Tải bản đầy đủ

một số biện pháp Xây dựng “Nề nếp kỷ cương” trong trường mầm non Nga Phú

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong công tác quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục mầm non
nói riêng ngoài tình thương, trách nhiệm đối với trẻ mầm non.“ Kỷ cương - nề
nếp” của nhà trường nếu không được đề cao, coi trọng thì kết quả của công tác
quản lý chỉ đạo sẽ không đạt được như mục tiêu đề ra, bởi vậy trong công tác
quản lý của giáo dục, nhất là quản lý giáo dục mầm non điều đầu tiên bản thân
tôi nghĩ đến là làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên,
nhân viên từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Vì vậy
xây dựng “ Nề nếp - kỷ cương” trong trường học là một việc làm hết sức quan
trọng và cần thiết, càng xây dựng nề nếp, kỷ cương, chặt chẽ và thực hiện thật
nghiêm túc bao nhiêu thì hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và
giáo dục đạt kết quả cao bấy nhiêu.
Như chúng ta đã biết trong các trường học nào cũng đều treo câu tục ngữ
“Tiên học lễ, hậu học văn” và câu tục này đã thấm sâu vào trí óc của tôi từ khi
bước vào trường tiểu học và đến bây giờ là giáo viên mầm non, hơn nữa lại giữ
cương vị quản lý trường mầm non tôi cũng hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của câu
tục ngữ đó. Suy nghĩ nhiều về vấn đề đó tôi quyết định mình cần phải đầu tư
nhiều vào việc xây dựng giáo dục rèn luyện thói quen nề nếp, kỷ cương cho giáo
viên và cả các cháu để một môi trường sư phạm thật sự là môi trường giáo dục
xứng đáng với tiêu chí mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng để cho các
cháu luôn luôn noi theo. Người quản lý phải xây dựng cho mình định hướng để

phát triển, đặc biệt là xây dựng nề nếp, kỷ cương trong việc chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài và ổn định của nhà
trường.
Nề nếp - kỷ cương là nền tảng đạo đức của mỗi con người, là hành vi văn
hóa, là chìa khóa thành công của mọi công việc. Nhất là môi trường sư phạm
hơn nữa lại là môi trường sư phạm giáo dục mầm non, mọi việc, mọi tác phong
cử chỉ điệu bộ thói quen của cô giáo đều được trẻ tôn vinh học tập và làm theo.
Nề nếp - kỷ cương là rất quan trọng và cần thiết đối với môi trường sư phạm vì
nếu thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của một nhà trường thì chắc hẳn chất lượng
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo d ục được nâng lên một cách rõ rệt.
Một nhà trường muốn hoạt động có quy củ, giờ nào việc ấy, thực hiện nề
nếp có chất lượng cao thì cần phải có nhiều biện pháp tác động mà trong đó ý
thức và hành động của từng thành viên có ý nghĩa quyết định sự thành công
tốt,trong mọi lĩnh vực của nhà trường.

1


Bởi vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu, tìm mọi biện pháp để
xây dựng “Nề nếp - Kỷ cương” các hoạt động trong nhà trường, giúp nhà trường
phát triển về mọi mặt để xứng đáng là trường đạt chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục các cháu ngày càng cao và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Trong công tác quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục mầm non
nói riêng ngoài tình thương, trách nhiệm đối với các cháu mầm non “ Kỷ
cương nề nếp” của một nhà trường nếu không được đề cao, coi trọng thì kết quả
công tác quản lý sẽ không đạt như mục tiêu đề ra. Để một nhà trường có nề nếp kỷ cương trong hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục trẻ, điều đầu tiên tôi nghiên cứu và bám vào chương trình hướng dẫn
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở mọi lứa tuổi, từ đó xác định được kết quả
thực hiện của mình đến đâu, cần bổ sung những tiêu chí gì, nội dung nào... Sau
đó tôi nghiên cứu các tài liệu, tập san, tạp chí, trên các trang web của các trường
mầm non đạt chất lượng cao …có liên quan đến công tác xây dựng nề nếp - kỷ
cương để tìm mọi biện pháp xây dựng cho phù hợp. Từ đó muốn xây dựng
được nề nếp - kỷ cương trong nhà trường được tốt tôi lại tiếp tục nghiên cứu
bám vào các tiêu chí của phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương tự học và sáng
tạo”… để xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động, các quy tắc ứng xử trong
nhà trường...
Chính vì lẽ đó đứng trước những khó khăn. Tôi suy nghĩ trăn trở, tôi thấy


mình phải có tinh thần tự học tự cường, đem hết khả năng của mình để tìm ra
những biện pháp chỉ đạo có hiệu quả. Dù khó khăn đến đâu cũng phải đưa
phong trào nhà trường phát triển, để hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Thuận lợi:
Việc xây dựng và thực hiện “ Nề nếp - Kỷ cương” trong trường mầm non
Nga Phú, góp nhiều thuận lợi bằng các chỉ thị, công văn của các cấp các
ngành ... nội quy, quy chế của ngành, Điều lệ trường mầm non được triển khai
đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên ngay vào đầu năm học.
Quy chế về chuyên môn, kế hoạch chương trình, kế hoạch chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai

2


thực hiện, 100% các nhóm lớp, các chuyên đề trọng tâm được xây dựng và thực
hiện tốt.
Công tác thực hiện dân chủ hoá: Chính quyền cùng Công đoàn - Đoàn
thanh niên, chi hội phụ nữ, Hội khuyến học...hoạt động dưới sự lãnh đạo của
Đảng và chi bộ chỉ đạo nhà trường, các đoàn thể xây dựng quy chế thực hiện
dân chủ trong nhà trường, quy chế làm việc trong Ban giám hiệu, quy chế phối
hợp giữa chính quyền và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ.... Những quy chế
này tôi đã triển khai lấy ý kiến đóng góp và thống nhất thực hiện trong toàn thể
cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
Mọi vấn đề lãnh đạo của nhà trường đưa ra phù hợp sát với điều kiện thực
tế của nhà trường, nhận được sự ủng hộ cao của tập thể cán bộ giáo viên nhân
viên.
- Đối với giáo viên: Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên có ý thức xây
dựng và thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn, các nội quy quy định khác của
nhà trường.
- Đối với nhân viên: Tận tình, liêm khiết, không vi phạm chế độ ăn của trẻ. Sử
dụng kinh phí phụ huynh đóng tiền ăn chi cho các cháu đạt hiệu quả không lãng
phí…
- §èi víi trÎ: Các cháu trường mầm non Nga Phú, ngoan ngoãn, lễ phép, biết
nghe lời cô giáo và người lớn, thực hiện được nề nếp thói quen trong hoạt động
học tập cũng như trong các sinh hoạt hàng ngày.
2. Khó khăn:
Việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường chưa đạt kết
quả cao. Ban giám hiệu giải quyết những vi phạm của cán bộ giáo viên, nhân
viên trong trường còn mang nhiều tình cảm, chưa thật sự nghiêm khắc và chưa
tạo thành “ Nề nếp - kỷ cương” trong các hoạt động hàng ngày. Điều đó đã ảnh
hưởng rất lớn đến việc thực hiện quy chế chuyên môn cũng như nội quy, quy
chế của nhà trường.
- Đối với giáo viên, nhân viên:
Chế độ động viên khen thưởng rất khiêm tốn, còn tư tưởng cao bằng trong bình
xét thi đua hàng năm.
Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ đôi khi còn có nhiều giáo viên,
nhân viên chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ
công chức.
Việc thực hiện nề nếp - kỷ cương đôi khi còn mang tính tình cảm, việc xử lý
vi phạm chưa được nghiêm túc. Ban giám hiệu và tổ trưởng các khối giải quyết
3


công việc thường theo cảm tính, hay thiên về tình cảm, nên chưa tạo được nề
nếp kỷ cương trong các hoạt động, mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn hay họp hội
đồng sư phạm nhà trường không khí thường nặng nề, ảm đạm, điều đó ảnh
hưởng rất lớn đến việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
* Từ những thực trạng trên ý thức và hành vi còn mâu thuẫn trong một số
cán bộ giáo viên nhân viên.
3. Bảng khảo sát kết quả cụ thể như sau :
Xếp loại
Khá
T.B

Tốt
TS

Ý thức tự giác, ý thức 19
CB
Nội
kỷ
luậtdung chỉ đạo
GV
T
chất đạo
19
2 Phẩmthực
hiệnđức
được
T
19
3 Năng lực chuyên K.S
môn
4 Dân chủ hoá , đoàn 19
kết nội bộ

1

Yếu

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

7

36.8

6

31.6

5

26.3

1

5.3

6
5

31.6
26.3

8
7

42.1
36.8

4
5

21
26.3

1
2

5.3
10.5

5

26.3

7

36.8

5

26.3

2

10.5

Xuất phát từ thực trạng trên với cương vị là hiệu trưởng trong nhà trường
tôi thất mình phải có quyết tâm và trách nhiệm rất lớn trong việc xây dựng và
hình thành được ý thức thực hiện “Nề nếp - kỷ cương” một cách tự giác và
thường xuyên cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong mọi hoạt động. Trong năm học
này tôi đã cùng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường quyết tâm hoàn thành tốt
mục tiêu giáo dục đề ra. Chính vì thế tôi đã mạnh dạn thực hiện một số biện
pháp Xây dựng “Nề nếp - kỷ cương” trong trường mầm non Nga Phú.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nghiên cứu tài liệu xây dựng các quy chế, Không ngừng phấn đấu,
rèn luyện bản thân, nâng cao uy tín của người lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội
ngũ giáo viên
Ngay từ đầu năm học tôi đã định hướng cho mình một số mục tiêu cần
phấn đấu và tôi đã làm được các nội dung sau:
1.1. Nghiên cứu tài liệu để xây dựng quy chế.
Với mục đích xây dựng nề nếp - kỷ cương trong trường mầm non.
Ngay từ đầu năm học tôi đã xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học còn
thấp so với quy định vì thế tôi bắt tay vào nghiên cứu tài liệu và tham khảo trên
các trang web của các trường mầm non đạt chất lượng cao để tìm ra những giải
4


pháp phù hợp với điều kiện của trưởng, để nâng cao và bổ sung kiến thức xây
dựng những nội quy, quy chế phù hợp với nhà trường tạo điều kiện nâng cao
chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu phát triển toàn diện và hoàn
thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học mà ngành quy định.

(((Hình ảnh nghiên cứu tài liệu của các cấp các ngành, tài liệu qua tạp chí

và trên các trang web của các trường mầm non đạt chất lượng cao)
Để xây dựng được nề nếp - kỷ cương phù hợp với nhà trường mà khi thực
hiện thuận tiện đạt kết quả cao bản thân tôi luôn bám vào Công văn, chỉ thị của
Bộ Giáo dục, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hoá, công văn
của Phòng giáo dục huyện Nga Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo
dục Mầm non năm học 2014-2015, để xác định nhiệm vụ trọng tâm và từ đó tôi
nghiên cứu đưa các nội dung của các cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ chí Minh”, và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”....
Kết quả: Tôi đã nghiên cứu tài liệu và xây dựng các quy chế về nề nếp
như sau:
+ Nề nếp hành chính: Thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ - lề lối - giờ giấc
làm việc của từng bộ phận.

