Tải bản đầy đủ

giáo án bài tập hàm số liên tục tiết 2

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT

GIÁO ÁN THỰC TẬP GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2012-2013

BÀI DẠY: LUYỆN TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC

Họ tên GV hướng dẫn: Th.s Hoàng Đức Huy

Tổ chuyên môn: Toán - Tin

Họ tên sinh viên

Môn dạy

:

: Toán

SV của trường đại học: Quy Nhơn

Ngày soạn giáo án

: 21/03/2013

Thứ/ngày lên lớp: 6/23/03/2013

Tiết dạy

:

Lớp dạy

: 11A4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×