Tải bản đầy đủ

Tiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộc

Đề bài
Nhà nghiên cứu Helen tuốcmedơ “Hồ Chí Minh là hình ảnh sự khôn
ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa tinh thần nhiệt tình cách mạng
của Lê Nin, sự ung dung của một người chủ gia tộc… tất cả được hài hòa
trong một dáng dấp rất tự nhiên”.
Em hãy phân tích nhận xét trên .
Bài làm
Đã hơn 20 năm (1987-2010), kể từ ngày UNESCO quyết định công
nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam,
người “tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên
cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử”, là:
Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của Việt Nam,
vì những đóng góp của Người cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và
những tiến bộ xã hội. Hơn 40 năm kể từ ngày người ra đi cả thế giới nói về
người: Hồ Chí Minh, một nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người mới
của tương lai
"... Chúng ta được tiếp xúc với một người. Người ấy là một phần lịch
sử của châu Á. Ngoài phần gặp gỡ một con người vĩ đại, chúng ta không
chỉ được tăng thêm về sự hiểu biết mà chúng ta còn lớn lên về tầm vóc.
Được gặp Người ấy, một con người từng trải khiến chúng ta trở nên tốt
hơn.

... Thật là một điều hân hạnh được gặp con người vĩ đại và có sức hút
mãnh liệt đối với chúng ta. Mặc dầu trong thế giới ngày nay còn có khác
biệt và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sung sướng được
thấy lòng tốt của con người... tình bạn, lòng nhân ái sẽ vượt qua tất cả".
T.Étlandô, Thủ tướng Thụy Điển.

1


"Trước hết phải nói một ý nghĩa rất riêng: chúng tôi thấy và cảm thấy
rằng ở Việt Nam mọi người yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh như thể yêu mẹ hoặc
yêu con của mình. Mọi người yêu Người, song không phải như yêu một ông
Trời, mà yêu như thể yêu mẹ hoặc yêu con. Bởi thế, tình yêu đối với Người sâu
xa, vô tận. Có thể cảm thấy điều đó ở từng người Việt Nam. Đây không phải là
tình yêu huyền bí, mà là một tình yêu thực tế. Nhưng cũng có cái thực tế tuyệt
đẹp tới mức có thể biến thành một bông hoa. Và tình yêu đối với Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng như tình yêu đối với hoa hoặc đối với súng, cũng như tình yêu
đối với mẹ hoặc đối với con. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy ở Việt Nam.
... Trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh có một sức mạnh khiến người ta
vững tin rằng có Người ở Việt Nam thì không thể có chuyện gì xảy ra, rằng
không bao giờ vắng Người ở Việt Nam, rằng Người mãi mãi ở Việt Nam, và vì
thế Việt Nam mãi mãi có Người, Việt Nam mãi mãi là của Người".
Nhà nghiên cứu Helen tuốcmefơ nhận xét rằng: “Hình ảnh của Hồ
Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng
nhân từ của Chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của của Lênin và sự ung
dung của người chủ gia tộc…, tất cả được hài hòa trong một dáng dấp rất
tự nhiên” bình dị và gần gũi. Những nhận xét ấy thật đúng… Hồ Chí Minh
và những cống hiến của Người đã đi vào lịch sử thế giới hiện đại. Tên tuổi,
sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức cách mạng vẹn toàn của Người luôn được
trân trọng trong ký ức của mỗi người, dù Hồ Chí Minh đã rời xa chúng ta
để trở về với cõi vĩnh hằng hơn 40 năm. Cuộc đời của Người thực sự là
một tấm gương sáng chói của những phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả
và nhân đạo nhất, và “chỉ có ít nhân vật lịch sử trở thành một bộ phận của
huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số
đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc
và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang một
viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan
nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.
2Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi nhân dân Việt Nam đang rên xiết
dưới ách thống trị tàn bạo, hà khắc của thực dân Pháp. Lựa chọn một con
đường đi đúng, Người đã giành cả cuộc đời mình để kiên trì thực hiện hoài
bão: Độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Mang trong
mình chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc, Người còn khởi xướng cuộc đấu tranh
giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa trong thế kỷ XX, hết lòng, hết
sức đóng góp cho một tình đoàn kết quốc tế trong sáng, cho nền hoà bình
và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Vì vậy, “Hồ Chí Minh là một
con người truyền thuyết. Một con người của thời đại Người và của mọi thời
đại... Hồ Chí Minh không phải là ký ức của quá khứ. Người là tất cả và là
nhân cách của một ý thức và giá trị của một tư tưởng như biểu tượng của
một tư tưởng sống, sống động như đã thực tế sống trong suốt 79 mùa xuân
của Người”.
Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân của thế kỷ XX, là hình mẫu
cao đẹp nhất của sự kết hợp truyền thống văn hiến của dân tộc với tinh hoa
văn hoá của nhân loại. Kế thừa những tư tưởng đạo đức truyền thống như
cần cù, giản dị, gắn kết cộng đồng, yêu thương con người, sự tu dưỡng đạo
đức cá nhân, v.v... Hồ Chí Minh đã nâng những đức tính quý báu đó lên
một tầm cao mới dưới ánh sáng tư tưởng đạo đức học của chủ nghĩa MácLênin. Trong hành trình hoạt động cách mạng để thực hiện hoài bão của
mình, Hồ Chí Minh là một trong những vị lãnh tụ cộng sản có điều kiện
được đi nhiều nơi trên thế giới và từ những khảo nghiệm thực tiễn đó,
Người đã không chỉ làm giàu tri thức cho bản thân mình, mà còn thông thái
được những tinh hoa của tư tưởng đạo đức phương Tây. Đồng thời, từ
những hoạt động thực tiễn, Người cũng nhận thức được rằng: Trước thời
đại cách mạng vô sản, các học thuyết đạo đức, dù đã nói nhiều về lòng yêu
thương con người, tôn trọng con người, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn
chế. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin,
trở thành một người cộng sản, hướng con đường cứu nước của mình theo
3


con đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh đã nhận thức được sự vĩ đại
của chủ nghĩa quốc tế vô sản trong lý tưởng và tấm gương đạo đức của
những người cộng sản (Lênin). Từ đó, Người đã dành trọn tâm huyết của
mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng nhân loại của một người cộng sản chân chính.
Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó, không mệt mỏi của Hồ
Chí Minh tượng trưng cho khí phách cách mạng ngoan cường, cho ý chí bất
khuất, tính kiên trì, bền bỉ trong đấu tranh, thái độ ứng xử điêu luyện về
chính trị, bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán trong những tình thế gay go,
quyết liệt, đã trở thành niềm hy vọng của tất cả các dân tộc yêu chuộng tự
do, công lý, hoà bình trên toàn thế giới. Đồng thời, đức hy sinh, lòng tận
tụy và sự bao dung, khoan hoà của Người thể hiện trong tư tưởng, trong
hành động, trong từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc
tế “đã làm cho ngay cả quân thù cũng phải khâm phục”.
Yêu thương con người, Hồ Chí Minh không chỉ cảm nhận nỗi đau
thân phận mất nước của đồng bào mình, dân tộc mình, Người còn “phân
giải được những nguồn gốc của quyền lực, và mang trong máu thịt của
mình những nỗi thống khổ của một người dân thuộc địa”. Để rồi, trong suốt
hơn 50 năm hoạt động chính trị, Hồ Chí Minh “đã kiên trì đi theo con
đường cách mạng nhằm lật đổ chủ nghĩa đế quốc và xây dựng một xã hội
mới dựa trên lợi ích của nhân dân”. Là hiện thân của tinh thần yêu tự do,
khả năng chịu đựng qua những thử thách khắc nghiệt, trải qua hơn một nửa
thế kỷ đầy gian truân tìm đường và lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện
con đường đã lựa chọn: Độc lập dân tộc và CNXH, Hồ Chí Minh đã không
một giây phút nghỉ ngơi. Hướng vào những mục đích chiến đấu cao
thượng, Người đã không chỉ gieo hạt giống cho cuộc đấu tranh đòi giải
phóng của nhân dân Việt Nam, mà Người còn gieo hạt giống cho cuộc đấu
tranh vì độc lập, tự do, vì dân chủ và công lý ở tất cả các nơi nhân dân đang
bị áp bức, bóc lột. Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh kiên trì, bền bỉ của
4


