Tải bản đầy đủ

SKKN mầm non: Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ 25 – 36 tháng trường mầm non Nga Giáp”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 25 – 36 THÁNG TUỔI Ở
TRƯỜNG MẦM NON NGA GIÁP

Người thực hiện: Mai Thị Thìn
Chức vụ : Giáo Viên
Đơn vị công tác : Trường Mầm non Nga Giáp
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HÓA, NĂM 2015
1


A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục mầm non là một mắt xích quan trọng, là viên gạch đấu tiên đặt
nền móng vững chắc cho toàn bộ hệ thống giáo dục. Lứa tuổi mầm non là những

chủ nhân tương lai của đất nước. Trẻ em giống như “cây non” cần phải được
chăm sóc giáo dục chu đáo để khi lớn lên trở thành những người tài đức vẹn toàn,
có ích cho xã hội. Do vậy mục tiêu của giáo dục mầm non là nhằm hình thành ở
trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam như: Sự
khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân đối, giáo dục cho trẻ giàu
lòng yêu thương, biết quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ những người gần gũi xung
quanh, thật thà, lễ phép, hồn nhiên, biết yêu cái đẹp, biết gìn giữ cái đẹp và tạo ra
cái đẹp ở xung quanh. Không những thế giáo dục còn nhằm phát huy ở trẻ trí
thông minh, ham hiểu biết, phát huy được tính chủ động tích cực ở trẻ.
Tuy nhiên từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc trưởng thành thì mỗi con người phát
triển qua nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ này là sự tiếp theo của thời kỳ
trước và chuẩn bị cho thời kỳ sau. Trẻ mầm non (từ 0 - 6 tuổi) là thời kỳ đầu tiên
của con người, phát triển rất đặc biệt với tốc độ phát triển rất nhanh về mọi mặt
và là thời kỳ có vị trí quan trọng là đặt tiền đề cho sự hình thành và phát triển
nhân cách mai sau. Chính vì vậy mà người lớn đặc biệt là giáo viên mầm non
cũng chính là người dẫn dắt trẻ ở những bước đi đầu tiên trên con đường dài đó
là con đường của những phẩm chất đạo đức, năng lực tư duy, khả năng sáng tạo.
Do đó cô giáo phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để đưa ra những biện
pháp giáo dục phù hợp cho tất cả các hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo. Đây chính là mục tiêu quan trọng mà mọi nền giáo dục đều
hướng tới.
Vậy ngay từ tuổi mầm non, trẻ cần phải được dạy như thế nào? Làm thế
nào để phát huy được tính tích cực chủ động trong tất cả các hoạt động để giúp
trẻ phát triển toàn diện? Việc phát huy được tính tích cực hoạt động của trẻ là
việc làm cần thiết và rất quan trọng đối với lứa tuổi mầm non nói chung và trẻ
25 – 36 tháng nói riêng giúp cho thế hệ tương lai của đất nước có đầy đủ đạo
đức, trí tuệ, thể lực, và thẩm mỹ để sánh vai với các bạn năm châu. Xuất phát từ
những lý do trên tôi thấy mình cần có những biện pháp cụ thể để phát huy tính
tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ. Do đó tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp
nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ 25 – 36 tháng trường mầm
non Nga Giáp” để nghiên cứu và áp dụng dạy trẻ trong suốt năm học.

2


B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Trong những năm vừa qua, định hướng đổi mới phương pháp dạy và học
đã được Đảng, Nhà nước, được Bộ giáo dục và đào tạo xác định trong nghị
quyết trung ương 4 khóa VII (1/1993) “Phải khuyến khích tự học”, “Áp dụng


phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng
tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII (12/1996)
tiếp tục khẳng định: “Phải đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục
lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nề nếp tư duy sáng tạo của người học”. Nghị
quyết số 40 năm 2000 của quốc hội đã khẳng định phải đổi mới nội dung
chương trình, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ.
Trẻ mầm non là thời kỳ phát triển mạnh mẽ cả về thể chất, trí tuệ, cảm xúc.
Trẻ tương tác tích cực với những gì xảy ra xung quanh chúng. Bản chất việc học
của trẻ em là thông qua sự bắt chước, khám phá, trải nghiệm, thực hành để hiểu
về những sự vật, hiện tượng diễn ra xung quanh trẻ, đồng thời trẻ học cách biểu
đạt những hiểu biết đó thông qua sự chia sẻ, trao đổi với bạn bè. Trên cơ sở đó
trẻ phát triển năng lực tư duy sáng tạo. Trẻ tiếp thu kiến thức và hình thành các
kỹ năng qua chơi, qua trải nghiệm. Trẻ phát triển các khái niệm qua nhiều trải
nghiệm phối hợp các giác quan.
Mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới nói chung và trẻ độ tuổi 25
– 36 tháng nói riêng là nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, hài hòa về các mặt:
Thể chất; nhận thức; ngôn ngữ; tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Trẻ phát
triển một cách toàn diện, mạnh dạn, tự tin trước đám đông. Đây là mục tiêu của
phương pháp dạy học mới của ngành mầm non đó là lấy trẻ làm trung tâm để
phát huy tính tích cực hoạt động. Không chỉ dạy trẻ kiến thức mà còn dạy trẻ kỹ
năng sống, dạy trẻ biết cách chủ động xử lý các tình huống trong cuộc sống.
Tuy nhiên trên thực tế, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát kém mạnh dạn ngày
càng nhiều, đa số trẻ chưa phát huy được hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo
điều đó đặt ra cho các cô giáo mầm non nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là làm
thế nào để các bé mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với bạn bè và những người
xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động.

