Tải bản đầy đủ

Giáo án Vật lý 9

Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Phân phối chơng trình vật lí 9
Tiết Bài Tên bài
1
1 Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
2
2 Điện trở của dây dẫn- Định luật Ôm
3
3 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và Ampekế
4
4 Đoạn mạch nối tiếp
5
5 Đoạn mạch song song
6
6 Bài tập vận dụng định luật Ôm
7
7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn
8
8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn

9
9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
10
10 Biến trở- Điện trở dùng trong kĩ thụât
11
11 Bài tập áp dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
12
12 Công suất điện
13
13 Điện năng Công của dòng điện
14
14 Bài tập về công suất và điện năng sử dụng
15
15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
16
16 Định luật Jun-Lenxơ
17
17 Bài tập vận dụng định luật Jun-Lenxơ
18
Ôn tập
19
Kiểm tra
20
18 Thực hành: kiểm nghiệm mối quan hệ Q-I
2
trong định luật Jun-Lenxơ
21
19 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
22
20 Tổng kết chơng I : Điện học
23
21 Nam châm vĩnh cửu
24
22 Tác dụng từ của dòng điện- Từ trờng
25
23 Từ phổ - Đờng sức từ
26
24 Từ trờng của ống dây có dòng điện chạy qua
27
25 Sự nhiếm từ của sắt, thép- Nam châm điện


28
26
ứng dụng của nam châm
29
27 Lực điện từ
30
28 Động cơ điện một chiều
31
29 Thực hành và kiểm tra thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu,
nghiệm lại từ tính của đoạn dây có dòng điện
32
30 Bài tập vận dung qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái
33
31 Hiện tợng cảm ứng điện từ
34
32 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
35
Kiểm tra học kì I
36
Ôn tập
37
33 Dòng điện xoay chiều
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
38
34 Máy phát điện xoay chiều
39
35 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cờng độ và hiệu điện thế xoay
chiều
40
36 Truyền tải điện năng đi xa
41
37 Máy biến thế
42
38 Thực hành : vận hành máy phát điện và máy biến thế
43
39 Tổng kết chơng II: Điện từ học
44
40 Hiện tợng khúc xạ ánh sáng
45
41 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
46
42 Thấu kính hội tụ
47
43
ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
48
44 Thấu kính phân kì
49
45
ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
50
46 Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
51
47 Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
52
Ôn tập
53
Kiểm tra
54
48 Mắt
55
49 Mắt cận thị và mắt lão
56
50 Kính lúp
57
51 Bài tập quang hình học
58
52
ánh sáng trắng và ánh sáng màu
59
53 Sự phân tích ánh sáng trắng
60
54 Sự trộn các ánh sáng màu
61
55 Màu sắc các vật
62
56 Các tác dụng của ánh sáng
63
57 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng
đĩa CD
64
58 Tổng kết chơng III: Quang học
65
59 Năng lợng và sự chuyển hoá năng lợng
66
60 Định luật bảo toàn năng lợng
67
61 Sản xuất điện năng-Nhiệt điện và thuỷ điện
68
62 Điện gió - điện mặt trời- điện hạt nhân
69
Ôn tập
70
Kiểm tra học kì II
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Ngày dạy: 06/9/2005
Chơng I Điện học
Tiết 1:
Sự phụ thuộc của cờng độ dòng vào
hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: HS nắm đợc sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế ở hai
đầu dây dẫn đó
Vẽ đợc đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu
điện thế
* Kĩ năng: Làm thí nghiệm rút ra đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng
điện vào hiệu điện thế
II. Chuẩn bị:
Mỗi nhóm: 1 Vôn kế, 1 Ampe kế, 4 pin 1,5 V, một khoá K, một dây dẫn
Bảng 1 ghi kết quả thí nghiệm
Cả lớp : sơ đồ hình 1.1, bảng 2
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp: kiểm tra sĩ số đầu năm
2) Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu chơng I
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tạo tình huống
học tập:
GV đặt vấn đề vào bài nh ở
SGK
Hoạt động 2:Làm thí nghiệm
- GV y/c Hs đọc thông tin ở
SGK
- GV treo sơ đồ hình 1.1 (hoặc
vẽ hình lên bảng) và y/c HS
nêu công dụng và cách mắc
các dụng cụ trong sơ đồ
-GV y/c HS trả lời câu hỏi b)
HS suy nghĩ
-Đọc thông tin ở SGK
- HS quan sát và trả lời
- Trả lời câu hỏi b)
Chơng I Điện học
Tiết 1: Sự phụ thuộc của
cờng độ dòng điện vào
hiệu điện thế giữa hai đầu
dây dẫn
I. Thí nghiệm
1) Sơ đồ mạch điện
(hình 1.1)
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
-Y/c HS đọc thông tin để nắm
cách tiến hành thí nghiệm
-GV hớng dẫn lại cách tiến
hành và phát dụng cụ cho các
nhóm tiến hành
- Y/c HS lên điền kết quả thí
nghiệm vào bảng 1
-Sau khi rút ra kết quẩ thí
nghiệm, y/c HS thảo luận theo
nhóm , thống nhất và trả lời
câu C1, GV ghi bảng
Hoạt động 3:Vẽ đồ thị biểu
diễn sự phụ thuộc của cờng
độ dòng điện vào hiệu điện
thế giữa hai đầu dây
-Y/c HS đọc SGK và thực hiện
theo hớng dẫn nh ở SGK
-GV hớng dẫn cách thực hiện
vẽ đồ thị và y/c các nhóm tiến
hành vẽ đồ thị theo kết quả
của nhóm mình
-GV gọi đại diện hai nhóm
lên bảng vẽ lại đồ thị
- Y/c Hs nhận xét cac điểm
A,B,C,D,E cùng nằm trên đ-
ờng gì và trả lời câu C2
-? Qua các nhận xét trên em
có kết luận gì về sự phụ thuộc
của cờng độ dòng điện vào
hiệu điện thế
-HS đọc SGK
-HS tiến hành theo
nhóm, ghi kết quả vào
bảng 1
-Đ ại diện nhóm lên
điền kết quả
-HS thảo luận và trả lời
câu hỏi C1
- HS tiến hành đọc
SGK ,nắm thông tin
- Các nhóm tiến hành
vẽ đồ thị theo hớng dẫn
của GV
-Đại diện nhóm lên
bảng vẽ lại đồ thị
-HS trả lời theo câu hỏi
của GV
-HS rút ra kết luận
2) Tiến hành thí nghiệm
Khi hiệu điện thế giữa hai
đầu dây dẫn thay đổi thì c-
ờng độ dòng điện chạy qua
dây dẫn cũng thay đổi theo
II. Đồ thị biểu diễn sự
phụ thuộc của c ờng độ
dòng điện vào hiệu điện
thế
1) Dạng đồ thị
I(A)
E
1.2
D
0.6 C