5


+ Nề nếp chuyên môn: Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, sinh hoạt tổ
chuyên môn có chất lượng cao.
+ Nề nếp học tập (đối với trẻ) thực hiện đúng thời điểm, đúng nội dung,
thực hiện theo những yêu cầu của cô giáo.
+ Nề nếp sinh hoạt tập thể sư phạm nhà trường: Sinh hoạt đúng thời gian,
đúng lịch quy định, tác phong ăn mặc, phong cách trong giao tiếp ứng xử, ý thức
phát biểu xây dựng nội dung của hội nghị... kết quả sau mỗi buổi sinh hoạt chất
lượng nội dung sinh hoạt được nâng lên rõ rệt mọi thành viên trong hội nghị
thống nhất thực hiện các yêu cầu đưa ra và đạt kết quả cao.
+ Nề nếp trong việc thực hiện chi tiêu nội bộ.
Các quy chế trên đều phù hợp với điều kiện của trường Mầm non Nga
Phú và được tập thể giáo viên, nhân viên đồng tình ủng hộ thực hiện có kết quả.

(Hình ảnh sinh hoạt tập thể thường kỳ của cán bộ giáo viên, nhân viên
trường mầm non Nga Phú)
1.2. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, nâng cao uy tín của
người lãnh và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
* Các phẩm chất đạo đức cần tu dưỡng:
Bản thân luôn chú ý và đề cao tính nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa, luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm, có lòng vị tha, bao dung, gương mẫu trong mọi
công viêc. Biết quan tâm giúp đỡ mọi người, không thành kiến, biết cảm thông,
không tự cao, tự mãn, sống được mọi người yêu quý.

6


Thực hiện tốt các tiêu chí ở phần Lĩnh vực phẩm chất chính trị đạo đức lối
sống trong Tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên theo QĐ 02 và quản lý theo
thông tư 17, quyết định số 11 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Luôn cởi mở, chân tình nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc làm việc, sự đúng
mực của người thủ trưởng đơn vị, luôn đòi hỏi hiệu qủa công việc và yêu cầu
cao đối với giáo viên, nhân viên về việc đảm bảo an toàn cho trẻ theo QĐ 261
của Giám Đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
Bản thân tôi luôn ý thức và đề cao việc thường xuyên rèn luyện phong thái
diện mạo của người Hiệu trường ở mọi lúc mọi nơi.
Vấn đề không thể không quan tâm chú trọng là tôi luôn trung thực, liêm
khiết trong quản lý, chỉ đạo, không lãng phí, thực hành tiết kiệm trong quản lý thu
chi, công tác tài chính rõ ràng minh bạch đảm bảo theo kết quả thực hiện cuộc vận
động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động.
Đối với đội ngũ giáo viên có lòng tốt thể hiện tình cảm như một người mẹ
hiền thứ hai ở trường, tình yêu thương trách nhiệm, sự tận tụy của người giáo viên đối
với các cháu trong toàn trường như chính con của mình...
* Các phẩm chất năng lực cần phấn đấu:
Để thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng nề nếp - kỷ cương trong nhà
trường bản thân tôi đã xác định những vấn đề cần bổ sung rèn luyện để có kết quả
tốt cần thực hiện một số vấn đề sau.
Là người Hiệu trưởng tôi luôn chú trọng và nâng cao bồi dưỡng việc phân
tích nhận định tình hình, xác định rõ nhu cầu mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, nâng
cao tầm nhìn để có kế hoạch chiến lược dài hạn cho công tác quản lý chăm sóc
nuôi dưỡng giáo dục trẻ đạt hiệu quả.
Biết vận dụng cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chỉ đạo triển khai nghiêm túc
nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và các văn bản hướng dẫn về thực
hiện nhiệm vụ của cấp trên...
Bản thân tôi luôn phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên phát triển toàn diện toàn diện về mọi
mặt.
Ngoài công tác chăm lo phát triển chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ tôi còn chú trong đến công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm
việc tích cực chỉ đạo đội ngũ giáo viên xây dựng môi trường giáo dục và cảnh
quan sư phạm đẹp phù hợp các nhóm, lớp, phù hợp từng độ tuổi với trẻ trường
Mầm non Nga Phú.
7


(Hình ảnh BGH đang thăm quan lớp 3-4 tuổi XDMTGD
ở trường mầm non Nga Phú)
Việc thực hiện dân chủ hoá trong mọi hoạt động của nhà trường là một
yêu cầu hết sức quan trọng và cần thiết điều này quyết định sự thành công trong
chất lượng của một nhà trường.
Là một người Hiệu trưởng tôi luôn có ý thức và thực hiện tốt việc giám
sát chặt chẽ các hoạt động tài chính trong nhà trường, quản lý, bảo quản đầy đủ
có khoa học các loại hồ sơ sổ sách, vận dụng công nghệ thông tin trong việc
quản lý hồ sơ là một việc làm hết sức quan trong và cần thiết. Ý thức được điều
đó tôi luôn phấn đấu nâng cao trình độ, kinh nghiệm về công nghệ thông tin, Tu
sửa máy tính, nối mạng và sử dụng thường xuyên để chất lượng quản lý đạt hiệu
quả tốt.
Công tác thanh kiểm tra giáo viên là một việc làm thường xuyên quyết
định đánh giá chất lượng đội ngũ vì thế tôi luôn chú ý trau dồi những khinh
nghiệm về nghiệp vụ thanh tra kiểm, kiểm tra các hoạt động của giáo viên nhất
là kiểm tra thực hiện nề nếp - kỷ cương của giáo viên.
Là một người quản lý tôi luôn chú ý lắng nghe ý kiến của cấp dưới, xử lý
các thông tin một cách chính xác khách quan và khoa học tránh để dư luận
không tốt trong nhà trường.

