng là người không chỉ một mình tập trung vào mục đích và hướng đi của
nhóm, mà còn đảm bảo rằng những thành viên khác cùng tập trung vào mục tiêu này.
Ngoài ra, một người lãnh đạo nhóm hiệu quả còn phải thúc đẩy tinh thần của các thành viên để họ cảm
thấy được ủng hộ và mang đến giá trị
Và sự thành công của nhóm phải cần những yếu tố như:
Mục tiêu rõ ràng: Các thành viên trong nhóm phải hiểu mục tiêu của nhóm và cam kết cố gắng
đạt được những mục tiêu đó. Nếu mục tiêu là hoàn toàn rõ ràng và bạn nhận được cam kết của
tất cả các thành viên trong nhóm thì bạn sẽ có quyền thưởng hay phạt các thành viên trong
nhóm khi cần thiết.
Ghi nhận và hợp tác: Tất cả các thành viên trong nhóm đều biết năng lực của mỗi thành viên
trong nhóm cũng như những đóng góp của họ vào thành công của nhóm.
Lòng tin và sự gắn kết: Tất các các thành viên trong nhóm đều có lòng tin vào các thành viên
khác trong nhóm. Họ tin tưởng và hỗ trợ nhau trong công việc. Họ trợ giúp các thành viên khác
trong nhóm khi có vấn đề phát sinh.
Vai trò rõ ràng: Trách nhiệm và kỳ vọng với mỗi thành viên trong nhóm phải được chỉ ra rõ
ràng, thông báo công khai và được tất cả các thành viên thừa nhận. Trách nhiệm nên được bàn
bạc công khai và các thắc mắc phải được trả lời thỏa đáng.
Quản lý xung đột trong nhóm: Các thành viên trong nhóm thảo luận về các quan điểm khác
nhau hoặc những mâu thuẫn công khai. Những quan điểm khác nhau nên được các thành viên
trong nhóm thảo luận đến khi đi đến thống nhất giữa các thành viên liên quan. Trong một vài
trường hợp, các thành viên có thể tự đi đến thống nhất; nếu không thì với tư cách là trưởng
nhóm bạn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Xác định điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại: Trưởng nhóm luôn là người hướng
các thành viên của mình vào những điều quan trọng nhất để tạo nên thành công. Trưởng nhóm
cũng luôn phải loại trừ được các hoạt động không cần thiết và là cho dựa cho cả nhóm tránh
những sao lãng từ bên ngoài.
4. Sau khi đọc cuốn sách: “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” của nguyên


Tổng giám đốc Tập Đoàn Deawoo – Kim Woo Chung, tôi thích nhất đoạn sau :
‘’Những người nỗ lực hết sức mình khi làm bất cứ cái gì không bao giờ phí phạm thời gian và không biểu
hiện hội chứng vừa đủ này. Vừa đủ không tốt chút nào cho những người cố gắng hết sức mình.’’
Liên hệ bản thân: sau khi đọc cuốn sách trên, tôi thich nhất đoạn này vì nó làm tôi không ngừng phải cố
gắng. Nó nhắc tôi không được ngủ quên trong chiến thắng.
Không ngừng theo đuổi mục tiêu cao hơn về cơ bản là vì sự tiến bộ không ngừng của bản thân. Quá trình
tiến bộ không ngừng này càng là quá trình định hình lại bản thân. Cũng như một vận động viên nhảy xà,
liên tục nâng cao mức xà, cố gắng vượt lên giới hạn của chính mình dù rất có thể “giới hạn” ở đây chẳng
có gì ghê gớm lắm mà chỉ là 1cm mà thôi. Mỗi khi làm như vậy, các vận động viên đã tự định hình lại
chính bản thân. Họ phải nhìn nhận, đánh giá lại chính mình. Tiếp đến là đặt ra mục tiêu mới - không căn
cứ trên kỷ lục trong quá khứ mà phải dựa trên sự nhận thức hoàn toàn mới về cái tôi là kết quả của quá
trình nhìn nhận, đánh giá lại bản thân. Cái tôi mới này càng cao, biểu hiện của bạn trong công việc càng
xuất sắc.
Đương nhiên, muốn đạt được vị trí cao hơn mà chỉ dựa vào chí tiến thủ mạnh mẽ thì chưa đủ. Ta cũng
cần phải không ngừng nâng cao các năng lực làm việc cần thiết và ra sức nỗ lực phấn đấu.

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Trường đại học Tây Đô đã đưa môn học Kỹ năng
làm việc nhóm vào trong chương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy Phạm


Ngọc Phương đã dạy dỗ, rèn luyện và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian
học tập kỳ vừa qua. Trong thời gian được tham dự lớp học của thầy, em đã được tiếp thu thêm nhiều kiến
thức bổ ích, học tâp được tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc. Đây thực sự là những điều rất cần thiết
cho quá trình học tập và công tác sau này của em. Bộ môn Kỹ năng làm việc nhóm là môn học thú vị, bổ
ích và gắn liền với nhu cầu thực tiễn của mỗi sinh viên. Tuy nhiên, vì thời gian học tập trên lớp không
nhiều, mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn những hiểu biết và kỹ năng về môn học này của em còn nhiều
hạn chế. Do đó, Bài thu hoach của em khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và những chỗ chưa chuẩn
xác, kính mong thầy xem xét và góp ý giúp Bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành
cám ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×