0.3 B
0
1.5 3.0 4.5 6.0U(V)
2) Kết luận
-Hiệu điện thế giữa hai đầu
dây tăng (hoặc giảm) bao
nhiêu lần thì cờng độ dòng
điện chạy qua dây dẫn tăng
(hay giảm) bấy nhiêu lần
hay nói cờng độ dòng điện
tỷ lệ thuận với hiệu điện thế
giữa hai đầu dây
- Đồ thị biểu diễn sự phụ
thuộc của cờng độ dòng
điện voà hiệu điện thế giữa
hai đầu dây là một đờng
thẳng đi qua gốc toạ độ.
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Hoạt động 4: Vận dụng
-GV y/c HS trả C5
- HD Hs trả lời các câu C3, C4
HS trả lời các câu hỏi
theo y/c của Gv
III.Vận dụng
4) Củng cố:
-Gọi 2 HS đọc lại phần ghi nhớ
-GV có thể đặt câu hỏi để Hs trả lời các nội dung của bài học
5) Dặn dò:
-Học bài theo phần ghi nhớ ở SGK và vở ghi
-Làm các bài tập ở SBT
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Ngày dạy: 9B 07/9/2005
9A 09/9/2005
Tiết 2
điện trở của dây dẫn - định luật ôm
I. Mục tiêu:
* KT : -Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức tính điện trở để giải
bài tập
-Phát biểu và viết đợc hệ thức định luật Ôm
*KN: -Vận dụng đợc công thức tính điện trở và công thức định luật Ôm để giải một
số bài tập có liên quan
II. Chuẩn bị:
Kẽ sẵn bảng 1 và 2 ở bài trớc
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
? Nêu kết luận về sự phụthuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế ở hai đầu
dây dẫn? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì?
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tạo tình huống
học tập:
-GV đặt vấn đề nh ở SGK
Hoạt động 2:Xác định thơng
số U/I đối với mỗi dây dẫn:
-Y/c HS dựa vào bảng 1 và 2 ở
bài trớc để tính thơng số U/I
đối với mỗi dây dẫn
- Y/c HS trả lời câu C2
Hoạt động 3: Tìm hiểu khái
niêm điện trở:
-Y/c HS đọc thông tin SGK về
điện trở
-Y/c HS đọc tiếp thông tin ở
SGK
? Vậy điện trở đợc tính theo
công thức nào
-HS theo dõi và suy
nghĩ
-HS dựa vào bảng kết
quả tính
-HS trả lời C2
-HS đọc thông tin SGK
và ghi vở
- Đọc thông tin ở SGK
-HS trả lời
Tiết 2: Điện trở của dây
dẫn- Định luật Ôm
I.Điện trở của dây dẫn:
1/ Xác định th ơng số U/I
đối với mỗi dây dẫn:
2/Điện trở:
-Trị số U/I không đổi đối
với mỗi dây dẫn và đợc gọi
là điện trở của dây dẫn đó
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
?Khi tăng hiệu điện thế hai
đầu dây lên hai lần thì điện trở
của nó tăng mấy lần? Vì sao?
?kí hiệu của sơ đồ điện trở là

