Tải bản đầy đủ

chiến lược marketing ( 4p) giai cấp thượng lưu


C H I Ế N L Ư Ợ C S Ả N P H Ẩ M


Cổ điển & tinh tế
Sang trọng

Đẳng cấp

Lãng mạn
cùng phong
cách đến từ Ý


Mẫu mã đa dạng cùng nhiều gam màu khác nhau


C H I Ế N L Ư Ợ C G I Á
Chính sách giá của Công ty được đánh
giá là rất năng động. Công ty thực hiện
chính sách phân biệt giá theo sản phẩm.


Công ty luôn cố gắng định giá cho sản phẩm
của mình một mức giá đảm bảo cho chi phí
sản xuất, phân phối & có được lợi nhuận cao.


C H I Ế N L Ư Ợ C P H Â N P H Ố I

Đội ngũ
hơn 500
nhân viên
chuyên
nghiệp


C H I Ế N L Ư Ợ C X Ú C T I Ế N
Quảng cáo

1

Tặng thưởng

Truyền thông

2

3


Q U Ả N G C Á O

Quảng cáo báo chí

Quảng cáo TV/ Truyền thanh


T R U Y Ề N T H Ô N G
Email –
marketing


Điện
thoại

Kênh
truyền
thông

Báo chí
thương mại


C H Ư Ơ N G T R Ì N H
T Ặ N G T H Ư Ở N G

Chương trình
giảm giá
Dịch vụ hỗ trợ
khách hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×