Người vì một ngày mai tươi sáng của dân tộc Việt Nam, vì một khát vọng
hoà bình, dân chủ trên khắp hành tinh, đã khiến “cả bè bạn lẫn kẻ thù đều
phải công nhận rằng Người là một nhân vật xuất chúng, đã quên mình hiến
dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã
hội”.
Kết hợp khát vọng giải phóng nhân dân lao động với lý tưởng của
những người cộng sản, vì một chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) dân
chủ ngàn lần hơn dân chủ tư sản, đức hy sinh cao đẹp, trí tuệ uyên bác, sự
liêm khiết, giản dị, cách đối nhân xử thế bao dung, nhân ái mang đậm chất
Á Đông của Người, được nhân dân thế giới khâm phục và tôn kính. Hồ Chí
Minh là một con người vĩ đại, và điều làm nên sự vĩ đại của Hồ Chí Minh
chính là tinh thần: trung với nước, hiếu với dân, lòng yêu thương con con
người, sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, sự trong sáng trong tư
tưởng, chân thành trong hành động của một người theo chủ nghĩa quốc tế
trong sáng. Với sự kết hợp những đức tính quý báu đó, Người là một hình
ảnh mẫu mực, tượng trưng cho dân tộc mình - một dân tộc anh hùng, yêu
lao động, yêu hoà bình, có lòng tự hào dân tộc chân chính, hết sức coi trọng
những giá trị tinh thần của dân tộc mình, nhưng không hề cực đoan, hay coi
nhẹ những giá trị tinh thần của dân tộc khác.
Kiên trì những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin, sẵn sàng xả
thân vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản (CNCS), kiên cường trong đấu
tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, không chỉ đấu tranh vì độc lập, tự
do và chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, Người còn đồng thời cổ vũ
các dân tộc khác vùng lên đấu tranh để tự giải phóng mình, giải phóng nhân
loại. Trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã luôn phấn đấu cho sự
đoàn kết của tất cả các lực lượng chống đế quốc, thực dân, cho cuộc đấu
tranh vì độc lập tự do và sự phát triển hữu nghị, bền vững giữa các dân tộc
ấy “trên con đường tiến bộ - con đường hoà bình trên toàn thế giới”, và
chính vì vậy, “Người đã trở thành biểu tượng rực rỡ của cuộc chiến đấu
5


giành tự do. Là mẫu mực xuất chúng về mọi đức tính của con người và mọi
đức tính xã hội chủ nghĩa” và là một “vị Thánh cộng sản” trong thời đại
mới.
Hồ Chí Minh đã rời xa chúng ta, nhưng dù làm công việc gì và đang
ở nơi đâu, dù là người làm thuê trên tàu Amiran Latútsơ Trêvin ngày nào,
hay khi đã trở thành một vị nguyên thủ quốc gia, thì với Hồ Chí Minh, điều
mà Người “yêu nhất vẫn là cái thiện”, điều mà Người “ghét nhất vẫn là cái
ác” và điều mà Người “mong nhất vẫn là nền độc lập của nước tôi và của
tất cả các nước trên hoàn cầu” (Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của báo
Bạn Chiến đấu, ngày 25/5/1948). Điều mà Hồ Chí Minh muốn truyền bá,
đó chính là hình ảnh một con người mới “hết lòng tận trung với nước, tận
hiếu với dân”, vì nhân dân mà phục vụ, điều mà Người khắc sâu trong tâm
khảm cả một dân tộc, trong bạn bè, anh em, đồng chí, thậm chí cả những
người đã từng là kẻ thù của Người, đó chính là “nền đạo đức trong sáng,
một nền đạo đức cao quý mà không có nó thì mọi cuộc cách mạng đều sẽ
không thành”. Như một thiên anh hùng ca huyền thoại, cuộc đời, sự nghiệp,
tư tưởng, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh có sự kết hợp hài hoà của
những phẩm giá cao quý nhất, “những phẩm giá mà cái xã hội và chế độ đế
quốc chủ nghĩa luôn luôn muốn phá huỷ”, bởi vì sức sống mãnh liệt và
“chính tấm gương của con người mới này - một con người xa lạ với mọi
thứ chủ nghĩa cá nhân - con người không thể thiếu được, hiện thân của mọi
cái gì là xã hội xã hội chủ nghĩa, đó là hình ảnh của con người của tương
lai” sẽ trường tồn cùng lịch sử.
Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ gần dân, yêu thương nhân dân. Người
đã dành trọn tâm huyết, tài năng và sức lực của mình, hiến dâng cho nhân
dân. Với Người, không có gì là của riêng, không có dấu hiệu của xa hoa,
phú quý, càng không có dấu ấn của quyền lực. Hình ảnh Hồ Chí Minh, hình
ảnh một người chiến sĩ cách mạng kiên cường, dũng cảm đã từng trải qua
6