? Đơn vị của điện trở là gì?
? Hãy nêu ý nghĩa của điện trở
Hoạt động 4: Phát biểu và
viết hệ thức định luật Ôm:
-Y/c HS đọc SGK về hệ thức
của định luật và định luật
Hoạt động 5: Vận dụng :
? Công thức I=
R
U
dùng để
làm gì? từ công thức này có
thể nói rằng R tăng khi U tăng
đợc không?
-Y/c và hớng dẫn HS trả lời
các câu hỏi C3 và C4 SGK
-HS trả lời
-Trả lời
-Trả lời
Nêu ý nghĩa
-Đọc SGK
nêu hệ thức và phát
biểu định luật
HS trả lời các câu hỏi
đặt ra của GV
Trả lời C3 và C4 SGK
-Kí hiệu sơ đồ của điện trở
là:
-Đơn vị của điện trở là Ôm,
kí hiệu là
1 =
A
V
1
1
Ngoài ra còn có: kilôÔm
(k) và MêgaÔm (M)
II.Định luật Ôm:
1) Hệ thức của định luật:
I=
R
U
Trong đó:
I là cờng độ dòng điện
U là hiệu điện thế
R là điện trở
2)Phát biểu định luật:
(SGK)
III.Vận dụng:
4) Dặn dò:
Học bài theo phần ghi nhớ SGK và vở ghi
Đọc thêm phần có thể em cha biết
Làm các bài tập ở SBT và xem trớc bài 3
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Ngày dạy:13/9/2005

