Tải bản đầy đủ

Phong van tien luong pps

Chúc mừng đến với Chương
trình phỏng vấn tự động về
tiền lương
Xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ phụ
thuộc vào câu trả lời của bạn
Bấm vào đây


Bạn có hài lòng với tiền lương
của mình hiện nay không ?


KHÔNG

Xin bấm chọn câu trả lời vào Ô trên đây


Bạn có hài lòng với tiền lương
của mình hiện nay không ?KHÔNG
Xin bấm chọn câu trả lời vào Ô trên đây


Bạn có hài lòng với tiền lương
của mình hiện nay không ?


KHÔNG

Xin bấm chọn câu trả lời vào Ô trên đây


TỐT LẮM !
Bây giờ xin hãy tiếp tục làm
việc
Thay mặt Công ty, Chúc mừng
bạn !!!
Bạn có thể gởi tin nhắn này bằng cách bấm vào Ô dưới đây

Gởi tin


Cám ơn vì sự hợp tác của bạn !
Tiền lương của bạn vẫn tiếp tục ổn
định, giữ nguyên trong năm tới

ThoátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×