8


Kết quả : Bản thân đã thành công trong việc tự học tự phấn đấu rèn luyện
bản thân và nâng cao uy tín của người lãnh đạo được tập thể giáo viên trong
trường tin yêu tín nhiệm.
100% cán bộ giáo viên có ý thức không ngừng phấn đấu rèn luyện bản
thân nâng cao uy tín năng lực của người giáo viên trong việc thực hiện nghiêm
túc quy chế chuyên môn và các quy chế khác của nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch - chỉ đạo thực hiện “ Nề nếp - Kỷ cương”.
Xây dựng kế hoạch là một khâu hết sức quan trọng trong tất cả các công
việc cần thực hiện vì kế hoạch như kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho người
cán bộ thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất. Xây dựng được kế hoạch tức
là đã tiến hành công việc được một nửa bởi kế hoạch đảm bảo phù hợp có tính
khả thi sẽ giúp ta làm việc nhanh chóng khoa học, không chồng chéo các công
việc hay không bị bỏ sót những phần việc cần thực hiện.
Xây dựng kế hoạch bằng cách xác định đâu là điểm yếu nhất để tập trung
giải quyết trong thời gian phù hợp hay đâu là điểm mạnh cần thực hiện và đề
cao thực hiện rộng rãi trong từng tháng, từng giai đoạn...
Đối với việc xây dựng “ Nề nếp - Kỷ cương” tại trường mầm non Nga
Phú cũng vậy trước hết tôi phải xây dựng kế hoạch thực hiện chung cho cả năm
rồi xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần để có căn cứ chỉ đạo
thực hiện được tốt. Kế hoạch chung cả năm là xác định được mục đích cần đạt:
100% cán bộ giáo viên và các cháu đều có ý thức thực hiện tốt các nội quy quy
chế nhà trường và tạo được một thói quen và ý thức tốt trong nề nếp hàng ngày.
Xuất phát từ vấn đề đó tôi đã đưa các nội dung xây dựng nề nếp mà tôi đã
nghiên cứu tài liệu và xây dựng ra để toàn thể cán bộ giáo viên trong trường
thảo luận góp ý, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện hơn và thống nhất các nội dung
đưa ra để cùng nhau thực hiện.
Các nội dung này do chính các thành viên trong trường bàn bạc, thảo
luận, nề nếp được quy định cụ thể, rõ ràng, bằng văn bản và thường xuyên hoàn
thiện nề nếp - kỷ cương và đây chính là quá trình liên tục để thực hiện nâng cao
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.
Chẳng hạn: Năm học 2014 - 2015 tôi xây dựng kế hoạch thực hiện “ Nề
nếp - kỷ cương” cụ thể cho từng tháng như sau:

Thời gian

Nội dung xây dựng “ Nề nếp - kỷ cương”
9


8/2014

9/2014

+ Triển khai quán triệt các công văn của nghành có liên quan
cho năm học.
+ Xây dựng kế hoạch tập trung thảo luận để đưa ra sự thống
nhất kế hoạch về “ Nề nếp - Kỷ cương” đề ra.
+ Xây dựng quy định về thời gian đi làm, số ngày công trong
tháng, hình thức kỷ luật người vi phạm, mức độ kỷ luật…
+ Xây dựng việc thực hiện quy chế chuyên môn, thời gian
thực hiện số lượng, chất lượng công việc.
+ Xây dựng nề nếp chi tiêu nội bộ .
+ Xây dựng cách ứng xử trong nhà trường…
+ Xây dựng nội quy, quy chế nhà trường, quy chế chuyên
môn, quy chế hoạt động của các đoàn thể.
+ Học tập và thực hiện quy chế, bổ sung quy chế (nếu cần)
+ Điều chỉnh và phân công công việc hàng ngày cho
CBGVNV phù hợp.
+ Tiếp tục xây dựng các quy chế hoạt động khác.
+ Hội công nhân viên chức để thống nhất các kế hoạch đề ra.

vv...vv
4/2015

5/2015

+Đánh giá, phân loại, bình xét thi đua những thành viên hoàn
thành xuất sắc việc thực hiện nề nếp - kỷ cương đã đề ra.
+ Viết bài tuyên dương khen ngợi việc làm cụ thể của những
cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt.
+ Sơ kết, tổng kết công tác thực hiện nề nếp - kỷ cương.
+ Khen thưởng những thành viên thực hiện tốt, khiển trách
những thành viên chưa thực hiện nghiêm túc trong các hoạt
động...

* Kết quả:
+ 100% Cán bộ giáo viên nắm được mục tiêu nhiệm vụ năm học, nhận
thức được đó là pháp lệnh của nghành là nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán
bộ giáo viên, nhân viên mà mình phải thực hiện nghiêm túc.
+ 100% Cán bộ giáo viên nắm chắc được nội dung về kế hoạch “ Nề
nếp - kỷ cương” của nhà trường và nghiêm túc thực hiện.

3. Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết

10


Để đảm bảo việc thực hiện “Nề nếp - kỷ cương” trong trường được tốt có
hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ thì tôi
luôn quan tâm nhiều đến vấn đề xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết.
Đoàn kết thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt chuyên môn là một
việc quyết định sự thành công của một nhà trường và còn tạo không khí ấm
cúng, dư luận lành mạnh, giáo viên tích cực đi làm, học sinh thích được đến
trường.
Bản thân tôi là người luôn gương mẫu trong mọi công việc của nhà
trường, luôn quan tâm giúp đỡ những cán bộ giáo viên trong công việc cũng như
trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Luôn quan tâm tìm hiểu và ghi nhận những
điểm tích cực của mọi người có những lời động viên chân thật để mọi người
cùng cố gắng, những việc làm chưa đúng và chưa hoàn thành thì nhắc nhở nhẹ
nhàng và chỉ rõ những chỗ chưa làm được và cần phải sửa đổi như thế nào để
giáo viên biết và có hướng sửa chữa. Những trường hợp cố tình vi phạm thì đưa
ra tập thể nhà trường để mọi người cùng nhận xét phê bình và tìm ra phương
hướng giải quyết phù hợp nhất, thống nhất nhất.
Tôi nắm vững những quan điểm đường lối của Đảng, các chủ trương yêu
cầu của ngành cũng như của địa phương để có biện pháp phù hợp tuyên truyền
vận động tập thể sư phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn có ý thức
vươn lên về mọi mặt, đảm bảo trình độ đồng đều và có ý thức xây dựng tập thể
ngày càng vững mạnh là thành lập ban xây dựng nề nếp kỷ cương trong trường.
Để làm được điều đó tôi đã thực hiện với những nội dung như sau:
+ Tạo ê kíp cộng sự có năng lực, đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau.
+ Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, hợp lý phù hợp với năng lực của
từng người, có mức lao động cụ thể xứng đáng với kết quả công việc hoàn
thành.
+ Xây dựng các mục tiêu thực hiện cụ thể, rõ ràng, chính xác. Khi xây
dựng tôi đã đưa ra bàn bạc dân chủ, mục tiêu là sự phù hợp cao nhất giữa lợi ích
tập thể và lợi ích cá nhân. Xây dựng mục tiêu tôi luôn chú ý và xác định tính khả
thi.
+ Xây dựng nề nếp - kỷ cương của một thể sư phạm mang đúng nghĩa của
nó.
Ngoài ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi còn xây dựng đa dạng về
cơ chế, cơ cấu tổ chức, sự phân hoá chức năng cao, tính độc lập cao của các
thành viên... điều đó đã là điều kiện phát huy triệt để tiềm năng và sức mạnh của