Tiết 3 thực hành
: xác định điện trở của
một dây dẫn bằng ampekế và vôn kế
I. Mục tiêu:
-Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở
-Mô tả đợc cách bố trí và thực hiện đợc TN xác định điện trở của một dây dẫn
bằng Ampekế vvà Vônkế
-Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong TN
II. Chuẩn bị:
* Mỗi nhóm :
- 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị
- 1 nguồn điện có thể điều chỉnh đợc giá trị từ 0-6
- 1 Ampekế
- 1 Vônkế
- 1 công tắc điện
- 7 đoạn dây nối
* Mỗi HS chuẩn bị sẵn một bản báo cáo thực hành
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
? Hãy phát biểu định luật Ôm, viết hệ thức của định luật, ghi rõ các đại lợng trong
công thức?
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Giáo viên thông
báo mục đích của tiết thực
hành và nội qui của tiết thực
hành
Hoạt động 2:Trả lời câu hỏi:
-GV goi 2,3 HS trả lời câu hỏi
đã chuẩn bị ở nhà trong phần
1 của mẫu báo cáo
-Y/c 1 HS lên bảng vẽ lại sơ
đồ mạch điện TN
Hoat động 3: Tiến hành thí
nghiệm:
- GV hớng dẫn nội dung thực
-HS theo dõi và nắm
mục đích, nội qui thực
hành
-2,3 HS trả lời câu hỏi
-HS vẽ lại sơ đồ mạch
điện
- HS theo dõi nội dung
Tiết 3: Thực hành Xác
định điện trở của một
dây dẫn bằng Ampekế
và Vôn kế
Nội dung thực hành:
1)Vẽ sơ đồ mạch điện để
đo điện trở của một dây dẫn
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
hành nh ở SGK
-Y/c các nhóm mắc mạch điện
theo sơ đồ hình vẽ và tiến
hành đo, ghi các giá trị vào
bảng
-Y/c từng cá nhân hoàn thành
mẫu báo cáo
thực hành
-HS tiến hành theo
nhóm đo và ghi kết quả
vào bảng
bằng vônkế và ampekế
2)Mắc mạch điện theo sơ
đồ đã vẽ
3)Lần lợt đặt các giá trị
hiệu điện thế khác nhau vào
hai đầu dây , đọc và ghi giá
trị cờng độ dòng điện chạy
qua ampekế ứng với từng
giá trị của hiệu điện thế
4) Củng cố và dặn dò:
- Y/c HS hoàn thành mẫu báo cáo và nộp
- Gv nhận xét tiết thực hành
- Đọc thêm phần có thể em cha biết
- Nghiên cứu trớc bài 4
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Ngày dạy:9B 14/9/2005
9A 16/9/2005
Tiết 4:
ĐOạn mạch nối tiếp
I. Mục tiêu:
- Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai
điện trở mắc nối tiếp R

= R
1
+ R
2
và hệ thức
2
1
U
U
=
2
1
R
R
- Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lí thuyết
- Vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và bài tập về
đoạn mạch nối tiếp
II. Chuẩn bị:
* Đối với mỗi nhóm HS:
- 3 điện trở mẫu lần lợt có giá trị 6, 10, 16
- 1 ampekế có GHĐ 1.5A
- 1 Vôn kế
- 1 nguồn điện
- 1 công tắc
- 7 đoạn dây nối
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
? Phát biểu định luật Ôm? Viết biểu thức và ghi rõ các đại lợng
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1:Tạo tình huống
học tập
GV giới thiệu nh ở SGK
Hoạt động 2:Ôn lại những
kiến thức có liên quan dến
kiến thức bài mới:
-Y/c HS trả lời câu hỏi:
? Trong đoạn mạch măc nối
tiếp, cờng độ dòng điện và
hiêu điện thế trong mạch
chính so với cờng độ dòng
điện và hiêu điện thế trong các
mạch điện thành phần nh thế
HS theo dõi
-HS nhắc lại kiến thức
đã học ở lớp 7
Tiết 4: Đoạn mạch
nối tiếp
I.Cờng độ dòng điện và
hiệu điện thế trong mạch
điện nối tiếp:
Trong đoạn mạch nối tiếp:
-Cờng độ dòng điện có giá
trị nh nhau tại mọi điểm: I
= I
1
= I
2
-Hiệu điện thế giữa hai đầu
đoạn mạch bằng tổng các
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
nào?
Hoạt động 3:Nhận biết đợc
đoạn mạch gồm hai điện trở
mắc nối tiếp:
-Y/c HS trả lời câu C1 và cho
biết hai điện trở có mấy điểm
chung
-HD HS dùng định luật Ôm để
trả lời C2
Hoạt động 4: Xây dựng công
thức tính điện trở tơng đơng
của mạch điện gồm hai điện
trở mắc nối tiếp:
-Y/c HS đọc thông tin ở SGK
và trả lời câu hỏi:? Thế nào là
điện trở tơng của đoạn mạch
-Y/c HS trả lời câu C3: GV
gợi ý HS dùng định luật Ôm
và biến đổi để rút ra biểu thức
tính R

