Tải bản đầy đủ

DE TV (DOC TT) l p 3CUOI n m

PHÒNG GD&ĐT TP CẨM PHẢ
TRƯỜNG TH MÔNG DƯƠNG

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC: 2014 - 2015

Môn: Tiếng Việt (Đọc thành tiếng) - Lớp 3

* ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Thời gian đọc 1 phút/1HS)

Giáo viên cho học sinh bốc thăm rồi đọc 1 đoạn văn (hoặc thơ) khoảng 70
tiếng/phút được trích từ các bài Tập đọc sau đây ở sách HDH Tiếng Việt 3, tập 2B
và trả lời 1 câu hỏi của gáo viên đưa ra :
1. Cuộc chạy đua trong rừng

- Trang 4

2. Buổi học thể dục

- Trang 18

3. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua


- Trang 33

4. Một mái nhà chung

- Trang 41

5. Bác sĩ Y-éc-xanh

- Trang 47

6. Bài hát trồng cây

- Trang 56

Tiêu chuẩn cho điểm đọc
1. Đọc đúng tiếng, đúng từ
2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
3. Tốc độ đọc đạt yêu cầu
4. Trả lời đúng ý 1 câu hỏi giáo viên nêu
Cộng :

Điểm
----------/ 3đ
----------/ 1đ
----------/ 1đ
----------/ 1đ
----------/ 6đ

Hướng dẫn kiểm tra
1/ Đọc đúng tiếng, từ : 3 điểm
- Đọc sai dưới 3 tiếng : 2,5 điểm
- Đọc sai 3 hoặc 4 tiếng : 2 điểm
- Đọc sai 5 hoặc 6 tiếng : 1,5
điểm
- Đọc sai 7 hoặc 8 tiếng : 1 điểm
- Đọc sai 9 hoặc 10 tiếng : 0,5
điểm
- Đọc sai trên 10 tiếng : 0 điểm
2/ Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các

dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1
điểm

- Ngắt hơi không đúng ở 3 đến 4 dấu câu : 0,5
điểm
- Ngắt hơi không đúng ở 5 dấu câu trở lên : 0
điểm
3/ Tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm
Vượt 1 phút – 2 phút : 0,5 điểm
Vượt trên 2 phút ( đánh vần nhẩm) : 0 điểm
4/ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: 1điểm
- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng 0,5
điểm
- Trả lời sai ý hoặc không trả lời được : 0 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×