3


II. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG
CỦA NHÓM TRẺ
1. Thuận lợi:
Trường mầm non Nga Giáp đạt chuẩn mức độ I năm 2012 nên cơ sở vật
chất trang thiết bị của nhà trường nói chung và nhóm tôi chủ nhiệm nói riêng
đầy đủ về số lượng, đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Năm học 2014 - 2015 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm nhóm trẻ
25- 36 tháng tuổi. Trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi đã nhận đựơc rất
nhiều sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường về chuyên môn trong
việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức
các hoạt động giáo dục ở từng chủ đề cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để
tôi thực hiện tốt chương trình mầm non mới. Đội ngũ giáo viên trong tổ đoàn
kết, thống nhất, tích cực chịu khó học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tôi thường xuyên nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức về chương trình
giáo dục mầm non mới qua chuyên đề, chương trình hội thi, hội thảo, qua dự giờ
thăm lớp, qua thông tin đại chúng, qua mạng internet, qua sách báo, tạp chí, …
Trẻ trong lớp ngoan, nghe lời cô giáo.
Có sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của cán bộ chuyên viên phòng giáo dục
huyện Nga Sơn.
2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên bản thân tôi khi thực hiện đề tài này cũng
gặp không ít những khó khăn đó là:
Về phía phụ huynh: Đa số Phụ huynh là công nhân công ty may nên ít có
thời gian dành cho con mà phần lớn là nhờ cậy ông bà vì vậy việc thống nhất
quan điểm, biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ giữa giáo viên và phụ huynh còn
gặp nhiều khó khăn. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc cùng thống nhất các
biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ.
Về phía trẻ: Các bé trong nhóm tôi phụ trách phần lớn là các cháu lần đầu
tiên mới đến trường nên còn khóc nhiều và các cháu chưa có nề nếp học tập.
Tuy cùng một độ tuổi nhưng khả năng hòa nhập không đều nhiều cháu còn rất
nhút nhát, kém mạnh dạn và ít hứng thú với những hoạt động chơi tập có chủ
định và các hoạt động khác trong ngày, nhiều cháu còn ít hòa đồng cùng các bạn
trong lớp. Nhiều cháu còn nói chưa rõ, nói ngọng, nói lắp. Trẻ không thể tự tin
và thể hiện nhu cầu mong muốn của mình với cô giáo. Nhiều cháu được gia đình
bao bọc quá kỹ khiến trẻ đánh mất sự tự tin về khả năng của bản thân.

4


3. Kết quả thực trạng:
Từ thực trạng trên ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát và đã thu
được kết quả như sau:

Tổng
số trẻ

15

Khả năng tập
trung chú ý
trong giờ học
Chưa
Đạt
đạt

Trẻ mạnh dạn Trẻ biết cách giải
tích cực tham gia
quyết các tình
các hoạt động
huống
Chưa
Chưa
Đạt
Đạt
đạt
đạt

Kết quả chung
Đạt

Chưa
đạt

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

Số
trẻ

Tỷ
lệ %

12

80

3

20

11

73,3

4

26,7

10

66,7

5

33,3

11

73,3

4

26,7

Trước thực tế trên để phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ ở lớp. Ngay
từ đầu năm tôi đã xây dựng kế hoạch đề ra mục tiêu, nội dung, phương pháp
hình thức tổ chức và đưa ra các giải pháp cụ thể để trình lên ban giám hiệu xem
xét và phê duyệt nhất trí. Do đó tôi đã chủ động áp dụng linh hoạt các phương
pháp dạy học tích cực vào trong các hoạt động để thu hút sự hứng thú của trẻ.
III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁT HUY TÍNH TÍCH
CỰC CỦA TRẺ:
1: Tạo môi trường giáo dục phù hợp:
Tạo môi trường giáo dục là rất cần thiết trong chương trình giáo dục mầm
non mới hiện nay. Nếu giáo viên tạo được môi trường giáo dục tốt sẽ kích thích
trẻ tham gia vào cac hoạt động một cách hứng thú mạnh dạn, tự tin. Nhận thức
được điều đó tôi đã lên kế hoạch và đưa ra các biện pháp trang trí sắp xếp tạo
môi trường hoạt động trong lớp phù hợp với tâm lý trẻ, có tính thẩm mỹ cao và
kích thích tính tò mò ham hiểu biết của trẻ từ đó phát huy tính tích cực hoạt
động để khám phá những điều mới lạ Cụ thể trong lớp tôi xây dựng các góc để
trẻ hoạt động, các góc được bố trí hợp lý góc ồn ào tránh xa góc yên tĩnh, ở các
góc đều có giá tủ để đồ dùng, đồ chơi, các đồ dùng đồ chơi này được để vừa tầm
của trẻ để thuận tiện trong việc lấy ra để chơi và cất khi đã chơi xong. Trong
mỗi góc chơi tôi thiết kế mảng mở. Tùy từng chủ đề tôi lựa chọn các họa tiết,
hình ảnh trang trí trên mảng mở cho phù hợp. Các sản phẩm do chính tay tôi và
trẻ cùng làm để gài vào làm tranh trang trí cho góc đó để kích thính tính chủ
động sáng tạo của trẻ.

5


Việc rèn nề nếp được thực hiện ngay từ đầu năm học. Tôi dạy trẻ cách lấy,
cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định, cách giao tiếp với bạn trong khi chơi,
không la hét quá to, không chạy nhảy xô đẩy nhau, không tranh giành đồ chơi và
biết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi.
Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tôi tận dụng tối đa các sản phẩm tôi
và trẻ cùng làm để trang trí các góc, các buổi chơi trẻ được hoạt động với chính
sản phẩm của mình đã làm nên trẻ rất thích thú. Thông qua những hoạt động
giao tiếp qua vai chơi giữa người mua hàng và người bán hàng tôi đã dạy trẻ biết
thể hiện thái độ ân cần niềm nở với khách hàng thông qua đó tạo được mối quan
hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ.
Không chỉ tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động, giao tiếp, tôi còn
mang đến cho trẻ không khí lớp học thật ấm áp, tràn ngập yêu thương, tôi luôn
đóng vai vừa là người mẹ, vừa là người bạn để cùng chơi với trẻ, cùng trẻ tham
gia vào tất cả các hoạt động tạo cho trẻ tâm lý thoải mái, yên tâm khi ở bên cạnh
cô giáo.
Để cho các hoạt động thực sự thu hút, lôi cuốn trẻ thì trước hết đồ dùng,
đồ chơi phải thật sự đẹp, hấp dẫn trẻ. Do đó tôi đã thường xuyên làm bổ sung
thêm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu phế
liệu,… Trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi tôi còn để cho trẻ ngồi xem cô làm
và giải thích cho trẻ hiểu: Từ những vật liệu phế liệu dưới bàn tay khéo léo sẽ
tạo nên những đồ dùng, đồ chơi đẹp để phục vụ cho hoạt động học tập và vui
chơi của các con. Nguyên vật liệu để làm ra những đồ chơi đó rất dễ tìm, chúng
có ở bên cạnh chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể tận dụng những nguyên vật liệu
đó mang đến lớp để cùng cô giáo làm ra các loại đồ dùng đồ chơi vừa giúp bảo
vệ môi trường, vừa tiết kiệm vì không mất tiền để mua lại có đồ dùng, đồ chơi
đẹp để chơi. Lúc đầu trẻ chỉ xem cô làm và phụ giúp cô những việc đơn giản
như đưa hộ cô cái kéo, lọ keo dần dần đến cuối năm học trẻ có làm việc cùng cô
như cắt, dán,…tuy những nhát cắt, vết dán chưa thực sự đẹp nhưng trẻ vẫn cảm
thấy thích thú khi được làm đồ dùng đồ chơi cùng với cô chúng cảm thấy hãnh
diện về sản phẩm mình làm ra. Bên cạnh đó việc tạo ra các đồ dùng tự tạo từ các
nguyên vật liệu thiên nhiên hoặc các phế liệu có sẵn sẽ làm phong phú hơn kho
đồ dùng đồ chơi của lớp. Nguyên vật liệu để làm đồ chơi rất dễ kiếm như vỏ con
ngao, con hến, vỏ hộp sữa chua, hộp các tông, lá cây khô. Trẻ được hoạt động
với đồ dùng, đồ chơi tự tạo đó sẽ giúp trẻ củng cố, khắc sâu các kiến thức, kỹ
năng đã được học. Từ đó giúp trẻ phát triển hơn về khả năng tưởng tượng sáng
tạo giúp trẻ mạnh dạn tự tin tích cực tham gia vào các hoạt động.
6


