Tải bản đầy đủ

GDQPAN 12 bài 7 tiết 15

Chào mừng quý thầy cô!!!

GV: Từ Duy Thịnh
Lớp: 12a5


KIỂM TRA BÀI CŨ

Nêu nhiệm vụ xây dựng nền QPTD – ANND trong thời kì mới ?


Tiết 15 - Bài 7:
LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT


I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật
1.Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ
a. Địa hình, địa vật che khuất

Bụi cỏ
Là những vật có thể che được hành động, nhưng không thể chống


rậm
rạp
đỡ được đạn bắn
thẳng,
mảnh bom (pháo, cối, lựu đạn) của địch
xuyên qua.

Bụi cây


Tảng đá

Gốc cây
I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật
1.Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ

a. Địa hình, địa vật che khuất
b. Địa hình, địa vật che đỡ
Là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh bom (đạn pháo,
cối, lựu đạn) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa
hình, địa vật che khuất.

Mô đất

Bờ ruộng


I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật
1.Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ
a. Địa hình, địa vật che khuất
b. Địa hình, địa vật che đỡ
c. Địa hình trống trải
Là nơi không có vật che khuất hoặc che đỡ

Đồi trọc

Bãi bằng
phẳngI. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật
1.Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ
2.Ý nghĩa, yêu cầu
a. Ý nghĩa
Lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của ta,
dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình

b. Yêu cầu
– Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta
_ Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta
– Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn
– Ngụy trang phù hợp, không làm thay đổi hình dáng
dụng
– Tránh lợi dụng địa vật đột xuất.

màu sắc và rung động vật lợi


I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật
1.Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ
2.Ý nghĩa, yêu cầu
3. Những điểm chú ý khi lợi dụngKhi lợi dụng một vật cụ thể phải căn cứ vào:
nhiệm vụ, ý định hành động, tình hình địch, thời tiết, ánh sáng…Trước khi lợi dụng phải xác định rõ:

– Lợi dụng để làm gì?
– Vị

trí lợi dụng ở đâu?

– Vận dụng tư thế, động tác nào?Hành động khi lợi dụng:
nhẹ nhàng, thận trọng hay nhanh, mạnh…CỦNG CỐSắp xếp các loại địa hình, địa vật sau: sân bay, gốc cây đa lớn, bụi cỏ lớn, bờ ruộng, mặt
đường, sân bóng đá, tảng đá lớn, vách tường, bụi tre, đám lục bình trên sông, đồi cát.

Theo thứ tự:
a. Địa hình địa vật che đỡ
Gốc cây đa lớn, bờ ruộng, tảng đá lớn, vách tường
b. Địa hình, địa vật che khuất
Bụi cỏ lớn, bụi tre, đám lục bình trên sông
c. Địa hình, địa vật trống trải
Sân bay, mặt đường, sân bóng đá, đồi cát.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×