Tải bản đầy đủ

Một số nước đang phát triển đang thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nào

1. Một số nước đang phát triển đang thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nào?
A. Công nghiệp hóa và đẩy mạnh ngành chăn nuôi
B. Khai thác triệt để tài nguyên
C. Thu hút đầu tư quốc tế
D. Công nghiệp hóa và chú trọng xuất khẩu
2. Thế giới hiện nay được xếp thành mấy nhóm nước?
A. 2 nhóm
B. 3 nhóm
C. 4 nhóm
D. 5 nhóm
3. Các nước công nghiệp mới được viết tắt theo Tiếng Anh là?
A. EU
B. NIC
C. ASEAN
D. APEC
4. Trong các nước công nghiệp mới, khu vực nào phát triển nhanh nhất?
A. Khu vực nông nghiệp
B. Khu vực y tế
C. Khu vực dịch vụ
D. Khu vực khoáng sản
5. Hiện nay các nước và vùng lãnh thổ được gọi là nước công nghiệp mới ở Châu Á là?

A. Đài Loan, Phi-lip-pin, Thái Lan, Việt Nam
B. Hàn Quốc, Sing-ga-po, Hồng Kong, Đài Loan
C. Trung Quốc, Sing-ga-po, Nhật Bản
D. Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan
6. Đặc điểm cơ bản của các nước trên thế giới là?
A. Giống nhau về tự nhiên
B. Khác nhau về dân cư và xã hội
C. Sự phát triển kinh tế không đồng đều
D. Cả 2 ý B,C
7. Các nước G7 đầu tư ra nước ngoài chiếm khoảng bao nhiêu % GDP?
A. Hơn 15.6%
B. Hơn 20.7%
C. Hơn 35.5%
D. Hơn 48.6%
8. Các nước đang phát triển có những khó khăn lớn nhất hiện nay là?
A. Thiếu nguyên liệu để phát triển sản xuất
B. Thị trường xuất khẩu hẹp
C. Vấn đề dân số, lương thực và đói nghèo
D. Dịch bệnh nhiều
9. Trong các thập kỷ gần đây, các nước đang phát triển đã đầu tư vào phát triển khu vực nào?
A. Khu vực I
B. Khu vực II
C. Khu vực I, II
D. Khu vực II, III
10. Năm 2000, tổng sản phẩm thế giới đạt 31498.1 tỷ USD, trong đó EU có 6048.4 tỷ USD, chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 16.4%
B. 18.8%
C. 19.2%
11. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế được viết tắt là:
A. APEC
B. OECD
C. NAFTA


12.

13.

14.


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

D. ASEAN
Tỷ trọng GDP ngành kinh tế dịch vụ của các nước phát triển năm 2004 chiếm?
A. 60%
B. 71%
C. 73%
D. 75%
Biểu hiện nào sau đây không đúng của các nước đang phát triển?
A. Có nền kinh tế phát triển
B. Nợ nước ngoài nhiều
C. GDP bình quân/người thấp
D. Thu hút đầu tư nước phát triển
Năm 2004, tỷ trọng GDP khu vực I của các nước đang phát triển là?
A. 10%
B. 25%
C. 18%
D. 28%
Tỉ lệ tổng nợ/ tổng GDP của các nước đang phát triển vào năm 1998 là:
A. 21%
B. 30%
C. 37.3%
D. 40.5%
GDP bình quân/người toàn thế giới năm 2000 là:
A. 6118 USD
B. 8611 USD
C. 6711 USD
D. 7116 USD
Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trên thế giới vào giai đoạn nào sau đây?
A. Đầu thế kỷ XVII
B. Cuối thế kỷ XVII
C. Cuối thế kỷ XVIII
D. Đầu thế kỷ XX
Trong nền kinh tế tri thức, các quá trình thực hiện chủ yếu là?
A. Thông tin, chế tạo, tri thức
B. Thao tác, điều khiển, kiểm soát
C. Chế tạo, thông tin, công nghệ
D. Điều khiển, công nghệ, thông tin
Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra được thể hiện rõ nhất là:
A. Đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp
B. Từ sản xuất thủ công chuyển sang sản xuất cơ khí
C. Tăng việc làm cho các nước đang phát triển
D. Sản xuất tự động hóa
Đặc trưng chính của cuộc cách mạng cộng nghiệp thể hiện là quá trình nào:
A. Đổi mới công nghệ
B. Tự động hóa cục bộ
C. Sản xuất cơ khí
D. Mở rộng xuất khẩu cho các nước đang phát triển
Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn ra trên thế giới vào khoảng thời gian nào?
A. Cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII
B. Đầu thế kỷ XVIII
C. Đầu thế kỷ XIX
D. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Trong cơ cấu kinh tế hiện nay thì nền kinh tế tri thức có thể hiện chủ yếu là:
A. Công nhân tri thức chủ yếu