11


mỗi giáo viên trong trường nhưng đồng thời cũng dễ xuất hiện xu hướng tản
mạn, tự phát làm cho kỷ cương nhà trường lỏng lẻo.
Chính vì điều đó trong quá trình thực hiện nề nếp - kỷ cương tôi luôn đặt
trong việc thực hiện các cuộc vận động do ngành phát dộng như cuộc vận động
“ Xây dựng kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “ Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...vv bằng việc tổ chức cho cán bộ
giáo viên cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và đăng ký việc làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời phát động thi đua vào dịp hội nghị cán
bộ công chức, viên chức vào đầu năm học.
Kết quả: 100% cán bộ giáo viên cam kết thực hiện các cuộc vận động
và đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm
túc các cuộc vận động, việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bản thân luôn gương mẫu thể hiện vai trò của người lãnh đạo nhà trường.
Trường mầm non Nga Phú có một tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất
quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Các chị em trong trường luôn có
tâm thế phấn khởi tích cực thực hiện nhiệm vụ và một môi trường sư phạm thật
đúng với tên gọi của nó.
4. Xây dựng ý thức tự giác phát huy tinh thần trách nhiệm làm việc của
giáo viên, nhân viên.
Trong xã hội hiện nay sự nhận thức và yêu cầu phát triển trí thức ngày đòi
hỏi càng cao, từng cá nhân nếu không kịp thời bồi dương, cập nhật thông tin
thường xuyên sẽ trở thành lạc hậu sẽ tụt hậu nhanh chóng. Để đáp ứng được công
cuộc đổi mới của xã hội mà nhất là trong lĩnh vực giáo dục Mầm non thì mỗi cán
bộ giáo viên phải tự học, tự nghiên cứu trau dồi kiến thức và vận dụng vào trong
công tác nhằm nâng cao về chất lượng chăm sóc, nuôi dương, giáo dục trẻ.
Với suy nghĩ như trên tôi đã tự mình nâng cao ý thức tự học tự sáng tạo
và đi học nâng cao trình độ trung cấp lý luận chính trị quản lý: Năm học 2013 2014 tôi đã hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó tôi
còn tìm hiểu tham khảo trên các trang web của các trường mầm non đạt chuẩn
nhiều năm liền trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các trường ở các thành phố lớn
như trường Hoa Hồng, Sao Mai, trường Mầm non hoa Hồng chất lượng cao ở
Hà Nội…
Để trường có nề nếp thực hiện tốt các nội dung công việc không thể bỏ
qua việc đào tạo về trình độ và chuyên môn nghiệp vụ, ý thức thực hiện công
việc cho cán bộ giáo viên trong trường:

12


Do c im cụng vic giỏo viờn cn thng xuyờn c bi dng
cp nht kin thc mi v chng trỡnh giỏo dc mm non, vic bi dng ny
tụi luụn chỳ ý tuõn th cỏc nguyờn tc sau:
Thng nht bi dng chớnh tr, t tng, nghip v v cỏc nhim v t
ra t thc tin.
Thu hỳt giỏo viờn cú nng lc tp trung vo cỏc hot ng ch o
Quan tõm n vn sc kho ca i ng cỏn b giỏo viờn nhõn viờn.
m bo s lónh o ca ng, s h tr tớch cc ca cỏc t chc qun
chỳng trong trng v hi cha m hc sinh trong vic xõy dng tp th s phm
on kt t giỏc thc hin nhim v.
Trong vic xõy dng tp th s phm tụi xỏc nh mỡnh tht s l con
chim u n vỡ th mỡnh phi tớch cc phỏt huy uy tớn cỏ nhõn v vai trũ lónh
o trong quan h cụng tỏc, sinh hot tp th v quan h cỏ nhõn khụng bao gi
t mỡnh ngoi tp th, coi mỡnh l ngoi l trong vic thc hin quy nh ca
tp th m tụi luụn nghiờm khc vi bn thõn, gng mu u tu mi vic
luụn t bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, trỡnh chớnh tr, trong
lónh o tụi luụn chỳ ý n s cu th, trỏnh quan liờu, phin din v c bit l
khụng nh kin vi ngi di quyn.
xõy dng c ý thc t giỏc phỏt huy tinh thn tỏch nhim lm vic
ca nhõn viờn tụi tin tng v khuyn khớch ch em lm vic t giỏc vi suy
ngh Mi ngi vỡ mi ngi - mi ngi s vỡ mỡnh, lm vic dự bt c
cng v no nhng vi tinh thn trỏch nhim cao v hon thnh tt c
ỏnh giỏ nh nhau v ch em hiu rng: Trong thnh tớch chung ca tp th
u cú cụng sc úng gúp ca mỡnh vỡ s tin b i lờn ca nh trng ch
khụng phi mang li thnh tớch cho riờng Hiu trng.
i vi hai ng chớ phú hiu trng: Phú Hiu trng l nhng ngi
giỳp vic c lc cho Hiu trng vỡ vy tụi ó tn tỡnh giỳp ch bo phõn
cụng rừ v phự hp vi kh nng ca tng ngi cựng nhau lm vic nhp
nhng, chu ỏo, hon thnh tt nhim v nm hc.
i vi giỏo viờn.
Đối với giáo viên: Bầu ra tổ trởng chuyên môn có uy tín, vững vàng, nghiêm túc
trong thực hiện quy chế chuyên môn, nắm bắt sâu sát từng việc nhỏ tại từng khối
- lớp. Đặc biệt đối với giỏo viờn, thờng xuyên giáo dục, động viên kịp thời những
việc làm tốt, yêu cầu cao về Kỷ cơng - tình thơng - trách nhiệm đối với các
cháu trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ xây dựng mối quan hệ giao tiếp
đúng mực gần gũi, phối hợp chặt chẽ với Hi cha me hc sinh trong việc thống