Hình ảnh tôi và các cháu lớp tôi cùng làm đồ dùng đồ chơi
2: Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực, làm mới hình thức tổ
chức để phát huy tính tích cực của trẻ thông qua hoạt động chơi tập có chủ
định thể hiện qua các lĩnh vực phát triển:
Hoạt động chơi tập có chủ định là hoạt động quan trọng giúp trẻ lĩnh hội
kiến thức một cách có bài bản đầy đủ và khoa học nhất các kiến thức đơn giản
và vừa sức đối với trẻ về các lĩnh vực phát triển khác nhau. Vì vậy ở mỗi hoạt
động chơi tập có chủ định tôi luôn phải xác định rõ mục tiêu yêu cầu của từng
bài cụ thể để vận dụng những phương pháp, lựa chọn hình thức phù hợp để giúp
trẻ nắm được mục tiêu của đề tài một cách tự nhiên không áp đặt, gò bó. Tôi
nhận thấy rằng nếu không thay đổi, làm mới các biện pháp và hình thức dạy học
khác nhau trẻ sẽ không hứng thú làm hạn chế khả năng tiếp thu của trẻ, trẻ sẽ có
phản ứng chán học gây mất trật tự trong lớp học. Do đó hoạt động chơi tập có
chủ định sẽ không mang lại kết quả do trẻ chưa hứng thú khi tham gia vào hoạt
động. Để phát huy được tính tích cực hoạt động của trẻ tôi đã suy nghĩ tìm cách
thay đổi các hình thức vào bài sao cho sinh động hấp dẫn trẻ bằng những thủ
thuật như tạo ra các tình huống bất ngờ, giải các câu đố hoặc qua những trò chơi,
… để thu hút sự chú ý của trẻ vào hoạt động tạo hứng thú để trẻ lĩnh hội các
kiến thức, kỹ năng, thái độ một cách tự nhiên không gò bó áp đặt có như thế mới
phát huy được tính tích cực hoạt động của trẻ đạt kết quả cao. Việc phát huy tích
tích cực của trẻ được tôi tiến hành trên tất cả các lĩnh vực.

7


Hình ảnh: Giờ hoạt động chơi tập có chủ định ở lớp tôi
2.1: Lĩnh vực phát triển thể chất
Phát triển vận động có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ phát triển tốt về mặt thể
chất rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của cơ thể đối với sự thay đổi
môi trường. Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển tốt sẽ kích thính tính tò mò ham
hiểu biết trẻ sẽ tích cực tham gia tìm hiểu, khám phá môi trường xung quanh và
trải nghiệm qua các hoạt động. Khi được tham gia vào các hoạt động vận động
sẽ tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, tự tin. Từ đó trẻ lĩnh hội được thêm kiến thức,
kỹ năng, giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết về mọi mặt. Trẻ được vận động tích cực
sẽ luôn ở trong trạng thái thoải mái, chúng luôn cảm thấy hài lòng về những việc
mình đã làm. Để làm được điều đó trước hết tôi phải lựa chọn đề tài phù hợp với
chủ đề, xác định được mục tiêu của bài dạy, lựa chọn hình thức dạy sao cho sinh
động, hấp dẫn để phát huy tính tích cực tham gia hoạt động.
Ví dụ:
Vận động
Đề tài:
Bò chui qua cổng
Chủ đề:
Bé và các bạn
Mục tiêu của đề tài này là trẻ biết bò phối hợp tay, chân và khi đến cổng thì
phải bò khéo léo chui qua cổng nhưng không được làm đổ cổng, rèn luyện kỹ
năng chạy thông qua trò chơi, phát triển các tố chất vận động khéo léo, nhanh
nhẹn, không xô đẩy nhau khi tập luyện, khi chơi trò chơi. Để hoạt động học
không trở nên khô cứng nhàm chán. Đồng thời không làm cho trẻ cảm thấy mệt
8


mỏi không thích tập tôi đã thay đổi hình thức vào bài: Hôm nay nhà trường tổ
chức hội thi: Bé khỏe - Bé ngoan cấp trường. Các con có muốn tham gia dự thi
không? Trước khi bước vào hội thi Ban tổ chức xin công bố: Bài thi được thể
hiện qua ba phần thi đó là:
+ Phần 1: Bé khỏe.
+ Phần 2: Bé khéo léo.
+ Phần 3: Bé nhanh nhẹn.
Để tăng sự hứng thú cho trẻ, tôi đã thoát ly khỏi hình thức khởi động quen
thuộc. Thay vào đó là tôi cho trẻ khởi động trên nền nhạc với giai điệu của bản
nhạc bài “Trời nắng trời mưa” kết hợp với những kiểu đi: Đi thường, chạy
chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường sau đó cho cả đội cùng đứng thành
vòng tròn để bước vào phần thi đầu tiên đó là phần thi: Bé khỏe (Tập bài tập
phát triển chung). Cả đội cùng đồng diễn trên nền nhạc bài “Ồ sao bé không
lắc”. Được tập luyện trên nền nhạc trẻ cảm thấy rất thích thú (trẻ tập 3 - 4 lần).
Sau đó cho trẻ bước vào phần thi thứ hai đó là phần thi: “Bé khéo léo”. Các bé
phải thể hiện được sự khéo léo của mình khi “Bò chui qua cổng” để không
được làm đổ cổng bạn nào làm đổ cổng phải quay trở lại để thực hiện từ đầu.
Cuối cùng là cho trẻ cùng tham gia vào phần thi thứ 3 đó là phần thi: Bé nhanh
nhẹn. Ở phần thi này tôi qui định với trẻ là các con sẽ chọn quả bóng màu vàng
để vào rổ màu vàng, chọn quả bóng màu xanh bỏ vào rổ màu xanh. Kết thúc các
phần thi tôi đều có nhận xét và khen ngợi để động viên trẻ.