23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

B. Các ngành kinh tế tri thức thống trị
C. Công nghiệp và dịch vụ chủ yếu
D. Phát triển nhanh lương thực thực phẩm
Trong nền kinh tế thì đầu tư cho giáo dục chiếm khoảng bao nhiều % GDP?
A. 4-5%
B. 5-6%
C. 6-8%
D. 8-9.5%
Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn, nằm ở Trung tâm Bắc Mỹ có diện tích là:
A. 9629000 km2
B. 9634000 km2
C. 9463000 km2
D. 9564000 km2
Hoa Kỳ có diện tích lớn thứ 4 trên thế giới sau những nước nào?
A. Nga, Ấn Độ, Trung Quốc
B. Nga, Nhật Bản, Canada
C. Nga, Canada, Trung Quốc
Hiện nay Hoa Kỳ có tất cả bao nhiêu bang?
A. 50 bang
Phần lớn lãnh thổ chính của Hoa Kỳ nằm trong vành đai khí hậu nào?
A. Khí hậu nhiệt đới
B. Cận xích đạo ôn đới
C. Cận nhiệt đới
D. Cận nhiệt đới và ôn đới
Ranh giới giữa Hoa Kỳ và Châu Âu là:
A. Thái Bình Dương
B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dương
D. Bắc Băng Dương
Phần trung tâm lãnh thổ Hoa Kỳ với chiều từ đông sang tây khoảng:
A. 3700 km
B. 4200 km
C. 4500 km
D. 5400 km
Về tự nhiên, lãnh thổ Hoa Kỳ phân hóa thành mấy miền? (3 miền)
So với diện tích cả nước, rừng Hoa Kỳ chiếm bao nhiêu %?
A. 24.7%
B. 18.4%
C. 28.9%
D. 32.5%
Hiện nay, trữ lượng gỗ của Hoa Kỳ chỉ đứng sau quốc gia nào?
A. Braxin, Việt Nam, Ấn Độ
B. Trung Quốc, Canada
C. Nga, Braxin, Canada
D. Ấn Độ, Nga
Bán đảo Alaska và bang Texas tập trung nhiều nhất loại khoáng sản gì?
A. Than đá, đồng
B. Quặng sắt, vàng
C. Boxit, chì
D. Dầu mỏ, khí đốt
Đặc điểm hình dạng lòng máng khổng lồ theo hướng Bắc Nam của Hoa Kì tạo điều kiện xảy ra yếu tố nào sau
đây?
A. Các khối khí lạnh khô từ phía Bắc, nóng ẩm từ phía Nam đi sâu vào phần lãnh thổ Hoa Kỳ


35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.