13


nhất nội dung, kiến thức, biện pháp chăm sóc - giáo dục trẻ . Chất lợng hồ sơ, sổ
sách, chơng trình dạy đợc kiểm tra thờng xuyên.
Đối với nhân viên phục vụ: Tận tình, liêm khiết, không vi phạm tiêu
chuẩn của trẻ. Sử dụng kinh phí phụ huynh đóng góp hiệu quả, không lãng phí,
đặc biệt là tổ nuôi phải thực hiện nghiêm túc công khai: giao nhận Kim thc
tt cỏc bc, trc khi nhp; trc khi chế biến; trc khi n .., chăm sóc trẻ
chu đáo. Hiệu phó chăm sóc nuôi dỡng phải chịu trách nhiệm về mảng này trớc
Hiệu trởng, trc phỏp lut.
Căn cứ tiêu chuẩn và quy chế Xây dựng nhà trờng văn hoá- Nhà giáo
mẫu mực - học sinh chăm ngoan của nhà trờng để xõy dng quy ch thc hin
N np - K cng trong nh trng.
* Kết quả : Cỏn b giỏo viờn cụng nhõn viờn trong trng ó thc hin
tt n np quy inh trong nh trng v ó thc hin thng xuyờn cú hiu qu.
Không còn tình trạng vi phạm quy ch chuyờn mụn, không khí thi đua, làm việc
sôi nổi, đoàn kết .Với sự chuyển biến về nhận thức tốt, hành vi của cỏn b giỏo
viờn đã tiến bộ rõ, nhất là những cá nhân Đặc biệt đã thể hiện ý thức tự giác
cao trong điều chỉnh hành vi, văn hoá giao tiếp ứng xử, có nhiều cố gắng hoàn
thành công tác đợc giao, mọi ngời đi làm đúng giờ đợc phân công, tác phong,
quan hệ với phụ huynh học sinh và học sinh đã đợc cải thiện, tiến bộ rõ.
5. Thc hin nghiờm tỳc quy trỡnh qun lý (k hoch- ch o t chc
thc hin - Kim tra)
Khi ó thng nht k hoch thc hin n np - k cng Tụi trin khai
n ton th cỏn b giỏo viờn trong trng nghiờm tỳc thc hin ng lot.
Trong quỏ trỡnh thc hin tụi phõn cụng cỏc tiu ban theo dừi ỏnh giỏ kt qu
thc hin ca tng cỏn b giỏo viờn kp thi nhc nh ng viờn hon thnh
tt hn trong thi gian ti. Qua vic kim tra thc t ti lp mu giỏo 4-5 tui
v thc hin n np chuyờn mụn, quy ch chuyờn mụn qua vic t chc hot
ng cho tr lm quen vi tỏc phm vn hc tụi thy giỏo viờn cú ý thc cao
trong vic xõy dng bi, dy theo ỳng quy ch chuyờn mụn ó hỡnh thnh v
rốn luyn cho tr cú thao tỏc ỳng , thun thc mt s thúi quen v n np hc
tp ca cỏc chỏu rt tt.

14


(Hỡnh nh lp 4-5 tui hoa o trng mm non Nga Phỳ ang thc
hin hot ng lm quen vi vn hc)
Bản thân tôi luôn ghi nhớ vo trớ úc: Làm quản lý mà không kiểm tra coi
nh không quản lý, tôi đã phối hợp với các ng chớ trong Ban giỏm hiu, các tổ
chức trong nhà trờng để quản lý - chỉ đạo, nắm bắt tình hình hàng ngày nht l
vic thc hin n np - k cng bằng cách:
Hp ban giỏm hiu tụi phân công nhiệm v, trực giao ban nghiêm túc
trong Ban giỏm hiu.Yêu cầu từng ng chớ phải theo dõi việc thực hiện kế
hoạch cụ thể từng tháng, tìm ra nguyên nhân thành công và tồn tại trong từng
tháng để rút kinh nghiệm bổ sung kịp thời. Gơng mẫu, nghiêm túc thực hiện kế
hoạch đã đề ra, không chạy theo thành tích, phong trào. Tăng cờng kiểm tra đột
xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đi sâu vào điểm yếu, tồn tại để có
biện pháp sửa chữa nhanh chóng.
Ban giỏm hiu: Tự bồi dỡng, học tập nâng cao trình độ, năng lực quản lý,
chỉ đạo, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chu đáo, chịu trách nhiệm đến
cùng với nhiệm vụ đợc giao. Thẳng thắn trong góp ý xây dựng, không né tránh,
đổ lỗi cho khách quan, từ bỏ thói quen làm việc dễ dãi, không tuân thủ nguyên
tắc: Tập trung - Dân chủ.