Hình ảnh : Hoạt động bò chui qua cổng

9


Tùy từng nội dung của đề tài để tôi lựa chọn các hình thức. Khởi động,
trọng động (Bài tập phát triển chung, vận động cơ bản, trò chơi vận động), hồi
tĩnh cho phù hợp với chủ đề và lựa chọn những bản nhạc phù hợp để làm nhạc
nền cho trẻ tập thể dục. Đồng thời sau buổi tập tôi thưởng cho trẻ bằng những
hộp quà tượng trưng, những huy chương vàng hay những tràng pháo tay, ... để
động viên khen ngợi trẻ.
2.2: Lĩnh vực phát triển nhận thức:
Phát triển nhận thức là việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với trẻ.
Thông qua các hoạt động nhận thức giúp trẻ nhận biết khám phá, tìm tòi, trải
nghiệm về cuộc sống xung quanh trẻ giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết của mình.
Tùy theo từng chủ đề mà tôi sử dụng các đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, vật thật
cho phù hợp để thu hút trẻ vào trong hoạt động. Khi hứng thú trẻ sẽ chủ động để
lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng mà mục tiêu bài học cần phải đạt được.
Ví dụ: Nhận biết quả xoài, quả dưa hấu
Chủ đề: Thế giới thực vật
Trước khi tiến hành vào bài dạy tôi đã chuẩn bị mô hình chợ quả với nhiều
loại quả khác nhau như quả dưa hấu, quả xoài, quả cam, quả táo, quả chuối, quả
thanh long, … bằng vật thật, bằng mô hình, lô tô về các loại quả để trẻ chơi đồ
chơi. Đối với hoạt động này tôi lại lựa chọn hình thức hội thi có chủ đề “ Các
loại quả em yêu” được thể hiện qua ba phần thi:
Phần thi thứ nhất: Tìm hiểu
Phần thi thứ hai: Khám phá
Phần thi thứ ba: Trổ tài
Khi cho trẻ tham gia vào các phần thi, trẻ đã thể hiện sự hiểu biết của mình
về các loại quả đồng thời tôi lồng giáo dục dinh dưỡng cho trẻ: Khi chúng ta ăn
các loại quả chứa nhiều vitamin và muối khoáng rất ngon và bổ dưỡng sẽ giúp
cho cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào nhưng các con nên nhớ trước khi ăn
chúng mình phải làm gì? (rửa tay sạch sẽ), sau khi ăn chúng mình phải làm gì?
(bỏ vỏ, bỏ hạt vào thùng rác) Làm như vậy để làm gì? ( Giữ gìn môi trường luôn
sạch sẽ). Trong quá trình tổ chức hoạt động tôi luôn khen ngợi động viên trẻ để
trẻ tích cực hoạt động.
2.3: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Ở độ tuổi 25 – 36 tháng ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh. Do đó việc cung
cấp từ mới để mở rộng vốn từ cho trẻ là việc làm cần thiết. Vì vậy để việc phát
triển ngôn ngữ cho trẻ đạt hiệu quả cao tôi đã lựa chọn các phương pháp, hình
thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn cho từng đề tài cụ thể như qua tổ chức hội thi:
10


“Bé yêu thơ”, câu đố, tham quan và đặc biệt là chọn những hình ảnh thật, đẹp và
những nhân vật ngộ nghĩnh, hóa thân vào các nhân vật trong tác phẩm, dùng các
thủ thuật khác nhau để dẫn dắt vào bài chuyển hoạt động một cách linh hoạt để
gây hứng thú cho trẻ. Trong quá trình dạy trẻ đọc thơ tôi đưa các hình thức đọc
khác nhau: Khi đội bạn đọc thơ thì các đội còn lại sẽ làm ban giám khảo chấm
điểm: Tôi đóng vai trò là người dẫn để trẻ đọc: Đọc to – nhỏ, đọc nhanh – chậm,
đọc theo hướng tay chỉ của cô, … Đặc biệt việc đọc thơ trên nền nhạc giúp trẻ
điều chỉnh âm lượng của trẻ tốt nhất không cần đến sự can thiệp của cô đồng
thời trẻ lại cảm thụ bài thơ về nhịp, nội dung chuyển tải của bài thơ nhanh nhất.
Với từng thể loại, từng bài dạy tôi đưa ra hệ thống câu hỏi có tính lô gíc để đàm
thoại với trẻ một cách sôi nổi theo phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm” để
phát huy trí tưởng tượng, những cảm xúc của trẻ, tính liên hệ thực tiễn, sáng tạo,
phù hợp với từng nội dung của bài mà trẻ không bị áp đặt gò bó. Qua đó phát
huy được tính tích cực chủ động của trẻ.
Ví dụ :
Kể chuyện: Thỏ con ăn gì
Chủ đề:
Những con vật đáng yêu
Để phát huy tính tò mò ham hiểu biết của trẻ đồng thời gây được hứng thú
cho trẻ tôi trang trong lớp học bằng hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh. Trước
giờ học tôi và trẻ cùng trò chuyện về những con vật đó: Trò chuyện về nơi sống,
chúng ăn thức ăn gì? Tiếng kêu như thế nào? Có mấy chân? Chúng đẻ ra gì? …
Sau đó tôi dẫn dắt trẻ vào câu chuyện. Trong hoạt động ngoài cô kể kết hợp
tranh minh họa tôi còn kể kết hợp với hình ảnh trên màn hình Powerpoit. Trong
quá trình giảng nội dung tôi cũng kết hợp giảng với Powerpoit. Như vậy trẻ sẽ
ghi nhớ khắc sâu nội dung câu chuyện một cách tự nhiên thoải mái. Để giờ học
trở nên sinh động hấp dẫn hơn tôi còn xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại dưới
hình thức các ô cửa bí mật. Trẻ sẽ rất tò mò muốn khám phá những bí mật phía
sau các ô cửa đó. Việc sử dụng đồ dùng trực quan kết hợp với giáo án điện tử
trong hoạt động phát triển ngôn ngữ đã phát huy được tính tích cực của trẻ. Như
vậy trẻ đã chủ động để lĩnh hội các kiến thức mà bài dạy cần cung cấp.Khi cho
trẻ tri giác Powerpoit và đàm thoại với trẻ về nội dung chuyện qua đó tôi thấy trẻ
rất sôi nổi hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động chơi tập có chủ định.
2.4: Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.
Tổ chức hoạt động chơi tập có chủ định dưới hình thức học theo nhóm là
một hình thức học rất tích cực, tạo cho trẻ nhiều cơ hội hoạt động, giúp trẻ phát
huy được tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau, rèn cho trẻ ý thức tập thể, biết
chia sẻ những ý kiến, kinh nghiệm của mình với các bạn, biết lắng nghe và tôn
11