Hoạt động 5: Tiến hành TN
kiểm tra:
-Y/c HS đọc SGK nắm cách
tiến hành TN
-GV HD lại cách tiến hành TN
và phát dụng cụ cho HS tiến
hành
-Y/c HS phát biểu kết lụân
-Y/c HS đọc tiếp thông tin ở
SGK
Hoạt động 6:Củng cố và vận
dụng:
-Y/c HS trả lời các câu C4,C5
- GV giới thiệu tiếp nh ở SGK
-Gọi hai HS đọc phần ghi nhớ
-HS trả lời C1
-Trả lời C2 theo gợi ý
của GV
-Đọc SGK và trả lời
câu hỏi của GV
-HS trả lời C3 theo gợi
ý của GV
-HS tiến hành đọc SGK
-HS tiến hành theo
nhóm
-HS phát biểu kết luận
- HS trả lời các câu C4,
C5
-HS đọc ghi nhớ
hiệu điện thểtên mỗi điện
trở: U=U
1
+U
2
-
2
1
U
U
=
2
1
R
R
II.Điện trở tơng đơng của
đoạn mạch nối tiếp:
1/ Điện trở t ơng đ ơng :
(SGK)
2/ Công thức tính điện trở t -
ơng đ ơng của đoạn mạch
nối tiếp
R

= R
1
+ R
2
3/Tiến hành TN kiểm tra:
III. Vận dụng:
4) Dặn dò:
- Học bài theo phần ghi nhớ ở SGK
- Đọc thêm phần Có thể em cha biết
- Làm các bài tập ở SBT. Đọc trớc bài 5
Ngày dạy:9B: 20/9/2005
9A: 23/9/2005
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006

Tiết 5:
ĐOạn mạch song song
I. Mục tiêu:
- Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm
hai điện trở mắc hội 1/R

= 1/R
1
+ 1/R
2
và hệ thức
2
1
I
I
=
1
2
R
R
- Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lí thuyết đối
với đoạn mạch mắc song song
- Vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và bài tập về
đoạn mạch song song
II. Chuẩn bị:
* Đối với mỗi nhóm HS:
- 3 điện trở mẫu
- 1 ampekế có GHĐ 1.5A
- 1 Vôn kế
- 1 nguồn điện
- 1 công tắc
- 9 đoạn dây nối
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
? Hãy viết các biểu thức của đoạn mạch mắc nối tiếp
? Làm bài tập 4.1 SBT
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1:Tạo tình huống
học tập
GV giới thiệu nh ở SGK
Hoạt động 2:Ôn lại những
kiến thức có liên quan dến
kiến thức bài mới:
-Y/c HS trả lời câu hỏi:
? Trong đoạn mạch gồm hai
điện trở mắc song song, cờng
độ dòng điện và hiêu điện thế
trong mạch chính so với cờng
độ dòng điện và hiêu điện thế
trong các mạch rẽ nh thế nào?
Hoạt động 3:Nhận biết đợc
đoạn mạch gồm hai điện trở
HS theo dõi
-HS nhắc lại kiến thức
đã học ở lớp 7
Tiết 4: Đoạn mạch
song song
I.Cờng độ dòng điện và
hiệu điện thế trong mạch
điện song song:
Trong đoạn mạch song
song:
-Cờng độ dòng điện trên
mạch chính có giá trị bằng
tổng các cờng độ dòng điện
trên các mạch rẽ : I
= I
1
+ I
2
-Hiệu điện thế giữa hai đầu
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
mắc song song
-Y/c HS trả lời câu C1 và cho
biết hai điện trở có mấy điểm
chung
-HD HS dùng định luật Ôm để
trả lời C2
Hoạt động 4: Xây dựng công
thức tính điện trở tơng đơng
của mạch điện gồm hai điện
trở mạch song song
-Y/c HS nhắc lại thế nào là
điện trở tơng của đoạn mạch
-Y/c HS trả lời câu C3: GV
gợi ý HS dùng định luật Ôm
và biến đổi để rút ra biểu thức
tính R