các nhà tù của thực dân, đế quốc, đã từng nắm giữ vận mệnh quốc gia trong
tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đã đoàn kết xung quanh mình hết thảy
những người yêu nước để tiến hành cuộc kháng chiến kỳ diệu chống lại hai
đế quốc to là Pháp và Mỹ, càng làm cho thế giới phải ngỡ ngàng hơn khi
quyết định lựa chọn nơi ở và làm việc của mình. Một vị Chủ tịch nước
chọn căn phòng người thợ điện trong Phủ Toàn quyền đã từng ở, và dùng
ngôi nhà sàn theo kiểu nhà của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi
làm nơi ở và làm việc trong suốt những năm đứng ở vị trí đỉnh cao của
quyền lực, đã làm cho tất cả những gì của Người, thuộc về Người, đều là
của nhân dân, thuộc về nhân dân mà Người hết lòng thương yêu và đồng
cảm.
Từ yêu nước, thương dân, Người ra đi tìm đường cứu nước. Từ việc
lựa chọn một mô hình tổ chức nhà nước mà tất cả quyền lực đều thuộc về
nhân dân, Người đã dành tâm huyết cho việc sáng lập, xây dựng và củng cố
một chính Đảng vô sản kiểu mới trong sạch vững mạnh, một nhà nước của
dân, do dân, vì dân, v.v… và cũng chính từ việc đến với chủ nghĩa MácLênin, vũ khí tư tưởng trong thời đại mới, Hồ Chí Minh đã không ngừng
phấn đấu, tu dưỡng để trở thành một người cộng sản chân chính. Vì vậy,
cuộc đời và nhân cách hoàn hảo của Người kết tinh những giá trị cao quý
nhất của nhân loại ngày nay đã hấp dẫn hết thảy, và cho dù “rất ít người đã
và sẽ làm được như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng ai cũng có thể học tập
được từ tấm gương của Người để làm người cách mạng, người dân tốt
hơn” .
Hồ Chí Minh và con đường Người lựa chọn, sự nghiệp Người tiến
hành đã trở thành một nhân tố quan trọng, đưa đất nước Việt Nam thoát ra
khỏi những năm dài là thuộc địa, đem tên Việt Nam trở lại với bản đồ thế
giới. Người và cuộc đời Người là một “pho lịch sử đấu tranh”, đã “xây đắp
nền tự do của nhân dân Việt Nam”. Cuộc đời Hồ Chí Minh là cuộc đời
được tôi luyện trong ngọn lửa cách mạng, phấn đấu, hy sinh cho cách
7


mạng, vì thế, “tấm gương của Người sẽ thức tỉnh lòng căm thù chống đế
quốc của các chiến sĩ từ đồng ruộng đến các thảo nguyên Ănggôla, Ghinê
Bítxô, Môdămbích, qua những căn nhà ổ chuột ở Nam Mỹ. Họ sẽ tìm thấy
trong cuộc chiến đấu lâu dài của Người những lý do để tiếp tục đến cùng
cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình”. Hồ Chí Minh là một trong những vĩ
nhân, “luôn luôn là nhân vật thần thoại của cuộc đấu tranh cách mạng
chống chủ nghĩa đế quốc. Cuộc cách mạng của Người đã vượt ra ngoài
biên giới” Việt Nam, và “dù chúng ta không cùng quan điểm chính trị với
Người, nhưng không thể không cảm thấy một niềm kính trọng và mến phục
sâu sắc đối với tinh thần dân tộc mãnh liệt, đối với người chiến sĩ không
mệt mỏi đó”.
Hồ Chí Minh và ánh sáng Người đem lại cho nhân loại cần lao qua
hơn nửa thế kỷ đấu tranh bền bỉ, không một chút lợi riêng tư, thật là vĩ đại.
Người trở thành vĩ đại không chỉ bởi tài lãnh đạo, đức hy sinh, tình yêu
thương vô bờ bến với nhân dân, sự kiên định và lòng dũng cảm, kiên trung
trong cuộc đấu tranh lâu dài, vì một nước Việt Nam độc lập, hoà bình,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, Người còn vĩ đại ở trí tuệ mẫn tiệp, sự lựa
chọn chính xác và quyết đoán, chủ nghĩa nhân văn mang đậm cốt cách tâm
hồn Việt của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng.
Được vinh danh là một trong những người “mở đường cho nhân loại
đi tới ánh sáng”, giá trị vĩnh hằng trong tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm
gương đạo đức cách mạng sáng ngời Người để lại cho chúng ta là: “Bất cứ
nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ
Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hoà bình và công lý, ở đó
có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. ở bất cứ đâu nhân dân
chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh
và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao” . /.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×