trọng ý kiến của bạn khác, quan trọng hơn cả học theo nhóm lại đem lại nhiều
niềm vui, hứng thú cho trẻ. Hình thức học theo nhóm được tôi áp dụng trong
lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ một cách có hiệu quả:
Ví dụ:
Hoạt động tạo hình
Đề tài:
Nặn cái vòng (đề tài)
Cho trẻ ngồi theo nhóm sau đó cô phát cho mỗi nhóm một hộp quà trong
đó có cái vòng, cô cho trẻ quan sát, trao đổi thảo luận trong nhóm sau đó từng
nhóm lên giới thiệu về chiếc vòng của đội mình, các bạn trong nhóm khác cùng
nhận xét về những đặc điểm nổi bật của chiếc vòng (về màu sắc, hình dáng, chất
liệu, … trên cơ sở định hướng của cô giáo). Cho các nhóm nêu lên ý tưởng của
mình và trở về nhóm của mình để cùng thực hiện bài nặn (trẻ thực hiện trên nền
nhạc). Khi hoàn thành các nhóm tự mang sản phẩm của mình lên để giới thiệu.
Các bạn nhóm khác có thể đặt câu hỏi hoặc cho ý kiến nhận xét, đánh giá bài
nặn của nhóm các bạn. sau đó cô đưa ra ý kiến nhận xét về bài nặn đó.
Đây là một hình thức học mà tôi đã áp dụng tại nhóm trẻ của mình nhằm
phát huy tối đa tính tích cực hoạt động của trẻ. Sau khi áp dụng biện pháp này,
tôi nhận thấy trẻ ở lớp tôi đã chú ý, hứng thú hơn trong giờ học, đặc biệt có một
số cháu trước đây còn khóc khi vào lớp thì nay đã thích đi học và rất hào hứng
khi tham gia vào hoạt động.

Hình ảnh trẻ đang nặn cái vòng

12


3: Phát huy tính tích cực thông qua các thời điểm khác trong ngày:
Các hoạt động trong ngày của trẻ được diễn ra từ khi trẻ đến lớp cho đến
khi trả trẻ. Tùy từng thời điểm trong ngày và trong mỗi chủ đề để tôi đưa ra
những biện pháp nhằm phát huy tính tích cực cho phù hợp:
Ví dụ: Với chủ đề “Những con vật đáng yêu”
* Thời điểm đón trẻ - thể dục sáng:
Hoạt động đón trẻ:
- Khi phụ huynh đưa cháu đến lớp tôi niềm nở và khéo léo hỏi cháu:
+ Khi đến lớp các con phải làm gì? (Trẻ biết được phải chào bố mẹ, chào cô
giáo).
+ Tôi tập cho trẻ có thói quen cất đồ dùng vào nơi qui định, khi ăn sáng
xong phải bỏ rác vào thùng đựng rác.
Thể dục sáng:
+ Tôi tạo cho trẻ tính tự giác, tích cực tham gia vào hoạt động thể dục sáng
bằng cách cho trẻ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn để tập, nhắc nhở trẻ không
nói to, không xô đẩy nhau.
* Trò chuyện buổi sáng:
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về những con vật nuôi trong gia đình thông qua
tranh ảnh bằng cách cô đặt câu hỏi và cho trẻ trả lời câu hỏi đó. Đây cũng là
hình thức để phát huy tính tích cực cho trẻ.
Ví dụ: Cho trẻ quan sát tranh con lợn và hỏi
+ Các con có nhận xét gì về bức tranh? (Trẻ đưa ra các nhận xét về bức
tranh theo sự hiểu biết của trẻ). Sau đó tôi tổng hợp các ý kiến của trẻ bằng cách
đưa ra hệ thống câu hỏi để trẻ trả lời:
+ Đây là con gì? (Con lợn)
+ Con lợn sống ở đâu? (Trong gia đình)
+ Con lợn ăn thức ăn gì? (ăn cám)
+ Nuôi lợn để làm gì? (Để ăn thịt)
+ Thịt lợn có nhiều chất gì? (Chất đạm)
+ Trong gia đình các con còn nuôi những con vật gì nữa? (Cho trẻ kể). Trẻ
kể đến con vật nào thì cô đưa tranh con vật đó ra và trò chuyện về con vật đó.
* Thông qua hoạt động ngoài trời:
Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời, trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên được hít
thở không khí trong lành và đồng thời cũng giúp trẻ thỏa mãn trí tò mò ham hiểu