15


* Kết quả: Với quy trình quản lý nh trên cht lng thc hin nề nếp- k
cng, tác phong làm việc của nhà trờng đạt hiệu quả cao hơn hẳn trong công
tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đề ra. Năng lực, trình độ của từng ng
chớ trong Ban giỏm hiu đã tiến bộ rõ. Kết quả kiểm tra đánh giá của ban giám
hiệu đối với các hoạt động trong nhà trờng đảm bảo đúng thực chất, công bằng,
khách quan.
6. To mi quan h gia nh trng v cỏc on th.
Phải xác định mọi công việc của trờng là đặt dới sự lãnh đạo của đảng vì
vậy tôi luôn quan tâm chú ý mối quan hệ lề lối làm việc với các đoàn thể trong
nhà trờng.
Thứ nhất: Hiệu trởng và chi bộ: Luôn luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng
thể hiện ở 3 mặt: Chính trị - T tởng và Tổ chức.
Tôi đóng góp tích cực vào việc nâng cao trình độ, năng lực và tác dụng
của Đảng viên để họ thực sự là nòng cốt chuyên môn, cần quan tâm lựa chọn
Đảng viên để bồi dỡng thành cán bộ lãnh đạo của trờng.
Phối hợp các đoàn thể giới thiệu quần chúng tích cực vào Đảng.
Thứ hai: Hiệu trởng và công đoàn: Tôi luôn đề cao và tôn trọng tính độc
lập của công đoàn, cần có quan hệ bình đẳng và hợp tác với công đoàn. Tạo điều
kiện cho công đoàn hoạt động.
Nghiêm túc bàn bạc và tôn trọng quyền chủ động của công đoàn trong
việc phát huy tác dụng của chuyên môn và cải thiện đời sống.
Thứ ba: Hiệu trởng với đoàn thanh niên: Mặc dù số lợng thanh niên trong
trờng chiếm tỷ l, ch cú 31,5% nhng trong quá trình thc hin luôn tạo điều
kiện để cho thanh niên đợc tham gia mọi hoạt động phát huy lực lợng mạnh từ
đoàn thanh niên và động viên đoàn viên tích cực tham gia các phong trào tại khu
dân c từ đó cũng góp phần nêu cao tinh thần thực hiện nề nếp - kỷ cơng tại trờng...
Th t: Hiu trng phi kt hp cht ch vi ban chp hnh hi cha m
hc sinh.
Thụng qua hi cha m hc sinh x lý tt lng thụng tin hai chiu.
Hng thỏng tụi t chc 2 ln giao ban vi hi cha m hc sinh ca tng nhúm,
lp. Qua ú tụi nm bt c ý kin, tõm t nguyn vng ca ph huynh trong
trng, nhng ý kin phn ỏnh vic thc hin n np k cng trong tng nhúm,
lp v trong nh trng. T cỏc bui hp nh vy tụi ó nm bt c tỡnh hỡnh
16


của đội ngũ giáo viên thực hiện các quy chế. Có rất nhiều đồng chí gương mẫu
như đồng chí Phạm Thị Ngọc, Bùi Thị Huế…trong việc thực hiện nghiêm túc
giờ giấc đi sớm về muộn, không cắt xén thời gian. Đồng chí Phan Thị Anh,
Nguyễn Thị Thu…vv thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Tuy nhiên bên cạnh
những giáo viên thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, còn một số giáo viên ngại khó
chây lười đi muộn về sớm, chưa có ý thức tự giác trong nề nếp sinh hoạt tập thể
nhà trường. Cứ như vậy việc phối hợp với phụ huynh tôi đã xây dựng được kế
hoạch và các biện pháp để kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên
trong việc thực hiện nề nếp kỷ cương trong nhà trường.
Ở công tác phối hợp với các đoàn thể tôi luôn chú trọng mọi hình thức
phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề như Chào mừng ngày 20.11, ngày
8.3, ngày sinh nhật Bác Hồ...Ở mỗi chủ đề có nội dung phát động phong trào
khác nhau như ngày 20.11 phát động phong trào thực hiện nề nếp chuyên môn,
Chủ đề ngày 8.3 thực hiện nề nếp thời gian, giờ giấc làm việc....
7. Sơ kết và tổng kết công tác thực hiện nề nếp - kỷ cương
Sau mỗi kỳ phát động tôi luôn chú ý làm công tác sơ kết sau chủ đề và mỗi
kỳ năm học. Trong công tác này tôi tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên họp
bình xét, góp ý, tuyên dương những thành viên điển hình tiên tiến trong việc
thực hiện nề nếp, kỷ cương, để cho tập thể giáo viên, nhân viên học tập nhất là
những người chưa thực hiện nghiêm. Các nội dung xây dựng nề nếp kỷ cương
trong nhà trường tôi tổ chức cho đội ngũ CBGV - NV viết cam kết thực hiện
nghiêm túc và tổ chức phát động CBGV - NV thực hiện vào dịp hội nghi cán bộ
công chức đầu năm học. Tôi chỉ đạo các tổ chức chính trị trong nhà trường lồng
ghép nội dung thực hiện nề nếp kỷ cương trong trường lồng ghép với việc đẩy
mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận
động Hai không, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học
và sáng tạo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng để bình xét danh hiệu thi đua cuối
năm học.
Ngoài ra tôi còn chú ý nhiều đến hình thức khen thuởng cho những gương
điển hình trong việc thực hiện tốt nề nếp - kỷ cương mà nhà trường đã đưa ra
như quà bằng vật chất, quà bằng tinh thần và viết bài tuyên dương khen
ngợi...vv.