Hoạt động 5: Tiến hành TN
kiểm tra:
-Y/c HS đọc SGK nắm cách
tiến hành TN
-GV HD lại cách tiến hành TN
và phát dụng cụ cho HS tiến
hành
-Y/c HS phát biểu kết lụân
-Y/c HS đọc tiếp thông tin ở
SGK
Hoạt động 6:Củng cố và vận
dụng:
-Y/c HS trả lời các câu C4,C5
- GV giới thiệu tiếp nh ở SGK
-Gọi hai HS đọc phần ghi nhớ
-HS trả lời C1
-Trả lời C2 theo gợi ý
của GV
Trả lời câu hỏi của GV
-HS trả lời C3 theo gợi
ý của GV
-HS tiến hành đọc SGK
-HS tiến hành theo
nhóm
-HS phát biểu kết luận
- HS trả lời các câu C4,
C5
-HS đọc ghi nhớ
đoạn mạch chính bằng hiệu
điện thế giữa hai đầu các
điện trở thành phần:
U=U
1
=U
2
-
2
1
I
I
=
1
2
R
R
II.Điện trở tơng đơng của
đoạn mạch song song:
1/ Công thức tính điện trở t -
ơng đ ơng của đoạn mạch
gồm 2 đt song song
1/R

= 1/R
1
+ 1/R
2

R

=
21
2*1
RR
RR
+
2/Tiến hành TN kiểm tra:
3/ Kết luận (SGK)
III. Vận dụng:
4) Dặn dò:
- Học bài theo phần ghi nhớ ở SGK
- Đọc thêm phần Có thể em cha biết
- Làm các bài tập ở SBT. Đọc trớc bài 6
Ngày dạy:9B: 21/9/2005
9A: 23/9/2005
Tiết 6
Bài tập vận dụng định luật Ôm
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
I. Mục tiêu:
Vận dụng các kiến thức đã học để giải đợc các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm
nhiều nhất là ba diện trở
II. Chuẩn bị:
Bảng liệt kê các gia trị hiệu điện thế và cờng độ dòng điện định mức của một số đồ
dùng điện trong gia đình, với hai loại nguồn 110V và 220V
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
? Hãy viết các biểu thức cho đoạn mạch mắc nối tiếp và đoạn mach mắc song
song?
? Làm bài tập 5.1 và 5.2 SBT
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Hớng dẫn cách
giải một bài toán:
-Giáo viên hớng dẫn cho HS
trình tự các bớc để giải một
bài toán nh đã giới thiệu ở
SGV
Hoạt động 2: Giải bài tập 1:
Giáo viên nêu các câu hỏi
nhằm gợi ý cho HS cách phân
tích bài toán:
? Hãy cho biết R
1
và R
2
mắc
với nhau nh thế nào? Vôn kế
và Am pekế dùng để đo đại l-
ợng nào trong mạch?
? Khi biết U và I thì vận dụng
công thức nào để tính R

? Vận dụng công thức nào để
tính R
2
khi biết R

và R
1
?
Hoạt động 2: Giải bài tập 2
-Y/c HS đọc đề bài và lên
- HS theo dõi và ghi vở
-HS trả theo câu hỏi gợi
ý của giáo viên
HS suy nghĩ , trả lời
câu hỏi của giáo viên
để làm câu a
-Từng HS làm câu b)
-Hs lên bảng tóm tắt
Tiết 6: Bài tập vận
dụng định luật Ôm
Bài tập 1:
Cho biết :
R
1
=5
U=6V
I=0.5A
a) R