13


biết của trẻ. Tôi cho trẻ quan sát con gà trống, con gà mái (Bằng vật thật) và đặt
câu hỏi mở để trẻ trả lời:
- Các con đã quan sát về con gà và có nhận xét gì về con gà?
Tôi cho từng trẻ tư duy và trả lời theo cách hiểu của mình sau đó tôi thâu
tóm lại tất cả các câu trả lời và nêu lại các đặc điểm nổi bật của con gà: Con gà
có ba phần: Phần đầu, phần mình, phần đuôi, gà có hai chân, hai cánh, có mỏ, …
Sau đó tôi hỏi lại trẻ để củng cố bằng các câu hỏi:
+ Đây là con gì?
+ Con gà có những phần nào?
+ Trên đầu gà có gì?
+ Gà có mấy chân?
+ Gà ăn thức ăn gì?
+ Gà sống ở đâu?
+ Muốn cho gà mau lớn chúng ta phải làm gì?
Sau khi cho trẻ quan sát con gà trống xong tôi cho trẻ quan sát con gà mái
và tiến hành tương tự như quan sát con gà trống. Nếu trẻ trả lời không được thì
tôi gợi ý để trẻ nói. Ngoài ra tôi còn mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ bằng cách đặt
câu hỏi: Ngoài nuôi gà trong gia đình các con còn nuôi những con vật nào nữa?
(Trẻ kể). Thông qua việc tư duy để đưa ra nhận xét về các con vật và trả lời các
câu hỏi của cô đã giúp trẻ phát huy được tính tích cực hoạt động.
* Thông qua hoạt động góc:
Thông qua hoạt động góc trẻ được tiếp xúc với đồ chơi, được thể hiện mình
thông qua các "vai chơi". Để phát huy được tính tích cực của trẻ trong hoạt động
góc tôi đã đưa ra các câu hỏi mở để hỏi trẻ:
- Thỏa thuận chơi:
Tôi đưa ra các câu hỏi để hỏi trẻ:
+ Chúng mình đang chơi ở chủ đề gì?
+ Trong chủ đề này có những góc chơi nào các con đã được chơi?
+ Tôi hỏi từng trẻ: Con thích chơi ở góc chơi nào? (Trẻ nói lên ý định của
mình sẽ chơi ở góc chơi nào?)
+ Khi chơi ở góc chơi đó thì phải chơi ra sao?
- Quá trình chơi:
Sau khi thỏa thuận cùng với trẻ về các vai chơi xong tôi cho trẻ về
nhóm chơi của mình và lấy đồ chơi ra để chơi. Trong quá trình chơi cô đóng vai
là người bạn để cùng chơi với trẻ, nhắc nhở trẻ trong khi chơi phải chơi như thế

14


nào? (không được la hét, không được tranh giành đồ chơi và phải biết giúp đỡ
bạn trong khi chơi).
* Giờ ăn:
Để phát huy tính tự giác, tích cực hình thành ở trẻ khả năng tự phục vụ tôi
đặt những câu hỏi mở như:
+ Trước khi ăn các con phải làm gì? (Rửa tay sạch sẽ)
+ Khi ngồi vào bàn ăn các con phải mời những ai? (Mời cô giáo, mời các
bạn)
+ Để cho cơ thể các con nhanh lớn thì các con phải ăn như thế nào? (Ăn hết
xuất, không bỏ giở xuất ăn nhặt cơm rơi cho gọn vào đĩa, không nói chuyện,
nhai nhồm nhoàm, ngậm cơm lâu trong miệng.
Trong khi trẻ ăn tôi khuyến khích trẻ tự xúc cơm để ăn.
+ Khi ăn xong công việc của các con là gì? (Khi ăn xong bỏ bát thìa vào
trong chậu, lấy khăn lau miệng sạch sẽ, rửa tay. (có sự giúp đỡ của cô)
* Giờ ngủ:
Trước khi cho trẻ đi ngủ cô cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định. Sau đó
cho trẻ đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, ngủ dậy tôi khuyến khích trẻ cùng cô cất
chăn gối gọn gàng ngăn nắp.
* Hoạt động chiều:
Tôi cho trẻ ôn lại bài cũ: Bài thơ: Đàn gà con. Tôi chia trẻ thành ba tổ và
cho trẻ đọc thơ theo hình thức thi đua. Với hình thức này trẻ rất tích cực tham
gia vào hoạt động một cách hào hứng đem lại hiệu quả cao.
4: Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua ngày hội, ngày lễ:
Thay đổi các hình thức tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ là một hình thức
giáo dục hiệu quả và sinh động nhất, giúp trẻ trải nghiệm những cảm xúc tích
cực. Thông qua đó trẻ được học và chia sẻ những mong muốn của trẻ với cô
giáo, bạn bè, cha mẹ. Với quan điểm như vậy nên tôi đã xin ý kiến của ban giám
hiệu nhà trường và được chấp thuận việc tổ chức các ngày hội, ngày lễ, các hoạt
động ngoại khóa cho trẻ. Tôi đặc biệt chú ý tới các ngày hội như ngày 20/10,
ngày tết nguyên đán, ngày 8/3, ngày sinh nhật tháng của trẻ,… Với mỗi ngày hội
tôi cố gắng sử dụng một hình thức tổ chức riêng ở trong lớp hay trong phòng
hoạt động âm nhạc của nhà trường nhằm thu hút lôi cuốn hấp dẫn trẻ tạo điều
kiện thuận lợi để phát huy tính tích cực của trẻ khi trẻ tham gia các hoạt động.
Ví dụ: Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

15


Trước ngày tổ chức lễ hội tôi cùng trò chuyện về ý nghĩa ngày hội, đưa ra ý
định, hình thức tổ chức và thăm dò ý kiến của trẻ về món quà tặng bà và mẹ và
thường tổ chức ở trên lớp. Nhưng năm nay tôi lại tổ chức cho trẻ ngày hội của
bà, của mẹ và kết hợp mừng sinh nhật các bạn trong tháng 10 tại phòng hoạt
động âm nhạc của nhà trường.
Trong không khí của ngày hội trẻ được nói lên những suy nghĩ cảm xúc của
mình và nói lên được những lời chúc về bà, về mẹ, về cô giáo và chúc các bạn
sinh nhật trong tháng.
5: Tổ chức giao lưu giữa các nhóm lớp nhằm phát huy tính tích cực của
trẻ.
Với trẻ mầm non khả năng giao tiếp tốt trong tập thể giúp trẻ thích nghi dễ
dàng nhanh chóng với môi trường mới. Ý thức và tinh thần tập thể sẽ giúp trẻ
tránh được những xung đột không đáng có giữa trẻ với nhau, giữa trẻ với cô
giáo, trên cơ sở đó phát triển những mối quan hệ thân thiện gần gũi, cảm thông
giữa trẻ với những người xung quanh. Tất cả những điều này đều tác động một
cách tích cực lên trẻ, làm cho trẻ cảm thấy hứng thú muốn đến trường, muốn
giao tiếp với cô, bạn bè. Để phát huy được khả năng đó của trẻ ngoài các hình
thức tổ chức tại nhóm trẻ tôi còn cho trẻ giao lưu với các anh chị lớp hơn ở trong
trường với nhau.
Ví dụ: Thi kéo co giữa các lớp, chơi mèo đuổi chuột.

