Tải bản đầy đủ

DE SU DIA LOP 5 CUOI NAM 14 15

I PHẦN LỊCH SỬ: ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh vào ý em cho là đúng
1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 quá bất ngờ ngoài sức
tưởng tượng của địch, vì:
A. Diễn ra ở thành phố, thị xã, nơi tập trung cơ quan đầu não của địch.
B. Diễn ra đồng loạt ở nông thôn và rừng núi.
C. Diễn ra trong đêm giao thừa và những ngày Tết Nguyên Đán.
2: Điền nội dung phù hợp vào chổ chấm
Kì họp thứ nhất Quốc Hội khoá VI quyết định:
- Tên nước:………………………………………
- Quốc kì:………………………………………..
- Quốc ca:………………………………………..
- Thủ đô:…………………………………………
- Thành phố :…………………………………….
3. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?
A Bắt đầu 20 -4- 1975 và kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975
B Bắt đầu 26 - 4- 1975 và kết thúc 11 giờ 00 phút ngày 30- 4- 1975
C Bắt đầu 26 - 4- 1975 và kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975
D Bắt đầu 20 - 4- 1975 và kết thúc 11 giờ 00 phút ngày 30- 4- 1975
4. Các hành động sau đây của Mĩ, hành động nào thể hiện việc Mĩ thực hiện điều
khoản “ Mĩ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt

Nam”?
A Khuyến khích các hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam
B Hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc màu da cam ở Việt nam
C Hỗ trợ phát triển văn hóa, giáo dục ở Việt nam
D Hỗ trợ rà phá bom mìn trên lãnh thổ Việt Nam
Câu 2: Hãy điền vào ô
chữ Đ trước ý đúng, S trước ý sai:
1. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng trong 15 năm từ
ngày 06- 11-1976 đến ngày 4- 4-1994.
2.Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, Mĩ buộc phải ngồi đàm phán
tại Pa- ri và thỏa thuận sẽ kí kết Hiệp định Pa-ri vào tháng 27/01/1973.
3. Ngày 27- 01 - 1974, tại Pa - ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
4. Ngày 25-4-1976 nhân dân nước ta phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung
cho cả nước. Kể từ đay nước ta có nước nhà thống nhất .
Cầu 3: Điền vào chỗ chấm từ thích hợp:
Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mĩ dùng ............................ném bom
hòng hủy diệt ............................................................ở miền Bắc, âm mưu khuất phục
nhân dân ta. Song, quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt ...................................
Ngày 30- 12- 1972 Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố .........................................
Câu 5/ Hãy điền các từ: a. hàng nghìn; b. Việt Nam và Liên Xô; c. xây dựng;
d. 15 năm vào chỗ chấm (…) của đoạn văn cho thích hợp. (2 điểm)
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả …………………….(1) lao động sáng tạo đầy
…………………………(2) của cán bộ, công nhân hai nước ……………....
………………………………….(3), là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp
………………………….(4) đất nước.
Câu 6: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: (2 điểm)


a) Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức
vào thời gian nào?
A. Ngày 25 – 04 – 1976.
B. Ngày 30 – 04 – 1975.
C. Ngày 01 – 05 – 1975.
D. Ngày 05 – 01 – 1975.
b) Vì sao đế quốc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình
ở Việt Nam?
A. Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
B. Vì Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.
C. Vì Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.

D. Vì Mĩ muốn rút quân về nước.
c) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “Đồng Khởi” là
hình thức nào?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Đấu tranh vũ trang.
C. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
Câu 7/ Điền vào ô chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai. (2 điểm)
a) Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát
đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
b) Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai.
c) 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5- 1954, Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy tập đoàn
cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.
d) Cuối năm 1959 đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong trào
“Đồng khởi” Huế là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”.
Câu 8/ Hãy nối các mốc thời gian ở (cột A) với các sự kiện lịch sử (cột B) sao cho
đúng. (2 điểm)
A
B
Cuối 1959 đến đầu năm 1960

Xuân Mậu Thân 1968
12 ngày đêm
(8/12/1972 đến 29/12/1972)

11 giờ 30 ngày 30/04/1975

Đế quốc Mĩ dùng máy bay B52 ném
bom hủy diệt Hà Nội
Giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến
dịch Hồ Chí Minh
Phong trào “Đồng Khởi” BếnTre
thắng lợi
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của
quân dân miền Nam


Câu 9 Hãy nêu các điểm cơ bản của hiệp định Pa-ri về Việt Nam? (2 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Em hãy nêu vai trò và ý nghĩa của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công
cuộc xây dựng đất nước.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………......

II PHẦN ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ có câu trả lời đúng.
Vị trí địa lí của nước Liên bang Nga là:
A. Nằm ở châu Âu
B Nằm ở Đông Âu và Bắc Á
C Nằm ở châu Á
Câu 2: Hãy điền vào ô
chữ Đ trước ý đúng, S trước ý sai:
1. Núi và cao nguyên chiếm

3
diện tích Châu Á.
4

2. Cả bốn phía của Châu Á giáp biển và đại dương.
3. Những mặt hàng công nghiệp của Châu Âu nổi tiếng thế giới là máy bay, ô tô,
hàng điện tử.
4. Trung Quốc, Lào và Thái Lan là ba nước láng giềng của Việt nam
Câu 3: Ghi L vào ô
trước ý chỉ đặc điểm tự nhiên của Lào và C trước ô
trước ý chỉ đặc điểm tự nhiên của Cap- pu- chia.
Lãnh thổ không giáp với biển.
Địa hình chủ yếu là đồng bằng.
Địa hình phần lớn là cao nguyên.
Lãnh thổ có dạng lòng chảo, nơi thấp nhất là Biển Hồ
Câu 4: Điền vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp.
Châu Âu nằm ở phía Tây ............................ Châu Âu thuộc đới khí hậu ............ ,có
..................... với cảnh thiên nhiên khác biệt. Đa số dân cư châu Âu là người .............
Dân cư được phân bố khá đều trên lãnh thổ. Phần lớn dân cư sống ...............................
Câu 5: Nêu đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên, hoạt động kinh tế của khu vực Đông Nam
Á.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×