=?
b)R
2
=?
Giải
a)Điện trở tơng đơng là:
ADCT: I=
R
U
R=
I
U

R=
5.0
6
=12
b)Điện trở R
2
là:
ADCT: R

=R
1
+R
2
R
2
=R

-R
1
=12-5=7
Bài tập 2:
Cho biết:
(HS tóm tắt)
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
bảng tóm tắt bài toán
-Giáo viên hớng dẫn HS cách
giải:
Hãy tính U
AB
thông qua mạch
rẽ R
1
Tính cờng độ dòng điện qua
R
2
, từ đó suy ra R
2
-Y/c HS lên bảng giải chi tiết
Hoạt động 3: Giải bài tập 3:
GV tiến hành hoạt động nh
hoạt động 2
Hoạt động 4: Củng cố:
? Muốn giải bài tập về định
luật Ôm phải tiến hành mấy b-
ớc
bài toán
-HS theo dõi gợi ý của
GV
-HS theo dõi gợi ý của
GV và tính các giá trị
theo gợi ý
HS lên bảng giải chi
tiết
HS hoạt động nh hoạt
động 2
-HS trả lời
Giải
(HS trình bày)
Bài tập 3:
(học sinh tự giải )
4) Dặn dò:
Nắm các bớc tiến hành giải một bài tập
Làm lại các bài tập một cách thành thạo
Làm các bài tập ở SBT
Xem trớc bài 7
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Ngày dạy:27/9/2005
Tiết 7:
Sự phụ thuộc của điện trở vào
chiều dài của dây dẫn
I. Mục tiêu:
-Nêu đợc điện trở phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn
-Biết xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết
diện, vật liệu làm dây)
-Suy luận và tiến hành đợc thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào
chiều dài dây dẫn
-Nêu đợc điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và đợc làm từ cùng một vật
liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
II. Chuẩn bị:
Đối với mỗi nhóm:
- 1 nguồn điện 3V
- 1 công tắc
- 1 Vôn kế, 1 am pekế
- 3 dây điện trở có cùng tiết diện
và đợc làm từ một loại vật liệu,
và có chiều dài lần lợt : l, 2l, 3l
- 8 đoạn dây
III. Hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
? Gọi 1 HS giải lại bài tập 2 ( Bài 6)
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu về
công dụng của dây dẫn và
các loại dây dẫn thờng
dùng :
? Dây dẫn thờng đợc dùng để
làm gì và thờng đợc quan sát
thấy ở đâu xung quanh ta?
? Các vật liệu thờng đợc dùng
để làm dây là gì?
-GV bổ sung thêm các thông
tin về dây dẫn
Hoạt động 2: Tìm hiểu điện
trở của dây dẫn phụ thuộc
vào những yếu tố nào:
-Y/c HS quan sát hình 7.1
-HS dựa trên hiểu biết
của mình, thảo luận và
trả lời
-Trả lời
-HS theo dõi
-Quan sát hình và thảo
Tiết 7: Sự phụ thuộc
của điện trở vào
chiều dài dây dẫn
I. xác định sự phụ thuộc
của điện trở dây dẫn vào
một trong các yếu tố khác
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
SGK và trả lời câu hỏi 1.
? Các dây dẫn này có điện trở
khac nhau hay giống nhau,
hãy dự đoán.
? Những yếu tố nào có thể ảnh
hởng tới điện trở của dây
-Y/c HS đọc phần 2. và trả lời
câu hỏi:? để xác định sự phụ
thuộc của điện trở vào một
trong các yếu tố thì phải làm
nh thế nào
Hoạt động 3: Xác định sự
phụ thuộc của vào chiều dài
của dây dẫn:
-Y/c HS đọc hiểu mục 1, phần
II SGK nắm dự kiến cách làm
và trả lời câu C1
-Cho các nhóm tiến hành thí
nghiệm kiểm tra
-Y/c các nhóm đối chiếu kết
quả thu dợc với dự đoán và rút
ra nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố và vận
dụng:
-GV hớng dẫn và gợi ý cho HS
trả lời các câu C2, C3, C4 ở
SGK.
-Y/c HS ghi nhớ kiến thức
theo phần đóng khung ở cuối
bài.
- Y/c HS đọc thêm phần Có
thể em cha biết
luận trả lời câu hỏi
-HS thảo luận tìm câu
trả lời theo câu hỏi của
GV
-Đọc SGK phần 2 và
trả lời câu hỏi của GV
-Đọc SGK nắm dự kiến
cách làm và trả lờ câu
C1
-Các nhóm tiến hành
thí nghiệm, đọc và ghi
kết quả vào bảng 1
-Các nhóm đối chiếu
kết quả và rút ra nhận
xét.
-HS tự làm việc theo cá
nhân trả lời các câu hỏi
C2, C3, C4
nhau:

Điện trở của dây dẫn phụ
thuộc vào chiều dài, tiết
diện và vật liệu làm dây.
II. Sự phụ thuộc của điện
trở vào chiều dài dây dẫn:
1/ Dự kiến cách làm:
2/ Thí nghiệm kiểm tra
3/ Kết luận:
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ
thuận với chiều dài của dây
III. Vận dụng:
C2
C3
C4
4) Dặn dò:- Học bài theo vở ghi và SGK
-Hoàn thành các câu vận dụng và vở học và làm các bài tập từ 7.1 đến 7.4
-Xem trớc bài 8
Ngày dạy: 28/9/2005
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
Tiết 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây
dẫn
I. Mục tiêu:
-Suy luận đợc rằng các dây dẫn có cùng chiều và làm từ cùng một loại vật liệu thì
điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây (trên cơ sở vận dụng hiểu biết về
điện trở tơng đơng của đoạn mạch song song)
-Bố trí và tiến hành đợc thí nghiệm kiểm trả mối quan hệ giữa điện trở và tiết
kiệm của dây dẫn.
-Nêu đợc điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ một vật liệu thì tỉ
lệ nghịch với tiết diện của dây
II. chuẩn bị:
Mỗi nhóm:
- Hai đoạn dây dẫn bằng hợp kim
cùng loại, có cùng chiều dài nhng tiết
diện lấn lợt là S
1
và S
2
(tơng ứng có đờng
kính tiết diện là d
1
và d
2
)
- Một nguồn điện 6V
- Một công tắc
- Một ampe kế có GHĐ 1,5A và
ĐCNN 0,1A
- Một vôn kế có GHĐ 10V và
ĐCNN 0,1V
- Bảy đoạn dây dẫn nối có lõi bằng
đồng và vỏ cách điện, mỗi đoạn dài
khoảng 30cm
- Hai chốt kẹp nối dây dẫn
III. hoạt động dạy học:
1) ổn định:
2) Kiểm tra bài cũ:
HS1: ? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc nh thế nào vào chiều dài của dây? Để kiểm
tra sự phụ thuộc này cần tiến hành TN nh thế nào?
HS 2: Làm bài tập 7.2 SBT
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tạo tình
huống học tập:
GV giới thiệu vấn đề nh ở
SGK
Hoạt động 2: Nêu dự đoán
sự phụ thuộc của điện trở
dây dẫn vào tiết diện của
dây:
-Y/c HS đọc SGK mục 1
và trả lời câu C1
-GV giới thiệu các mạch
-HS theo dõi vấn đề
-Đọc SGk phần 1 và trả lời
C1
-HS theo dõi
Tiết 8: sự phụ thuộc
của điện trở vào
tiết diện của dây
I.Dự đoán sự phụ thuộc
của điện trở vào tiết diên
của dây:
Thực hiện:
Giáo án Vật lí 9
Năm học 2005-
2006
điện hình 8.1 và giới thiệu
tiếp phần 2 nh ở SGK
-GV viết các mối quan hệ
của các R và các S trong
các mạch điện lên bảng y/c
HS nhận xét và trả lời C2
Hoạt động 3: Tiến hành
TN kiểm tra dự đoán:
-Y/c HS tự đọc SGK phần
TN kiểm tra để nắm cách
làm
-Phát dụng cụ cho các
nhóm tiến hành TN theo
các bớc ở SGK và ghi kết
quả vào bảng1
-Y/c HS đọc phần 3 và
thực hiện
-Từ nhận xét trên y/c HS
rút ra kết luận
Hoạt động 4: Củng cố và
vận dụng:
- GV gợi ý cho HS trả lời
các câu hỏi vận dụng C3,
C4 và gợi ý C5, c6 để HS
về nhà làm.
-Ghi nhớ phần kiến thức ở
khung
-Gọi HS đọc phần Có
thể em cha biết
-HS theo dõi nhận xét và
nêu ra dự đoán
-HS tự đọc SGK
-HS tiến hành TN theo
nhóm và ghi kết quả vào
bảng 1.
-HS căn cứ vào bảng kết
quả tính các tỉ số và rút ra
nhận xét
- S
1 =
2
2S
=
3
3S
-R
1
= 2R
2
= 3R
3
Dự đoán: trờng hợp
hai dây dẫn có cùng chiều
dài và vật liệu làm dây thì
tiết diện và điện trở có mối
quan hệ tỉ lệ nghịch
II. Thí nghiệm kiểm tra:
Kết luận: Điện trở của dây
dẫn tỉ lệ nghịch với tiết
diện của dây
4) Dặn dò:
- Học bài theo vở ghi và SGK
- Hoàn thành các câu vận dụng và vở học và làm các bài tập từ 8.1 đến 7.4
- Xem trớc bài 9
Ngày dạy :04/10/2005
Thực hiện:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×