Hình ảnh trẻ đang chơi trò chơi mèo đuổi chuột
16


6: Sử dụng biện pháp nêu gương – Khen ngợi trẻ.
Động viên khích lệ là một biện pháp cơ bản trong mọi hoạt động của mầm
non khi động viên, khen ngợi kịp thời sẽ giúp trẻ hiểu rằng những việc trẻ làm là
đúng. Đặc biệt khi khen ngợi trẻ trước mặt mọi người sẽ tạo cho trẻ niềm phấn
khởi, tạo động lực để trẻ phát huy khả năng của bản thân.
Trẻ thường bắt chước, noi gương rất nhanh, chính vì vậy tôi đã chọn hình thức
nêu gương, thưởng sao ngoan, bình chọn “ngôi sao của tuần” vào thứ sáu cuối tuần.
Trẻ đã thành thói quen và luôn có mong muốn được nhận phiếu bé ngoan
vào thứ sáu cuối tuần. Trên cơ sở đó tôi đã nghĩ ra hình thức thưởng sao ngoan
cho cá nhân trẻ và được gắn vào bảng bé ngoan đối với những trẻ có nhiều cố
gắng trong tuần: Biết giúp đỡ cô, bạn bè, ăn nhanh, ngủ ngoan, chăm học, hay
giơ tay phát biểu ý kiến, đi học đều, không mắc lỗi… Đây là hình thức giúp trẻ
nhìn nhận lại bản thân mình trong một tuần qua có ngoan không? có biết giúp đỡ
bạn không? trong giờ ăn có ngoan, ăn hết xuất không?... Trẻ trong lớp có thể
cùng nhau dựa vào các tiêu chí đó để bình bầu bạn xuất sắc, bạn ngoan. Bạn nào
xuất sắc có tiến bộ vượt bậc sẽ được chọn làm “Ngôi sao của tuần”, bạn nào còn
mặt hạn chế được thưởng một sao ngoan và bạn nào còn chiều điểm chưa đạt sẽ
chỉ được nhận phiếu bé ngoan. Những ngôi sao được làm từ giấy màu óng ánh
sẽ mang đến cho trẻ nhiều niềm vui và tiến bộ bất ngờ.
Đặc biệt nhất là hình thức khen thưởng ra bảng vàng ngoài cửa lớp, trẻ sẽ
được ghi tên ra bảng, bên dưới tên là ký hiệu của bé và đi kèm đó là nội dung
khen thưởng (ví dụ bé Bảo Ngọc có ký hiệu là bông hoa cúc được khen vì tiến
bộ, biết giúp đỡ cô và các bạn hoặc bé Cẩm Ly có ký hiệu là bông hoa hồng
trong tuần qua được khen vì bé ăn nhanh, hay giơ tay phát biểu ý kiến…).
Thông qua đó không những trẻ đựợc khen sẽ phấn đấu tiếp, bạn trong lớp lấy đó
làm tấm gương để học tập mà các bậc phụ huynh cũng nắm bắt được tình hình
của con mình trong tuần. Đây là hình thức mà trong tâm lý giáo dục trẻ mầm
non thường hay sử dụng hình thức nêu gương – trẻ sẽ học tập các bạn sao ngoan,
đồng thời bản thân trẻ cũng sẽ cố gắng hơn trong tuần tới.
Sau khi thực hiện biện pháp này tôi thấy không khí thi đua của trẻ trong
lớp rất sôi nổi, bản thân các cháu tự nhắc nhở nhau ngoan hơn, cố gắng hơn để
được làm sao ngoan “ngôi sao của tuần”. Nhờ vậy nhiều cháu hiếu động trong
lớp tôi cũng dần đạt nhiều tiến bộ tập trung chú ý hơn trong giờ học để được cả
lớp và cô giáo công nhận vào buổi sinh hoạt cuối tuần.

17


7: Phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ:
Để cho việc hình thành tính tích cực trong các hoạt động cho trẻ đạt hiệu
quả cao cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh để nâng
cao chất lượng giáo dục trẻ. Vì vậy tôi đã phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh
thông qua các hình thức sau: Trong các cuộc họp phụ huynh; thời điểm đón trả
trẻ; thông qua góc tuyên truyền và trao đổi qua điện thoại, …
- Trao đổi thông qua các cuộc họp phụ huynh: Được sự chỉ đạo của nhà
trường, nhóm tôi tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ 3 tháng một lần. Trong
các cuộc họp đó tôi phổ biến những qui định chung của trường, lớp và đưa ra
những cách thức khác nhau để nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ.
Ví dụ: Buổi sáng thay quần áo để đi học: Thay vì cha mẹ mặc cho trẻ thì
hãy để cho trẻ tự mặc hoặc giúp đỡ để trẻ mặc chứ không mặc luôn cho trẻ. Làm
như vậy trẻ sẽ biết cách tự phục vụ bản thân, không phụ thuộc vào cha mẹ nữa
trẻ sẽ mạnh dạn, tự tin hơn trước nhiều tình huống trong cuộc sống.
- Ở góc trao đổi với phụ huynh tôi sưu tầm các hình ảnh, câu đố, bài thơ
bên cạnh đó có những câu hỏi mở để phụ huynh quan sát, ghi nhớ và về nhà có
thể trò chuyện với trẻ (dưới dạng câu hỏi) để phát huy tính tích cực cho trẻ.
Ví dụ: Câu đố: “Con gì có vẩy có vây
Không sống trên cạn mà bơi dưới hồ”. Là con gì?
- Thông qua hoạt động đón, trả trẻ tôi cũng trao đổi với phụ huynh những
thông tin về tình hình hoạt động của trẻ ở lớp để đưa ra những quan điểm và
biện pháp giáo dục của mình để thống nhất với phụ huynh để có định hướng
phối hợp giáo dục trẻ phù hợp.
Nhờ thực hiện các biện pháp này phụ huynh lớp tôi đã chủ động hơn trong
việc phối hợp cùng cô giáo phát huy tối đa tính tích cực hoạt động của trẻ. Các
bậc phụ huynh cũng tỏ ra đồng cảm, chia sẻ hơn với công việc của tôi và nhiều
phụ huynh cũng đã chủ động ủng hộ cho lớp cả về vật chất và tinh thần, tạo điều
kiện thuận lợi cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực hoạt
động của trẻ trong lớp.
Như vậy giáo viên và gia đình trẻ phải phối hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ,
bổ sung thống nhất với nhau về mục đích, nội dung, phương pháp tổ chức cho
trẻ trong mọi hoạt động, thể hiện tốt vai trò liên kết giữa gia đình và nhà trường
để cùng nhau phát huy tính độc lập, sáng tạo, tích cực tham gia vào các hoạt
động của trẻ.