B. Thời tiết thay đổi thất thường
C. Bão, lụt, lốc xoáy
D. Tất cả các ý trên
Khó khăn lớn nhất về tự nhiên ở vùng chân núi phía đông của hệ thống núi Cooc-đi-e là:
A. Các sông đều đổ ra Thái Bình Dương
B. Lượng mưa nhỏ, thiếu nước trầm trọng
C. Khoáng sản khó khai thác
D. Địa hình hiểm trở, khó phát triển giao thông
Nguyên nhân chủ yếu để phát triển công nghiệp vùng Tây Bắc Hoa Kỳ?
A. Có than đá, quặng sắt trữ lượng lớn
B. Nguồn lao động kĩ thuật cao
C. Gồm các cảng ven biển Thái Bình Dương
D. Có sự đầu tư nhiều của chính phủ
Hoa Kỳ có nhiều khoáng sản kim loại màu như: Vàng, đồng, chì, boxit, uranium tập trung chủ yếu ở:
A. Miền Đông
B. Miền Nam giáp Mê-hi-cô
C. Hệ thống núi Cooc-đi-e
D. Miền trung tâm
2 sông chính ở phía Tây Hoa Kỳ là:
A. Columbia, Cô-lô-ra-đô
B. Cô-lô-ra-đô, Ô-hai-ô
C. Sông Missisipi, Mitxuri
D. An-ca-tát, Gi-ô-ka-ta
Hệ thống sông Missisipi dài khoảng bao nhiêu km?
A. 5790
B. 7509
C. 9057
D. 5970
Dân cư Hoa Kỳ năm 2005 là: 296.5 triệu
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên Hoa Kỳ năm 2004:
A. 0.4
B. 0.6
C. 1
D. 0.5
Lợi ích lớn nhất mà nguồn nhập cư đem lại cho Hoa Kỳ là:
A. Đa dạng thành phần dân cư tạo nên đa dạng văn hóa
B. Lao động làm việc trong các ngành hiện đại
C. Nguồn lao động có trình độ cao, không tốn chi phí đào tạo ban đầu
D. Kinh nghiệm tổ chức sản xuất công nghiệp hiện đại
Đối với Hoa Kỳ, tăng nhanh dân số chủ yêu là do:
A. Gia tăng tự nhiên
B. Gia tăng cơ giới
C. Tăng tỉ suất sinh thô
D. Tất cả các đáp án
Mật độ dân số trung bình của Hoa Kỳ năm 2005: 31 người/km2
Tỉ suất sinh thô của dân số Hoa Kỳ năm 2005 còn:
A. 10%
B. 12%
C. 14%
D. 18%
Tính đến năm 2017, số nước thành viên EU là 27.
Tính từ năm 2004, EU được mở rộng sang hướng nào là chính? Phía Đông
Liên minh thương mại tự do Châu Âu được viết tắt là:


49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

A. APEC
B. OPEC
C. EFTA
D. NAFTA
Vào năm 2001, tổng giá trị xuất nhập khẩu của EU là 4625 tỷ USD, cán cân xuất nhập khẩu dương 43 tỷ USD. Vậy
giá trị xuất khẩu là:
A. 3260 tỷ
B. 2535 tỷ
C. 2620 tỷ
D. 2355 tỷ
Việc chuyển đổi sang đồng tiền ơ-rô có thể gây ra khó khăn gì?
A. Thu hút đầu tư nước ngoài
B. Giá cả tiêu dùng tăng cao (lạm phát)
C. Tỉ lệ thất nghiệp tăng cao
D. Ảnh hưởng chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế
Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu được thành lập vào năm nào?
A. 1957
B. 1993
C. 1975
D. 2004
Các nước thuộc liên minh tiền tệ tại EU phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu nào sau đây?
A. Số nợ nhà nước và tỉ lệ lạm phát
B. Lãi suất
C. Sự ổn định của tiền tệ
D. Tất cả những ý trên
Sự kiện có tầm vóc lịch sử làm EU sử dụng đồng tiền chung euro là sáng kiến của nước nào?
A. Áo, Hà Lan
B. Đức, Pháp
C. Hy Lạp, Phần Lan
D. Tây Ban Nha, Áo
Trong hội nghị EU tại Brix-bôn?? Tháng 3 năm 2000 đã thống nhất trong vòng 10 năm biến EU thành :
A. Tăng giá trị hàng xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp
B. Khu vực kinh tế dựa trên tri thức
C. Gỡ bỏ rào cản về thuế quan
D. Mở rộng thị trường xuất khẩu
Năm 1994, sự kiện quan trọng nhất ở Châu Âu là :
A. Hoàn thành đường hầm giao thông liên kết Mỹ, Anh với Châu Âu
B. EU kết nạp thêm 10 thành viên mới
C. Thành lập cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu
D. Chính thức sử dụng đồng tiền chung Châu Âu
ESA là viết tắt liên minh Châu Âu về :
A. Dự án hầm giao thông dưới biển
B. Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu
C. Hợp tác sản xuất máy bay
D. Cơ cấu, thể chế hoạt động EU
Các nước thứ 3 hạn chế nhập khẩu EU đối với các mặt hàng nhạy cảm:
A. Apatit, vàng
B. Dầu mỏ, khí đốt
C. Đồng, chì than
D. Than, sắt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×