Tải bản đầy đủ

Phong Cách Lãnh Đạo Của JACK MA (Mã Vân)

QuẢN TRỊ học căn
bản

Phân tích PHONG CÁCH
LÃNH ĐẠO của ông Jack
Ma Tại ALIBABA


Chương 1. Giới
thiệu về tập
đoàn alibaba

NỘI
DUNG
Chương 3: Giải
pháp hoàn thiện
phong cách lãnh
đạo của Jack Ma

Chương2. Phong
cách lãnh đạo

của jack ma


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN
ALIBABA


1.1. Lịch sử hình thành
• Alibaba là một tập đoàn thương mại điện tử /đấu
giá trực tuyến được Jack Ma thành lập vào
năm 1999, có trụ sở đặt tại Hàng Châu, Chiết Giang,
Trung Quốc.


1.2. Mục tiêu và sứ mạng kinh doanh
Mục tiêu: phục vụ 2 tỷ khách hàng
trên toàn cầu, giúp ích cho 10 triệu
doanh nghiệp nhỏ ở bên ngoài Trung
Quốc.
Sứ mệnh kinh doanh: “Làm cho việc
kinh doanh trên toàn thế giới trở nên
dễ dàng hơn.”


1.3. Giới thiệu vài nét về lãnh đạo công
ty

• Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng cần xây dựng thật
tốt hệ thống quản lý
• Chiến lược “Cưỡi trên vai người khổng lồ”:
• Nhà lãnh đạo phải là tấm gương sáng cho nhân viên
• Tuyển người phù hợp chứ không tuyển người giỏi
• lãnh đạo phải thể hiện sự tin tưởng vào nhân viên
• nhiều nhân viên nữ


CHƯƠNG 2: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA JACK MA


2.1. Sơ lược tiểu sử về Jack Ma
Con Đường sự
nghiệp của jack Ma
2.2. Quan điểm quản trị của
Jack Ma
1. Về
niềm tin


2. Về những sai lầm trong quá khứ, những
ngày đen tối nhất trong cuộc đời cha đẻ
Alibaba.
"Năm 2001, tôi phạm một sai lầm khi
nói với 18 cộng sự thân thiết nhất của
mình rằng vị trí cao nhất họ có thể đạt
được chỉ là những vị trí quản lý bậc
trung"

"Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn
một cơ hội. Nếu bạn quá nhỏ bé, bạn
hãy sử dụng sức mạnh của trí óc, thay
vì thể lực"


3. Về làm việc nhóm

"Nếu chúng ta là một nhóm
đoàn kết và biết mình phải
làm những gì, thì bất cứ ai
trong chúng ta cũng có sức
mạnh đánh thắng tất cả
những người còn lại"


4. Về sứ mệnh chung

mọi người đều
đồng lòng để
đạt mục tiêu
chung


5. Về lòng kiên trì
"Chúng tôi sẽ làm
tất cả để thành
công. Đơn giản bởi
chúng tôi là những
người trẻ và chúng
tôi không bao giờ
biết từ bỏ".


6. Về công việc
"Tôi luôn tự nói với
bản

thân

tôi

rằng

chúng ta sinh ra không
phải để cắm cúi làm
việc, mà sinh ra để
thưởng
sống

thức

cuộc


7. Về cạnh tranh

luôn học hỏi
từ đối thủ,
không triệt
hạ lẫn nhau


8. Về dự định IPO lần đầu tiên năm
2007
Alibaba không chỉ là
một nơi làm việc,
Alibaba còn là một
giấc mơ, một nơi
khởi đầu cho những
thành công mới


9. Về thành lập công ty
mới
"Nếu bạn muốn phát triển,
hãy tìm kiếm một cơ hội thật
tốt. Nếu bạn muốn có một
công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến
những vấn đề mà bạn phải đối
mặt trước khi nghĩ đến thành
công"


10. Về lợi ích của việc "mù" công
nghệ
Những người thông minh
sẽ cần tìm kẻ ngu ngốc để
lãnh đạo, Người lãnh đạo
bắt buộc phải nghĩ khác
mọi người


11. Về phát triển

"Trong ngành thương mại
điện tử, điều quan trọng
nhất là bạn làm mọi thứ với
niềm đam mê và luôn duy
trì niềm đam mê ấy đến
cuối cùng".


2.3. Phân tích thực trạng phong cách lãnh đạo của
Jack Ma
2.3.1. Nguyên nhân dẫn đến phong cách lãnh đạo
của Jack Ma


g
n
u
r ôn
T
ú t ng
h
tỷ p , phá ó tầm
ốc ng, c ng.
u
Q tiế ưở
i
nổ ảnh h

ngoại hình xấu,
người nhỏ nhắn,
thể lực không tốt.
họ
kh c s
ôn in
h
g
to gi
án ỏ i

Harvard từ
chối Jack
Ma 10 lần

xin việc bị 30
lần từ chối

c

h
i

đ
i
th
n
trượt 2 lầ

xin việc bị
30 lần từ
chối

10/9/1964 tại Hàng
Châu, Chiết Giang,
Trung Quốc. Tên thật
là Mã Vân


2.3.2. Thực trạng phong cách lãnh đạo của
Jack Ma giai đoạn 1999-2016
1. Tôi luôn tin vào 2 nguyên tắc:
 Thái độ của bạn sẽ quan trọng hơn khả năng
của bạn.
 Tương tự, sự quyết đoán của bạn cũng quan
trọng hơn khả năng của bạn
2. Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của tất cả
mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi
người thông qua một mục tiêu chung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×