Tải bản đầy đủ

HOP TAC VOI NGUOI XUNG QUANH t 1 TUAN 16

Trường TH Lê Lợi
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: HP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

Môn: Đạo đức

Ngày:

Tuần 16

/12/ 2016

I. MỤC TIÊU:

- Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Trong cuộc sống và công việc, chúng ta cần phải hợp tác với nhau. Hợp tác sẽ giúp công việc
diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt, công việc có thể gặp nhiều khó khăn, không đạt kết quả tốt.
-Hợp tác với mọi người xung quanh là biết phân công, giúp đỡ, chia sẻ trong quá trình thực hiện

công việc.
- Hợp tác với mọi người xung quanh trong việc thực hiện sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng ở
trường, lớp và cộng đồng.
- Tích cực tham gia các hoạt động tun truyền việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng ở
trường, lớp, cộng đồng.
II. ĐDDH:
Thầy: Tranh phóng to, bảng phụ, phiếu
Trò: SGK
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động 1: Thảo luận tình huống trong (SGK).

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

Mục tiêu: Trong cuộc sống và công việc, chúng ta
cần phải hợp tác với nhau.
- GV treo tranh hỏi:
+ Cho biết kết quả trồng cây ở tổ 1, tổ 2 như thế
nào?
+ Nhận xét cách trồng cây mỗi tổ?

- GV chốt.

- HS quan sát, thảo luận và trả lời
+ Tổ 1 trồng cây không thẳng, đổ xiên xẹo. Tổ 2
trồng cây ngay ngắn, thẳng hàng
+ Tổ 1 mỗi bạn trồng 1 cây. Tổ 2 các bạn giúp
nhau trồng cây.


Hoạt động 2: Làm bài tập 1/ SGK.

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, nhóm

Mục tiêu: Việc hợp tác sẽ giúp công việc diễn ra
thuận lợi, đạt kết quả tốt, công việc có thể gặp
nhiều khó khăn, không đạt kết quả tốt.
- HS thảo luận trả lời bài tập 1.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả( gắn câu trả lời
cho phù hợp
- Yêu cầu HS đọc lại kết quả
- GV chốt

- Đại diện nhóm lên bảng gắn vào cột phù hợp
- HS đọc lại kết quả trước lớp.

Hoạt động 3: Thái độ đối với việc làm
Mục tiêu: Hợp tác với người xung quanh là biết
chia sẻ công việc, biết phân công chòu trách nhiệm
về công công việc và phối hợp để thực hiện công
việc

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- GV treo bảng có nội dung
- HS đánh dấu x vào ô phù hợp
- HS suy nghó, làm việc cá nhân để bày tỏ ý kiến.
- Yêu cầu cho biết kết quả
- Kết luận: Chúng ta hợp tác để công việc chung
đạt kết quả tốt nhất, để học hỏi giúp đỡ lẫn nhau.
- Khi chúng ta làm việc gì có liên quan đến năng lượng
điện thì cần phải tiết kiệm và sử dụng hợp lý mọi lúc
mọi nơi khi ở trường đèn quạt khi nào rất cần thiết thì
sử dụng, khơng cần thì nên tiết kiệm để đỡ phải trả
tiền điện.

- HS quan sát, đọc nội dung
- HS suy nghó, đánh dấu ra nháp các ý kiến của
mình.
- HS trả lời
- Lớp nhận xét.

- HS thảo luận theo nhóm hoàn thành phiếu bài
tập
- Yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận

- HS nhận phiếu bài tập và trả lời

- GV nhận xét, bổ sung.

- Đại diện nhóm lần lượt nêu ý kiến

Củng cố - dặn dò:

* Nhận việc học và làm bài ở nhà:

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bò: Hợp tác với người xung quanh (tt)

Duyệt BGH

Tổ trưởng

Giáo viên

Bùi Thiện Chiến
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×