18


Hình ảnh: Trao đổi với phụ huynh trong giờ trả trẻ
IV: KIỂM NGHIỆM:

Sau khi áp dụng các giải pháp nêu trên tôi nhận thấy:
* Về phía trẻ:
Trẻ lớp tôi hào hứng, tích cực, sôi nổi trong tất cả các hoạt động.
Trẻ mạnh dạn, tự tin khi trả lời các câu hỏi của cô, thích lên đọc thơ, hát,
múa… thích được tham gia biểu diễn văn nghệ và giới thiệu về sản phẩm của
mình.
Trẻ thích đi học, thích tham gia các hoạt động, có tinh thần thi đua hăng
hái phát biểu xây dựng bài.
Trẻ giao lưu và trò chuyện với nhau mạnh dạn hơn, hình thành được các
liên kết giữa các góc chơi.
Mạnh dạn nói lên những mong muốn và cảm xúc của mình.
Tất cả những điều này được thể hiện trong bảng khảo sát trẻ lần 2 và đã thu
được kết quả như sau:
Khả năng tập
Trẻ mạnh dạn Trẻ biết cách giải
trung chú ý trong tích cực tham gia
quyết các tình
Kết quả chung
Tổ
giờ học
các hoạt động
huống
ng
Chưa
Chưa
Chưa
Chưa
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
số
đạt
đạt
đạt
đạt
trẻ Số Tỷ Số Tỷ lệ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ
trẻ lệ % trẻ
21 95,5 1

%
4,5

22
* Về phía giáo viên:

trẻ lệ % trẻ lệ % trẻ lệ % trẻ lệ % trẻ lệ % trẻ lệ %
20 91
2
9
21 95,5 1
4,5 21 95,5 1
4,5

19


- Tạo được hứng thú cho trẻ để trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Có nhiều hoạt động đã phát huy được tính tích cực hoạt động của trẻ đạt kết
quả cao.
* Về phía phụ huynh
- Phụ huynh đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát huy tính tích cực của con
em mình. Do đó thường xuyên kết hợp với cô giáo cùng thống nhất và đưa ra
các biện pháp phù hợp.
C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT:
I. KẾT LUẬN:

Phát huy tính tích cực của trẻ ở trường mầm non đặc biệt ở lứa tuổi 25 - 36
tháng là vấn đề rất quan trọng cần thiết. Việc phát huy tính tích cực của trẻ là
quá trình liên tục có hệ thống đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, bền bỉ khắc phục
khó khăn để tìm ra giải pháp hữu ích tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện
của trẻ.
Muốn trẻ 25 - 36 tháng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo để đạt kết
quả tốt, qua quá trình thực hiện tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm sau:
Giáo viên cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát huy tính tích cực đối
với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Không ngừng học tập để nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gần gũi, yêu mến trẻ, là "người mẹ" thứ hai
của trẻ.
Bản thân phải kiên trì bền bỉ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ
Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp đẹp, hấp dẫn phù hợp với từng
chủ đề để kích thích tính tò mò ham hiểu biết muốn khám phá thế giới xung
quanh của trẻ.
Bản thân vừa là người mẹ, vừa là người bạn của trẻ để trẻ tin tưởng bày tỏ
những suy nghĩ của mình qua đó biết được đặc điểm của từng trẻ để có biện
pháp giáo dục phù hợp.
Sử dụng các đồ dùng trực quan sinh động mang màu sắc đặc trưng cơ bản
của trẻ nhóm trẻ 25 - 36 tháng là màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Khi đặt câu hỏi
cần ngắn gọn và ở dạng câu hỏi mở để phát huy tính tích cực chủ động của trẻ,
cho trẻ được nói nhiều để mở rộng vốn từ.
Thực hiện phương châm "Học bằng chơi, chơi mà học" lấy trẻ làm trung
tâm cho mọi hoạt động

20


Cần có sự phối hợp giữa cô giáo với phụ huynh để thống nhất phương pháp
chăm sóc giáo dục trẻ một cách có hiệu quả.
Giáo viên phải biết phối hợp chặt chẽ các nội dung trên để giúp trẻ phát
huy tính tích cực góp phần tạo điều kiện cho trẻ mở rộng vốn hiểu biết của
mình. Cô giáo luôn tạo không khí vui tươi, thoải mái cho trẻ, động viên, khen
ngợi trẻ kịp thời, tạo điều kiện quan tâm đến những trẻ nhút nhát, giành thời
gian gần gũi, trò chuyện với trẻ để trẻ mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động
tập thể từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tính tích cực trong tất cả các hoạt động.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để có kế hoạch dạy trẻ
có hiệu quả hơn. Tích cực cho trẻ tiếp cận và làm quen thiên nhiên để phát triển
khả năng quan sát của trẻ giúp trẻ củng cố và tư duy hóa các biểu tượng bằng
ngôn ngữ. Vận động phụ huynh đóng góp các loại nguyên vật liệu sẵn có của gia
đình để giáo viên làm các loại đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của
trẻ.
II. ĐỀ XUẤT:

Đề nghị nhà trường tham mưu với ủy ban xã, ủy ban nhân dân huyện, vận
động các bậc phụ huynh đóng góp mua sắm các trang thiết bị như máy tính, máy
chiếu, đầu đĩa … để phục vụ cho các hoạt động của trẻ ở trường mầm non.
Trên đây là một số kinh nghiệm để phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ
25 - 36 tháng tuổi năm học 2014 - 2015 của tôi. Trong quá trình thực hiện cũng
không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong được hội đồng khoa
học ngành góp ý, bổ sung để tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình góp phần nhỏ
bé vào công tác chăm sóc - dục trẻ tốt hơn.
Nga Giáp, ngày 9 tháng 4 năm 2015
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Mỵ

Tôi xin cam đoan trên đây là SKKN
của mình viết, không sao chép
nội dung của người khác.
Người viết

Mai Thị Thìn

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×