17


Ví dụ: Vào tháng 5 của năm 2014 tôi chủ động tham mưu với ban chấp
hành Đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội khuyến học xã để tổ chức lễ tổng kết thực
hiện nề nếp kỷ cương trong trường mầm non năm học 2013-2014 và xây dựng
kế hoạch hoạt động trong năm học 2014-2015

(Hình ảnh lễ tổng kết trao thưởng cho CBGVNV về việc thực hiện tốt
nề nếp- kỷ cương năm học 2013-2014)
Kết quả: Sau công tác tổng kết việc thực hiện nề nếp- kỷ cương cuối năm
học 2013-2014 có 10/19 cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nề nếp - kỷ cương
trong trường mầm non được khen thưởng. Tổng trị giá phần thưởng cho 10
thành viên là 1.600.000đ và viết 2 bài tuyên dương trong hội nghị sơ kết học kỳ
và tổng kết năm học.
Riêng năm học 2014-2015 tôi tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, ủy ban
nhân dân, hội khuyến học xã tổ chức việc thực hiện nề nếp kỷ cương lồng ghép
vào hội nghị biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong bốn năm qua
về việc thực hiện Chỉ thị 03/ CTW của bộ chính trị vào dịp 19/5.
IV. KIỂM NGHIỆM
Với sự quyết tâm lớn của ban giám hiệu và sự đồng lòng cố gắng rèn
luyện của đội ngũ giáo viên, nhân viên, với một số biện pháp thiết thực, phù hợp
với đặc điểm tình hình của nhà trường về công tác xây dựng “Nề nếp - kỷ
cương” của trường mầm non Nga Phú đã đạt được một số kết quả sau:

18


T
T

Ni dung kho
sỏt

1

í thc t giỏc, ý
thc k lut
Phm cht o c
Nng lc chuyờn
mụn
Dõn ch hoỏ , on
kt ni b

2
3
4

TS
CBGV
c
K.S

Xp loi
Khỏ
T.B

Tt

Yu

S
lng

T l
%

S
lng

T l
%

S
lng

T l
%

S
lng

19

12

63.1

6

31.6

1

5.3

0

19
19

11
9

57.9
47.4

7
8

36.8
42.1

1
2

5.5
10.5

0
0

19

10

52.7

7

36.8

2

10.5

0

T
l %

Các tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ - Công đoàn - Đoàn thanh niên
-Hội Cha mẹ học sinh hoạt động có nề nếp, đi sâu vào chất lợng, thật sự có vai
trò rất lớn thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trờng.
Tập thể đội ngũ nêu cao ý thức tự giác, có trách nhiệm cao khi thực hiện
nhiệm vụ đợc giao, nhất là các đồng chí tổ trởng đã có nhiều kinh nghiệm kiểm
tra, đôn đốc, giải quyết, giúp việc rất đắc lực cho hiệu trởng ngay tại các tổ của
mình.
Nề nếp - kỷ cơng nhà trờng đợc củng cố duy trì thờng xuyên, mọi hoạt
động có tiến bộ rõ về số lợng và chất lợng, các đoàn về kiểm tra đột xuất kết quả
vẫn tốt do không còn tình trạng đối phó, tuỳ tiện trong làm việc, dù Hiệu trởng đi
vắng, mọi hoạt động vẫn diễn ra nghiêm túc thờng xuyên, tự giác, đợc hội cha
mẹ học sinh và cấp trên tin tởng.
Năm học 2014 - 2015 đợc đánh giá là năm đạt đợc nhiều thành công trong
việc thực hiện Nền nếp - kỷ cơng của nhà trờng.
C. KT LUN V XUT
I. KT QU
Để đạt đợc thành công và uy tín nhất định trong công tác quản lý, có nhiều
con đờng, nhiều nguyên nhân. Song theo tôi, để có đợc uy tín nhất định trong
quản lý nhà trờng, ngời Hiệu trởng phải không ngừng phấn đấu, tu dỡng, rèn
luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý chỉ đạo toàn diện để
không những có Tâm mà phải có Tầm nhìn xa, có chiến lợc xây dựng nhà trờng đi đúng hớng, hoạt động đạt hiệu quả cao để đội ngũ cán bộ giáo viên nhân
viên coi đó là một tấm gơng sáng, một bài học ngay trong chính nhà trờng của
mình. Tôi thấy ngời hiệu trởng phải là ngời luụn luụn gng mẫu i u trong mi
hot ng, hc tp, nghiờn cu ti liu, ch o trong vic ỏnh giỏ cht lng
chm súc, nuụi dng, giỏo dc ca giỏo viờn, nhõn viờn mt cỏch nghiờm tỳc

19


gúp phn thc hin tt cỏc cuc vn ng v cỏc phong tro thi ua do ngnh phỏt
ng, nh trng tập trung mọi mối liên kết các tổ chức trong v nhà trờng để phát
huy c sức mạnh tổng hợp của từng thành viên. Có nh vậy thì chất lợng chm
súc, nuụi dng v giỏo dc của nhà trờng sẽ đạt đợc kt qu cao.
II. XUT
+ xut vi nh trng:
Cn phỏt huy hn na v vic thc hin n np - k cng trong trng
t kt qu cao hn trong cụng tỏc chm súc, nuụi dng, v giỏo dc tr mm non.
+ xut vi Phũng giỏo dc:
Cn thng xuyờn kim tra ụn c, gúp ý, rỳt kinh nghim nh trng
hon thin cụng tỏc chm súc, nuụi dng v giỏo dc tr.
+ xut vi cỏc cp lónh o cú liờn quan:
Cn quan tõm u t trang thit b c s vt cht cho nh trng nh ốn
chiu, mỏy vi tớnh chi ngoi tri cỏc chỏu c thc hin v biờn ch cho cụ
nuụi cỏc trng mm non .
Trờn õy l mt s kinh nghim nh ca tụi v mt s bin phỏp xõy dng
v ch o thc hin N np - K cng trong trng mm non Nga Phỳ. Song
trong quỏ trỡnh thc hin cng khụng th trỏnh khi c nhng thiu sút, rt
mong hi ng khoa hc v cỏc bn ng nghip gúp ý b sung thờm tụi cú
nhiu kinh nghim hn trong vic xõy dng v ch o thc hin N np - k
cng ca nh trng.
Xin chõn trng cm n!
XC NHN CA TH TRNG
N V

P. HIU TRNG

Mai Th Yn

Thanh Húa, ngy 08 thỏng 4 nm 2015
Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh
vit khụng sao chộp ca ngi khỏc

Bựi Th Lan

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×